Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

4. září 2013

Informace k tzv. Norským fondům

Otevření tohoto zdroje financí má nyní zpoždění ca 1,5 roku oproti původně avizovaným termínům.

3. září 2013

POZVÁNKA na seminář NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – spolkové právo

Seminář se koná dne 9. září 2013 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, 16. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu).

2. září 2013

Dluhové poradenství Samaritán provozuje internetovou poradnu již více jak půl roku

Od února 2013 má služba Dluhové poradenství Samaritán nový internetový portál ( www.poradnasamaritan.cz ), který se zabývá dluhovou problematikou.

27. srpna 2013

„Metodický den zvláštních pomůcek“

Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně ve spolupráci s Cechem mobility a Okresní správou sociálního zabezpečení Zlín Vás zvou na "Metodický den zvláštních pomůcek" konající se pod záštitou PhDr. Martina VACKA - předsedy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR.

9. srpna 2013

Odpovědnost zakladatelů o.p.s.

Domníváme se správně, že odpovědnost je na řediteli OPS a správní radě?

8. srpna 2013

O dobrovolnictví a dobrovolníci v centru Akropolis

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik, zabývajících se dobrovolnictvím.
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě atd. Časová náročnost dobrovolných činností je různá.
Motivace a odměny
Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná – často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů:
• Altruismus – dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci – altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale – vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění.
• Kvalita života – dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu.
• Zpětný zisk – mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk.
• Smysl služby – někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství – v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
• Finanční zisk – pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity.
• Profesionální zkušenost – Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele.
• Společenské důvody – Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit.


Dobrovolnické centrum Akropolis Uherské Hradiště

Centrum Akropolis bylo v roce 2010 Ministerstvem vnitra ČR akreditováno jako dobrovolnické centrum.


Dobrovolnictví je nezištná pomoc druhým - lidem i organizacím - zkrátka všem, kteří ji potřebují. Jedná se o činnost, pro kterou se rozhodujete svobodně a s úmyslem prospět dobré věci.

V našem centru se může zapojit každý, kdo se rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která ho baví a je prospěšná. Odměna nebude finanční, ale získáte často nedocenitelný dobrý pocit, zkušenosti a přátelství.

S čím můžete pomoci:
- pomoc s organizací kurzů, kroužků a klubů
- pomoc při jednorázových aktivitách
- propagace a výzdoba centra
- miniškolka
- fundraising a projektová činnost
- technická pomoc
- administrativní oblast a další

V případě zájmu o dobrovolnou činnost kontaktujte koordinátorku dobrvolníků Jitku Janíkovou, telefon: 776837038, e-mail: jitka.janikova@akropolis-uh.cz
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
24. července 2013

Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí ve Zlínském kraji

Organizace Bílý kruh bezpečí zabývající se pomocí obětem trestných činů pořádá dne 21. srpna 2013 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje mezioborové setkání k problematice zvlášť zranitelných obětí trestných činů, pozůstalých a svědků trestných činů.

24. července 2013

Dotazník zjišťující potřeby NNO pro operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Je připraven, ve spolupráci s MŠMT obsáhlý dotazník, který zjišťuje potřeby NNO. Věnujte vyplnění dotazníku čas, může to pomoci nejen vaší organizaci, ale celému neziskovému sektoru v budoucích sedmi letech.

17. července 2013

Stanovisko MPSV ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb

Informace z MPSV, jak bude po 1. 1. 2014 přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb.

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 

 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
27. 1. 2020
Svátek má Ingrid.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio