Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

25. března 2010

Turnaj v malé kopané nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje

Zveme Vás na tradiční fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji, který se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 od 9:00 hod. v Salesiánském klubu mládeže ve Zlíně na Jižních Svazích.

25. března 2010

VII. ročník grantového sponzoringu

Společnost MND a.s., vyhlašuje VII. ročník grantového sponzoringu Energie z přírody v oblasti sportu, volného času, ekologie, školství a kultury.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit: Obce, občanská sdružení a právnické osoby mající vztah k lokalitám, v nichž se nachází některá z pracovišť MND, nebo se nacházejí v zájmových územích MND či mají k těmto územím vztah.

24. března 2010

Sociální fond Zlínského kraje 2010

Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v r. 2010.

Dotace jsou určeny na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených zejména na:

  • Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením
  • Edukativní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní Programy skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení
  • Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu
  • Aktivity pro rodiny zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost
  • Náklady spojené s vyšetřením vzorku krve nutného pro zařazení člověka do Českého národního registru dárců kostní dřeně

23. března 2010

Dny otevřených dveří Lísky

Dny otevřených dveří Lísky se uskuteční od 22. do 25. března 2010, vždy v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Občanské sdružení Líska, jejímž posláním je rozvoj zázemí pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí, slaví v těchto dnech již třetí narozeniny. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové, vzdělávací a jiné organizace a osobnosti. Své členy podporuje, zastupuje, dbá o kvalitu jejich činnosti a odborný růst.

22. března 2010

SETKÁNÍ - RENCONTRE

1 + 1 SETKÁNÍ - RENCONTRE MARTINA LERLOVÁ (MARTY ZLÍN) + DANIELA FOLTÝNOVÁ (ATELIER LE JARDIN DE SOIE ANTIBES)

PROGRAM: Pondělí 22. března, 16.00 - 20.00 hod. přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy Zlín ARTETERAPIE A SYMBOLIKA LÉČIVÝCH MANDAL výtvarné ateliéry Daniely Foltýnové určené pro veřejnost jsou pokračováním výtvarné práce se středem a kruhem Vstup zdarma, nutnost rezervace přes e-mail: daniela.foltynova@seznam.cz

Středa 24. března, vernisáž v 17.00 hod. Hematologicko - transfuzní oddělení, Baťova nemocnice Zlín, 13. pavilon

CESTY, CESTIČKY A BAREVNÉ SNY HEDVÁBNÍČKŮ výstava výtvarných prací českých a francouzských dětí doplněná fotografiemi z projektů Atelier le Jardin de Soie

15. března 2010

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Rada vlády pro nestání a nezoskové organizace zveřejnila Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-69339/

11. března 2010

Hledáme zodpovědné vedoucí pracovních skupin

SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže připravuje v červnu v rámci projektu "4R4Y" společnou kampaň na podporu dobrovolnictví s názvem "Tri dni pre hrdinov", vycházející z úspěšné Bavorské předlohy. Cílem je vyvolat pozornost na témata dobrovolnictví a participace mladých lidí. Dokázat, že spojením lidských sil, kapacit a práce je možné, i s malými finančními prostředky, dosáhnout viditelné výsledky mající velký dopad na život komunity.

Hledáme zodpovědné vedoucí pracovních skupin!

9. března 2010

Grantové řízení NADACE BONA

Nadace Bona vyhlásila grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.

4. března 2010

Nadace Děti-kultura-sport dočasně odložila termíny vyhlašování grantových programů pro rok 2010

Nadace Děti-kultura-sport oznamuje, že dočasně odložila termíny vyhlašování dalších grantových programů pro rok 2010.

Případné nové termíny pro sportovní grant, sociální a zdravotní grant, školský grant a církevní grant oznámí nejpozději v květnu 2010 na internetových stránkách www.nadacedks.cz a prostřednictvím místního tisku.

3. března 2010

Interaktivní seminář "Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU"

Zveme vás na interaktivní seminář "Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU", který se uskuteční 19. března 2010 od 9:00 hodin v sídle Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín.

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
15. 10. 2018
Svátek má Tereza.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio