Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

16. dubna 2010

Nové prostory sdružení Kamarád - Nenuda

Nové prostory pro celou rodinu otevřelo sdružení Kamarád - Nenuda v dubnu 2010.

Aktivity sdružení jsou zaměřeny na rodiny s dětmi a spojení dvou generací. Činnost spočívá v organizaci volnočasových aktivit pro děti i celé rodiny, zabezpečování prázdninového provozu pro děti, pořádání společných přímořských pobytů pro celé rodiny včetně babiček a dědečků.

12. dubna 2010

Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů

TZ - Nadace O2

Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun

1. dubna 2010

Evropská cena prevence kriminality: Výzva k podávání nominací preventivních projektů

Cena ECPA, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality, každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma.

V letošním roce bylo zvoleno ústřední téma "Pro bezpečný domov v bezpečnější komunitě prostřednictvím prevence, práce policie a restorativních programů".

25. března 2010

Turnaj v malé kopané nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje

Zveme Vás na tradiční fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji, který se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 od 9:00 hod. v Salesiánském klubu mládeže ve Zlíně na Jižních Svazích.

25. března 2010

VII. ročník grantového sponzoringu

Společnost MND a.s., vyhlašuje VII. ročník grantového sponzoringu Energie z přírody v oblasti sportu, volného času, ekologie, školství a kultury.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit: Obce, občanská sdružení a právnické osoby mající vztah k lokalitám, v nichž se nachází některá z pracovišť MND, nebo se nacházejí v zájmových územích MND či mají k těmto územím vztah.

24. března 2010

Sociální fond Zlínského kraje 2010

Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v r. 2010.

Dotace jsou určeny na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených zejména na:

  • Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením
  • Edukativní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní Programy skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení
  • Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu
  • Aktivity pro rodiny zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost
  • Náklady spojené s vyšetřením vzorku krve nutného pro zařazení člověka do Českého národního registru dárců kostní dřeně

23. března 2010

Dny otevřených dveří Lísky

Dny otevřených dveří Lísky se uskuteční od 22. do 25. března 2010, vždy v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Občanské sdružení Líska, jejímž posláním je rozvoj zázemí pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí, slaví v těchto dnech již třetí narozeniny. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové, vzdělávací a jiné organizace a osobnosti. Své členy podporuje, zastupuje, dbá o kvalitu jejich činnosti a odborný růst.

22. března 2010

SETKÁNÍ - RENCONTRE

1 + 1 SETKÁNÍ - RENCONTRE MARTINA LERLOVÁ (MARTY ZLÍN) + DANIELA FOLTÝNOVÁ (ATELIER LE JARDIN DE SOIE ANTIBES)

PROGRAM: Pondělí 22. března, 16.00 - 20.00 hod. přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy Zlín ARTETERAPIE A SYMBOLIKA LÉČIVÝCH MANDAL výtvarné ateliéry Daniely Foltýnové určené pro veřejnost jsou pokračováním výtvarné práce se středem a kruhem Vstup zdarma, nutnost rezervace přes e-mail: daniela.foltynova@seznam.cz

Středa 24. března, vernisáž v 17.00 hod. Hematologicko - transfuzní oddělení, Baťova nemocnice Zlín, 13. pavilon

CESTY, CESTIČKY A BAREVNÉ SNY HEDVÁBNÍČKŮ výstava výtvarných prací českých a francouzských dětí doplněná fotografiemi z projektů Atelier le Jardin de Soie

15. března 2010

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Rada vlády pro nestání a nezoskové organizace zveřejnila Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-69339/

11. března 2010

Hledáme zodpovědné vedoucí pracovních skupin

SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže připravuje v červnu v rámci projektu "4R4Y" společnou kampaň na podporu dobrovolnictví s názvem "Tri dni pre hrdinov", vycházející z úspěšné Bavorské předlohy. Cílem je vyvolat pozornost na témata dobrovolnictví a participace mladých lidí. Dokázat, že spojením lidských sil, kapacit a práce je možné, i s malými finančními prostředky, dosáhnout viditelné výsledky mající velký dopad na život komunity.

Hledáme zodpovědné vedoucí pracovních skupin!

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 

 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
28. 1. 2020
Svátek má Otýlie.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio