Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

2. srpna 2011

Třetí grantové kolo programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů – velké komunitní granty“

Nadace VIA vyhlašuje již 3. grantové kolo programu "ČSOB a ERA pro podporu regionů - velké komunitní granty".

27. července 2011

Granty nadací, nadačních fondů a jejich dotačních programů v oblasti kultury

Základní informace o grantech nadací, nadačních fondů a jejich dotačních programů v oblasti kultury.

26. července 2011

Do obnovy veřejných prostranství se zapojí i mládež - Nadace VIA

TZ: 20.6.2011 Nadace VIA

Dalších pět organizací získá prostředky na obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství v 8. ročníku programu "Místo, kde žijeme", který dnes vyhlašuje Nadace VIA. Díky podpoře dlouholetého generálního partnera programu Nadace České spořitelny a nově i hlavního partnera společnosti NET4GAS, s.r.o. budou letošní granty navýšeny na 310 000 Kč. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. září 2011

26. července 2011

Úvěry pro sociální podniky

Nadace VIA 25.7.2011:

Sociální podniky a podnikatelé se mohou v rámci pilotní fáze nového projektu České spořitelny Financování sociálních podniků (Social Enterprise Finance - SEF) ucházet o výhodné bankovní úvěry.

25. července 2011

Význa na předkládání žádostí - OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013

Informace naleznete na: http://www.sk-cz.eu/

Seminář pro žadatele se bude konat v sídle Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, Zlín) v 16.et. dne 5.8.2011.

25. července 2011

Nabídku programu, kam se mohou hlásit lidé z NNO

Akce je určena pro 12 lidí z České republiky a Německa, kteří během jednoho roku absolvují čtyři vícedenní workshopy zaměřené na téma: "Managing the Unpredictable. The Future of Work and Education." Termín podávání přihlášek je do 25. září.

25. července 2011

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj oblast podpory ochrana životního prostředí, oblasti cestovního ruchu, podpora místního rozvoje

V souladu s usnesením vlády č. 450 ze dne 15. června 2011 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012 a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2012 pro následující:

1.Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj: aktivity podporující udržitelný rozvoj, podpora místního rozvoje, zejména v oblasti cestovního ruchu.

2.Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory: podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, podpora programů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů.

3.Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně osvětová činnost v oblasti bydlení.

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.

21. července 2011

VÝZVA - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnos

VÝZVA k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 - Další vzdělávání Oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání

19. července 2011

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo z prostředků Fondu místních iniciativ

Program je financován výnosy Nadačního investičního fondu na podporu místního a regionálního života, výnosy nadačního jmění Nadace VIA, z prostředků individuálních dárců a z prostředků Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant: středa 27. července 2011 (platí datum poštovního razítka či předání v sídle Nadace VIA).

4. července 2011

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2011

Souhrnné informace včetně elektronického formuláře žádosti, návodu pro vyplnění elektronické žádosti a softwaru pro vyplňování elektronické žádosti naleznete na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > Aktuálně vyhlášené výzvy a možnosti podpory administrované Zlínským krajem > Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - podpora projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2011.

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
 
© 2017 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio