Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

25. července 2011

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj oblast podpory ochrana životního prostředí, oblasti cestovního ruchu, podpora místního rozvoje

V souladu s usnesením vlády č. 450 ze dne 15. června 2011 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012 a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2012 pro následující:

1.Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj: aktivity podporující udržitelný rozvoj, podpora místního rozvoje, zejména v oblasti cestovního ruchu.

2.Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory: podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, podpora programů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů.

3.Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně osvětová činnost v oblasti bydlení.

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.

21. července 2011

VÝZVA - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnos

VÝZVA k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 - Další vzdělávání Oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání

19. července 2011

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo z prostředků Fondu místních iniciativ

Program je financován výnosy Nadačního investičního fondu na podporu místního a regionálního života, výnosy nadačního jmění Nadace VIA, z prostředků individuálních dárců a z prostředků Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant: středa 27. července 2011 (platí datum poštovního razítka či předání v sídle Nadace VIA).

4. července 2011

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2011

Souhrnné informace včetně elektronického formuláře žádosti, návodu pro vyplnění elektronické žádosti a softwaru pro vyplňování elektronické žádosti naleznete na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > Aktuálně vyhlášené výzvy a možnosti podpory administrované Zlínským krajem > Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - podpora projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2011.

4. července 2011

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na jednorázové akce konané ve II. pololetí roku 2011

Souhrnné informace včetně elektronického formuláře žádosti, návodu pro vyplnění elektronické žádosti a softwaru pro vyplňování elektronické žádosti naleznete na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > Aktuálně vyhlášené výzvy a možnosti podpory administrované Zlínským krajem > Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - podpora jednorázových akcí ve 2. pololetí 2011.

1. července 2011

Letní zážitkový program Mladí pro mladé

Občanské sdružení M2M, které již 10. rokem působí na Zlínsku a přináší mezi mladé lidi osvětu v podobě unikátního programu, zaměřeného na osobnostní růst a zkušenostní, sociální učení, letos pořádá tradiční, týdenní, zážitkový program Mladí pro mladé.

29. června 2011

Medializace dobrovolnictví v ŽP - zapojte se s příběhem

Máte možnost medializovat aktivity sdružení pracujícími s dobrovolníky skrze příběh vašich dobrovolníků.

Stále můžete zasílat příběhy vašich dobrovolníku na adresu: zdenka.simkova@zelenykruh.cz, a to doplněné o několik fotografii s dobrým rozlišením a s uvedením autora textu a fotografie.

29. června 2011

Žádejte Nadaci Partnerství o grant na environmentální projekty

Celkem 1 milion korun rozdělí Nadace Partnerství na aktivity spojené s informováním veřejnosti, ovlivňováním legislativy nebo zapojením veřejnosti do rozhodování o životním prostředí. O příspěvek mohou žádat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy.

29. června 2011

Vyhlášení programu „Místo, kde žijeme"

Díky podpoře generálního partnera Nadace České spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS, s. r. o., vyhlašujeme již 8. ročník programu, který je zaměřen na obnovu či výstavbu veřejných prostranství s aktivním zapojením veřejnosti do plánování i realizace projektu. Uzávěrka programu je 15. září 2011. Podrobné informace a formulář žádosti najdete na stránkách Nadace VIA.

27. června 2011

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012

Na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace bylo zveřejněno usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012. Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-15--cervna-2011-c--450-85194/

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
24. 4. 2018
Svátek má Jiří.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio