Archiv článků

září 2019
9. 9. NOVÝ PORTÁL PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Kraj spouští NOVÝ PORTÁL pro neziskové organizace

 celý článek >>
6. 9. Grantová výzva na systémové granty programu Active Citizens Fund  Otevřít v novém okně

Soustředíte se ve své práci na řešení příčin společenských problémů? Rádi byste svou aktivitou přispěli nebo docílili systémové změny?

 celý článek >>
5. 9. Pozvánka na mezinárodní seminář s odborníky z Islandu a Nizozemí  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na již třetí interdisciplinární seminář pořádaný v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, který se koná 6. listopadu 2019 ve Zlíně. Tentokrát na téma "Komunita jako místo podpory ohroženým rodinám".

 celý článek >>
2. 9. Úřad práce - Informace o mimořádné možnosti zřídit veřejně prospěšné práce (VPP)  Otevřít v novém okně

Aktuálně nabízí ÚP možnost zřízení krátkodobých VPP na dobu do konce listopadu, výjimečně do konce prosince.

 celý článek >>
2. 9. KRAJSKÁ KONFERENCE O PŘÍSTUPNOSTI KULTURNÍCH PAMÁTEK  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj a Česká rada osob se zdravotním postižením ČR Vás zvou na Krajskou konferenci o přístupnosti kulturních památek pořádanou pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného, radního Zlínského kraje

 celý článek >>
srpen 2019
28. 8. Terapie za pomocí kočky a nové knihobudky - dobrovolníci zavádějí novinky ve zlínské nemocnici  Otevřít v novém okně

Hned dvě novinky zavádí pro pacienty Dobrovolnické centrum Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. V jejím areálu jsou k dispozici knihobudky, ve kterých je možné si půjčit či vzít zdarma knihu, na odděleních geriatrie a neurologie bude zavedena felinoterapie, jejímž principem je přímý kontakt pacienta s kočkou.

 celý článek >>
26. 8. Zapojte se do osvětové kampaně LÍSKY STROMY a MY  Otevřít v novém okně

Hlavním cílem je osvěta tématu s dopadem na šetrnější a odpovědnější přístup k přírodě a životnímu prostředí.

 celý článek >>
6. 8. Letní škola ochrany klimatu, soběstačnosti a udržitelnosti  Otevřít v novém okně

Centrum Veronica Hostětín | 23. - 28. srpna 2019

 celý článek >>
červenec 2019
30. 7. Ve Zlínském kraji bude pomáhat Seniorská obálka  Otevřít v novém okně

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje vyslovila souhlas s distribucí Seniorské obálky prostřednictvím webového portálu Zlínského kraje. Tento tiskopis pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které bydlí ve svém domácím prostředí, má pomáhat řešit krizové situace týkající se sociálně zdravotního pomezí.

 celý článek >>
17. 7. NROS vyhlašuje 3. výběrové kolo XI. ročníku Programu 3P  Otevřít v novém okně

Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů. Uzávěrka příjmu žádostí je 23. září 2019.

 celý článek >>
17. 7. Zlínský kraj podpoří dvěma miliony korun téměř stovku projektů v oblasti mládeže a sportu  Otevřít v novém okně
17. 7. Celostátní ocenění „Nositel tradice lidového řemesla“ poputuje i v letošním roce do Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

ZLÍNSKÝ KRAJ - Také v roce 2019 byl Zlínský kraj a jeho mistři řemesla úspěšní. Ocenění ministra kultury ČR "Nositel tradice lidového řemesla" získají další místní řemeslníci.

 celý článek >>
8. 7. CVNS postupně zpracovává data týkající se financování NNO z veřejných rozpočtů za rok 2017  Otevřít v novém okně

TZ, 25.6.2019. Centrum pro výzkum neziskového sektoru: Poslední ze série Rozborů financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů (dále jen "Rozbor") existuje za rok 2016. Rozbory jsme pro Radu vlády pro NNO zpracovávali od roku 2002 (přesněji řečeno první z Rozborů byl za rok 2002). Rozbory bývají pravidelně publikovány na stránkách vlády ČR.

 celý článek >>
2. 7. 3. Národní konference EVVO a EP  Otevřít v novém okně

Srdečně vás zveme na třetí ročník Národní konference environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a environmentálního poradenství, tentokrát s názvem Nasucho

10.10.2019 v Brně

 celý článek >>
2. 7. 20. Sečení luk na Soláni  Otevřít v novém okně

Již podvacáté ožije vrchol Soláně nad Velkými Karlovicemi na Valašsku slavností "Sečení luk". Uskutečni se 28. června 2019 a nabídne soutěž sekáčů i folklórní vystoupení.

 celý článek >>
červen 2019
26. 6. Je nutné skoncovat s každoročním záplatováním sociálních služeb, systém potřebuje změnu financování  Otevřít v novém okně

ZLÍN - Proti nejasnostem ministerského návrhu na dofinancování sociálních služeb v roce 2019 se ohrazuje radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

 celý článek >>
12. 6. PORADENSKÉ MÍSTO PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY - termíny  Otevřít v novém okně
7. 6. Anketa "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje" pro rok 2019  Otevřít v novém okně

Víte o člověku, který pracuje v sociálních službách ve Zlínském kraji a máte pocit, že by si zasloužil poděkování? Podpořte jej a umožněte zviditelnit jeho mimořádné nasazení!

 celý článek >>
5. 6. Specializační studium koordinátor EVVO, Kurz III  Otevřít v novém okně

LÍSKA otevírá nový, již III. kurz akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

 celý článek >>
3. 6. Nominujte neziskovku na ocenění  Otevřít v novém okně

máte ve svém okolí neziskovou organizaci, která by si zasloužila ocenění za svou činnost? Jste neziskovka a chcete sami sebe otestovat? Začíná sedmý ročník Neziskovky roku, ocenění, kde kromě prestižního titulu, věcných odměn či uznání, mohou neziskovky získat i účinné nástroje pro zlepšení vlastní činnosti.

 celý článek >>
květen 2019
29. 5. Seminář Oddlužení s novými pravidly  Otevřít v novém okně

Seminář se koná 21. června 2019 od 9 hod. v sídle Zlínského kraje, 16.et., Tř. T. Bati 21, Zlín

 celý článek >>
23. 5. Normální je pomáhat  Otevřít v novém okně

Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

Místo: vestibul Golden Apple Cinema

Termín: 5. - 23. 6. 2019

Otevření výstavy: 5. 6. v 17 hod.

 celý článek >>
21. 5. Krajské kolo soutěže „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“  Otevřít v novém okně

Také v letošním roce se uskuteční Krajské kolo soutěže "Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou" dne 14.6.2019, ve Vsetíně.

 celý článek >>
20. 5. Rozklikávací rozpočet kraje i mapa dotací dostaly novou podobu  Otevřít v novém okně

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rozklikávací rozpočet a mapu dotací, tedy aplikace, které umožňují vyhledávat podrobné informace o hospodaření kraje a jeho nakládání s finančními prostředky, provozuje již dva roky na svých internetových stránkách Zlínský kraj. Nyní připravil jejich inovaci.

 celý článek >>
20. 5. "Pěťáky pro ptáky"  Otevřít v novém okně

Sousedský týden na Dolním náměstí ve Vsetíně. 20.-24.5.2019, vždy od 14.30 do17.00 hodin. Pro Záchrannou stanici v Hošťálkové pořádáme Benefiční Férovou kavárnu s programem.

 celý článek >>
20. 5. XIII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE KONTAKTNÍHO CENTRA PLUS KROMĚŘÍŽ  Otevřít v novém okně

Konference se uskuteční v pátek 21. 6. 2019 v sále Domu kultury Kroměříž (Tovačovského 2828, Kroměříž 767 01). Téma konference je "Z drog zpět do života".

 celý článek >>
9. 5. Charitativní běh míle pro Diakonii  Otevřít v novém okně

Už popáté uspořádá Diakonie ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště ve spolupráci s hnutím Rozběháme Uherské Hradiště oblíbený benefiční běh 2 míle pro Diakonii. Opět se pro dobrou věc můžete rozběhnout v rámci akce Den pohybu pro zdraví ve Sportparku Rybníček v sobotu 11. května 2019 v 15 hodin.

 celý článek >>
7. 5. Interreg V-A SR-ČR - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11  Otevřít v novém okně

Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka SR, jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A SR-ČR vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

 celý článek >>
7. 5. Grantové programy Občanského fóra - Opomíjené památky a Památky a zdraví  Otevřít v novém okně

Opomíjené památky - Smyslem programu je poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v České republice.

Památky a zdraví - Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

 celý článek >>
duben 2019
25. 4. SEMINÁŘ PRO METODIKY PREVENCE A VYUČUJÍCÍ ZAČÍNÁME UČIT S FILMEM  Otevřít v novém okně

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - program společnosti Člověk v tísni Dne 30.5.2019, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436, čas 10:00 - 15:00

 celý článek >>
24. 4. Informace pro spolky o povinnosti související s ohlašováním evidenčních údajů  Otevřít v novém okně

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících.

 celý článek >>
16. 4. VELIKONOČNÍ ORATORIUM - BACHA NA MOZARTA! ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Sobota 27. dubna 2019, 19:00, Kostel Narození Panny Marie, Štípa, Zlín

Oslavte Velikonoce s Czech Ensemble Baroque

 celý článek >>
15. 4. Soutěž Pečující roku  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo soutěž Pečující roku, jejímž cílem je ocenit neformální rodinné pečující. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích. Nominovaným může být kdokoliv z široké veřejnosti. Přihlášky mohou soutěžící posílat do 26. 4. 2019, kdy se nominace uzavřou. Vítězům pak předá ocenění ministryně Jana Maláčová na Fóru rodinné politiky 15. 5. v Brně.

 celý článek >>
12. 4. Získejte finance na své projekty Přihlaste je do programu Tesco  Otevřít v novém okně

Vybavení komunitní kuchyně, canisterapie, doprovod dětí na operační sál nebo prožitkový příměstský tábor pro děti s autismem, to je jen zlomek projektů, které Tesco podpořilo v posledním ročníku grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáháme". Nyní odstartoval již 6. ročník a až do 5. května 2019 mají opět všechny neziskové a příspěvkové organizace možnost přihlásit své projekty. Celkem rozdělí Tesco na jejich podporu částku přesahující 5 milionů korun.

 celý článek >>
12. 4. Druhé kolo vzdělávání pro oblast krizové pomoci - NROS  Otevřít v novém okně

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám nabízí účast na druhém cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti krizové pomoci pro děti. Cyklus seminářů včetně témat byl sestaven na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky v krizové pomoci. Jedná se o neakreditované semináře sestavené lektory tzv. na míru.

 celý článek >>
11. 4. MPSV zavádí pro sociální podnikatele zvýhodněný úvěr s poradenstvím  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 400 milionů korun pro sociální podniky. Nejde o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o nový finanční nástroj - zvýhodněný úvěr s poradenstvím, který pomůže rozšířit činnost sociálních podniků.

 celý článek >>
9. 4. Program Podpora mládeže na krajské úrovni  Otevřít v novém okně

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 8. 04. 2019 do 03. 05. 2019 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

 celý článek >>
8. 4. 3. Veletrh sociálního podnikání  Otevřít v novém okně

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem pořádá třetí ročník Veletrhu sociálního podnikání.

24. 4. 2019 (10:00 - 15:30) v Hradci Králové

 celý článek >>
5. 4. Informační seminář NOVÁ MOŽNOST FINANČNÍ PODPORY PRO NNO  Otevřít v novém okně

Seminář pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží na období 2019-2022 pořádá Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Vizovice, 16.4.2019

 celý článek >>
1. 4. Ptáci – žijí tady s námi, 10. ročník osvětové kampaně LÍSKY  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva | Vsetín | 1. 4. 2019

 celý článek >>
březen 2019
27. 3. Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni?  Otevřít v novém okně

kulatý stůl na téma: Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni? Dne 10. května 2019 od 09:00 do 12:00 Zlín

 celý článek >>
14. 3. Férová snídaně ve Zlíně 11. května  Otevřít v novém okně

v sobotu 11. května se ve Zlíně uskuteční piknik na podporu pěstitelů - Férová snídaně. Zlín se tak opět přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

 celý článek >>
14. 3. Mezinárodní konference „Budování a ochrana důvěryhodnosti neziskových organizací“  Otevřít v novém okně

Pořadatel: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) ve spolupráci s International Association of Charity Monitoring Organizations (ICFO) Termín: 24. května 2019

Místo konání: Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí, Praha 1

 celý článek >>
13. 3. Ukliďme Česko! Nabídka spolupráce  Otevřít v novém okně

O co jde? "Ukliďme svět, ukliďme Česko" je dobrovolnická akce zaměřená na úklid černých skládek a dalšího odpadu na místech, kde být nemá.

 celý článek >>
12. 3. Nadace ADRA vyhlašuje 10. kolo grantového řízení pro období 2019/2020 na podporu odlehčovací péče.  Otevřít v novém okně

Oblast podpory: Odlehčovací péče poskytovaná pracovníky v sociálních službách, příp. zdravotními pracovníky. Dobrovolnictví v oblasti odlehčovací péče.

 celý článek >>
11. 3. Osvětové kampaně Lísky v roce 2019  Otevřít v novém okně

Hlavním cílem kampaní je osvěta témat s dopadem na šetrnější a odpovědnější přístup k přírodě a životnímu prostředí.

 celý článek >>
8. 3. Výzva v grantovém programu ŠKODA Stromky  Otevřít v novém okně

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o nadační příspěvky v grantovém programu ŠKODA Stromky.

 celý článek >>
7. 3. Vyhlášení programu PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI  Otevřít v novém okně

Program je určen na volnočasové aktivity dětí a mládeže ze Zlínského kraje, vzdělávání dětí a mládeže podporující mimo jiné vzájemnou toleranci a respekt.

 celý článek >>
4. 3. Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání  Otevřít v novém okně

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

 celý článek >>
1. 3. Férová snídaně 2019 - ZAPOJTE SE!  Otevřít v novém okně

Registrace do letošního ročníku! Letos piknikujeme dopoledne v sobotu 11. května 2019.

 celý článek >>
únor 2019
26. 2. Nadace Partnerství letos vyhlašuje 23. ročník Ceny Josefa Vavrouška  Otevřít v novém okně

Nadace Partnerství letos vyhlašuje již 23. ročník Ceny Josefa Vavrouška za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

 celý článek >>
18. 2. Odborná školení pro NNO  Otevřít v novém okně

Tým KPMG CSR nabízí odborná školení pro neziskové organizace. Školení se konají v Praze v měsících březen až červen a jsou pro NNO zdarma.

 celý článek >>
18. 2. Seminář „Správná archivace v neziskových organizacích“ - na co bychom neměli zapomenout  Otevřít v novém okně

Kdy: 21.3.2019 od 9:30 - 13:00 hod. , ve Zlínském klubu 204, třída T. Bati č. 204, místnost č. 106 (Budova Klubu 204 se nachází na rohu ulic Školní a tř.T.Bati ve Zlíně.)

 celý článek >>
11. 2. Pozvánka na seminář „Získej/udrž si svého dobrovolníka“, příklady dobré praxe  Otevřít v novém okně

Oznamujeme, že seminář dne 19.2.2019 "Získej/ udrž si svého dobrovolníka, příklady dobré praxe" jsme museli z důvodu malého zájmu účastníků zrušit.

 celý článek >>
8. 2. Nominace na udělení ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2019  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Zlínského kraje vyhlašuje nominaci na udělení ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2019

 celý článek >>
1. 2. Evidence skutečného majitele  Otevřít v novém okně

Nová povinnost platí pro neziskové organizace, kdy do 1. ledna 2021 musí zapsat svého skutečného majitele.

 celý článek >>
leden 2019
25. 1. Národní týden manželství  Otevřít v novém okně

Letos probíhá již 13. ročník Národního týdne manželství. Manželství oslavujeme ve Zlíně společně už 5tý rok.

 celý článek >>
24. 1. Pozvánka na seminář Dětský vztek a vzdor a jak je zvládnout  Otevřít v novém okně

Lektorka: Mgr. Pavla Tomancová psycholožka Unie Kompas

Kulturní institut Alternativa Zlín 21. února 2019 v 17 hodin

 celý článek >>
22. 1. Vyhlášení výzvy pro podporu ekologických aktivit v kraji  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a zvýšení dostupnosti kvalitních služeb EVVO.

 celý článek >>
22. 1. Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ

 celý článek >>
22. 1. Program na podporu kulturních aktivit a akcí na rok 2019  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí, tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.

 celý článek >>
22. 1. Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2019  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod.

 celý článek >>
22. 1. Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2019  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.

 celý článek >>
22. 1. Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu (1. pololetí 2019)  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

 celý článek >>
22. 1. Vyhlášení nového ročníku ankety „Osobnost neziskového sektoru 2018"  Otevřít v novém okně

Vyhlašovatelem ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, z.s.

 celý článek >>
21. 1. Specializační studium pro školní koordinátory EVVO III  Otevřít v novém okně

LÍSKA otevírá nový kurz akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

 celý článek >>
16. 1. Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

 celý článek >>
16. 1. Novoroční koncert Zlínského kraje a města Zlína přinesl dosud největší výtěžek pro sociální služby  Otevřít v novém okně

ZLÍN - Historicky největší výtěžek - 630 500 korun - přinesl 14. ročník Charitativního novoročního koncertu, který uspořádal Zlínský kraj a Statutární město Zlín v pátek 10. ledna v Kongresovém centru ve Zlíně.

 celý článek >>
15. 1. Kraj vyhlašuje zakázku na údržbu evropsky významných lokalit  Otevřít v novém okně

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zajištění příznivých podmínek pro ochranu přírody v celkem osmi evropsky významných lokalitách (EVL) na území Zlínského kraje je předmětem veřejné zakázky, jejíž zahájení schválili krajští radní. Tyto lokality o celkové ploše 39 hektarů jsou vyhlášeny jako maloplošná zvláště chráněná území - přírodní památky. Ochranu a péči o ně má na starost Zlínský kraj v rámci soustavy Natura 2000.

 celý článek >>
2. 1. PORADENSKÉ MÍSTO PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY 2019  Otevřít v novém okně

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje ve spolupráci s Městským úřadem Otrokovice, Odborem sociálním, pro Vás nadále provozuje poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené občany.

 celý článek >>
prosinec 2018
20. 12. Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu v roce 2019  Otevřít v novém okně
20. 12. Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel v roce 2019  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji

 celý článek >>
20. 12. Činnost a rozvoj mládežnického sportu 2019  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

 celý článek >>
20. 12. Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji 2019  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje.

 celý článek >>
20. 12. Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019  Otevřít v novém okně
3. 12. Dámský zámecký jarmark - 5. ročník  Otevřít v novém okně

Dámský zámecký jarmark se uskuteční v termínu 30.11.2018 na nádvoří a v přízemí zámku ve Zlíně

 celý článek >>
3. 12. Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022  Otevřít v novém okně

Veřejné projednání se bude konat dne 13.12.2018, od 16:00 hod. do 19:00 hod., ve 4. etáži Technologického inovačního centra, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.

 celý článek >>
3. 12. Vyhlášení výzvy pro NNO "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019“  Otevřít v novém okně

Cílem výzvy je navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol a činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.

 celý článek >>
listopad 2018
28. 11. Mimořádnou grantovou výzvu vyhlásil Česko-německý fond budoucnosti  Otevřít v novém okně

Rozdělená společnost - a jak ji zase spojit Naše společnost je rozdělená, slyšíme ze všech stran. Co ale s tím? Jaké jsou cesty, které lidi z rozličných sociálních skupin znovu svedou dohromady? Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu, v rámci níž podpoří projekty, které směřují k překonávání dělících linií ve společnosti. První uzávěrka žádostí o podporu je již 31.12.2018.

 celý článek >>
26. 11. Světový svátek dárcovství Giving Tuesday 27. listopadu 2018  Otevřít v novém okně

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 27. listopadu 2018, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.

 celý článek >>
22. 11. Adventní prodej vánočních dekorací chráněné dílny ERGO Zlín  Otevřít v novém okně

Srdečně vás zveme na prodej výrobků chráněné dílny Ergo Zlín, který proběhne ve čtvrtek 29. listopadu od 9 do 13 hodin ve vestibulu Polikliniky v Otrokovicích.

 celý článek >>
21. 11. Setkání rodinných pečujících 3. 12. 2018  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na další setkání rodinných pečujících, které se koná v pondělí 3. prosince 2018 od 16 hod. do 18 hod. v SENIORu Otrokovice - budova C (vedle Společenského domu).

 celý článek >>
21. 11. LÍSKA je ve finále soutěže NEZISKOVKA roku  Otevřít v novém okně

Do 22.11. můžete hlasovat v ceně veřejnosti.

 celý článek >>
20. 11. NOVÁ Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Otrokovicích  Otevřít v novém okně

Poradnu najdete v budově Městské polikliniky v Otrokovicích, tř. Osvobození 1388, 3. patro vpravo, dv. č. 331 (vedle EKG). Provozní doba poradny je pondělí a středa v době od 8:00-12:00 a od 13:00 do 16:00.

 celý článek >>
16. 11. Seminář Novela insolvenčního zákona a její dopad do praxe dluhového poradenství  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 05. 12. 2018 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje

 celý článek >>
14. 11. Metodický den pro pracovníky v kultuře „Negrantový fundraising“  Otevřít v novém okně

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE pořádá metodický den na téma: "Negrantový fundraising" (systematické získávání finančních a jiných prostředků pro činnost organizace) dne 4. 12. 2018 od 10 hodin v 15. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, Sál A.

 celý článek >>
13. 11. Zlínský kraj připravuje dotační programy pro příští rok  Otevřít v novém okně

PROGRAMY 2019

 celý článek >>
12. 11. JEŽÍŠKOVA VNOUČATA - Splňte vánoční přání lidem v domovech pro seniory  Otevřít v novém okně

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

 celý článek >>
7. 11. Školení Účetnictví a daně neziskové organizace za rok 2018 a novinky pro rok 2019  Otevřít v novém okně

Školení se uskuteční dne 19. listopadu 2018 v Klubu kultury, Uherské Hradiště, začátek v 9 hodin, předpokládaný konec v 15 hodin

 celý článek >>
7. 11. Seminář Daň z příjmů neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Daň z příjmů neziskové organizace - shrnutí pravidel plus vyplnění daňového přiznání za rok 2018 (případová studie). Dne 12.2.2019 v Klubu kultury, Uherské Hradiště

 celý článek >>
5. 11. Pozvánka na seminář „Zhotovení, obsluha, provozování webových stránek“  Otevřít v novém okně

ANNO Zlínského kraje ve spolupráci s ANNO České republiky pro Vás připravila kurz, který je určen pro všechny, kteří chtějí sami pracovat s webovými stránkami bez placených služeb. Kdy: 22. 11. 2018 od 8:00 - 15:00 hod.

 celý článek >>
říjen 2018
25. 10. Hlasujte pro svoji neziskovku v šestém ročníku o nejlepší Neziskovku roku!  Otevřít v novém okně

váš hlas může rozhodnout o tom, která nezisková organizace získá prestižní ocenění Cena veřejnosti Neziskovky roku. Zvolit jednu můžete od dnešního dne až do 22. listopadu prostřednictvím webových stránek www.neziskovkaroku.cz.

 celý článek >>
22. 10. Giving Tuesday - SVĚTOVÝ SVÁTEK DÁRCOVSTVÍ  Otevřít v novém okně

úterý 27. listopadu 2018

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 27. listopadu 2018, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.

 celý článek >>
září 2018
21. 9. Týden NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ  Otevřít v novém okně

V rámci 12. ročníku Týdne nízkoprahových klubů vás NZDM R-Ego zve na Den otevřených dveří dne 24.9.2018 od 9-16 hod.

 celý článek >>
20. 9. Třídění odpadů na Dni Zlínského kraje – zábava a hry pro celou rodinu.  Otevřít v novém okně

DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE v sobotu 22.9.2018 od 9.00 do 18.00 hodin nabídne zábavu i poučení pro celou rodinu. Na parkovišti CREAM u 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně (bývalý areál Svit) se objeví kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN se zábavně naučným programem pro děti i dospělé.

 celý článek >>
19. 9. Krajská konference „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018“  Otevřít v novém okně

Konference se koná dne 25. září 2018 ve Zlíně - Interhotel Moskva, Zlín Velký sál Interhotelu Moskva, 2. patro, nám. Práce 2512

 celý článek >>
18. 9. NOMINACE pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2018  Otevřít v novém okně

Do 19.10.2018 máte možnost nominovat pracovníka, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje dobrovolnicky přímé práci s dětmi a mládeží.

 celý článek >>
10. 9. Přednáška o finanční gramotnosti  Otevřít v novém okně

Klub zdraví Samari Vás srdečně zve na středeční přednášku o finanční gramotnosti. Dne 12. srpna od 17:30, Senior Beat Club Zlín

 celý článek >>
6. 9. Setkání s ministrem Antonínem Staňkem  Otevřít v novém okně

V neděli 9. září proběhne ve Zlíně setkání a otevřená diskuze s ministrem kultury, panem Antonínem Staňkem.

 celý článek >>
4. 9. Úspory v neziskových organizacích nebo plošné škrtání dotací?  Otevřít v novém okně

TZ: Nadace Neziskovky.cz, 8. 8. 2018 V pondělí 6. srpna ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznámila, že chce uspořit zhruba tři miliardy korun na dotacích pro organizace občanské společnosti. Týkat se to prý nemá organizací, které pracují s handicapovanými, sociálně slabými a seniory. Premiér Andrej Babiš zase nechce omezovat sport a kulturu. I tak se ale jedná o krok omezující rozvoj občanské společnosti.

 celý článek >>
srpen 2018
27. 8. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝZVA 108  Otevřít v novém okně

Základní informace k právě vyhlášené výzvě MŽP. OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014-2020, prioritní osa: PO- 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu"

 celý článek >>
6. 8. CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem  Otevřít v novém okně

Cílem CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem je podpořit sociálně znevýhodněné děti v biologických nebo náhradních rodinách v České Republice v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

 celý článek >>
červen 2018
27. 6. NÁDAM 2018 Tradiční mongolský sportovní festival  Otevřít v novém okně

NÁDAM 2018 Tradiční mongolský sportovní festival s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu se koná 14. 7. 2018 od14:00-19:00 Valašské Meziříčí Areál zámeckého parku Kinských a přilehlý amfiteátr (letní kino) na adrese Zámecká 3.

 celý článek >>
18. 6. Pozvánka na krajské kolo soutěže "Nad oblaky aneb každý může být hvězdou"  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na krajské kolo pěvecké, hudební, výtvarné a fotografické soutěže "Nad oblaky aneb každý může být hvězdou", která se uskuteční 20. června 2018 v prostorách zámku Vsetín.

 celý článek >>
7. 6. Vyhlášení Programu na podporu kulturních aktivit a akcí - 2. kolo  Otevřít v novém okně
7. 6. Přednáška pro neslyšící ve Valašském Meziříčí  Otevřít v novém okně

autor: SOS MaS | Kvě 18, 2018 |

Datum: 25.6.2018 15:30 - 17:30

 celý článek >>
4. 6. Nové výzvy v programu Interreg V-A SR-ČR 2  Otevřít v novém okně

1.6. 2018 vyhlásil řídící orgán programu Interreg V-A SR-ČR 2 nové výzvy: Výzva 08 - ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV

Výzva 07 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 celý článek >>
1. 6. POZVÁNKA na KRAJSKOU KONFERENCI O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  Otevřít v novém okně

Konference je pořádaná pod záštitou Michaely Blahové, radní Zlínského kraje, dne 20. června 2018, v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje v 16. etáži sídla Zlínského kraje

 celý článek >>
květen 2018
29. 5. Kraj zveřejnil výzvu: JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

 celý článek >>
17. 5. Neziskové organizace v kraji  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj přináší nový seznam nestátních neziskových organizací. Data kraji poskytla Krajská správa ČSÚ ve Zlíně.

 celý článek >>
15. 5. Vernisáž výstavy Obrazy rodičovství  Otevřít v novém okně

Vernisáž se uskuteční dne 15.5.2018 od 16:00h ve 3. etáži Baťova mrakodrapu, tř. T. Bati 21 Zlín, po vernisáži proběhne vyhlášení ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2018.

 celý článek >>
15. 5. Setkání rodinných pečujících v Otrokovicích  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na další setkání rodinných pečujících, které se koná v pondělí 4. června 2018 od 16 hod. do 18 hod. v SENIORu Otrokovice - budova C (vedle Společenského domu).

 celý článek >>
15. 5. Konference k problematice využívání informačních systémů v rámci poskytování sociálních služeb  Otevřít v novém okně

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci dne 27. 6. a dne 28. 6. 2018, pořádanou k problematice využívání informačních systémů v rámci poskytování sociálních služeb a dále k aktuálním tématům v legislativě v oblasti zajištění zdravotní péče v sociálních službách.

 celý článek >>
14. 5. Seminář Novely právních předpisů v kontextu dluhového poradenství  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na seminář Novely právních předpisů v kontextu dluhového poradenství, dne 08. 06. 2018

 celý článek >>
4. 5. FÉROVÁ SNÍDANĚ VE VAŠEM MĚSTĚ  Otevřít v novém okně

12. května 2018 Pozvěte přátele, vezměte rodinu, sbalte si do košíků fairtradové a lokální dobroty a přijďte společně posnídat a oslavit tak Světový den pro fair trade.

 celý článek >>
4. 5. Osobnost neziskového sektoru ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

TZ: ANNO ZK

Slavnostní událost celospolečenského významu proběhla 18.4. od 15 hodin v obřadní síni magistrátu Města Zlína. Více než padesát hostů se ze zde zúčastnilo vyhodnocení 5. ročníku ankety "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2017", jehož záštitu na sebe vzala paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje a Miroslav Adámek, primátor Města Zlín.

 celý článek >>
duben 2018
27. 4. Týden rodiny offline 2018  Otevřít v novém okně

Týden pro rodiny - "neboj se, odpoj se" 12. - 19. května 2018 Kampaní oslavujeme Mezinárodní den rodiny a koná se vždy týden kolem 15. května. Do kampaně můžete přihlásit aktivitu pro veřejnost, která splňuje podmínku - offline (akce se koná bez využití a používání digitálních technologií-mobilů, tabletů, počítačů atp..)

 celý článek >>
27. 4. 6. ROČNÍK OSVĚTOVÉ KAMPANĚ Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny  Otevřít v novém okně

Připojte se v květnu k mezinárodní kampani Měsíc školních zahrad 2018

 celý článek >>
27. 4. Týden pro rodinu ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

12.- 20. května 2018

 celý článek >>
23. 4. Prokram PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI končí 4. května  Otevřít v novém okně

Do 04. 05. 2018 do 13:00 hodin je možné předkládat žádosti o dotaci.

 celý článek >>
23. 4. Mezinárodní konference „KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ANEB NIKDY TO NEKONČÍ“  Otevřít v novém okně

17. května 2018 | Krajský úřad JMK, Cejl 530/73, Brno

 celý článek >>
17. 4. Až 30 tisíc Kč na podzimní výsadbu stromů  Otevřít v novém okně

Víte o tom, že do konce dubna letošního roku mohou zájemci z řad obcí, škol, spolků a sdružení žádat u Nadace Partnerství o grant na podzimní výsadbu dřevin ve výši až 30 tisíc korun?

 celý článek >>
4. 4. Charitativní běh - 2 míle pro Diakonii  Otevřít v novém okně

I letos na jaře uspořádá Diakonie ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště ve spolupráci s hnutím Rozběháme Uherské Hradiště oblíbený benefiční běh 2 míle pro Diakonii.

 celý článek >>
březen 2018
28. 3. SVĚT NEZISKOVEK informuje o povinnostech GDPR  Otevřít v novém okně

David Horn uvádí základní povinnosti, které z nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů plynou. Jaká konkrétní opatření musíte do konce května letošního roku provést?

 celý článek >>
26. 3. Konference k ochraně osobních údajů - GDPR  Otevřít v novém okně

CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma GDPR.

Dne 10. dubna 2018, Kongresové centrum Zlín | náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín

 celý článek >>
26. 3. Uspořádejte Férovou snídani!  Otevřít v novém okně

Myšlenka "Férové snídaně" je velmi prostá. Současně s tisíci dalšími lidmi po celé České republice, po boku svých blízkých a přátel, posnídat fairtradové a lokální produkty a dát tak najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a zodpovědné spotřeby. Akce probíhá vždy druhou květnovou sobotu na Světový den pro fair trade.

 celý článek >>
26. 3. Férová snídaně ve Zlíně  Otevřít v novém okně

V sobotu 12. května 2018 se ve Zlíně opět uskuteční piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů - Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 10:00 do 12:00 hodin v parku Komenského poblíž altánu (v případě deště přímo v altánu). Zlín se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, kteří tak chtějí vyjádřit svůj zájem o pěstitele a pěstitelky, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl.

 celý článek >>
21. 3. LÍSKA slaví 11. narozeniny  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva | Vsetín | 21. 3. 2018

Pomáhá lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Ve středu 21. března slaví LÍSKA své 11. narozeniny. Od roku 2007 poskytuje informace a vzdělávání v oblasti environmentální výchovy ve Zlínském kraji. Narozeniny si připomenou ve všech 12 členských organizacích, například výsadbou keřů lísky, vycházkami do přírody, programy pro děti, vzdělávacími akcemi nebo dny otevřených dveří s fairtradovým a regionálním občerstvením.

 celý článek >>
21. 3. ZAPOJTE SE K CELOSVĚTOVÉ KAMPANI HODINA ZEMĚ  Otevřít v novém okně

Po celém světě najdete lidi, kteří se snaží o šetrnější přístup k životnímu prostředí a zejména klimatu. Staňte se součástí.

V SOBOTU 24. 3. 2017 mezi 20.30 a 21.30 hod. společně s dalšími zhasněte.

 celý článek >>
7. 3. KABELKOVÝ VELETRH - POMOC SE NOSÍ  Otevřít v novém okně

POŘÁDÁ NADĚJE ZLÍN SE ZLÍNSKÝM DENÍKEM 16. DUBNA 2018 V 15-18 HOD. V MĚSTSKÉM DIVADLE ZLÍN

 celý článek >>
únor 2018
27. 2. Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018  Otevřít v novém okně

Jedná se o celorepublikovou akci, během které mnoho nadšených účastníků (v loňském roce se účastnilo téměř 100 000 dobrovolníků) uklízí Českou republiku.

 celý článek >>
23. 2. Přihlaste se do soutěže Férový zaměstnavatel Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Zlínského kraje vyhlašuje soutěž Férový zaměstnavatel Zlínského kraje, ve které hledáme zaměstnavatele, který se stará o rovné podmínky svých zaměstnanců a pomáhá jim sladit pracovní a rodinný život.

 celý článek >>
22. 2. Vyhlášení ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2017“  Otevřít v novém okně

Vyhlašovatelem ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

 celý článek >>
13. 2. Kraj zájemcům poradí s projekty přeshraniční spolupráce  Otevřít v novém okně

Seminář dne 15. února 2018, Zlín

ZÍNSKÝ KRAJ - Možnost konzultovat své projektové záměry a připravované projekty do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, zaměřeného na podporu přeshraniční spolupráci, mají nově všichni zájemci v Regionálním poradenském centru, které zahájilo svoji činnost na Krajském úřadě Zlínského kraje. Kromě toho pro ně bude kraj organizovat informační semináře, konzultační dny a workshopy a může také pomoci s vyhledáním projektových partnerů na Slovensku.

 celý článek >>
12. 2. Seminář IDEOLOGIE GENDER  Otevřít v novém okně

Ve čtvrtek 1. března 2018 se v Olomouci uskuteční seminář s názvem IDEOLOGIE GENDER.

 celý článek >>
leden 2018
30. 1. Psychoterapeutický výcvik  Otevřít v novém okně

Výcvik je otevřen ve spolupráci Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Přístupný je VŠ studentům, ale také praktikům působících v pomáhajících profesích (sociálním pracovníkům, sociálním pedagogům, speciálním pedagogům včetně učitelských profesí a pod).

 celý článek >>
30. 1. Nadace Neziskovky.cz radí jak na GDPR  Otevřít v novém okně

Nadace Neziskovky.cz představuje nový portál SVĚT NEZISKOVEK , a přináší informace o nařízení Evropské unie ohledně správy osobních dat

 celý článek >>
30. 1. Ples Mladí tančí pro Diakonii  Otevřít v novém okně

V sobotu 10. února se v uherskohradišťské Redutě uskuteční jedinečný ples s názvem Mladí tančí pro Diakonii. Jeho pořadatelem je Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Seniorátní odbor mládeže VMS ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště a střediskem CESTA.

 celý článek >>
22. 1. Dotační tituly pro NNO na rok 2018 vyhlášené Zlínským krajem  Otevřít v novém okně
12. 1. Vzniklo Regionální poradenské centrum přeshraniční spolupráce Interreg V-A SR- ČR  Otevřít v novém okně

Na Krajském úřadě ve Zlíně zahájilo činnost Regionální poradenské centrum přeshraniční spolupráce Interreg V-A SR- ČR. Centrum najdete v 9. patře v budově krajského úřadu, kancelář č. 919.

 celý článek >>
11. 1. Projektové dovednosti v EVVO  Otevřít v novém okně

Srdečně vás zveme na praktický workshop, který proběhne na 2 místech regionu. Workshop I: úterý 16. ledna 2018, 9.30 - 15.00 hodin Místo: Základní škola Rokytnice, Vsetín

 celý článek >>
9. 1. POZVÁNKA na seminář ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR  Otevřít v novém okně
Seminář se uskuteční dne 22. ledna 2018  (sál A 14Ɩ15 Baťova institutu, Vavrečkova 7040, Zlín) celý článek >>
5. 1. Seminář Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery  Otevřít v novém okně

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve na seminář Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery 17. ledna 2018 od 13 do 16 hodin. Zasedací místnost č. 224 v budově č. 22 vedle sídla Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín

 celý článek >>
5. 1. Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018  Otevřít v novém okně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018.

 celý článek >>
prosinec 2017
20. 12. Vyhlášení Programové podpory pro rok 2018 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.  Otevřít v novém okně

Jedná se o programy:

- Program MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU (1. pololetí 2018)

- Program MaS02-18 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL

- Program MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU

 celý článek >>
20. 12. Program na podporu NNO v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2018 (RP07-18)  Otevřít v novém okně

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 1. 2018 do 9. 2. 2018 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

 celý článek >>
20. 12. Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví (RP06-18)  Otevřít v novém okně

Podporované aktivity Programu: koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř příjemců formou dotace na činnost.

 celý článek >>
20. 12. Program na podporu kulturních aktivit a akcí (1. kolo) KUL01-18  Otevřít v novém okně

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 20. 1. 2018 do 02. 02. 2018 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

 celý článek >>
20. 12. Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018 (SOC01-18)  Otevřít v novém okně

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 20.01.2018 do 02.02.2018 do 12:00 hod.

 celý článek >>
9. 12. Nejlepší Neziskovky roku 2017  Otevřít v novém okně

Již popáté udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění Neziskovka roku.

 celý článek >>
1. 12. Zapalme svíčku  Otevřít v novém okně

Světový den památky zesnulých dětí.

Přidejte se k nám 12.10.2017

 celý článek >>
listopad 2017
27. 11. POZVÁNKA na workshop partnerů projektu Festival OČIMA GENERACÍ ve Zlínském kraji 2018  Otevřít v novém okně

Termín: 28 . 11. 2017, 10:00 - 12:00 hod.

Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoš ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín

 celý článek >>
21. 11. KRAJSKÁ KONFERENCE O DISKRIMINACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  Otevřít v novém okně

Konferenci pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením dne 13.12.2017 od 9:30 h v zasedací místnosti zastupitelstva kraje sídla Zlínského kraje. Záštitu převzala paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje.

 celý článek >>
16. 11. DÁMSKÝ ZÁMECKÝ JARMARK - 4 ročník  Otevřít v novém okně

Dovolte, abychom Vás pozvali na další ročník Dámského zámeckého jarmarku. V prostorách nádvoří Zámku Zlín Vám nabídnou své výrobky dámy z našeho kraje. Přijďte si užít předvánocní atmosféru a zakoupit originální dárky pro své blízké.

24.11.2017 / Zámek Zlín / 13 -18 hod.

 celý článek >>
15. 11. Osobností EVVO ve Zlínském kraji se na konferenci ve Zlíně stala Monika Havlásková  Otevřít v novém okně

Sedmnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostila v úterý 7. listopadu Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem letošního ročníku bylo: Objevujeme a pozorujeme přírodu. Během konference byly předány také výroční Ceny za přínos rozvoji EVVO v regionu. Osobností EVVO se stala Monika Havlásková, ředitelka Střediska volného času Klubko ze Starého Města.

 celý článek >>
15. 11. Propojujeme firmy a uchazeče z řad handicapovaných  Otevřít v novém okně

Firmy mají další možnost, jak na aktuálním pracovním trhu vyhledat nové zaměstnance. Vždyť je nezaměstnanost historicky nejnižší. I v rámci EU se ČR řadí mezi země s nejnižší nezaměstnaností.

 celý článek >>
14. 11. Seminář NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V DLUHOVÉM PORADENSTVÍ  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 24. 11. 2017 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
6. 11. VYHLÁŠENÍ DOTACÍ - Projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 - pro NNO  Otevřít v novém okně

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce "Integrace cizinců 2018"

 celý článek >>
1. 11. ČESKO-SLOVENSKÝ PORADENSKÝ DEN  Otevřít v novém okně

Pracovali jste nebo pracujete v České republice nebo na Slovensku? Chcete získat informace o svých důchodových nárocích v České nebo Slovenské republice? Poradí vám odborníci dne 22.11.2017. Kde: OSSZ Zlín, tř. T. Bati 3792, Zlín

 celý článek >>
1. 11. Setkání rodinných pečujících  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na další setkání rodinných pečujících, které se koná dne pondělí 27. listopadu 2017 od 16 hod. do 18 hod. v SENIORu Otrokovice - budova C (vedle Společenského domu).

 celý článek >>
říjen 2017
25. 10. Status veřejné prospěšnosti  Otevřít v novém okně

Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

 celý článek >>
25. 10. Přednáška „Krizový Management NNO“  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s. Vás srdečně zve na přednášku "Krizový Management NNO" "zvládání krizových situací a vedení týmu" Mgr. Marka Tomaštíka, PhD. FLKŘ UTB

 celý článek >>
25. 10. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2017 a novinky pro rok 2018  Otevřít v novém okně

Termín: pondělí - 6. listopadu 2017, začátek v 9 hodin, Lektor: Ing . Miroslava Nebuželská , auditorka. Místo konání Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště

 celý článek >>
25. 10. Daň z příjmů neziskové organizace - shrnutí pravidel plus vyplnění daňového přiznání za rok 2017 (případová studie)  Otevřít v novém okně

Termín: úterý - 6. února 2018, začátek v 9 hodin

Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště Zálohová

 celý článek >>
25. 10. NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – NOVELA !!!  Otevřít v novém okně

Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět podrobnosti o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, včetně souvisejících otázek ohledně zpracování osobních údajů v personalistice a finančních službách. Seminář je tak vhodný pro velmi široký okruh osob, které v praxi zpracovávají osobní údaje či jsou zástupci subjektu, který za zpracování osobních údajů odpovídá jako správce osobních údajů nebo jako zpracovatel.

 celý článek >>
13. 10. Koncert BACHŮV VARHANNÍ PODZIM  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na koncert v pátek 13. 10. 2017 v 19 h v kostele Narození P. Marie ve Štípě, kde předvede varhanní hudbu uznávaný varhaník pan Pavel Černý.

 celý článek >>
13. 10. XVII. KRAJSKÁ KONFERENCE o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na XVII. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji, téma Objevujeme a pozorujeme přírodu.

 celý článek >>
11. 10. Semináře zaměřené na vedení mateřských center  Otevřít v novém okně

Místo konání seminářů: Rodinné centrum Pastelka, z. ú., Nám. Karla IV. 4, 628 00 Brno - Líšeň

 celý článek >>
9. 10. Regionální seminář „sociální inovace a jejich potenciál?“  Otevřít v novém okně

Celodenní seminář " Sociální inovace", pořádá ANNO ČR, dne 11.10.2017 v čase 9:30 -15:00 hod.

 celý článek >>
5. 10. Pozvánka na tradiční kulturní akci „Tet trung thu“.  Otevřít v novém okně

Vietnamské děti slaví dětský den na podzim. V tento den oslavovali kdysi lidé ve Vietnamu sklizeň, předpovídali příští úrodu a obětovali dárky předkům.

 celý článek >>
2. 10. POZVÁNKA na workshop ŘÍZENÍ ORGANIZACE  Otevřít v novém okně

Dne 31. října 2017 ,zasedací místnost zastupitelstva kraje, 16. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu)

 celý článek >>
září 2017
18. 9. Nominace dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2017  Otevřít v novém okně

XIV. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje.

 celý článek >>
13. 9. Zastupitelé schválili většinu rámců dotačních programů na příští rok  Otevřít v novém okně

ZLÍNSKÝ KRAJ - Prvních šestnáct rámců dotačních programů, které budou vyhlášeny v příštím roce, schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje. Jasno mají kotlíky, inovační vouchery, BESIP, vodohospodářské a ekologické projekty, včelaři, lesníci, kultura, školáci i sociál. Z krajského rozpočtu kraje bude prostřednictvím Fondu Zlínského kraje vyčleněno 84 miliony korun. V příštím roce kraj plánuje vyhlásit 20 dotačních programů v předpokládaném objemu 115 milionů korun.

 celý článek >>
8. 9. Přihlašování do Neziskovky roku 2017 je v plném proudu  Otevřít v novém okně

Až do 15. září se můžete přihlásit do ocenění Neziskovka roku 2017 a poměřit tak kvality své organizace s ostatními. Kromě prestižního titulu a věcných odměn můžete získat zejména účinné nástroje pro zlepšení činnosti své neziskovky.

 celý článek >>
srpen 2017
23. 8. Neziskovky roku 2017  Otevřít v novém okně

Prestižní ocenění, které uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti, získají nejlépe řízené české neziskovky již popáté.

 celý článek >>
22. 8. Úřad vlády ČR - vyhlášené programy na rok 2018  Otevřít v novém okně
21. 8. PRO AMICIS MUSAE  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj vyhlásil v letošním roce již po třinácté výzvu pro udělení prestižního ocenění PRO AMICIS MUSAE v roce 2017 za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. K ocenění může být navržena žijící osoba starší 18 let, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území Zlínského kraje působila či působí v oblasti kultury, výrazně zasáhla do oblasti kultury, případně zviditelnila kraj v této oblasti.

 celý článek >>
2. 8. První pomoc pod širým nebem  Otevřít v novém okně

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín pořádá sérii komentovaných ukázek první pomoci pod širým nebem. Témata ukázek jsou situace z běžného života, které mohou potkat každého z nás.

 celý článek >>
1. 8. Workshop TESSEA na Moravě - Zaměstnáváme osoby se znevýhodněním a chceme to správně komunikovat  Otevřít v novém okně

Termín: 24.8. 2017 od 10.00 - 13.00

Místo: Valašské Meziříčí, Divadelní kavárna, KZ Valašské Meziříčí - zámek Žerotínů, Komenského 1

 celý článek >>
1. 8. Letní workshop - Jak na e-shop?  Otevřít v novém okně

Kdy: 15.8.2017 od 9:45 - 12:45, 15.8. 2017 Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, 5.p. místnost E (vedle bufetu)

 celý článek >>
červenec 2017
31. 7. POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „Jak uspět při přípravě projektů do Evropských fondů“  Otevřít v novém okně

Kdy: 30. 8. 2017 od 10:00

Kde: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva kraje - 16 patro, tř. Tomáše Bati 21, Zlín

 celý článek >>
21. 7. Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 OPZ zaměřené na podporu sociálního podnikání  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF - sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 OPZ zaměřené na podporu sociálního podnikání.

 celý článek >>
20. 7. Ocenění PRO AMICIS MUSAE  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj vyhlásil v letošním roce již po třinácté výzvu pro udělení prestižního ocenění PRO AMICIS MUSAE v roce 2017 za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.

 celý článek >>
3. 7. Výzva č. 129: Podpora sociálního podnikání  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF - sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 celý článek >>
červen 2017
14. 6. Služby za milion vyhrálo Centrum pro dětský sluch Tamtam z Prahy  Otevřít v novém okně

Do soutěže se přihlásilo celkem 55 neziskovek, z toho 20 z nich postoupilo do dalšího kola. Videa těchto projektů můžete stále zhlédnout a podpořit na našich webových stránkách https://www.ackee.cz/5letackee.

 celý článek >>
12. 6. Seminář ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB PRO NNO, VEŘEJNÁ SLUŽBA  Otevřít v novém okně

Seminář se bude konat dne 27. června 2017 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, 16. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu)

 celý článek >>
8. 6. Přednáška „Zaměstnávání osob z evidence ÚP v nezisk. organizacích, možnosti čerpání dotací na mzdy zaměstnanců z fondů EU“  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s. ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky ve Zlíně Vás zvou na přednášku: " Zaměstnávání osob z evidence ÚP v nezisk. organizacích, možnosti čerpání dotací na mzdy zaměstnanců z fondů EU" dne 27.6.2017

 celý článek >>
květen 2017
31. 5. II. mimořádné kolo dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2017  Otevřít v novém okně

Žádosti je možné podávat od 25.05.2017 do 26.06.2017 včetně.

 celý článek >>
29. 5. Pozvánaka na metodický den „Autorský zákon v praxi“  Otevřít v novém okně

METODICKÝ DEN ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA TÉMA: "Autorský zákon v praxi"

Termín: 20. června 2017

Čas: 10:00 - 12:00

Místo: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, 15. budova, sál A

 celý článek >>
25. 5. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín se zapojil do projektu ČSOB  Otevřít v novém okně

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín se zapojil do projektu ČSOB pomáhá regionům s projektem rekonstrukce Azylového zařízení, díky veřejnosti jsme dostali divokou kartu a jsme až ve finále. Bez Vaší pomoci však na výhru nedosáhneme. .

 celý článek >>
22. 5. Seminář Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoji  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 15. 6. 2017 od 13:00, v sídle Zlínského kraje, zasedací místnost zastupitelstva kraje - 16 patro, třída Tomáše Bati 21, Zlín

 celý článek >>
22. 5. Slovácké léto slaví 10. narozeniny  Otevřít v novém okně

Už 10. ročník sportovně-hudebního festivalu Slovácké léto si užijí jeho návštěvníci v termínu 30. 6. - 9. 7. 2017. Kromě klasiky, tedy hudebních špiček z Česka i Slovenska, sportovních turnajů a doprovodných programů, chystají organizátoři i několik novinek.

 celý článek >>
16. 5. XIV. Den pro přírodu - Krajský veletrh environmentálního vzdělávání a výchovy ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Akce se koná v rámci 42. ročníku mezinárodního ekologického festivalu TSTTT - Týká se to také tebe 2017

pátek 9. 6. 2017

 celý článek >>
15. 5. Konference Šíření dobré praxe v oblasti péče o seniory v České republice  Otevřít v novém okně

Konference "Šíření dobré praxe v oblasti péče o seniory v České republice" se uskuteční dne 23.5.2017 od 9 hodin na zámku Vsetín

 celý článek >>
12. 5. Seminář ZMĚNY LEGISLATIVY V KONTEXTU DLUHOVÉHO PORADENSVTVÍ  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 2. 6. 2017 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
9. 5. Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center  Otevřít v novém okně

Dne 28. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 74. výzvu "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center", v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

 celý článek >>
duben 2017
27. 4. Poslední dny na podání žádosti v Dotačním programu na volnočasové aktivity dětí a mládeže na území Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Cílem Programu je podpoření volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Zlínského kraje v oblasti vzdělávání, zdravého životního stylu, zájmu o aktivní participaci na dění v jejich okolí.

 celý článek >>
24. 4. Stavíme ze slámy  Otevřít v novém okně

Pozvání na několik slámohlínových akcí

 celý článek >>
21. 4. Výroční zpráva o činnosti veřejné ochránkyně práv za rok 2016  Otevřít v novém okně

Výroční zpráva za rok 2016 podává informace o činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv.

 celý článek >>
19. 4. XIV. Den pro přírodu  Otevřít v novém okně

LÍSKA se svými členy a partnery připravuje tradiční regionální akci pro školy, rodiny s dětmi a veřejnost: XIV. Den pro přírodu - 9. června 2017, Event centrum,Staré Město, náměstí Velké Moravy.

 celý článek >>
12. 4. Konference "Venkovské spolky a EET“  Otevřít v novém okně

Ministerstvo financí dne 20. dubna 2017 pořádá konferenci "Venkovské spolky a EET"

 celý článek >>
10. 4. Soutěž pro neziskovky o 1 milion  Otevřít v novém okně

Milé neziskovky, jsme česká technologická společnost Ackee a vyhlašujeme pro vás soutěž o naše služby za 1 milion.

 celý článek >>
6. 4. Velikonoční koledování  Otevřít v novém okně

aneb jarní den otevřených dveří ve Slunečnici

Dne 17.4.2017 od 9:00 do 19:00 hod.

 celý článek >>
3. 4. Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky  Otevřít v novém okně

Seminář "Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky", se bude konat v Ostravě dne 18.4.2017.

 celý článek >>
3. 4. Ptáci – žijí tady s námi, 8. ročník osvětové kampaně LÍSKY  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva | Vsetín | 1. 4. 2017

Příchod jara každoročně bezpečně oznamuje ptačí zpěv. Ptactvo po staletí vnímáme jako posly probouzející se přírody a teplých dnů. Přitom patří k jedné z nejohroženějších skupin živočichů, kteří potřebují naši pozornost, starost a aktivní ochranu. A právě k tomu vyzývá již poosmé osvětová kampaň LÍSKY nazvaná Ptáci - žijí tady s námi.

 celý článek >>
3. 4. Přednáška Včelaření u nás na Moravě  Otevřít v novém okně

Klub zdraví Samari Vás srdečně zve na přednášku Ing. Jiřího Kalendy, předsedy ZO Svazu včelařů Zlín na téma: Včelaření u nás na Moravě. Akce se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 v restauraci Prašád ve Zlíně od 18 do 20 hodin.

 celý článek >>
březen 2017
31. 3. Férová snídaně ve Zlíně 2017  Otevřít v novém okně

v sobotu 13. května se ve Zlíně opět uskuteční piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů - Férová snídaně NaZemi.

 celý článek >>
27. 3. Spolky už nemusí měnit svůj název  Otevřít v novém okně

Došlo k novelizaci zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona č. 460/2016 Sb.

 celý článek >>
24. 3. Stanovisko Ministerstva financí ČR k EET  Otevřít v novém okně
24. 3. Česko na hodinu zhasne, aby se připojilo k ochraně klimatu. Chystá se Hodina Země  Otevřít v novém okně

BRNO, 21. března 2017 - Brněnský hrad Špilberk, Radniční věž v Ostravě či chrám svaté Barbory v Kutné Hoře se v sobotu 25. března od 20:30 ponoří do tmy, aby ukázaly, že obyvatelé České republiky berou vážně změnu klimatu. Celosvětové akce Hodina Země se účastní desítky měst, tisíce jednotlivců i řada firem. Ti všichni zhasnou na hodinu osvětlení a dají tím najevo, že jsou připraveni se do ochrany klimatu aktivně zapojit.

 celý článek >>
23. 3. Dotazník pro Radu vlády pro NNO na téma individuální dárcovství  Otevřít v novém okně

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás přizvat k účasti na výzkumu, který se zabývá individuálním dárcovstvím v prostředí nestátních neziskových organizací v České republice.

 celý článek >>
23. 3. Pozvánka na setkání- seminář Pečujeme o památky příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací  Otevřít v novém okně

Součástí setkání bude doprovodná výstava,vydání sborníku a koncert 15.června 2017, 9- 17.hod. přednáškový sál Květná zahrada v Kroměříži

 celý článek >>
19. 3. Seminář „Průvodce Operačním programem Zaměstnanost“  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 30. 3. 2017 od 11:00 do 14:00 v Technologickém inovačním centru ve Zlíně.

 celý článek >>
19. 3. Pozvánka na výjezdní zasedání Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

2. zasedání výboru, se uskuteční dne 21. března 2017 v zasedací místnosti Městské Policie Kroměříž, Velké náměstí 33/11, 767 01 Kroměříž. Součástí zasedání je od 16:00 hodin diskuse se zástupci neziskových organizací.

 celý článek >>
16. 3. Zůčastněte se dotazníkového šetření - Průzkum vedení a řízení NNO 2017  Otevřít v novém okně

Vážená paní, vážený pane, chcete se porovnat s ostatními NNO - jak vedete a řídíte Vaší organizaci? Pak se zúčastněte již 10. ročníku Průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR, ke kterému si Vás tímto dovolujeme pozvat. Prvním krokem je vyplnění dotazníku na adrese http://www.click4survey.cz/s/12668/87468257

 celý článek >>
13. 3. O který seminář byste měli zájem?  Otevřít v novém okně

Máte potřebu zvýšit své znalosti v určité oblasti a měli byste zájem se zúčastnit některého ze seminářů?

 celý článek >>
8. 3. Kroměříž bez hranic  Otevřít v novém okně

Mezigenerační den pořádaný pod názvem Kroměříž bez hranic v úterý 21. března 2017 přinese celodenní program pro seniory ve věku 60+, školní děti a mládež i širokou veřejnost.

 celý článek >>
8. 3. Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017  Otevřít v novém okně

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017.

 celý článek >>
8. 3. ČSOB pomáhá regionům  Otevřít v novém okně

Svůj projekt můžete přihlásit do 13. března 2017.

 celý článek >>
6. 3. Workshop Práce s Excelem – prohloubení znalostí  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje pro Vás připravila praktické procvičení používání programu Excel, který je určen i pro ty, kteří se neúčastnili 1. cyklu.

Kdy: 7.4.2017, 9:30 - 13:00 hod.

 celý článek >>
únor 2017
27. 2. Pozvánka na 8. Valnou hromadu ANNO ZK z.s.  Otevřít v novém okně

Pozvánka na 8. Valnou hromadu ANNO ZK z.s., která se uskuteční ve středu 29.3.2017 od 13:00 hod v obřadní místnosti radnice MMZ ve Zlíně.

 celý článek >>
16. 2. ČSOB vyhlašuje 4. ročník intenzivního vzdělávacího programu Modrá akademie v tématech Rozvoj organizace a týmu a Komunikace a fundraising  Otevřít v novém okně

Vybrané neziskové organizace absolvují sérii workshopů, odborné poradenství, mentoring a koučování.

 celý článek >>
14. 2. Vyhlášení ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2016“  Otevřít v novém okně

Vyhlašovatelem ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

 celý článek >>
8. 2. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015  Otevřít v novém okně

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015 vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 9. ledna 2017 č. 15.

 celý článek >>
3. 2. Vyšla publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009 – 2014  Otevřít v novém okně

Publikace nenabízí pouze souhrnné statistiky rozdělených prostředků. Společně s jednotlivými podpořenými organizacemi jsme pro vás připravili medailonky realizovaných projektů, často doprovázené pohledem jak realizátorů projektů, tak osobními příběhy podpořených klientů.

 celý článek >>
3. 2. Neziskovým organizacím ve Zlínském kraji se blíží termíny pro podání žádostí o dotace  Otevřít v novém okně
ZLÍNSKÝ KRAJ – Několik málo dní zbývá neziskovým organizacím, aby mohly podávat žádosti o dotace z jednotlivých programů vyhlášených Zlínským krajem.  celý článek >>
2. 2. Výbor chce pomáhat neziskovkám, posílí komunikaci a chce hledat cesty, jak zjednodušit administrativu  Otevřít v novém okně

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. ledna 2017

Zlínský kraj dlouhodobě pečuje o rozvoj neziskového sektoru v našem regionu. Mimo jiné i proto působí při krajském zastupitelstvu specializovaný Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor. Ten se tento týden sešel na svém prvním řádném zasedání a rovnou se pustil do náročné práce.

 celý článek >>
leden 2017
25. 1. Grantová výzva ČSOB – Finanční gramotnost  Otevřít v novém okně

Zaměření: interaktivní projekty na zvyšování finanční gramotnosti určené pro seniory, osoby sociálně znevýhodněné a osoby se zdravotním postižením

 celý článek >>
24. 1. Grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme  Otevřít v novém okně

Víte, jak zlepšit místo, ve které bydlíte? Zúčastněte se programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Tesco rozděluje 2 700 000 korun 90 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

 celý článek >>
16. 1. Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost  Otevřít v novém okně

Nová výzva na podporu dětských skupin z ESF.

 celý článek >>
prosinec 2016
21. 12. Programová podpora pro rok 2017 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT  Otevřít v novém okně

Jedná se o Program MaS01-17 s názvem "Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu" a Program MaS03-17 s názvem "Činnost a rozvoj mládežnického sportu".

 celý článek >>
21. 12. Vyhlášení Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví  Otevřít v novém okně

Podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.

 celý článek >>
21. 12. Vyhlášení Programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2017  Otevřít v novém okně

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

1. Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností).

2. Kvalitní programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování (certifikované MŠMT), zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí (jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost).

3. Další programy a projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování (jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost mající přímý vztah k prevenci rizikových typů chování).

 celý článek >>
16. 12. Seznam neziskových organizací Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou správou ČSÚ ve Zlíně vypracoval seznam nestátních neziskových organizací, které mají sídlo ve Zlínském kraji. Seznam je zpracovaný k 31.8.2016.

 celý článek >>
15. 12. Neziskové organizace a EET  Otevřít v novém okně

Specifika evidování v případě neziskových organizací. Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.

 celý článek >>
8. 12. Poradenství pro SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY  Otevřít v novém okně

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje ve spolupráci s Městským úřadem Otrokovice, odborem sociálním, nadále provozuje poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené

 celý článek >>
5. 12. Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin  Otevřít v novém okně

TZ: Z KLUB, JUDr. Karel Zuska

K této otázce se v poslední době rozpoutala široká diskuse. Na internetu můžete nalézt různé názory, včetně takových, že se povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin spolků netýká.

 celý článek >>
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků  Otevřít v novém okně

Dnes 5. prosince si připomínáme Mezinárodní den dobrovolníků. Slaví se od roku 1985, kdy jej vyhlásila Organizace spojených národů (OSN).

 celý článek >>
1. 12. Kurzy českého jazyka určené cizincům z třetích zemí (mimo EU)  Otevřít v novém okně

Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji - aktuální rozpis kurzů českého jazyka, které jsou určeny cizincům z třetích zemí (mimo EU)

 celý článek >>
listopad 2016
24. 11. Den darování a dobrovolnictví - 29. listopad 2016  Otevřít v novém okně

Již pátým rokem se po celém světě slaví #GivingTuesday, den darování a dobrovolnictví. Letos poprvé také v ČR.

 celý článek >>
24. 11. Pečovatelka roku 2016 je z Doteku Vizovice  Otevřít v novém okně

Ve vizovickém Doteku máme nejlepší pečovatelku roku 2016 v terénních službách. Slavnostní ceremoniál u příležitosti předání Národní ceny Pečovatelka roku 2016 se uskutečnil 15. Listopadu 2016 v Praze na Novoměstské radnici.

 celý článek >>
21. 11. Spolky musí do konce roku upravit stanovy  Otevřít v novém okně

V lednu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spolky jsou tedy povinny do 31. 12. 2016 přizpůsobit své stanovy požadavkům zákona, provést řádný zápis povinných údajů do veřejného rejstříku a založit související dokumenty do sbírky listin.

 celý článek >>
21. 11. Seminář DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 2. 12. 2016 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje v zasedací místnosti ve 2. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
15. 11. Seminář zaměřený na praktické dovednosti využitelné při přípravě projektových záměrů pro fondy EU  Otevřít v novém okně

Vážení kolegové z neziskovek, přijměte pozvání na seminář zaměřený na praktické dovednosti využitelné při přípravě projektových záměrů pro fondy EU. Uskuteční se v pátek 2.12.2016 od 14 hodin v klubové místnosti č.106, Zlínský klub 204, Školní ulice, Zlín.

 celý článek >>
15. 11. Dámský zámecký jarmark 2016  Otevřít v novém okně

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá v letošním roce třetí ročník Dámského zámeckého jarmarku, který se bude konat na zámku ve Zlíně dne 24. listopadu 2016 v čase 11 - 18h.

 celý článek >>
9. 11. „Zapalme svíčku“ – 11. 12. 2016  Otevřít v novém okně

Světový den památky zesnulých dětí

 celý článek >>
8. 11. POZVÁNKA na workshop STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ  Otevřít v novém okně

Workshop se uskuteční dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnost č. 1221, 12. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín)

 celý článek >>
8. 11. Pozvánka na kurz „Power Pointová prezentace – jak na ni?“  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje pro Vás připravila kurz, který je určen pro všechny, kteří chtějí pro svou práci využít možnosti Powerpointové prezentace. Kdy: 2.12.2016, 9:30 - 14:00 hod. Kde: Zlínský klub 204, třída T. Bati č. 204 (Školní ulice), místnost č. 106

 celý článek >>
říjen 2016
26. 10. Vyhlášení výzvy č. 064 "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování  Otevřít v novém okně

MPSV vyhlásilo v OPZ výzvu č. 064 "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

 celý článek >>
4. 10. Pozvánka na přednášku Přístup k člověku s demencí – praktické rady a ukázky  Otevřít v novém okně

Ve čtvrtek 13. října 2016 od 16.00 hod. do 18.00 hod. Přednáší: Mgr. Berková Věra, DiS. - metodik péče SENIORu, odborný lektor

 celý článek >>
září 2016
27. 9. Sociální podnikání - Konzultační podpora členům TESSEA zdarma  Otevřít v novém okně

Vážení zájemci o sociální podnikání z řad neziskových organizací, v rámci projektu "TESSEA v novém", který běží od tohoto měsíce po dobu dvou let je pro vás připravena zajímavá nabídka, které můžete využít (pokud jste členové TESSEA NNO) již nyní: Konzultační podpora členům TESSEA zdarma! - členské NNO budou mít možnost se na realizační tým obrátit s poptávkou, na základě níž budou mít možnost konzultovat s vybranými experty na sociální a společensky odpovědné podnikání. Konzultace budou probíhat osobně v kanceláři TESSEA, po Skype, příp. i telefonicky/mailem.

 celý článek >>
27. 9. Vyhlášení Programu na podporu projektů NNO pro rok 2017  Otevřít v novém okně

Programuna podporu projektů NNO pro rok 2017, MŽP vyhlásilo 23. září 2016.

 celý článek >>
23. 9. Dopady nového občanského zákoníku na NNO v teorii a (hlavně) v praxi  Otevřít v novém okně

ASOCIACE NNO JMK a ASOCIACE NNO ZK Vás srdečně zvou na seminář věnovaný legislativě NNO konaný dne 13. 10. 2016 od 10 do 14 hodin. Zlínský klub 204, Školní ulice, klubová místnost č.106

 celý článek >>
23. 9. Metodický den pomůcek pro osoby se zrakovým postižením  Otevřít v novém okně

Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně, ČSSZ - Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, Tyfloservis Zlín a SONS ČR ve Zlínském kraji Vás zvou na Metodický den pomůcek pro osoby se zrakovým postižením S prezentací odborných firem - dodavatelů zvláštních pomůcek. Prezentace pomůcek se uskuteční dne 18. října 2016 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve vestibulech 7. a 8. etáže budovy ČSSZ - OSSZ Zlín (Třída Tomáše Bati 3792).

 celý článek >>
9. 9. Seminář „Podnikatelské záměry sociálních podniků“  Otevřít v novém okně

SEMINÁŘ pořádaný pod záštitou radní Zlínského kraje Mgr. Taťány Valentové Nersesjan "Podnikatelské záměry sociálních podniků" v rámci požadavků na podporu sociálního podnikání v IROP a OP Zaměstnanost se uskuteční 6. 10. 2016 od 13:00 hod.

 celý článek >>
8. 9. VÝZVA ŽIVÝ ZLÍN  Otevřít v novém okně

Organizační tým projektu Živý Zlín tímto vyzývá všechny občany, aby do 19.9. poslali na mail zivyzlin@gmail.com svůj návrh programu na rok 2017.

 celý článek >>
5. 9. Rekvalifikační kurz MANAŽER (neziskové organizace)  Otevřít v novém okně

Datum konání: 22.9.2016 - 27.1.2017. Chcete prohloubit své manažerské dovednosti a kompetence? Chcete nebo již začínáte působit na manažerské pozici v neziskové či příspěvkové organizace? Nabízíme Vám rekvalifikační kurz s akreditací u MPSV a MŠMT.

 celý článek >>
1. 9. Odborný seminář k problematice domácího násilí „ČÍ JE TO VINA?“  Otevřít v novém okně

Intervenční centrum Zlínského kraje při Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář k problematice domácího násilí. Dne 19. září 2016 v obřadní síni Magistrátu města Zlín, nám. Míru 12, Zlín

 celý článek >>
srpen 2016
31. 8. Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji 19. - 23.9.2016

 celý článek >>
30. 8. Kurz „Práce s Excelem – pro začínající i pokročilé“  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje pro Vás připravila kurz, který je určen pro všechny, kteří chtějí nebo potřebují pracovat s programem Excel. Kdy: 6.9.2016

 celý článek >>
30. 8. Vyhlášení Programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2017  Otevřít v novém okně

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo Metodiku pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu "Péče o děti a dorost" a programu "Prevence kriminality" pro rok 2017.

 celý článek >>
26. 8. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  Otevřít v novém okně

SOBOTA 10. září 2016 od 14:00 hod ve Sportovním areálu Baťov Otrokovice

 celý článek >>
24. 8. Města z jiného těsta — Rychlé granty Nadace VIA  Otevřít v novém okně

Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Hledáme projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách.

 celý článek >>
18. 8. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI  Otevřít v novém okně

47. Mezinárodní folklorní festival LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 24.- 29. srpna 2016, Liptál

 celý článek >>
12. 8. Výzva č. 43 a č. 44 k Sociálnímu podnikání  Otevřít v novém okně

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy k sociálnímu podnikání a pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 230 milionů korun.

 celý článek >>
červenec 2016
29. 7. Jak založit spolek  Otevřít v novém okně

Spolek je právnickou osobou, řídí se novým občanským zákoníkem č. 89/2012.

 celý článek >>
27. 7. Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ a z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni  Otevřít v novém okně
25. 7. Výzva k zasílání nominací do 6. ročníku cen Roma Spirit v České republice  Otevřít v novém okně

Praha, 21. července 2016 - Nadace Michaela Kocába ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Muzeem romské kultury zahajuje přijímání nominací do 6. ročníku Roma Spirit v České republice. Posláním Roma Spirit je ocenit a popularizovat práci jednotlivců i organizací, kteří přispívají ke zlepšení situace Romů v České republice.

 celý článek >>
18. 7. MMR podporuje vznik komunitních center  Otevřít v novém okně

TZ: 12.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center.

 celý článek >>
18. 7. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017  Otevřít v novém okně

Vláda svým usnesením ze dne 27. června 2016 č. 593 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017.

 celý článek >>
červen 2016
28. 6. VIII. setkání Postižených a opuštěných dětí  Otevřít v novém okně

VIII. setkání Postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje v sobotu 3. září 2016

 celý článek >>
20. 6. Síť mateřských center vyzývá do „souboje“ společnosti přátelské rodině ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Síť mateřských center již po jedenácté vybízí společnosti, aby se přihlásily do soutěže Společnost přátelská rodině. Organizace tak mají příležitost bezplatně projít auditem a získat nejen certifikát, ale také cenná doporučení pro změny ve firemní kultuře. 11 dosud oceněných firem ve Zlínském kraji získá zdravou konkurenci.

 celý článek >>
20. 6. Publikace Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci , která seznamuje nestátní neziskové organizace s možnostmi evropských dotací.

 celý článek >>
13. 6. Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán  Otevřít v novém okně

P3 - People, Planet, Profit o.p.s. Vás zve na konzultační seminář Jak založit sociální podnik, sestavit podnikatelský plán a být připraven na chystané strukturální fondy.

 celý článek >>
9. 6. Benefiční koncert FILHARMONIE POD ŠIRÝM NEBEM  Otevřít v novém okně

Benefiční koncert FILHARMONIE POD ŠIRÝM NEBEM, se uskuteční dne 13.06.2016 od 20:00 hodin na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

 celý článek >>
9. 6. Výzva k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2016  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj v letošním roce opět vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2016.

 celý článek >>
6. 6. Seminář EXEKUCE, INSOLVENCE V ROCE 2016 V KONTEXTU DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ  Otevřít v novém okně

OBČANSKÁ PORADNA POD KŘÍDLY Člen Asociace občanských poraden České republiky ve spolupráci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje Vás tímto zve na seminář EXEKUCE, INSOLVENCE V ROCE 2016 V KONTEXTU DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ dne 17.6.2016

 celý článek >>
1. 6. Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?  Otevřít v novém okně

SANEK Ponte

Jedním z klíčových úkolů managementu nestátních neziskových organizací je dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a užitečnosti organizací.

 celý článek >>
1. 6. Okresní semináře v rámci projektu Zlínského kraje „Násilí očima seniorů“  Otevřít v novém okně

Semináře jsou určeny pro členy seniorských organizací, klubů či spolků.

 celý článek >>
květen 2016
9. 5. Seminář Sociální podnikání, jeho podpora a příklady dobré praxe  Otevřít v novém okně

Nad seminářem převzala záštitu radní Zlínského kraje Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

KDY: 7. 6. 2016 v 13:00

KDE: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva kraje - 16 patro, třída Tomáše Bati 21, Zlín

 celý článek >>
duben 2016
27. 4. Hledáme dobrovolníky pro klienty SENIORu v Otrokovicích  Otevřít v novém okně

…….Právě teď hledáme kamarády pro klienty SENIORu v Otrokovicích. Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou zaregistrovat nebo jen získat více informací ve středu 4. května 2016 mezi 13 a 17 hodinou v SENIORu C v Otrokovicích (tř. Spojenců vedle Společenského domu).

 celý článek >>
27. 4. Spolek v roce 2016  Otevřít v novém okně

TZ: Z KLUB, JUDr. Karel Zuska

7. dubna 2016 se na půdě Krajského úřadu Zlínského kraje konal seminář "Spolky v roce 2016", odborně zajišťovaný naší společností. Z diskuse v rámci semináře vyplynula celá řada zajímavých otázek, opřených o konkrétní praktické zkušenosti spolků s plněním jejich povinností, které přinesly právní předpisy v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V článku přinášíme shrnutí nejvýznamnějších závěrů.

 celý článek >>
21. 4. Základní pojmy účetnictví neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje zveřejnila publikaci, kterou zpracovala Dagmar Štěpánová. Publikace přináší základní informace o účetnictví neziskových organizací.

 celý článek >>
13. 4. Vyhlášení soutěže Pompidou Group - Drug prevention prize  Otevřít v novém okně

Jedná se o mezinárodní soutěž určenou pro mladé lidi realizující peer preventivní protidrogové programy.

 celý článek >>
12. 4. Vzdělávací seminář komunitárního programu EU Kreativní Evropa - Kultura  Otevřít v novém okně

Cílem semináře je seznámit pracovníky kulturních organizací s možnostmi komunitárního programu Kreativní Evropa - Kultura a poskytnout praktické informace a doporučení k vytváření projektové žádosti.

 celý článek >>
5. 4. Výzva na podporu inovačního prostředí  Otevřít v novém okně

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

 celý článek >>
5. 4. LÍSKA CHRÁNÍ PTACTVO, UŽ POSEDMÉ INICIOVALA OSVĚTOVOU KAMPAŇ  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva | Vsetín | 1. 4. 2016 S jarem každoročně přichází i ptačí zpěv. Opeřence po staletí vnímáme jako posly přírody a především příchodu jara. Přitom ptactvo patří k jedné z nejohroženějších skupin živočichů, kteří potřebují naši pozornost a aktivní ochranu. A právě k tomu vyzývá již posedmé osvětová kampaň Lísky nazvaná Ptáci - žijí tady s námi.

 celý článek >>
březen 2016
30. 3. Ve Zlíně se koná Férová snídaně NaZemi  Otevřít v novém okně

V sobotu 14. května se ve Zlíně uskuteční piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů - Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 10:00 do 12:00 hodin v parku Komenského.

 celý článek >>
29. 3. Seminář Věcně o migraci  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 27. dubna 2016 od 10:00 hod., Laboratorní centrum FT UTB, Vavrečkova 5669, Zlín, místnost 113

 celý článek >>
21. 3. Seminář SPOLEK – STANOVY ORGANIZACE A VEŘEJNÝ REJSTŘÍK  Otevřít v novém okně

Seminář se bude konat dne 7. dubna 2016 v sídle Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín)

 celý článek >>
17. 3. Volná pracovní pozice SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE  Otevřít v novém okně

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra hledá pro Centrum na podporu integrace cizinců se sídlem ve Zlíně vhodného kandidáta/kandidátku na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE

 celý článek >>
15. 3. Pozvánka na snídani na téma Evaluace  Otevřít v novém okně

Dovolujeme si Vás pozvat na první letošní snídani neziskové organizace SANEK Ponte, jejíž téma zní Evaluace jako manažerský nástroj.

 celý článek >>
15. 3. Zaostřeno na strukturální fondy: co nepřehlédnout?  Otevřít v novém okně

Nadace Neziskovky.cz zveřejnila ve svém měsíčku SVĚT NEZISKOVEK výběr některých výzev ze strukturálních fondů pro neziskové organizace.

 celý článek >>
8. 3. Kabelkový veletrh  Otevřít v novém okně

25. dubna 2016 , 15 - 18:00 hod., Městské divadlo Zlín

 celý článek >>
8. 3. Seminář k financování kulturního dědictví  Otevřít v novém okně

Dne 24.3.2016 od 13:00 hod, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, přednáškový sál v Čestném dvoře Květné zahrady, Generála Svobody 1192, Kroměříž

 celý článek >>
2. 3. Přednáška Jak trénovat paměť u člověka s demencí  Otevřít v novém okně

Ve středu 16. března 2016 od 16.00 hod. do 18.00 hod. v SENIORu Otrokovice - budova C - přízemí.

 celý článek >>
2. 3. Přednáška Dopad demence na nemocného a jeho rodinu  Otevřít v novém okně

V úterý 12. dubna 2016 od 16.30 hod. do 18.30 hod. SENIORu Otrokovice - budova C - přízemí.

 celý článek >>
2. 3. PROGRAM NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE VE ZLÍNSKÉM KRAJI  Otevřít v novém okně

Cílem Programu je podpoření volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Zlínského kraje v oblasti vzdělávání, zdravého životního stylu, zájmu o aktivní participaci na dění v jejich okolí.

 celý článek >>
1. 3. Vyhlášení ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje“ za rok 2015  Otevřít v novém okně

Informace: http://www.annozk.cz/

Slavnostní předání ocenění proběhne 21.3.2016 v obřadní síni Magistrátu města Zlína.

 celý článek >>
1. 3. Dobročinný obchod Naděje  Otevřít v novém okně

Po vzoru zahraničních "charity shops" oblíbených zejména ve Velké Británii jsme v prosinci 2015 otevřeli první Dobročinný obchod NADĚJE v Uherském Hradišti. Dobročinný obchod NADĚJE funguje hlavně díky darům. Každý může do obchodu přinést věci, které nepotřebuje, ale které mohou ještě sloužit dalším lidem. Tyto dary pak za symbolickou cenu v obchodě prodáváme.

 celý článek >>
únor 2016
15. 2. Sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace (DPPO) za rok 2015 (případová studie)  Otevřít v novém okně

Termín: 9.3.2016

Místo konání: Klub kultury Uherské Hradiště

 celý článek >>
15. 2. DPH u neziskových organizací v roce 2016. Koho se týká?  Otevřít v novém okně

Termín: 14.4.2016

Místo konání: Klub kultury Uherské Hradiště

 celý článek >>
10. 2. Pronájem nebytových prostor pro NNO ve Zlíně  Otevřít v novém okně

Domov pro seniory Burešov, p.o. nabízí k pronájmu nebytové prostory v Domě s byty zvláštního určení Broučkova č.p. 292, ve Zlíně.

 celý článek >>
3. 2. Semináře z oblasti účatnictví a daní  Otevřít v novém okně

Svaz účetních Olomouc pořádá také ve Zlíně několik seminářů zaměřených na účetnictví a daně.

 celý článek >>
leden 2016
28. 1. Seminář O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční 4.2. 2016 v Olomouci od 10.00 do 13.00 hodin. Kde: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, místnost č. 320

 celý článek >>
25. 1. Rozbor financování nestátních neziskových organizací v roce 2014  Otevřít v novém okně

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014 vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 13. ledna 2016 č. 9.

 celý článek >>
18. 1. Přehled dotačních titulů Zlínského kraje pro NNO v roce 2016  Otevřít v novém okně
7. 1. Ve Zlínském kraji bude otevřena první potravinová banka  Otevřít v novém okně
prosinec 2015
21. 12. PROGRAM NA PODPORU AKREDITOVANÉHO DOBROVOLNICTVÍ  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory programu RP06-16

 celý článek >>
21. 12. PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory programu RP07-16

 celý článek >>
21. 12. PROGRAM ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory programu MaS03-16

 celý článek >>
21. 12. PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory programu MaS02-16

 celý článek >>
21. 12. PROGRAM JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory programu MaS01-16

 celý článek >>
21. 12. PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory programu KUL01-16

 celý článek >>
21. 12. Metodický den zaměřený na správné vyplnění elektronické žádosti  Otevřít v novém okně

Dne 18. 12. 2015 byl vyhlášen "Program na podporu kulturních aktivit a akcí" z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na rok 2016. V této souvislosti pro Vás oddělení kultury Krajského úřadu Zlínského kraje připravilo ve středu 20. 1. 2016 od 15:00 do 16:00 hodin "Metodický den zaměřený na správné vyplnění elektronické žádosti".

 celý článek >>
21. 12. PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH AKTIVIT  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory programu SOC01-16

 celý článek >>
14. 12. Seminář Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi  Otevřít v novém okně

Termín konání: 19. 1. 2016, místo konání: Administrativní a školící centrum, Cejl 73, Brno

 celý článek >>
14. 12. Seminář DPH v neziskových organizacích a veřejnoprávních subjektech  Otevřít v novém okně

Termín konání: 14. 1. 2016. Místo konání: Administrativní a školící centrum Cejl 73 Brno

 celý článek >>
listopad 2015
24. 11. Seminář „Efektivní komunikace, time management a samostudium pro osobní růst.“  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 2. 12. 2015, 10.00 - 14.00 hodin, ve Zlínském klubu 204, Tř. Tomáše Bati 204, Místnost č.106

 celý článek >>
20. 11. Seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 41  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 41 "Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí" dne 30. listopadu 2015

 celý článek >>
12. 11. Tradiční DÁMSKÝ ZÁMECKÝ JARMARK  Otevřít v novém okně

DÁMSKÝ ZÁMECKÝ JARMARK, který pořádá dne 3. prosince 2015 v čase od 13 do 18 hodin Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

 celý článek >>
9. 11. Seminář NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU 2015  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 27. 11. 2015 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
5. 11. Seminář SPOLEK – ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY ORGANIZACE A VEŘEJNÝ REJSTŘÍK  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 23. listopadu 2015 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, 16. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín)

 celý článek >>
5. 11. Dobročinný bazar  Otevřít v novém okně

Vážení a milí přátelé, máte doma něco, co byste rádi darovali a někomu tím pomohli?

Laskavé nakupování za malý peníz pro dobrou věc proběhne 9. prosince 2015 od 10 do 18 hod a 10. prosince od 10 do 15 hod ve foyer Otrokovické Besedy.

 celý článek >>
3. 11. Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny  Otevřít v novém okně

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

 celý článek >>
2. 11. Konference Personalistika moderně a efektivně  Otevřít v novém okně

Konference reflektuje moderní přístupy v personalistice, zaměřené na jejich efektivní aplikaci v praxi. Cílem konference je dát k dispozici platformu pro otevřenou diskusi a rozvoj v personalistice současnosti. Dne 23. 11. 2015.

 celý článek >>
říjen 2015
30. 10. Kurzy pro cizince ve Zlíně  Otevřít v novém okně
23. 10. NOMINUJTE SVÉ FAVORITY: NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VYHLAŠUJE 2. ROČNÍK CENY FLOCCUS  Otevřít v novém okně

Nadace České spořitelny vyhlašuje 2. ročník Ceny Floccus a vy máte možnost vybrat nejlepší - příklady hodné nápodoby.

 celý článek >>
19. 10. Návrh na změnu zapsaných údajů do spolkového rejstříku  Otevřít v novém okně

Spolky (bývalá občanská sdružení) jsou povinny do dvou let (do 31. 12. 2015) uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ.

 celý článek >>
12. 10. 5. mezinárodní konference s názvem Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21. století  Otevřít v novém okně

Dne 13. listopadu 2015 se v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava uskuteční pod záštitou primátora Města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, 5. mezinárodní konference s názvem Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21. století.

 celý článek >>
5. 10. WORKSHOP Pro koordinátorky mateřských a rodinných center  Otevřít v novém okně

Den konání: 21.10.2015 od 9:00 do 12:00 hod. v MC Srdíčko, Školní 1582, Holešov

 celý článek >>
5. 10. INTERVIZNÍ SETKÁNÍ - POZVÁNKA  Otevřít v novém okně

Setkání se koná pod záštitou paní radní Mgr. Taťány Valentové Nersesjan dne 21. 10. 2015 v MC Srdíčko Holešov, Školní 1582, Holešov

 celý článek >>
září 2015
25. 9. Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016.

 celý článek >>
23. 9. Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016  Otevřít v novém okně

Kdy: 5. 11. 2015

Kde: Palác Charitas v Praze

 celý článek >>
23. 9. Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2015  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj v letošním roce opět vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2015.

 celý článek >>
4. 9. Nominace na Cenu za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2015  Otevřít v novém okně

Do 30.10. můžete zasílat své nominace na Cenu EVVO 2015. Nominovat můžete své organizace, kolegy, dobrovolníky, šikovné školy, učitele, žáky, politiky, úředníky i podnikatele ve svém okolí.

 celý článek >>
srpen 2015
31. 8. Vyhlášení výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV  Otevřít v novém okně

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

 celý článek >>
31. 8. 6. ročník celostátního festivalu pro handicapované talenty Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou  Otevřít v novém okně

Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou proběhne v pavilonu A na Výstavišti Flora Olomouc dne 14. 10. 2015 v Olomouci.

 celý článek >>
20. 8. Výzva: Budování kapacit a profesionalizace NNO  Otevřít v novém okně

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

 celý článek >>
17. 8. Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015  Otevřít v novém okně

Zprávu zpracovala společnost SANEK Ponte, o.s.

 celý článek >>
14. 8. Státní politika vůči NNO na léta 2015 - 2020  Otevřít v novém okně

Vláda na své schůzi dne 29. července 2015 schválila Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 - 2020.

 celý článek >>
13. 8. Seminář „Aktuální výzvy evropských fondů do konce roku 2015 – základní informace a možnosti využití pro NNO“  Otevřít v novém okně

Kdy: pátek 11. 09. 2015, 10.00 - 13.00 hodin

Kde: Zlínský klub 204, Tř. Tomáše Bati 204, Místnost č.106

 celý článek >>
11. 8. Procesní audit/procesní analýza organizace  Otevřít v novém okně

Procesní audit je jednou z podmínek projektové žádosti v rámci nového Operačního programu zaměstnanost (OPZ) prioritní osa 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce, výzva Budování kapacit a profesionalizace NNO.

 celý článek >>
11. 8. České neziskové organizace byly v roce 2014 aktivnější a drží se na třetím místě v mezinárodním srovnání  Otevřít v novém okně

TZ: AVPO

České neziskové organizace se v roce 2014 ve srovnání s předešlými roky aktivněji zapojovaly do veřejného života a dění ve svých komunitách. Vyplynulo to z mezinárodního hodnocení Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), jejímž partnerem v České republice je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).

 celý článek >>
červenec 2015
22. 7. Fond kultury Zlínského kraje – podpora kulturních aktivit a akcí  Otevřít v novém okně

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí

 celý článek >>
17. 7. Seminář DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  Otevřít v novém okně

Krajská Hospodářská komora Zlínského kraje Vás ve spolupráci se společností Centrum evropské spolupráce s. r. o. srdečně zve na seminář: "DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB" dne 26. 8. 2015, Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín (objekt Podnikatelský inkubátor Vsetín)

 celý článek >>
9. 7. Blíží se výzva na profesionalizaci neziskového sektoru!  Otevřít v novém okně

V rámci nového Operačního programu zaměstnanost (OPZ) věnujte pozornost prioritní ose 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce, ve které se na začátku srpna 2015 objeví výzva s názvem Budování kapacit a profesionalizace NNO. Výzva bude primárně zaměřená na profesionalizaci služeb formou podpory externích konzultantů a na přímé vzdělávání pracovníků organizace. Žádosti mohou podávat neziskové organizace z celé České republiky. Více informací o připravované výzvě se dočtete v bulletinu SANEK Ponte, o.s.

 celý článek >>
7. 7. Procesní analýza – klíč k vytrvalosti  Otevřít v novém okně

Analýzy a měření nejsou jen pro velké firmy zaměřené na výkon a zisk. Dokážeme Vám, že i pro Vaši neziskovou organizaci bude mít procesní analýza velký přínos.

 celý článek >>
3. 7. Program pro poskytnutí finanční podpory z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje vyhlašuje Program pro poskytnutí finanční podpory z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti: Neinvestiční finanční podpora jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu - Podporované období: květen - prosinec 2015

 celý článek >>
červen 2015
10. 6. Neziskovka roku 2015  Otevřít v novém okně

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila třetí ročník ocenění pro nestátní neziskové organizace. V letošním roce se zaměří především na analýzu přihlášených organizací a motivaci k jejich dalšímu rozvoji.

 celý článek >>
8. 6. Workshop o.s.BAOBABY - Hliněné omítky na slaměném domě  Otevřít v novém okně

Kdy ? - Víkendy 19.-21.6./ 26.-28.6. 2015 Kde ? - Výžerky u Kostelce nad Černými lesy ( cca 50 km jihovýchodně od Prahy )

 celý článek >>
5. 6. Hledáte možnosti pro rozvoj a růst vaší organizace? Přemýšleli jste o čerpání EU dotací?  Otevřít v novém okně

Přijměte pozvání od SANEK Ponte, o.s. a registrujte se na společnou snídani, která se ponese v duchu "Neziskové organizace a cesta k jejich růstu". Kdy: 18. června 2015 od 9 do 12 hodin. Kde: Barevná kavárna, Londýnská 30, Praha 2

 celý článek >>
3. 6. Seminář NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 19. 06. 2015 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
3. 6. DEN PRO PŘÍRODU ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

XII. Krajský veletrh environmentálního vzdělávání a výchovy, pátek 5. 6. 2015 | hrad Malenovice ve Zlíně | 9.00 - 18.00 hod

 celý článek >>
1. 6. Konference Sociální inovace - fenomén součastnosti  Otevřít v novém okně

VI. ročník Setkání managementu sociálních služeb, dne 18. června 2015, Kongresové centrum Zlín

 celý článek >>
1. 6. Co nesmí chybět stránkám neziskových organizací?  Otevřít v novém okně

Váš web musí umět přesvědčit, že právě vaše aktivity si zaslouží podporu.

 celý článek >>
květen 2015
25. 5. 5. Benefiční koncert pro HANDICAP Zlín  Otevřít v novém okně

Už se stalo tradicí, že v polovině června usedáme do pohodlných sedaček Kongresového centra ve Zlíně, abychom se nechali vtáhnout do atmosféry Benefičního koncertu pro "HANDICAP (?)" Zlín. Letos je tímto dnem úterý 16.6.2015 a my pevně věříme, že se účinkujícím a návštěvníkům opět podaří vytvořit a zažít výjimečný večer plný dobré hudby a vzájemnosti.

 celý článek >>
25. 5. Setkání rodinných pečujících v SENIORu Otrokovice  Otevřít v novém okně

POZVÁNKA PRO VEŘEJNOST

V SENIORu Otrokovice funguje nově "CENTRUM POMOCI", jehož cílem je pomáhat lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím. Zveme Vás na setkání rodinných pečujících, které se koná dne pondělí 15. června 2015 od 16 hod. do 18 hod. v SENIORu Otrokovice - budova C (vedle Společenského domu).

 celý článek >>
25. 5. Staňte se Neziskovkou roku 2015  Otevřít v novém okně

Nadace rozvoje občanské společnosti zahájila již třetí ročník ocenění Neziskovka roku, přihlásit se či nominovat své oblíbené neziskové organizace z regionu můžete na www.neziskovkaroku.cz.

 celý článek >>
11. 5. REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ mateřských center  Otevřít v novém okně

Milá centra, zveme vás na REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ konané pod záštitou paní radní Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, dne 7. května 2015 Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 14. etáž, zasedací místnost 1448

 celý článek >>
7. 5. Férová snídaně  Otevřít v novém okně

Ve Zlíně se bude opět snídat za dobrou věc!

V sobotu 9. května se ve Zlíně uskuteční piknik na podporu fair trade Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 10:00 hodin v parku za Městským divadlem Zlín (v případě deště v prostorách divadla).

 celý článek >>
6. 5. Mezinárodní seminář k výročí 80 let případové sociální práce v České republice  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční 19. - 20. 5. 2015 v Praze.

 celý článek >>
4. 5. Seminář Program EU pro zaměstnanost  Otevřít v novém okně

Určený především pro pracovníky NNO, pracovníky veřejné správy, úřadů práce, vysokoškolských institucí, výzkumných ústavů, sociální partnery a poskytovatele mikroúvěrů. Dne 11. května 2015 od 10:00 hodin Technologicko-inovační centrum TIC, 23. budova bývalého areálu SVIT, Vavrečkova 5262, 76001 Zlín

 celý článek >>
4. 5. 4. ročník Dne Evropy s projekty ROP Střední Morava opět zve na zajímavá místa v regionu  Otevřít v novém okně

V rámci letošního již 4. ročníku Dne Evropy s projekty ROP Střední Morava bude mít veřejnost opět možnost v sobotu 9. května navštívit vybraná místa podpořená z ROP Střední Morava zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. Pro nejrychlejší návštěvníky bude navíc na každém místě připraven i malý dárek.

 celý článek >>
duben 2015
16. 4. Beseda SPOLU U KULATÉHO STOLU  Otevřít v novém okně

Milí přátelé, zveme vás na besedu v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC SPOLU U KULATÉHO STOLU dne 7. května 2015 10:00 - 12:00 na Zlínském kraji, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 14. etáž, zasedací místnost 1448

 celý článek >>
13. 4. Workshop k projektu Šance pro rozvoj  Otevřít v novém okně

Dne 14.4.2015

Místo: TIC Zlín, 23. budova Svit

 celý článek >>
10. 4. Seminář Veřejné zakázky 2015  Otevřít v novém okně

V rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015- III. etapa" se uskuteční školení na téma "Veřejné zakázky 2015". Jedná se o dva jednodenní semináře. Termín: 13. 5. a 14. 5. 2015, od 8.00 hod do 16.00 hod.

 celý článek >>
9. 4. Nominujte neziskovku, společnost Tesco pomáhá  Otevřít v novém okně

Nominujte Vaši oblíbenou neziskovou organizaci ve Vašem regionu a získejte pro její projekt podporu na realizaci. Může to být dětské hřiště, pomoc místním seniorům, vybavení či oprava místní školy nebo sportoviště apod.

 celý článek >>
8. 4. Výstava neziskových organizací Život není zebra  Otevřít v novém okně

Přijďte se podívat na výstavu 60 neziskových organizací Zlínského a Trenčínského kraje a poznejte kulturu z rukou organizací, které každý den pomáhají potřebným.

 celý článek >>
2. 4. Seminář Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe“.  Otevřít v novém okně

v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015- III. etapa" se uskuteční školení na téma "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe". Jedná se o dva jednodenní semináře. Termín: 6. 5 a 7. 5. 2015, od 8.00 hod do 16.00 hod. Místo: 14|15 Baťův institut, sál B

 celý článek >>
březen 2015
30. 3. Seminář SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST - PRAKTICKY  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 15. dubna 2015 ve Zlíně (15. etáž sídla Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21)

 celý článek >>
30. 3. Soudní poplatky  Otevřít v novém okně

Dne 19. března 2015 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (sněmovní tisk č. 306) a materiál byl doporučen k podepsání prezidenta republiky.

 celý článek >>
25. 3. 9. ročník neziskového projektu ŽIVOT NENÍ ZEBRA  Otevřít v novém okně

Zlín 9. března 2015 Studenti Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně připravují v rámci předmětu Projektů neziskových organizací již 9. ročník studentského projektu Život není zebra. Jedná se o dvoutýdenní výstavu NNO, která proběhne od 13. do 24. dubna 2015 v 14|15 Baťově institutu ve Zlíně a nově také od 27. dubna do 11. května 2015 v Trenčíně. Svou činnost zde budou prezentovat neziskové organizace Zlínského i Trenčínského kraje, součástí výstavy bude rovněž poutavý program.

 celý článek >>
25. 3. Seminář INTEGRACE ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU  Otevřít v novém okně

Datum: 8. dubna 2015, 9,00- 14,30 hod.

Místo: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1

 celý článek >>
25. 3. ROBERT GOLÁŇ - CESTY BEZ SVODIDEL  Otevřít v novém okně

Fotograf Robert Goláň v galerii Sýpka vystavuje osudové cesty jedinců. Vernisáž výstavy proběhne 1. dubna 2015 v 18.00 hod.

Výstava potrvá do 22. května 2015

 celý článek >>
23. 3. AVPO ČR: Darujte peníze s větší jistotou  Otevřít v novém okně

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR představila značku spolehlivosti ve Zlíně

 celý článek >>
16. 3. Budete zakládat spolek nebo měnit stanovy?  Otevřít v novém okně

Od 1. 1. 2014 začal platit nový občanský zákoník č. 89/2012, který zavedl nový název právní formy SPOLEK (dříve občanské sdružení). Jaké jsou zkušenosti při zakládání spolku nebo při změnách údajů o spolku?

 celý článek >>
12. 3. Metodický den KULTURA V REGIONU  Otevřít v novém okně

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje pořádá v úterý 31. března 2015 od 10 hodin ve velké zasedací místnosti Krajského úřadu Zlínského kraje v 16. poschodí metodický den organizovaný pro všechny, jež se zabývají kulturou v regionu.

 celý článek >>
11. 3. Pozvánka na setkání ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI  Otevřít v novém okně

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve na diskusní setkání, která postupně proběhnou ve všech krajských městech České republiky, a během nichž představí značku spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

 celý článek >>
10. 3. Participace v ČR – analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování  Otevřít v novém okně

Kulatý stůl se uskuteční dne 16.3.2015 od 16:00 hod., na Katedře politologie FF UP v Olomouci, Křižkovského 12, učebna č. 2.03.

 celý článek >>
9. 3. Konference Duna Romani Luma  Otevřít v novém okně

Ve dnech 19. - 21. dubna 2015 se v německém Ulmu uskuteční konference s názvem "Duna Romani Luma - New Paths Towards The Future", jejímž cílem je setkání zástupců organizací aktivních v oblasti romské integrace, sdílení zkušeností a diskuze o možném vzniku společného mezinárodního projektu.

 celý článek >>
9. 3. Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR  Otevřít v novém okně

Vážená paní, vážený pane, v rámci 9. ročníku Průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice si Vás dovolujeme požádat o spolupráci ve vyplnění následujícího dotazníku.

 celý článek >>
únor 2015
26. 2. Poslední možnost nominovat vaše dobrovolníky na cenu Křesadlo 2014  Otevřít v novém okně

Uzávěrka nominací je už 28. února!

 celý článek >>
24. 2. Seminář „Vedení pokladen a evidence darů v neziskových organizacích“  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář "Vedení pokladen a evidence darů v neziskových organizacích", který je určen pro účetní a vedoucí pracovníky neziskových organizací.

 celý článek >>
23. 2. 100 milionů na environmentální vzdělávání z OPŽP 2007–2013: Příjem žádostí od 23. února 2015  Otevřít v novém okně

Dobíhající Operační program Životní prostředí 2007-2013 nabízí poslední možnost získat dotace na environmentální vzdělávání. O finanční příspěvek mohou na Státním fondu životního prostředí ČR žádat organizace zabývající se environmentálním vzděláváním [1] od pondělí 23. února do 23. března 2015.

 celý článek >>
4. 2. Workshop pro zaměstnavatele PROMĚNY FIREMNÍ KULTURY  Otevřít v novém okně

Workshop je určen zaměstnavatelům i zaměstnancům/zaměstnankyním z komerční, státní i neziskové sféry, kteří se zajímají o rovné příležitosti i slaďování rodinného a pracovního života

 celý článek >>
3. 2. SOCIÁLNÍ FOND Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Dne 26. ledna 2015 Rada Zlínského kraje schválila usnesením č. 0072/R02/15 výzvu na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2015.

 celý článek >>
3. 2. Kurzy pro cizince  Otevřít v novém okně

Kurzy pro cizince realizuje Centrum na podporu integrace cizinců.

 celý článek >>
leden 2015
22. 1. Seminář ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V NNO  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 24. února 2015 zasedací místnost č. 1448, 14. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu)

SEMINÁŘ JE JIŽ OBSAZEN

 celý článek >>
22. 1. Nabídka akreditovaného školení v problematice obchodování s lidmi  Otevřít v novém okně

Pro zájemce z Olomouckého a Zlínského kraje proběhne školení v Olomouci ve dnech 18. a 19. února 2015.

 celý článek >>
20. 1. Dotazník k průzkumu potřeb zaměstnanosti NNO  Otevřít v novém okně

Vážení a milí přátelé z neziskových organizací, chci Vás požádat o spolupráci na průzkumu potřeb zaměstnanosti NNO, který by měl přispět k pomoci státu k vytváření a zejména udržení pracovních míst v neziskových organizacích.

 celý článek >>
14. 1. Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2015  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí podpory.

 celý článek >>
14. 1. Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2015  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

 celý článek >>
14. 1. Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

 celý článek >>
14. 1. Fond kultury Zlínského kraje – výběrové řízení na podporu kulturních aktivit a akcí na rok 2015  Otevřít v novém okně
13. 1. BRANDING aneb jak posilovat identitu Vaší organizace!  Otevřít v novém okně

Novoroční snídaně nesoucí název BRANDING aneb jak posilovat identitu Vaší organizace se koná v úterý 27. ledna 2015, od 8.30 do 11.30 hodin. Místo konání: Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4 - Michle

 celý článek >>
8. 1. Rekvalifikační program Management  Otevřít v novém okně

Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je pořádán Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

 celý článek >>
7. 1. Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.

 celý článek >>
7. 1. Neinvestiční dotace na podporu sportovců zařazených do reprezentace ČR  Otevřít v novém okně

Tato oblast podpory je určena na sportovní přípravu vrcholových sportovců s trvalým bydlištěm na území Zlínského kraje, a kteří jsou členy sportovních organizací se sídlem na území Zlínského kraje. Projektem se rozumí proces sestávající se z řady koordinovaných a řízených činností prováděných pro dosažení určitého cíle (např. příprava a účast na OH, paralympijské hry, MS, ME). Tato výzva je určena pro sportovce aktivně působící v olympijských i neolympijských sportech včetně handicapovaných sportovců.

 celý článek >>
7. 1. Vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014  Otevřít v novém okně

Vyhlašovatel ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje Záštitu nad akcí převzal Petr Gazdík místopředseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1.

 celý článek >>
7. 1. Neziskové organizace jsou osvobozeny od placení soudních poplatků  Otevřít v novém okně

Dne 29. prosince 2014, vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 335/2014 Sb., kterým se mění zákon o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb.

 celý článek >>
6. 1. Rychlé granty Nadace VIA  Otevřít v novém okně

Nadace VIA vyhlašuje opět grantová kola pro Rychlé granty na krátkodobé projekty do 6 měsíců, kdy můžete získat až 30 000 korun.

 celý článek >>
prosinec 2014
22. 12. Změna zákona o soudních poplatcích  Otevřít v novém okně

Dne 17. prosince podepsal prezident změnu zákona o soudních poplatcích, která neziskové organizace od těchto poplatků osvobozuje. Nová úprava bude účinná okamžitě po vyhlášení ve Sbírce zákonů a má prozatím omezenou platnost na osmnáct měsíců.

 celý článek >>
22. 12. Vzor čestného prohlášení člena orgánu spolku  Otevřít v novém okně

Spolky mají povinnost doplnit do spolkového rejstříku název statutárního orgánu (příp. kontrolního apod.) a údaje o členech v orgánech. V příloze naleznete vzor čestného prohlášení člena orgánu spolku.

 celý článek >>
19. 12. VEŘEJNÉ SBÍRKY - změna právní úpravy od 1.1.2015  Otevřít v novém okně

Dne 1.1.2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho § 5 odst. 4 písm. a).

 celý článek >>
11. 12. Městská knihovna Bojkovice zve seniory na CANISTERAPII  Otevřít v novém okně

Setkání s cvičeným pejskem, který pomáhá nemocným lidem při zmírnění jejich zdravotních problémů.

V úterý 16.12.2014 od 10.00 do 12.00 hod. v Městské knihovně Bojkovice

 celý článek >>
4. 12. POZVÁNKA na seminář OBČANSKÁ SDRUŽENÍ – SPOLKY V ROCE 2014  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 15. prosince 2014 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, 16. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu)

 celý článek >>
3. 12. Vánoční charitativní aukce  Otevřít v novém okně

Vánoční charitativní aukce proběhne ve středu 10. prosince od 18h v Baťově vile ve Zlíně. Přijďte strávit příjemný večer a koupit dárky pro své nejbližší.

 celý článek >>
listopad 2014
28. 11. MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí  Otevřít v novém okně

TZ: 26. 11. 2014

Začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí.

 celý článek >>
20. 11. Konference Sociální inovace v praxi  Otevřít v novém okně

Konference se koná ve dnech 26.-.27.11.2014, Reprezentační sál ANAG, 2. patro Paláce Bohemia Kollárovo nám. 698/7, Olomouc

 celý článek >>
20. 11. Ekologické zemědělství v obrazech, slovech, chutích  Otevřít v novém okně

29. 11. 2014 od 13.00 hod. Kde: Alternativa - kulturní institut Zlín (Osvoboditelů 3778)

 celý článek >>
19. 11. Seminář ZPŮSOBY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANĚ V NNO  Otevřít v novém okně

Seminář je již obsazen.

Seminář se koná dne 2. prosince 2014 v zasedací místnosti č. 1448, 14. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu)

 celý článek >>
19. 11. DÁMSKÝ ZÁMECKÝ JARMARK  Otevřít v novém okně

DÁMSKÝ ZÁMECKÝ JARMARK, pořádá dne 27.11.2014 v čase od 13 do 18 hodin Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně.

 celý článek >>
18. 11. Charitativní akce DOBROČINNÝ BAZAR  Otevřít v novém okně

Vážení a milí přátelé otrokovické pobočky NADĚJE, naše pobočka NADĚJE pořádá v předvánočním čase charitativní akci v podobě hravého a nedrahého Dobročinného bazaru.

 celý článek >>
18. 11. Druhé kolo grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci  Otevřít v novém okně

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje dne 14. listopadu 2014 druhé kolo grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci, které je určeno na malé granty v obou programových oblastech.

 celý článek >>
13. 11. Elektronická komunikace s ČSSZ nebude povinná  Otevřít v novém okně

TZ ČSSZ - Praha 7. 11. 2014

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

 celý článek >>
10. 11. Seminář EXEKUČNÍ A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ v kontextu novel roku 2014  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 28. 11. 2014 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
8. 11. Vláda schválila změnu zásad financování neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Zásady nově umožní ministerstvům s nevládními organizacemi uzavírat smlouvy o dlouhodobé spolupráci, které jim za určitých podmínek budou garantovat finanční prostředky i v dalších letech.

 celý článek >>
7. 11. Seminář PODPORA PROJEKTŮ V NOVÉM  Otevřít v novém okně

o podobě programů EU pro období 2014 - 2020, Evropa pro občany, Erasmus+, Kreativní Evropa

10. listopadu 2014 od 14:00 hod, TIC Zlín, Vavrečkova 2562, Zlín

 celý článek >>
6. 11. Seminář Toxické látky v domácnostech a jejich cesta do životního prostředí  Otevřít v novém okně

Seminář se koná ve středu 19.listopadu 2014 od 10 do 13 hodin, a to na Zeleném kruhu, Lublaňská 12, 120 00 Praha 2

 celý článek >>
3. 11. Vyberte netradiční dárek. Kupte darovací certifikát.  Otevřít v novém okně

Dopište věnování a darujte ho. Uděláte radost dvakrát - blízkému člověku i lidem ve více než 10 rozvojových zemí světa.

 celý článek >>
říjen 2014
31. 10. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ  Otevřít v novém okně

Síť mateřských center o.s. zve na konferenci pod záštitou náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvony Kubjátové u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěže SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ v Olomouckém kraji dne 4. 11. 2014

 celý článek >>
29. 10. ONE – setkání 10 institucí na jednom projektu  Otevřít v novém okně

Sedm salesiánských středisek mládeže a jedna střední škola se rozhodly pomoct znevýhodněným dětem a mladým lidem v jejich uplatnění na trhu práce projektem ONE v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 celý článek >>
22. 10. Semináře: Řízení změny, projektový managament, nezbytné základy právního povědomí a PR a fundraising  Otevřít v novém okně

Semináře jsou určené pro účetní, ekonomy a manažery neziskových organizací.

Dne 11.11.2014 od 10:00 do 16:00 hodin

Zlínský klub 204, tř. Tomáše Bati 204, Místnost č. 106

 celý článek >>
21. 10. Prosba o podporu organizace LABRADORCI  Otevřít v novém okně

Vážení přátelé, známí, kamarádi, kolegové, dovoluji si Vás oslovit s žádostí o podporu našeho občanského sdružení. Ariska se musela podrobit náročné operaci.

 celý článek >>
20. 10. SVĚT BEZ HRANIC  Otevřít v novém okně

Festival na podporu integrace cizinců třetích zemí ve zlínském regionu.

23. 10. 2014 od 9:00 do 18:00 hodin, 14-15 Baťův institut

 celý článek >>
20. 10. Výcvik telefonické krizové intervence  Otevřít v novém okně

Již 7. 11. 2014 otvíráme další běh Výcviku telefonické krizové intervence.

 celý článek >>
13. 10. Seminář BanalFatal!  Otevřít v novém okně

Srdečně zveme zástupce Vaší organizace na debatní seminář k tématu prevence úrazů páteře a míchy, který vede herec Hynek Čermák jako hlavní lektor! Seminář se uskuteční dne 16.10.2014 ve Zlíně

 celý článek >>
6. 10. Seminář „Chceme si rozumět, nejen spolu mluvit“  Otevřít v novém okně

SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI A DIAKONIE ČČE - STŘEDISKO VSETÍN POŘÁDÁ DVOUDENNÍ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY MATERŠKÝCH ŠKOL ZAMĚŘĚNÝ NA KOMUNIKACI V PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MEZI RODIČI, PEDAGOGY A DĚTMI

TERMÍN: 20. 10. - 21. 10. 2014

MÍSTO: Masarykova veřejná knihovna Vsetín (Dolní náměstí 1356, 4. patro společenský sál)

 celý článek >>
6. 10. Počkejte si na odpuštění soudních poplatků neziskovkám  Otevřít v novém okně
září 2014
30. 9. Vyhlášení dotačního programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015  Otevřít v novém okně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015.

 celý článek >>
30. 9. Vzor stanov pro spolky  Otevřít v novém okně

Vzorové stanovy jako vodítko pro nové spolky či jako inspirace pro případnou úpravu stanov pro spolky stávající.

 celý článek >>
24. 9. Výzva k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2014  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj v letošním roce opět vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2014.

 celý článek >>
24. 9. Seminář OBČANSKÁ SDRUŽENÍ – SPOLKY V ROCE 2014  Otevřít v novém okně

SEMINÁŘ JE JIŽ OBSAZEN

 celý článek >>
17. 9. Celostátání konference „Jak podpořit společné soužití s cizinci“  Otevřít v novém okně

Konference se koná 18. září 2014 v Praze

 celý článek >>
10. 9. Změna zásad financování neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Vláda ČR na svém zasedání 6. srpna 2014 schválila změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, kterou předložil Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

 celý článek >>
3. 9. Fond pro NNO  Otevřít v novém okně

Neziskovky mohou vyjet do Norska, Lichtenštejnska nebo na Island. Cílem je navázání spolupráce.

 celý článek >>
3. 9. Sociální firmy…nový fenomén v oblasti podnikání  Otevřít v novém okně

Seminář k sociálnímu podnikání se uskuteční 23.9.2014 v Olomouci.

 celý článek >>
1. 9. E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO EKOPORADCE  Otevřít v novém okně

Síť ekologických poraden bude na podzim letošního roku organizovat e-learningové kurzy s tematikou Udržitelné spotřeby domácností, Odpadového hospodářství měst a obcí ČR a Environmentálně příznivých opatření v institucích.

 celý článek >>
1. 9. Konzultační a informační den pro zájemce o program Erasmus+: Mládež v akci  Otevřít v novém okně

Akce se uskuteční v pondělí 15. září v sídle Zlínského kraje ve Zlíně, třída T. Bati 21, Expozice 2. etáž od 12:00 do 14:00 hodin.

 celý článek >>
1. 9. Dotace pro nestátní neziskové organizace 2015  Otevřít v novém okně

Oblasti podpory Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2015.

 celý článek >>
1. 9. Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy  Otevřít v novém okně

TZ ROMEA.CZ:

Vláda ČR na svém zasedání 6. srpna 2014 schválila změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, kterou předložil Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

 celý článek >>
srpen 2014
4. 8. Léčebné pobyty v Olivově dětské léčebně  Otevřít v novém okně

Olivova dětská léčebna pomáhá dětem s onemocněním dýchacích cest, pohybového ústrojí, oběhové soustavy, dětem trpícím obezitou či atopickou dermatitidou od 1 roku do 18 let.

 celý článek >>
4. 8. Rekvalifikační vzdělávací program MANAGEMENT  Otevřít v novém okně

Program pořádá formou vzdělávacího kurzu Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové

 celý článek >>
4. 8. Seminář ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 15. srpna 2014 od 10:00 hod. do 16:00 hod. (prezence od 9:30 hod.) v budově Úřadu vlády České republiky (nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1).

 celý článek >>
4. 8. Finanční podpora pro česko-rakouské projekty pro děti a mládež.  Otevřít v novém okně

Program společné podpory setkávání mládeže Rozjeď to s Tandemem! je nyní otevřen také pro česko-rakouské projekty.

 celý článek >>
červenec 2014
21. 7. Živé granty: Města z jiného těsta  Otevřít v novém okně

Až 800 000 Kč je připraveno v grantové výzvě Živé granty, která je součástí programu Města z jiného těsta.

 celý článek >>
21. 7. Seminář: Financování aktivit NNO včetně problematiky využívání Evropských strukturálních a investičních fondů 2014 - 2020  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na seminář v oblasti financování neziskových organizací s JUDr. Hanou Frištenskou, tajemnicí Rady vlády pro neziskové organizace. Termín: 19. 9. 2014, 9:30 - 16:30 hod

 celý článek >>
14. 7. Výsledky 1. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně
4. 7. Portál ke 100. výročí I. světové války  Otevřít v novém okně

Vojenský historický ústav uvedl do provozu ústřední informační portál www.100.army.cz věnovaný výročí první světové války.

 celý článek >>
1. 7. Výsledky Průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014  Otevřít v novém okně

Průzkum realizovala společnost SANEK Ponte, o.s.

 celý článek >>
červen 2014
30. 6. Výzva k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu ZK na jednorázové akce konané ve II. pololetí roku 2014  Otevřít v novém okně
16. 6. Neziskovka roku  Otevřít v novém okně

Neziskovka roku je nezávislé ocenění pro neziskové organizace v České republice. Ocenění vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky "Zdravého organizačního řízení".

 celý článek >>
12. 6. Nepřístupné zahrady v Kroměříži o víkendu odhalí svou skrývanou krásu  Otevřít v novém okně

TZ Kroměříž, 11. června 2014 - Nezisková organizace Czech National Trust v rámci Víkendu otevřených zahrad ve dnech 14. a 15. června umožní veřejnosti navštívit skryté zahrady v Kroměříži a v Bezměrově.

 celý článek >>
květen 2014
28. 5. Přehled projektů podpořených z programu Mládež v akci ze Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Informace o schválených a neschválených projektech k jednotlivým uzávěrkám programu Mládež v akci naleznete zde: http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/vysledky-grantoveho-rizeni/

 celý článek >>
27. 5. Seminář SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ  Otevřít v novém okně

OLOMOUC 10. června 2014 od 13:00 do 15:30, zasedací místnost č.320 Krajského úřadu, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRAHA 17. června 2014 od 9:30 do 12:00, sídlo AVPO ČR, Malé náměstí 12, Praha 1

 celý článek >>
27. 5. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK a DOPADY ZMĚN NA DLUHOVOU PROBLEMATIKU  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 13. 6. 2014 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
23. 5. Konference SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ  Otevřít v novém okně

Dne 2.6.2014 pořádá Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí na podporu sociálního podnikání konferenci - sociální podnikání v praxi. Konference se koná ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Valašské meziříčí, Náměstí 7.

 celý článek >>
21. 5. BAMBIRIÁDA 2014  Otevřít v novém okně

Akce se bude konat ve Zlíně na náměstí Míru ve dnech 22. - 24. května 2014.

V pátek 23. května se otevřou brány areálu, v němž se odehraje nový, 16. ročník známé přehlídky činností dětských a mládežnických spolků - Bambiriáda 2014. Největší celorepubliková akce svého druhu, pořádaná v 15 městech Českou radou dětí a mládeže, se bude ve Zlínském kraji odehrávat na náměstí Míru ve Zlíně.

 celý článek >>
19. 5. Seminář "Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU"  Otevřít v novém okně

Seminář uspořádala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12. května 2014.

 celý článek >>
13. 5. Férovou snídaní odstartuje osvětová kampaň „Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené“ na podporu fair trade a regionálních výrobků  Otevřít v novém okně

TZ Líska, o.s., Vsetín, 9. 5. 2014

Férová snídaně, která se uskuteční v sobotu 10. května na řadě míst Zlínského kraje, je součástí kampaně na podporu férového obchodu, regionálních výrobků a světového dne pro Fair trade.

 celý článek >>
13. 5. Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR – Budoucnost financování neziskového sektoru  Otevřít v novém okně

Veřejné slyšení se konalo dne 3.3.2014

 celý článek >>
6. 5. XVI. celorepublikový seminář "DÍTĚ V KRIZI"  Otevřít v novém okně

Datum konání: 2. - 3. června 2014 (zahájení ve 12:30 hodin)

Místo konání: Zlín, Interhotel Moskva - kongresový sál, náměstí Práce 2512

 celý článek >>
5. 5. Ptáci – žijí tady s námi  Otevřít v novém okně

TZ Líska, Vsetín, 30. dubna 2014 Ptáci jsou všude kolem nás, stačí se jen podívat z okna, projít se parkem nebo mezi poli. Dříve či později určitě nějakého zástupce z ptačí říše uslyšíte zpívat krásné písně, a když se bude dívat pozorně, zanedlouho ho také zahlédnete, jak proletuje třeba mezi stromy.

 celý článek >>
5. 5. FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK  Otevřít v novém okně

Zúčastněte se konference dne 27.5.2014, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem.

 celý článek >>
5. 5. Seminář Projektové řízení  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 28. května 2014 v Technologickém inovačním centru (TIC) ve Zlíně (23. budova průmyslového areálu Svit, Vavrečkova 5262, 4. etáž, Velký sál)

 celý článek >>
duben 2014
30. 4. NOVÉ VIZE MĚSTSKÉHO VLÁDNUTÍ. EVROPSKÉ MĚSTA STŘEDNÍ VELIKOSTI V 21. STOLETÍ  Otevřít v novém okně

Konference Nové vize městkého vládnutí,se koná ve dnech 14. až 16. května 2014 v Olomouci.

 celý článek >>
28. 4. Mezinárodní odborná konference Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Konference se konala 24. dubna 2014.

 celý článek >>
16. 4. Erasmus+  Otevřít v novém okně

Získejte finanční podporu v rámci nového programu Erasmus+ a přidejte mezinárodní rozměr vašim aktivitám ve formálním a neformálním vzdělávání. Využijte možnosti podat žádost k aktuálnímu termínu pro podání žádostí, do 30. 4. 2014

 celý článek >>
7. 4. Sociální festival Skládanka  Otevřít v novém okně

10. dubna 2014 9-17hod

Místo : Náměstí míru ve Zlíně

 celý článek >>
1. 4. Vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2013  Otevřít v novém okně

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v obřadní síni Magistrátu města Zlína dne 27. 3. 2014 od 15:30 hodin.

 celý článek >>
březen 2014
24. 3. Iniciativa Skutečně zdravá škola rozvíjí svoji vizi a formuluje kroky k jejímu naplnění  Otevřít v novém okně

TZ Vsetín, 24.3.2014

Občanská iniciativa představuje komplexní koncepci rozvoje školního stravování, která stojí na třech základních pilířích. Jsou jimi revize Vyhlášky o školním stravování, aktualizace Výživové pyramidy a zavedení programu Skutečně zdravá škola na jednotlivých mateřských a základních školách.

 celý článek >>
14. 3. Jak získat výpis ze spolkového rejstříku  Otevřít v novém okně

Článek Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

 celý článek >>
11. 3. Uzávěrka příjmu žádostí Programu 3P  Otevřít v novém okně

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 2. výběrové kolo VI. výzvy Programu 3P s uzávěrkou příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 27. března 2014 v 16.00 hodin.

 celý článek >>
10. 3. Seminář Specifika účetnictví neziskových organizací na příkladech z praxe  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 24. 03. 2014, 09.00 - 13.00 hodin v budově Technologického inovačního centra (TIC) ve Zlíně, je určen pro účetní, ekonomy a manažery neziskových organizací.

 celý článek >>
10. 3. Konference STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT  Otevřít v novém okně

Konference se uskuteční dne 22. května 2014 od 10:00 v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR (vchod recepcí C2 z Valdštejnského náměstí)

 celý článek >>
6. 3. Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Mezinárodní odborná konference Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace dne 24. dubna 2014, 9.00-13.45

Praha, Národní technická knihovna

 celý článek >>
6. 3. VII. OTEVŘENÉ REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ORGANIZACÍ K EVVO  Otevřít v novém okně

Čtvrtek 20. března 2014 od 9.30 - 15.00 hodin, edukační místnost v 5. podlaží budovy 14

 celý článek >>
6. 3. Asistenční program Akcelerátor  Otevřít v novém okně

Akcelerátor chce pomoci NNO v efektivním řízení sociálních podniků, které provozují podnikatelskou činnost po dobu minimálně jednoho roku a jsou schopné předložit výsledek hospodaření za toto období.

 celý článek >>
6. 3. Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Katalog je dostupný na adrese- www.socialnisluzbyzk.cz

 celý článek >>
4. 3. Dotazník mapující oblasti vedení a řízení NNO  Otevřít v novém okně

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku mapující oblasti vedení a řízení nevládních neziskových organizací v České republice. Průzkum probíhá ve spolupráci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.

 celý článek >>
únor 2014
28. 2. Odborný seminář MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOV KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  Otevřít v novém okně

Krajský úřad Zlínského kraje a Omnium z.s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje a Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel - International Council onMonuments and Sites) si Vás dovolují pozvat na odborný seminář k problematice MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ dne 25. března 2014 od 9 hodin místo konání - 14|15 BAŤŮV INSTITUT, SÁL "B", Zlín vstup zdarma

 celý článek >>
25. 2. Pozvánka na panelovou diskuzi o SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ  Otevřít v novém okně

Kdy: 24. 3. 2014 od 13.00

Kde: Odbor sociálních věcí, Hálkova 20, 779 11 Olomouc

 celý článek >>
14. 2. Pozvánka ŽIVOT NENÍ ZEBRA  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na zahájení 8. ročníku projektu ŽIVOT NENÍ ZEBRA. Projekt bude zahájen vernisáží výstavy, která proběhne 17.2.2014 v 17.00 hod. v Alternativa - kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům), Zlín.

 celý článek >>
3. 2. Anketa „Osobnost neziskového sektoru Zlínského Kraje za rok 2013“  Otevřít v novém okně

Vážení představitelé neziskového sektoru a obcí Zlínského kraje,

dovolujeme si vás vyzvat k podání nominace v anketě "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2013" více viz. přílohy.

 celý článek >>
leden 2014
27. 1. Doplnění údajů do veřejného rejstříku  Otevřít v novém okně

Nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti by měly do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rejstříkového zákona (1. 1. 2014) přizpůsobit zapsaný stav stavu požadovaném v zákoně.

 celý článek >>
21. 1. V Brně vzniká Klub začínajících fundraiserů  Otevřít v novém okně

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou členství v Klubu začínajících fundraiserů, který otevíráme v Brně v únoru 2014.

 celý článek >>
21. 1. Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti  Otevřít v novém okně

Praha, 20. ledna 2014: České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun.

 celý článek >>
20. 1. Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012.  Otevřít v novém okně

Vláda na své schůzi dne 8. ledna 2014 vzala na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012.

 celý článek >>
17. 1. Databáze neziskových organizací Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj zpracoval již druhou databázi nestátních neziskových organizací, které jsou zapsány v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES).

 celý článek >>
15. 1. Vyhlášení výzev na podporu NNO ve Zlínském kraji na rok 2014  Otevřít v novém okně

Jedná se o Podprogram na podporu integrace romské menšiny, podprogram na podporu rozvoje občanské společnosti a Podprogram na podporu v oblasti prevence rizikových typů chování.

 celý článek >>
15. 1. Grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci  Otevřít v novém okně

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje první grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Uzávěrka:14. března 2014

 celý článek >>
6. 1. Lhůty pro spolky a Rejstřík spolků  Otevřít v novém okně

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 304/2013 Sb.(NOZ), o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 celý článek >>
6. 1. Vyhlášení výzvy z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Výběrové řízení na poskytnutí dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti podpory: Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu konaných v I. pololetí roku 2014 a Neinvestiční dotace na podporu sportovců zařazených do reprezentace ČR.

 celý článek >>
2. 1. Informace Ministerstva vnitra ČR k Novému občanskému zákoníku  Otevřít v novém okně

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen "zákon č. 304/2013 Sb.").

 celý článek >>
2. 1. Fungování informačního systému Obchodního rejstříku po 1. 1. 2014  Otevřít v novém okně

TZ: Tiskový odbor ministerstva spravedlnosti

 celý článek >>
prosinec 2013
20. 12. Vyhlášení výzvy Fondu kultury Zlínského kraje na rok 2014  Otevřít v novém okně

Dotace jsou určeny na podporu kulturních aktivit a akcí, tj. na realizaci mimořádných kulturních akcí místního, regionálního a nadregionálního významu zejména v oblastech: - Estetická výchova dětí a mládeže, - Rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti, - Podpora profesionálních kulturních aktivit, - Podpora lidových tradic a řemesel či výstav.

 celý článek >>
18. 12. Soudní poplatky budou od 1.1.2014 platit také neziskovky  Otevřít v novém okně
18. 12. V ČR vznikla dosud největší platforma neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Neziskovky.cz:

V rámci Unie zaměstnavatelských svazů České republiky (UZS ČR) s více než 600 neziskovými organizacemi z oblastí jako je např. školství, sociální služby, zdravotnictví, kultura nebo zájmová uskupení byla vytvořena v ČR naprosto ojedinělá platforma, která má ambici zastupovat neziskový sektor na nejvyšší úrovni.

 celý článek >>
10. 12. Časopis ZVONÍ  Otevřít v novém okně

První číslo časopisu ZVONÍ, který vzniká jako součást projektu "Pojďte do školky!", který spojuje devět českých neziskových organizací, věnujících se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 celý článek >>
6. 12. Chceme zlepšit stravování ve školách, říkají rodiče i odborníci  Otevřít v novém okně

Strava je jedním z klíčových faktorů, jenž ovlivňuje lidské zdraví. To si někteří rodiče náležitě uvědomují a obávají se doby, kdy jejich dítě začne navštěvovat mateřskou, případně základní školu. Sami totiž výživě vlastního dítěte přikládají značný význam. Již mateřská škola může znamenat překážku v jejich snažení. A právě to chce změnit občanská iniciativa Skutečně zdravá škola.

 celý článek >>
5. 12. ČSSZ - odklad elektronické komunikace pro zaměstnavatele  Otevřít v novém okně

Praha 4. 12. 2013

Povinnost komunikovat ve stanovených případech s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně elektronicky ukládá zaměstnavatelům, stejně jako lékařům a OSVČ, zákon č. 470/2011 Sb. Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1. 1. 2014, ČSSZ ještě v příštím roce umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě. Po projednání závěrů monitorovací zprávy k zavedení elektronické komunikace s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem rozhodl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli.

 celý článek >>
3. 12. Web UM SEM UM TAM  Otevřít v novém okně

Projekt Um sem um tam propojuje svět neziskovek s profesionály, s lidmi, kteří mají nějaké dovednosti a schopnosti.

 celý článek >>
listopad 2013
26. 11. Blokový grant Nadace Partnertsví - výsledky IV. výzvy  Otevřít v novém okně
18. 11. Seminář „Nové zdroje pro neziskovky“  Otevřít v novém okně

Tématem je nové programovací období 2014+ se zaměřením na možnosti získat pro NNO financní prostředky EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a OP Zaměstnanost.

Dne 28. listopadu 2013 ve Zlíně.

 celý článek >>
18. 11. JAK PODNIKAT SOCIÁLNĚ  Otevřít v novém okně

Seminář JAK PODNIKAT SOCIÁLNĚ aneb jak na sociální podnikání v praxi

Termín: 11. prosince 2013 od 9:00 do 12:00 hodin

 celý článek >>
18. 11. Cesta za poklady na Zlínsku začíná  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva Cesta za poklady na Zlínsku začíná Vsetín, středa 14.11.2013 - Sdružení Líska dokončilo ukrývání tzv. "pokladů", které jsou umístěny na zajímavých místech ve Zlínském kraji.

 celý článek >>
18. 11. INFORMACE KE SPOLKOVÉMU PRÁVU a NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM od 1. 1. 2014  Otevřít v novém okně
18. 11. Pobočné spolky dle nového občanského zákoníku  Otevřít v novém okně
12. 11. Informace o dopadech nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na realizaci projektů občanských sdružení.  Otevřít v novém okně
11. 11. Módní Přehlídka dobré vůle  Otevřít v novém okně

TZ Zlín

V Městském divadle ve Zlíně se bude konat dne 20.11.2013 v 18:00 módní Přehlídka dobré vůle. Akci pořádá Zlínský nočník ve spolupráci s Městským divadlem na podporu prvního zlínského dobročinného obchodu DOBRODĚJ.

 celý článek >>
5. 11. Seminář CO PŘINESLY LEGISLATIVNÍ ZMĚNY DO PRAXE EXEKUČNÍHO A INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 22. 11. 2013 od 9.00 h do 13.00 h v sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
4. 11. Neziskovky jako zaměstnavatelé si budou muset do konce roku zřídit elektronický podpis nebo datovou schránku  Otevřít v novém okně

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni od 1.1.2014 podávat tiskopisy na Českou správu sociálního zabezpečení pouze elektronicky nebo datovou schránkou.

 celý článek >>
4. 11. Seminář Autorský zákon v praxi a připravované novely  Otevřít v novém okně

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje pořádá ve středu 20. listopadu 2013 od 9:30 hodin v sále A v 15. budově 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín další z metodických dnů organizovaných pro všechny, jež se zabývají kulturou v regionu.

 celý článek >>
4. 11. Konference HYPERAKTIVNÍ NENÍ NEUKÁZNĚNÝ  Otevřít v novém okně

Občanské sdružení Unie Kompas vás při příležitosti 10 let od vzniku Poradny Logos zve na malou konferenci HYPERAKTIVNÍ NENÍ NEUKÁZNĚNÝ prevence sociálně - patologických jevů u dětí a dospívajících s poruchami pozornosti a hyperaktivitou.

 celý článek >>
říjen 2013
21. 10. FINANČNÍ GRAMOTNOST - workshop  Otevřít v novém okně

Workshop se uskuteční dne 24. října od 17:00 hod. v prostorách NZDM Tklub v klášterní budově Regina 3242 na Divadelní ulici ve Zlíně.

 celý článek >>
14. 10. LIV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OP Životní prostředí  Otevřít v novém okně

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 (7.1) jsou přijímány od 11. října 2013 do 7. ledna 2014

 celý článek >>
10. 10. Ukončení letošního průzkumu Vedení a řízení neziskových organizací ve Zlínském kraji.  Otevřít v novém okně

Letos poprvé měli respondenti průzkumu možnost využít bezplatné konzultace se zástupci společnosti SANEK, která se vedení a řízení NNO dlouhodobě věnuje.

 celý článek >>
10. 10. Diskuze o hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR  Otevřít v novém okně

(dobrá praxe v Německu a Španělsku) a Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v Německu.

Datum: 16. 10. 2013

 celý článek >>
9. 10. Uvedení sídla spolku ve stanovách?  Otevřít v novém okně

Musí být ve stanovách uvedena adresa sídla spolku?

 celý článek >>
8. 10. Vyhlášení 3. ročníku ceny Gypsy Spirit  Otevřít v novém okně

Nadace Michaela Kocába a Otevřená společnost, o.p.s. vyhlašují ceny Gypsy Spirit 2013 v České republice.

 celý článek >>
7. 10. Vsetínské děti přispěly k boji proti chudobě  Otevřít v novém okně

Vsetín, pátek 4. října 2013 - Žáci vsetínských škol se dnes zapojili do celostátní kampaně "Česko proti chudobě" a podpořili ji svým během ve vsetínských ulicích ve vlastním charitativním "Vsetínské školy pro vodu". Poté společně diskutovali o globálních problémech lidstva. Celá akce proběhla pod záštitou starostky Vsetína paní Ivety Táborské.

 celý článek >>
září 2013
30. 9. Kampaň „Stromy a my“  Otevřít v novém okně

TZ - Vsetín, pondělí 30. 9. 2013 - Včera proběhly v Hostětíně již 12. Jablečné slavnosti, které zahájily celoměsíční kampaň sdružení Líska pod názvem "Stromy a my". Akce proběhla za krásného počasí, což se odrazilo na návštěvnosti, která se vyšplhala na 2.500 osob. Své regionální produkty nabízelo 32 výrobců, z toho 13 držitelů značky Tradice Bílých Karpat®. Na úspěšném průběhu slavnosti se podílela více než desítka partnerských organizací a kolem stovky dobrovolníků.

 celý článek >>
27. 9. Dotazy na změny od 1. ledna 2014 týkající se NOZ  Otevřít v novém okně

Na portálu České rady dětí a mládeže naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností NOZ od 1. ledna 2014. Můžete zde pokládat konkrétní dotazy, na které vám naši odborníci odpoví.

 celý článek >>
24. 9. WORKSHOP na téma Motivace uživatele  Otevřít v novém okně

Termín: 23. října 2013

Místo konání: Otrokovická BESEDA, předsálí (foyer) nového sálu, 2. patro nám. 3. května 1302, Otrokovice

 celý článek >>
18. 9. Seminář k NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU  Otevřít v novém okně

Spektrum - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje ve spolupráci s ČRDM si Vás dovoluje pozvat na seminář k novému Občanskému zákoníku, který se uskuteční ve středu 25. 9. 2013 od 16 - 19 hod. ve

seminář k novému Občanskému zákoníku (25.9.2013 od 16 hod.) se uskuteční v Salesiánském klubu mládeže Zlín. Adresa: Okružní 5430, 760 05 Zlín.

 celý článek >>
16. 9. Senát hlasoval o zákonech týkajících se neziskovek  Otevřít v novém okně

Zelený kruh - asociace ekologických organizací Senát zamítl návrh daňových změn, který by přinesl částečné omezení daňových úlev neziskovým organizacím. Návrh měl upravit daňové zákony tak, aby byly kompatibilní s novým občanským zákoníkem, který nebude účinnosti 1.1. 2014. Vedle toho ovšem zaváděl i řadu nesouvisejících úprav, což byl také důvod, proč nebyl schválen. Nyní, jelikož rozhodnutí Senátu nemůže Poslanecká Sněmovna přehlasovat, protože byla rozpuštěna, není zřejmé, co se s novým občanským zákoníkem stane. Možná bude odložen, nebo bude na poslední chvíli přijata další novela daňových zákonů.

 celý článek >>
13. 9. JAK PODNIKAT SOCIÁLNĚ aneb jak na sociální podnikání v praxi  Otevřít v novém okně

Termín: 25. září 2013 od 9:00 do 12:00 hodin

Místo: Pod Žamboškou 1024, Vsetín (budova Úřadu práce, 2. patro)

 celý článek >>
11. 9. Výsledky Průzkumu vedení a řízení nevládních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2013  Otevřít v novém okně

V letošním roce proběhl již 7. ročník Studie vedení a řízení NNO v ČR.

 celý článek >>
11. 9. Konference Otevřená společnost. Občan, participace a volby 2013  Otevřít v novém okně

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Otevřená společnost. Občan, participace a volby 2013, která se uskuteční 25. a 26. září 2013 v Olomouci. Na konferenci chceme společně s odborníky, politiky, novináři a zástupci občanských sdružení diskutovat o hlavních problémech české společnosti a politiky. Naše pozvání přijali mj. David Ondračka, Ondřej Císař, Jitka Seitlová, Bohuslav Sobotka, Petr Nováček, Hana Marvanová a další.

 celý článek >>
11. 9. WORKSHOP Environmentální nestátní neziskové organizace: partner nebo soupeř veřejné správy?  Otevřít v novém okně

Workshop se koná dne 1.-2. října 2013.

Místo konání: Horizont Resort Beskydy, Kunčice pod Ondřejníkem, http://www.horizontresort.cz

 celý článek >>
11. 9. Celostátní seminář vychovatelek ŠD, ŠK a pracujících s dětmi a mládeží v NNO  Otevřít v novém okně

Datum: 11. - 12. října 2013

Místo: Městský úřad Vsetín a ZŠ Vsetín Luh

 celý článek >>
11. 9. „Den prevence sociálního vyloučení“  Otevřít v novém okně

Kdy: čtvrtek 26. 9. 2013

Místo konání: Zlín, Tř. T. Bati 3792

 celý článek >>
10. 9. Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2013  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj v letošním roce opět vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2013.

 celý článek >>
10. 9. Nadace VIA vyhlašuje program Menší komunitní granty  Otevřít v novém okně
6. 9. Program stáží ve Spojených státech pro pracovníky nevládního sektoru “Community Solutions”  Otevřít v novém okně

Community Solutions je program profesního rozvoje pro pracovníky nevládních organizací z celého světa. Realizuje jej americká nevládní organizace IREX a je financovaný Ministerstvem zahraničí Spojených států.

 celý článek >>
5. 9. Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy  Otevřít v novém okně
5. 9. Jak ocenit fundraisera?  Otevřít v novém okně

Neziskovky.cz:

I nezisková organizace musí umět získávat peníze. Tento úkol zpravidla připadá fundraiserovi či fundraiserce. Na jeho schopnostech a úspěšnosti často závisí samotná existence organizace. Jak takového člověka odměňovat, aby to bylo fér?

 celý článek >>
4. 9. Informace k tzv. Norským fondům  Otevřít v novém okně

Otevření tohoto zdroje financí má nyní zpoždění ca 1,5 roku oproti původně avizovaným termínům.

 celý článek >>
3. 9. POZVÁNKA na seminář NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – spolkové právo  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 9. září 2013 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, 16. etáž sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu).

 celý článek >>
2. 9. Dluhové poradenství Samaritán provozuje internetovou poradnu již více jak půl roku  Otevřít v novém okně

Od února 2013 má služba Dluhové poradenství Samaritán nový internetový portál ( www.poradnasamaritan.cz ), který se zabývá dluhovou problematikou.

 celý článek >>
srpen 2013
27. 8. „Metodický den zvláštních pomůcek“  Otevřít v novém okně

Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně ve spolupráci s Cechem mobility a Okresní správou sociálního zabezpečení Zlín Vás zvou na "Metodický den zvláštních pomůcek" konající se pod záštitou PhDr. Martina VACKA - předsedy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR.

 celý článek >>
9. 8. Odpovědnost zakladatelů o.p.s.  Otevřít v novém okně

Domníváme se správně, že odpovědnost je na řediteli OPS a správní radě?

 celý článek >>
červenec 2013
29. 7. Nový občanský zákoník - brožury ke stažení  Otevřít v novém okně

Informační brožury pro jednotlivé oblasti nové civilní legislativy, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 celý článek >>
29. 7. Manuál k novému Občanskému zákoníku pro neziskovky  Otevřít v novém okně

Manuál vydala Česká rada dětí a mládeže.

Manuál naleznete: http://www.adam.cz/doc/1366601424_sb_crdm-manual-noz.pdf

 celý článek >>
24. 7. Dotazník zjišťující potřeby NNO pro operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  Otevřít v novém okně

Je připraven, ve spolupráci s MŠMT obsáhlý dotazník, který zjišťuje potřeby NNO. Věnujte vyplnění dotazníku čas, může to pomoci nejen vaší organizaci, ale celému neziskovému sektoru v budoucích sedmi letech.

 celý článek >>
24. 7. Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Organizace Bílý kruh bezpečí zabývající se pomocí obětem trestných činů pořádá dne 21. srpna 2013 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje mezioborové setkání k problematice zvlášť zranitelných obětí trestných činů, pozůstalých a svědků trestných činů.

 celý článek >>
17. 7. Stanovisko MPSV ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb  Otevřít v novém okně

Informace z MPSV, jak bude po 1. 1. 2014 přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb.

 celý článek >>
9. 7. Vyhlášení dotačního řízení pro oblast patologického hráčství na r. 2013  Otevřít v novém okně

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání dne 18. června 2013, usnesením č. 05/0613 schválila novou oblast podpory v rámci programu protidrogové politiky zaměřené na oblast patologického hráčství v r. 2013, pro kterou nyní vyhlašuje dotační řízení.

 celý článek >>
4. 7. Neziskovka roku 2013  Otevřít v novém okně

Jedná se o nové nezávislé ocenění pro neziskové organizace v České republice.

 celý článek >>
2. 7. Zlínský kraj zveřejnil Výzvu k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu ZK  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na jednorázové akce konané ve II. pololetí roku 2013.

 celý článek >>
červen 2013
27. 6. Cesta za poklady začíná ve Vsetíně  Otevřít v novém okně

TZ 18.6.2013, Vsetín

Na Zámku Vsetín byl zahájen projekt, jehož hlavním záměrem je vyhledávat a zviditelňovat zajímavá místa, tradice, zvyky ve Zlínském kraji. Tuto aktivitu iniciovalo občanské sdružení Líska, které společně s dalšími 5 organizacemi se bude usilovat o to, aby hlavně rodiče s dětmi, ale i ostatní zájemci začali chodit více do přírody a objevovat zajímavosti ve svém kraji, a to za pomoci celosvětově oblíbené hry zvané "geocaching".

 celý článek >>
27. 6. Knihovny, sdružení či mateřská centra mohou nově získat titul Místní podporovatel fair trade  Otevřít v novém okně

TZ PRAHA - Platforma Fairtrade Česká republika nově nabízí možnost získání titulu Místní podporovatel fair trade nekomerčním institucím, které v daném místě podporují myšlenku "spravedlivého obchodu". Jde o rozšíření již běžící kampaně Fairtradová města.

 celý článek >>
27. 6. Panelová diskuze - sociální podnikání  Otevřít v novém okně

Dne 18. 6. 2013 se ve Zlíně uskutečnila panelová diskuze na téma sociální podnikání, která proběhla v rámci projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání organizaci P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. ve spolupráci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.

 celý článek >>
5. 6. Workshop PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH. NADSTANDARD NEBO NUTNOST?  Otevřít v novém okně

Termín: úterý 25. 6. 2013 (9 - 13 h)

Kde: Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

 celý článek >>
5. 6. Panelová diskuze na téma SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ  Otevřít v novém okně

Kde: v Expozici ve 2. etáži sídla Zlínského kraje (budova 21 Baťova areálu) Kdy: 18. 6. 2013 od 10.00 do 12.00 hod

 celý článek >>
květen 2013
31. 5. Workshop Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost  Otevřít v novém okně

27. 6. 2013, Otrokovice, OREA HOTEL ATRIUM, nám. 3. května 1877, www.orea.cz. Workshop se koná jako součást doprovodného programu Olympiády dětí mládeže (http://odm2013.olympic.cz)

 celý článek >>
24. 5. Workshop komunitního plánování  Otevřít v novém okně

Workshop se koná dne 11.6.2013 v sídle Zlínského kraje, tř. T. bati 21 Zlín

 celý článek >>
16. 5. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - spolkové právo- SEMINÁŘ JE JIŽ OBSAZEN!  Otevřít v novém okně

Tématem semináře je nový občanský zákoník, který přináší od 1.1.2014 řadu změn pro NNO, především co se týká nových právních forem.

Termín: 11. června 2013, Zlín

 celý článek >>
14. 5. Seminář Jak na prezentaci v médiích  Otevřít v novém okně

Seminář se koná 15.6.2013 od 8:30 do 17:30 hod. naučte se tvořit zajímavé texty pro novináře a veřejnost nebo článek určený pro web.

 celý článek >>
13. 5. Workshop KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ANEB JAK SE EFEKTIVNĚ PROSADIT V MÉDIÍCH  Otevřít v novém okně

Datum: 3. 6. 2013 (9 - 16 hod.) Místo: Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc (rehabilitační místnost v přízemí s bezbariérovým přístupem)

 celý článek >>
10. 5. ZÁVĚREČNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTU KOOPERACE  Otevřít v novém okně

Téma konference: Spolupráce s vysokou školou v praxi, Sociální podnikání - cesta k soběstačnosti Termín konání 13.-14.6.2013

 celý článek >>
duben 2013
30. 4. Zákon č. 68/2013 Sb.,o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost  Otevřít v novém okně
16. 4. Grantová výzva Fondu T-Mobile MLUVME SPOLU  Otevřít v novém okně

Ve Fondu T-Mobile se již sedm let snažíme podporovat rozvoj komunit v České republice, ale letos došlo k zásadní změně v tematickém zaměření. Dáváme nově důraz na téma KOMUNIKACE.

 celý článek >>
8. 4. Workshop Vize vzdělávání  Otevřít v novém okně

Workshop k vizím vzdělávání, který se koná v rámci kampaně "Česko mluví o vzdělávání".

Dne 16. dubna 2013 od 9 do 17 hod. v sídle Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, Expozice 2.NP, Zlín)

 celý článek >>
2. 4. Nová výše příspěvku na úhradu mzdových nákladů u veřejně prospěšných prací  Otevřít v novém okně
březen 2013
26. 3. Změna občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost  Otevřít v novém okně

Postup změny z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost zpracoval Mgr. Petr Vít a tento návod je uveden na stránkách NEZISKOVKY.CZ

 celý článek >>
25. 3. Seminář NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - spolkové právo  Otevřít v novém okně

Seminář se týká např. přeměny občanských sdružení na spolky a další (ústav, sociální družstvo, nadace) podle nového občanského zákoníku.

Seminář je již OBSAZEN.

 celý článek >>
21. 3. LÍSKA SLAVÍ 6. NAROZENINY  Otevřít v novém okně

TZ: Vsetín, 21.3.2013 Líska - občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji slaví 21. března šesté narozeniny. Líska je občanské sdružení, které sdružuje fyzické a právnické osoby, které se zabývají environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou.

 celý článek >>
13. 3. Zákon o změně občanského sdružení na o.p.s.  Otevřít v novém okně

Pro dotazy využijte interaktivní chat s odborníky dne 14.3.2013 od 10:00 do 12:00 hod. : http://www.neziskovky.cz/forum/234/1/pravni-formy-neziskovych-organizaci/

 celý článek >>
12. 3. Průzkum vedení a řízení NNO v ČR  Otevřít v novém okně

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku mapující vedení a řízení nevládních neziskových organizací v České republice. Průzkum probíhá ve spolupráci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje. Cílem průzkumu je posílit soběstačnost, dlouhodobou udržitelnost a trvalou užitečnost nevládních organizací.

 celý článek >>
11. 3. Výzva k podávání žádostí na dotace na Integraci cizinců 2013  Otevřít v novém okně

Žádost o dotaci mohou podat občanská sdružení (vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností) a mezivládní organizace způsobilé k čerpání dotací ze státního rozpočtu ČR. Tyto organizace musí prokazatelně vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok.

 celý článek >>
8. 3. Vyhlášení podprogramu "Podpora ekologických aktivit v kraji"  Otevřít v novém okně

Žádosti je možné podávat: do 22. 3. 2013

 celý článek >>
8. 3. Seminář Obnovitelné zdroje energie  Otevřít v novém okně
7. 3. Výzva k předkládání projektů pro NNO v oblasti prevence kriminality a prevence sociálního vyloučení  Otevřít v novém okně

Výzva je otevřena do 31. 10. 2013.

 celý článek >>
7. 3. ČSOB Nadační program vzdělání vyhlašuje grantové řízení pro rok 2013  Otevřít v novém okně

ČSOB k 4. březnu 2013 vyhlašuje grantové řízení na téma "Zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou"

 celý článek >>
4. 3. Letní archeologická škola na hradě Lukově  Otevřít v novém okně

Přímo v areálu hradu se uskuteční pobytové tábory pro děti od 8 do 12 let v termínech: 30.6.- 6.7.2013 a 7.7. - 13.7. 2013.

 celý článek >>
4. 3. Nadace VIA vyhlašuje i v tomto roce program Rychlé granty  Otevřít v novém okně

Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Granty mohou aktivním občanům pomoci upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění nebo získat odborné podklady pro alternativní řešení problému.

 celý článek >>
3. 3. Průzkum řízení a vedení NNO v ČR 2012  Otevřít v novém okně

Pravidelný průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru v ČR.

 celý článek >>
únor 2013
27. 2. Informační portál k dluhové problematice  Otevřít v novém okně

Charita sv. Anežky Otrokovice spustila informační portál k dluhové problematice.

 celý článek >>
21. 2. Vzdělávací program Manažerem či manažerkou zodpovědně a profesionálně  Otevřít v novém okně

Speciální vzdělávací program zaměřený na management v organizaci.

 celý článek >>
20. 2. Inovativní prosazování sociálního podnikání  Otevřít v novém okně

TZ: v Praze dne 19. února 2013

V rámci projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání vzniká největší webový portál o sociálním podnikání v České republice

 celý článek >>
19. 2. Vyhlášení 5. ročníku grantového programu Velké komunitní granty ČSOB  Otevřít v novém okně

Program Velké komunitní granty ČSOB se zaměřuje na podporu obnovy kulturní krajiny a přímé péče o životní prostředí mimo zastavěné části obcí a měst. Podmínkou získání podpory je aktivní zapojení široké veřejnosti do příprav a realizace projektu (např. komunitní plánování projektu, spolupráce s místní samosprávou, školami, neziskovými organizacemi a firmami, dobrovolnické zapojení občanů do pracovních brigád a doprovodných akcí atd.).

 celý článek >>
14. 2. 7. REGIONÁLNÍ WORKSHOP Problematika sociálního bydlení s příklady dobré praxe z Nizozemska, Belgie a České republiky  Otevřít v novém okně

Workshop je realizovaný v rámci projektu "Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu".

Termín konání: 28. února 2013 od 9:00 do 15:00 hodin

 celý článek >>
12. 2. Máte možnost připomínkovat návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti  Otevřít v novém okně

Ministerstvo spravedlnosti předložilo do veřejného připomínkového řízení návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

 celý článek >>
12. 2. Svět neziskovek přináší informace o změnách v účetnictví, daních a mzdách  Otevřít v novém okně
11. 2. Charita sv. Anežky Otrokovice spustila informační portál k dluhové problematice  Otevřít v novém okně

Internetový portál si klade za cíl podat informace lidem, kteří mají potíže s dluhy. Díky zkušenostem získaným z realizace služby Dluhové poradenství, která za tři roky své existence poskytla odborné poradenství v této oblasti několika stovkám lidí z Otrokovic, Zlína a blízkého okolí, jsme se rozhodli tyto zkušenosti předat dále.

 celý článek >>
5. 2. Výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2013  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2013. Uzávěrka příjmu žádostí je 6. března 2013 ve 12:00 hodin. Ostatní informace jsou dostupné v přiložených dokumentech.

 celý článek >>
1. 2. 14. veletrh neziskovek NGO Market 2013  Otevřít v novém okně

Nadace Forum 2000 Vás zve k registraci na 14. veletrh neziskovek NGO Market 2013, který se uskuteční v pátek 3. května 2013 v Národní technické knihovně v Praze.

 celý článek >>
leden 2013
21. 1. Dárcovský program TechSoup zahajuje třetí rok působení v českém neziskovém sektoru  Otevřít v novém okně

TZ: Praha, 8. ledna 2013

TechSoup Česká republika již třetím rokem umožňuje neziskovkám a veřejným knihovnám přístup k softwaru od významných IT společností. České NNO tak mohou legálně, formou darů, získat např. operační systém MS Windows, kancelářský balík MS Office, databázový systém SAP nebo software pro podporu fundraisingu Giftworks.

 celý článek >>
21. 1. Cena za sociální inovace SozialMarie  Otevřít v novém okně

Soutěž SozialMarie vyhlašuje Rakouská soukromá nadace Unruhe (Neklid). Nadace uděluje ceny inovačním sociálním projektům z osmi zemí (Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Německo, Česká republika, Polsko, Chorvatsko a Slovinsko) v celkové hodnotě 42 000 Euro.

 celý článek >>
11. 1. Podnikatelský miniinkubátor  Otevřít v novém okně

tak se nazývá projekt Počítačové služby s.r.o., který je určen ženám Olomouckého a Zlínského kraje, které mají zájem zahájit vlastní podnikatelskou činnost.

 celý článek >>
10. 1. Výzva k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje pro rok 2013  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti podpory: Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu konaných v I. pololetí roku 2013 a zaměřených zejména na akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru Podmínky

 celý článek >>
10. 1. Výzva na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Příjem žádostí:nejpozději do 8. února 2013 poštou (bude akceptováno podací razítko pošty s datem 8. února 2013), datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín .

 celý článek >>
9. 1. Realizace projektu I PĚSTOUNI POTŘEBUJÍ POMOC  Otevřít v novém okně

Realizace projektu I PĚSTOUNI POTŘEBUJÍ POMOC Od ledna 2013 začíná společnost Aktivně životem o.p.s. realizovat ve Zlíně vzdělávací aktivity v rámci projektu I pěstouni potřebují pomoc. Projekt je určen pro pěstouny a všechny aktivity jsou pro účastníky zdarma. V případě zájmu o účast na projektu nás neváhejte kontaktovat.

 celý článek >>
9. 1. Konference Slaďování soukromého a pracovního života v organizacích  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj vás zve na konferenci SLAĎOVÁNÍ SOUKROMÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V ORGANIZACÍCH dne 16.1.2013 od 9:00 hodin. Konference se koná v budově č. 23, sídlo Technického a inovačního centra, Vavrečkova 5262, Zlín.

 celý článek >>
9. 1. Zlínský kraj zveřejnil Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory pro NNO  Otevřít v novém okně

Jedná se o podprogramy:

 • Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2013 vyhlášená Zlínským krajem.
 • Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2013 vyhlášená Zlínským krajem.
 • Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2013 vyhlášená Zlínským krajem.
 celý článek >>
3. 1. Nový internetový portál CHCI POMOCI  Otevřít v novém okně

Od 2.1.2013 byl spuštěn nový internetový portál pro neziskové organizace chcipomoci.info

Zde máte možnost ověřit a aktualizovat údaje o Vaší organizaci.

 celý článek >>
prosinec 2012
31. 12. Zlínský kraj vyhlásil výběrové řízení na podporu kulturních aktivit a akcí na rok 2013  Otevřít v novém okně

Fond kultury Zlínského kraje - JEDNOKOLOVÉ výběrové řízení na podporu kulturních aktivit a akcí na rok 2013

 celý článek >>
13. 12. Informace ze semináře Neziskový sektor a cestovní ruch  Otevřít v novém okně

Informace k tématice "Neziskový sektor a cestovní ruch", které přednesli účastníci semináře dne 5.12.2012 ve Zlíně.

 celý článek >>
3. 12. FÉROVÝ OBCHŮDEK  Otevřít v novém okně

Fairtrade je způsob obchodování garantující zemědělcům výkupní cenu, která pokrývá nejen výrobní náklady, ale nese i přiměřený zisk. Naprostá většina výrobků fairtrade nese značku biokvality.

 celý článek >>
listopad 2012
30. 11. Workshop pro pracovníky s mládeží BURZA AKTIVIT  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na jednodenní školení / workshop pro pracovníky s mládeží (NNO, DDM, SVČ) a aktivní mladé lidi, kteří se podílejí na přípravě programů pro mládež s názvem: BURZA AKTIVIT

koná se 14.12. 2012 v centru AKROPOLIS, Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště

 celý článek >>
26. 11. TZ: Soutěž o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2012 zná své vítěze  Otevřít v novém okně

Soutěž Žihadlo 2012 o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu, kterou již šest let pořádá obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz, zná své vítěze. Poprvé v historii soutěže byly letos hodnoceny nejen české, ale také slovenské kampaně.

 celý článek >>
23. 11. Pozvánka na charitativní vánoční bazar čehokoli  Otevřít v novém okně

Zlínská pobočka Naděje ve spolupráci se Zlínským deníkem pořádá hravý a nedrahý 3. DOBROČINNÝ BAZAR, dne 12. - 13. 12. 2012 od 10 do 19 hod. v Masters of Rock Café - Čepkov, Zlín

 celý článek >>
21. 11. Seminář Transparentnost nestátních neziskových organizací jako prevence  Otevřít v novém okně

Seminář se koná dne 26. listopadu 2012 od 13:00 hod. do 15:30 hod. v budově Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

 celý článek >>
20. 11. Seminář AKTUÁLNÍ ZMĚNY V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ A DLUHOVÉ PROBLEMATICE  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 30. 11. 2012 od 9.00 do 13.00 h v sídle Zlínského kraje - velká zasedací místnost v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
20. 11. Newsletter Mamma Help  Otevřít v novém okně
19. 11. Seminář Za málo peněz hodně muziky aneb Nestátní neziskové organizace a nízkonákladová turistika ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Asociace NNO v ČR a ANNO ZK, ve spolupráci se Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Morava si Vás dovolují pozvat na seminář Za málo peněz hodně muziky aneb Nestátní neziskové organizace a nízkonákladová turistika ve Zlínském kraji, dne 5.12.2012 od 9:30 - 15:00 hodin

 celý článek >>
13. 11. Přijďte pomoci!  Otevřít v novém okně

Hledáme dobrovolníky k pomoci na finále obnovy stodoly na Kosence po loňském požáru. Po zvládnutí oprav zděné budovy a složitostí příprav obnovy stodoly jsme začali se stodolou 3. listopadu 2012. 1. prosince je 21. Valašský mikulášský jarmek - výročí ke kterému máme šanci dostat stodolu pod střechu a završit tak stavební obnovu základny KOSENKA.

 celý článek >>
9. 11. XLIII. výzva pro prioritní osu 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 celý článek >>
9. 11. ŽIHADLO - Nejlepší veřejně prospěšnou reklamu může poprvé ocenit i veřejnost  Otevřít v novém okně

Šestý ročník soutěže Žihadlo o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, která hodnotí práce přihlašované neziskovými organizacemi, přišel s novinkou - cenou veřejnosti.

 celý článek >>
2. 11. XII. KRAJSKÁ KONFERENCE o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Srdečně zveme učitele a ředitele škol a školských zařízení, pracovníky a dobrovolníky středisek ekologické výchovy a ekoporaden, neziskových organizací, pracovníky úřadů a institucí, studenty, rodiče a další zájemce. Hlavní témata: Zahrada v přírodním stylu - učebna na dosah ruky. Projektová a tematická výuka v denní praxi. Místo: Uherské Hradiště, velký sál Reduty čtvrtek 22. listopadu 2012, 9 - 16 hodin

 celý článek >>
říjen 2012
31. 10. Norské fondy  Otevřít v novém okně

Podle aktuálních informací bude program spravovat NROS a Nadace Partnerství. První výzvu lze prý očekávat v první polovině roku 2013.

 celý článek >>
29. 10. Konference Generace Fair  Otevřít v novém okně

Jedná se o mezinárodní konferenci na téma rovného přístupu ke vzdělávání. Konference se koná 14. listopadu 2012 v Praze.

 celý článek >>
24. 10. Nominace na Cenu EVVO 2012  Otevřít v novém okně

Návrh na nominaci může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba na formuláři (najdete jej v příloze).

 celý článek >>
24. 10. Putovní konference „Transparentnost a veřejná prospěšnost – inspirujte se švýcarskou precizností“.  Otevřít v novém okně

Srdečně Vás zveme na putovní konferenci "Transparentnost a veřejná prospěšnost - inspirujte se švýcarskou precizností". Konference je realizovaná v rámci projektu "Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how".

 celý článek >>
15. 10. 6. REGIONÁLNÍ WORKSHOP: Příklady spolupráce měst a neziskových organizací v ČR, Belgii a Francii  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na 6. REGIONÁLNÍ WORKSHOP: Příklady spolupráce měst a neziskových organizací v ČR, Belgii a Francii, konaný dne 18. října 2012 v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje, Zlín, tř. T. Bati, budova 21, 16. patro

 celý článek >>
12. 10. Informace pro pořadatele veřejných sbírek  Otevřít v novém okně

Oddělení státního občanství a přestupků Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu KÚZK připravilo základní informace pro pořadatele veřejných sbírek.

 celý článek >>
9. 10. Fotografická výstava Jsme ze stejné planety  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na fotografickou výstavu proslulého fotografa Jindřicha Štreita s názvem Jsme ze stejné planety, která je k vidění od dnešního dne ve 14. etáži, budově č. 21, Zlín (sídlo Zlínského kraje)

 celý článek >>
3. 10. Manažerem či manažerkou zodpovědně a profesionálně  Otevřít v novém okně

Vzdělávání a rozvoj do prostředí sociálních služeb neodmyslitelně patří. Nabídka odborných kurzů je velmi rozsáhlá. Součástí sociální práce je ovšem i vedení a koordinace - v této oblasti jsou možnosti vzdělávání menší. Proto jsme připravili speciální vzdělávací program zaměřený na management v organizaci

 celý článek >>
2. 10. Krajský veletrh programů a aktivit letos přivítá ZOO a zámek Zlín - Lešná  Otevřít v novém okně

TZ, Vsetín, 24.9.2012 Pojďte s námi do ZOO! Již devátý ročník Krajského veletrhu aktivit a programů na podporu environmentální výchovy a vzdělávání, globálního rozvojového vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji ve školách, školských zařízeních a neziskových organizacích ve Zlínském kraji se v těchto dnech připravuje v ZOO Zlín. Veletrh se uskuteční ve středu 3. října 2012 od 9 do 16 hodin.

 celý článek >>
září 2012
25. 9. Pozvánka na 4. Valnou hromadu ANNO ZK  Otevřít v novém okně

Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje Vás srdečně zve na 4. Valnou hromadu ANNO ZK, která se koná ve Zlíně v pondělí 8. října 2012 v budově Krajského úřadu v 16.etáži.

 celý článek >>
25. 9. Seminář: "Občanský zákoník – změny ve statutu o.p.s. a o.s."  Otevřít v novém okně

Dopoledne pro občanský sektor ve Zlínském kraji - 8. 10. 2012, 9:00 - 12:00.

Odborníci vzdělávacího a informačního centra Neziskovky.cz se s Vámi setkají v pondělí 8. října 2012 v sídle Zlínského kraje (16. etáž budovy Krajského úřadu - třída T. Bati 21, Zlín, 761 90).

 celý článek >>
21. 9. Jak postupovat při likvidaci neziskových společností?  Otevřít v novém okně
20. 9. Týden pro seniory ve Zlíně  Otevřít v novém okně

Samari, o.s. pořádá při příležitosti roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity ve spolupráci s jazykovou školou Lingua, spol. s r.o. za podpory Statutárního města Zlín Týden pro seniory ve Zlíně.

 celý článek >>
19. 9. Veřejnosti se představí 82 nízkoprahových klubů po celé ČR  Otevřít v novém okně

TZ, Praha, 13. 9. 2012 - Česká asociace streetwork. o.s.

V týdnu od 24. do 30. září 2012 proběhnou v 58 městech České republiky dny otevřených dveří, divadelní představení, koncerty a festivaly s cílem představit české veřejnosti činnost 82 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Cílem této akce je upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků. Týden nízkoprahových klubů již pošesté pořádá Česká asociace streetwork a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky.

 celý článek >>
19. 9. Dobročinný obchod DOBRODĚJ  Otevřít v novém okně

Milí známí i neznámí, máte plné sklepy a půdy? Chcete zase jednou zavírat dveře od skříní bez použití hrubé síly? Nevíte kam se všemi věcmi, které je vám líto vyhodit? Máme řešení! Věnujte je do prvního zlínského dobročinného obchodu DOBRODĚJ.

 celý článek >>
18. 9. Program Mládež v akci  Otevřít v novém okně

Dne 14. září 2012 se konala tisková konference a kulatý stůl k Programu Mládež v akci, v sídle Zlínského kraje.

 celý článek >>
18. 9. PRO BONO právník roku 2012 – nominovat je možné do 31. října  Otevřít v novém okně

TZ Pro bono aliance, V Táboře dne 18.9.2012

Také letos udělí porota v rámci prestižní soutěže Právník roku ocenění PRO BONO. Tato cena je určena zejména pro advokáty, kteří dobrovolně poskytují bezplatně právní služby lidem v nouzi, sociálně znevýhodněným nebo neziskovým organizacím.

 celý článek >>
10. 9. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně
10. 9. Nový internetový informační a zpravodajský magazín Sociální služby org.  Otevřít v novém okně
4. 9. Cena za přínos sociální integraci  Otevřít v novém okně

Nadace ERSTE již počtvrté umožňuje neziskovým organizacím ucházet se o Cenu za přínos sociální integraci. Tu má možnost získat 33 neziskových organizací z celkem 13 zemí střední a východní Evropy.

 celý článek >>
4. 9. Nadace SYNOT Děti-kultura-sport vyhlašuje Grant na podporu školství a zájmové činnosti  Otevřít v novém okně

V grantu na podporu školství a zájmové činnosti si mohou žádat mateřské, základní, střední a vysoké školy, odborná učiliště, speciální základní a mateřské školy, církevní základní a střední případně vysoké školy, základní umělecké školy, dětské domovy a domy dětí a mládeže, občanská sdružení případně jiná sdružení při školách, mateřská centra v celém Zlínském kraji.

 celý článek >>
3. 9. Konference při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity  Otevřít v novém okně
srpen 2012
24. 8. Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2012  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj v letošním roce opět vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2012.

 celý článek >>
22. 8. Mládež v akci  Otevřít v novém okně

Ve Zlínském kraji i v letošním roce pokračuje možnost podpory neziskových organizací z programu Mládež v akci www.mladezvakci.cz.

 celý článek >>
20. 8. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace - "Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech“ pro rok 2013  Otevřít v novém okně

Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády č. 410 ze dne 13. června 2012 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím vyhlašuje pro rok 2013 k zabezpečení úkolů vyplývajících ze schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 a schváleného Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014 výběrový dotační titul "Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech".

 celý článek >>
19. 8. Seminář Biofeedback – možnosti nápravy poruch učení a chování  Otevřít v novém okně

Rovné šance dětem, občanské sdružení a Zlínský kraj Vás srdečně zvou na seminář Biofeedback - možnosti nápravy poruch učení a chování, který se koná 7. září 2012 v sídle Zlínského kraje (tř. Tomáše Bati 21, Zlín), zasedací místnost zastupitelstva kraje, 16. etáž

 celý článek >>
17. 8. Interkulturní akce pod názvem „Meziprahy“  Otevřít v novém okně

Akce se uskuteční v prvním zářijovém týdnu od 3.9 2012 do 7.9.2012 odpoledne v NZDM T klub DOMA, klášterní budova Regina 32.42, Zlín, www.unko.cz

 celý článek >>
17. 8. Dar občanskému sdružení  Otevřít v novém okně

SVĚT NEZISKOVEK, 8/2012

Jak se vypořádat s nepeněžním darem?

Odpověď naleznete ve zpravodaji pro neziskové organizace: http://www.neziskovky.cz/sdata/SN_8-12_410.pdf

 celý článek >>
15. 8. Maltézská pomoc, o.p.s. hledá DOBROVOLNÍKY  Otevřít v novém okně

Dobrovolníky z řad těch, kdo mají volný čas dopoledne…

do domovinky na Trávníkách v Otrokovicích na klubové a volnočasové aktivity se seniory a s osobami se zdravotním postižením od pondělí do pátku v dopoledních hodinách.

 celý článek >>
14. 8. Přihláška na seminář ke 3. výzvě Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu švýcarsko-české spolupráce  Otevřít v novém okně

souvislosti s vyhlášením 3. výzvy si Vás dovolujeme pozvat na semináře ve Zlíně, Olomouci a Ostravě. Obsahem každého ze seminářů bude seznámení se zaměřením a podmínkami třetí výzvy, návod k vyplnění žádosti a potřebných příloh a diskuze věnovaná konkrétním dotazům.

 celý článek >>
6. 8. Blázinec za zdí  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na benefiční akci, která se koná ve prospěch pacientů Psychiatrické léčebny Kroměříž dne 1.9.2012. Vstupné je dobrovolné, z výtěžku bude zajištěno opravení, či pořízení sportovního vyžití pacientů.

 celý článek >>
červenec 2012
24. 7. Výzva k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2012  Otevřít v novém okně

Cena ECPA, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality, každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. V letošním roce je ústředním tématem soutěžních projektů" Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách ". Vítězný evropský projekt bude vyhlášen a oceněn finančním darem v hodnotě EUR 20.000,- v rámci každoroční Best Practice Konference Evropské sítě prevence kriminality (European Crime Prevention Network) na konci tohoto roku v Nikósii.

 celý článek >>
11. 7. Zveřejnění výroční zprávy o.p.s.  Otevřít v novém okně

Mgr. Petr Vít, SVĚT NEZISKOVEK

"Obecně prospěšná společnost je povinna výroční zprávu založit do sbírky listin nejpozději 6 měsíců po skončení účetního období. na rozdíl od rozšířené představy nelze již výroční zprávu zaslat soudu ve fyzické (papírové podobě). Jediným přípustným médiem/formátem pro předáví je elektronický formát PDF."

 celý článek >>
10. 7. Veletrh ekologických výukových programů 2012  Otevřít v novém okně

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Sluňákov, Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Rezekvítek Brno Vás srdečně zvou na XIX. ročník tradiční akce pro pracovníky působící v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání.

 celý článek >>
9. 7. Třetí výzva Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji mohou Nadaci Partnerství žádat o finanční podporu ve 3. výzvě Blokového grantu. Není nutné, aby v těchto krajích měly své oficiální sídlo.

 celý článek >>
2. 7. Nadace VIA: Fond místních iniciativ  Otevřít v novém okně

Města z jiného těsta? Fond místních iniciativ shromažďuje finanční prostředky na uskutečnění nápadů, které zlepšují podobu veřejného prostoru nebo upevňují vztahy mezi lidmi (v ideálním případě obojí). Je určen aktivním lidem, kteří se snaží o zlepšení životního prostředí v nejširším slova smyslu a nebojí se do svého úsilí zapojovat i své okolí - sousedy, podnikatele, radnici.

 celý článek >>
2. 7. Tvůrší dialogy v tradici přes hranici  Otevřít v novém okně

Projekt "Tvůrší dialogy v tradici přes hranici", který realizuje o.s. Kunovjan, se zaměřuje na zviditelnění neobyčejného kulturního bohatství Zlínského kraje na jedné straně a Trenčianského samosprávného kraje na straně druhé. Opírá se o jedinečné historické dědictví a specifické projevy hmotné i nehmotné kultury, které jsou odrazem života s odlišným rázem a charakterem krajiny.

 celý článek >>
červen 2012
25. 6. Výzva k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na jednorázové akce konané ve II. pololetí roku 2012.  Otevřít v novém okně
22. 6. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013  Otevřít v novém okně
22. 6. Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011  Otevřít v novém okně
22. 6. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2011  Otevřít v novém okně
18. 6. Soutěž BRÁNA K DRUHÝM  Otevřít v novém okně

Brána k druhým je soutěž, které se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v době od 1. července 2011 do 30. června 2012 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného (tedy i pro ŽP), užitečného a dobrého pro ostatní. Do soutěže může skupinu přihlásit i někdo jiný.

 celý článek >>
13. 6. Výzva k předkládání žádostí pro centra ekologické výchovy  Otevřít v novém okně

SPRÁVNÍ RADA EKOFONDU MĚSTA ZLÍNA vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí pro centra ekologické výchovy na poskytnutí finančních prostředků z Ekofondu města Zlína na školní rok 2012/2013 na projekty Ekologické výukové programy.

 celý článek >>
11. 6. 5. REGIONÁLNÍ WORKSHOP SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY S VNĚJŠÍMI SUBJEKTY  Otevřít v novém okně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s partnery projektu, Zlínským krajem, Statutárním městem Zlín, Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou ve Zlíně, Okresní hospodářskou komorou v Kroměříži a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, si Vás dovoluje srdečně pozvat na 5. REGIONÁLNÍ WORKSHOP dne 14. června 2012.

 celý článek >>
7. 6. Příprava Zákona o statusu veřejné prospěšnosti  Otevřít v novém okně

AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací, Marek Šedivý, prezident AVPO

Zpravodaj pro neziskové organizace SVĚT NEZISKOVEK informuje o přípravě zákona o statusu veřejné prospěšnosti. AVPO bude informavat neziskové organizace o návrhu zákona a na podzim zřídí připomínkové místo k tomuto zákonu. Existuje také nabídka zapojit se do pracovních skupin, které budou spolupracovat na přípravě paragrafového znění zákona.

 celý článek >>
květen 2012
28. 5. LETNÍ ŠKOLA OCHRANY KRAJINY aneb Letní ŠOK v Hostětíně  Otevřít v novém okně

pro zájemce o ekologické hospodaření 3. září - 9. září 2012

 celý článek >>
28. 5. ŘEMESLNNÉ DÍLNY NA MARŠOVĚ  Otevřít v novém okně

22.-26.8.2012 TVOŘIVÉ DÍLNY

Zhotovíte si několik vlastních hodnotných výrobků různými technikami - barvení hedvábí, molas, fimo, sklíčka, korálky, bylinky a vůně, filcování dekorace na tašku, nepravý smalt. Získáte mnoho inspirací, nových materiálů, metodických postupů a návodů

 celý článek >>
16. 5. 14. ročník Bambiriády ve Zlíně  Otevřít v novém okně

TZ - SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje

Ve dnech 24. - 26. května 2012 se ve Zlíně koná další ročník Bambiriády. Jedná se o aktivní prezentaci občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky této akce mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost si vybrat volnočasovou aktivitu. Probíhá již 14. rokem v několika městech České republiky.

 celý článek >>
14. 5. Seminář PRAXE DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 25. 5. 2012 od 9.00 do 14.00 v sídle Zlínského kraje, v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
14. 5. Kurz Standardy pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování  Otevřít v novém okně

Kurz je organizován v rámci ESF projektu VYNSPI (celý název: Tvorba modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni) a je určen pro veškeré organizace, které provozují programy primární prevence rizikového chování.

Vzdělávání proběhne 27.6.2012 od 10 hodin v budově NÚV (dřívější IPPP), Novoborská 372, Praha 9 - Prosek.

 celý článek >>
3. 5. Seminář pro žadatele o dotace pro rok 2013 - MŠMT  Otevřít v novém okně

MŠMT realizuje seminář pro žadatele o dotace na příští rok a současně bude informovat o novém dotačním období 2013-2018 - o plánovaných novinkách a nezbytných náležitostech pro žadatele.

 celý článek >>
3. 5. Festival Zlínské jaro  Otevřít v novém okně
duben 2012
20. 4. DEN ZEMĚ V ZLÍNSKÉ ZOO  Otevřít v novém okně

22. DUBNA 2012 - DEN ZEMĚ V ZLÍNSKÉ ZOO.

Stejně jako v minulosti i letos ho lidé můžete prožít ve zlínské zoo. Na tento den totiž připravili pracovníci zoo ve spolupráci s dalšími organizacemi pestrý program.

 celý článek >>
17. 4. Mimořádný dotační program na podporu rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže  Otevřít v novém okně

Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje mimořádný dotační program, který se zaměřuje na podporu rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže

 celý článek >>
13. 4. 6. ročník mezinárodní soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu „Evropská cena za podporu podnikání 2012“  Otevřít v novém okně

Cílem soutěže je podpora podnikání a rozvoj příznivých podmínek pro vznik a růst podnikatelských aktivit. Do soutěže lze přihlásit projekty orgánů veřejné správy realizované v posledních dvou letech na národní, regionální či místní úrovni, jakož i projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, iniciativy vzdělávacích institucí či neziskového sektoru.

 celý článek >>
13. 4. Nadace Děti - kultura - sport vyhlásila kulturní a církevní grant  Otevřít v novém okně

Grant kulturní a církevní byl vyhlášen 9.dubna 2012, je určen na kulturní projekty v oblasti folkloru, hudby, divadla, výtvarného umění či literatury.

 celý článek >>
5. 4. Stanovisko MZ a MPSV k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  Otevřít v novém okně

Dnem 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného posudkovou péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání.

 celý článek >>
3. 4. Nadace VIA vyhlašuje asistenční program pro podporu sociálního podnikání  Otevřít v novém okně

Akcelerátor vám pomůže promyslet a realisticky naplánovat vaše sociální podnikání tak, aby jeho fungování bylo maximálně efektivní. Uzávěrka 24. dubna 2012.

 celý článek >>
březen 2012
26. 3. Grantový program Albert dětem 2012  Otevřít v novém okně

Co je grantový program NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM? V roce 2011 došlo v projektu "S Bertíkem za dětským úsměvem" po 10 letech k částečné změně mechaniky přidělování financí. Zatímco dříve rozdělovala finanční prostředky ze sbírkové akce na prodejnách Albert společnost AHOLD Czech Republic, a.s., od roku 2010 je rozdělování prostředků ze sbírky záležitostí Nadačního fondu Albert, který vyhlašuje jednou ročně tzv. grantový program.

 celý článek >>
26. 3. Zlínské jaro 2012  Otevřít v novém okně

Festival demokracie a občanské společnosti dne 3. - 6. května 2012, pod záštitou Miroslava Adámka, primátora Zlína.

www.zlinskejaro.cz

 celý článek >>
21. 3. Výzva k předkládání projektů v rámci programu LIFE+ pro rok 2012  Otevřít v novém okně

Evropskou komisí byla vyhlášena šestá výzva k předkládání projektů v rámci programu LIFE+.

 celý článek >>
19. 3. Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ze dne 14. února 2012  Otevřít v novém okně
15. 3. Magazín Samaritán - březen 2012  Otevřít v novém okně
14. 3. Výroční zpráva Asociace nevládních neziskových organizací Zlínského kraje  Otevřít v novém okně
13. 3. Seminář „Řízení projektu. Nejčastější chyby při realizaci projektu financovaného ze strukturálních fondů“  Otevřít v novém okně

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací v ČR pořádá jednodenní interaktivní seminář pro nestátní neziskové organizace k metodice řízení a realizace projektů z fondů Evropské unie. Seminář se uskuteční 21. března 2012 od 9 do 16 hodin v 16. etáži sídla Zlínského kraje, zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín

 celý článek >>
12. 3. ČSOB Nadační program vzdělání vyhlašuje granty pro rok 2012  Otevřít v novém okně

ČSOB vyhlašuje III. ročník grantového řízení ČSOB Nadačního programu vzdělání. Hledáme filantropické projekty, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti u české veřejnosti. Celkem rozdělíme 1 milion korun. Termín uzávěrky přihlášek je 13. dubna 2012.

 celý článek >>
12. 3. Bezplatná reklama pro DMS projekty  Otevřít v novém okně

Vodafone už potřetí nabídne neziskovému sektoru možnost zdarma inzerovat své kampaně s dárcovskými SMS (tzv. DMS) na svých dobíjecích kupónech. Neziskové organizace se o tuto možnost mohou ucházet do 15. Dubna 2012. Neziskovky, které se na kupónech prezentovaly loni, zaznamenaly průměrně více než desetinásobný nárůst počtu DMS zpráv.

 celý článek >>
8. 3. Zpráva o výsledcích 2. výzvy Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Informace naleznete v příloze.

 celý článek >>
8. 3. Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2012  Otevřít v novém okně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2012 dotační program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2012. V Programu jsou vymezeny oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných usnesením vlády ČR na rok 2012.

 celý článek >>
7. 3. SEMINÁŘ EU A MY „50+“ VE VAŠEM KRAJI  Otevřít v novém okně

7. března 2012 od 09.00 do 16.30, prostory Technologického inovačního centra, Vavrečkova 5262, Zlín (09:30 - 16:30)

 celý článek >>
7. 3. Specializační studium pro školní metodiky prevence  Otevřít v novém okně

Kurz se zaměřuje na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence (ŠMP). Obsah kurzu naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) - standardu DVPP - studium k výkonu specializovaných činností - prevence rizikových forem chování.

 celý článek >>
2. 3. EVVO ve Zlínském kraji v letech 2001 – 2011  Otevřít v novém okně

Líska vydala na přelomu roku pod záštitou paní Mileny Kovaříkové, členky Rady Zlínského kraje, publikaci EVVO ve Zlínském kraji v letech 2001 - 2011.

 celý článek >>
2. 3. Pro bono advokátů přibývá, mohou pomoci i vaší neziskovce  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva: Tábor, 29.2.2012

Již od července 2008 mohou české nevládní organizace získat pro sebe nebo pro své klienty bezplatné služby některé z advokátních kanceláří. Díky činnosti Pro bono centra1) se podařilo pro NNO zajistit právní pomoc ve více než 120 případech. V současné době hlásí Pro bono centrum volné kapacity a čeká na další požadavky ze strany neziskových organizací.

 celý článek >>
únor 2012
27. 2. LÍSKA VYHLÁSILA SBÍRKU PRO POMOC KOSENCE PŘI OBNOVĚ POŽÁREM PONIČENÝCH BUDOV  Otevřít v novém okně

TZ Líska, o.s., 25.2.2012

Občanské sdružení Líska organizuje veřejnou sbírku na obnovu budov patřící ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Historické objekty v prosinci loňského roku zasáhl ničivý požár. Škody přesáhly 1,5 milionu korun, hospodářské objekty museli ochránci přírody strhnout. Nyní se bez cizí pomoci při obnově objektu neobejdou.

 celý článek >>
27. 2. „Jarmark neziskových organizací“  Otevřít v novém okně

v sobotu dne 21. dubna 2012 od 13 do 20h pořádáme v areálu společnosti Kovosteel, s. r. o. již tradiční Den Země 2012 pod záštitou radní Zlínského kraje pro oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova paní Mileny Kovaříkové a starosty města Staré Město pana Josefa Bazaly. Ráda bych vás v této souvislosti oslovila, zda byste měli zájem prezentovat Vaše aktivity na "Jarmarku neziskových organizací".

 celý článek >>
22. 2. Staňte se dobrovolníkem  Otevřít v novém okně

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín právě teď hledá dobrovolníky jako společníky pro seniory, kamarády pro děti a asistenty pro lidi s mentálním postižením.

Informační schůzka pro zájemce o dobrovolnictví se koná ve čtvrtek 8. března 2012 od 14.30 hod. v SENIORu C - tř. Spojenců, vedle Společenského domu v Otrokovicích

 celý článek >>
22. 2. Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii ze dne 2. února 2012  Otevřít v novém okně
21. 2. Konference MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  Otevřít v novém okně

KONFERENCE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA pořádaná v rámci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

Kde: Areál Svitu, budova č. 23 (TIC), Vavrečkova 5262

Kdy: 1. 3. 2012 od 9:30 - 14:30 hod.

 celý článek >>
17. 2. Radost 3.0, o.p.s. vyhlašuje 6. kolo vzdělávacího programu Un Dia ... Daruji jeden den  Otevřít v novém okně

Program je určen neziskovým organizacím bez ohledu na zaměření a region. Tématické workshopy zaměřené na Manažerské a řídící dovednosti, Tvorbu byznys plánu, Komunikaci s médii, Efektivní prezentaci a další vedou zkušení odborníci z byznysu

 celý článek >>
16. 2. Dobročinný obchůdek Dotek  Otevřít v novém okně

Smyslem dobročinného obchůdku (po vzoru charitních ochodů v Anglii) je získávat darované věci ( použité oblečení, obuv, módní doplňky, knihy, hudbu, filmy, sklo, porcelán, umělecké předměty či drobné bytové doplňky.) a jejich prodejem částečně financovat nákup pomůcek pro terénní činnost společnosti Dotek, o.p.s (elektrické polohovací postele, vozíky, polohovací pomůcky, ošetřovatelské pomůcky)

 celý článek >>
13. 2. Rychlé granty  Otevřít v novém okně

Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva.

 celý článek >>
7. 2. Výstava Život není zebra  Otevřít v novém okně

Projekt Život není zebra zahrnuje výstavu neziskových organizací Zlínského kraje, kterou pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Letošní ročník se koná 8. - 17. února 2012

 celý článek >>
7. 2. Ustanovující setkání Koalice k fondům EU  Otevřít v novém okně

Jak již název napovídá, bude se jednat o širší neformální koalici tematicky zaměřenou na programování fondů EU pro období 2014 - 2020.

 celý článek >>
3. 2. Pozvánka na 4. REGIONÁLNÍ WORKSHOP na téma Spolupráce vysokých škol (nejen) s neziskovým sektorem  Otevřít v novém okně

Čtvrtý ze série 8 workshopů s účastí zahraničních expertů: Spolupráce vysokých škol (nejen) s neziskovým sektorem

Termín konání: 16. února 2012, od 9:00 do 15:00 hodin

Místo konání seminářů: zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje, Zlín tř. T. Bati, budova 21, 16. patro

 celý článek >>
2. 2. MiNiGRANTY VEOLIA  Otevřít v novém okně

V pátém ročníku pro rok 2012 je připravena k rozdělení částka 4 milióny korun a příjem žádostí trvá od 30. ledna do 23. března 2012.

 celý článek >>
2. 2. Nová publikace: Zákon o obecně prospěšných společnostech.  Otevřít v novém okně

V prodeji je publikace podrobně rozebírající problematiku OPS:

L. Deverová, J. Svejkovský, J. Adamec. Zákon o obecně prospěšných společnostech.

 celý článek >>
leden 2012
23. 1. Výtěžek novoročního koncertu byl rozdělen na činnost devíti neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva 16.1.2012

Celkem 151 362 korun činí výtěžek Charitativního novoročního koncertu Zlínského kraje a statutárního města Zlín, který se pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka a primátora Miroslava Adámka uskutečnil v pátek 13. ledna v Kongresovém centru Zlín.

 celý článek >>
18. 1. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010  Otevřít v novém okně
18. 1. Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2010  Otevřít v novém okně
16. 1. Publikace Přehled práce neziskových organizací v ochraně životního prostředí  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí vydalo publikaci Přehled práce neziskových organizací v ochraně životního prostředí. Publikace vydaná v závěru roku 2011 seznamuje širokou veřejnost s výsledky a náklady projektů NNO podpořených v dotačních řízeních Ministerstva životního prostředí v letech 2006-2010.

 celý článek >>
11. 1. Daruj krev s Korunkou Luhačovice  Otevřít v novém okně

8. února 2012 od 6. do 12. hodin, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

Akci připravila KORUNKA LUHAČOVICE v čele s Veronikou Záhorskou ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a patronací české reprezentantky, snowboardistky Šárky Pančochové.

 celý článek >>
11. 1. Výzva k předkládání žádostí o dotace na podporu NNO v oblasti prevence rizikového chování, integrace romské menšiny a rozvoj občanské společnosti  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj vyhlásil výzvy k předklýdání projektů k podprogramům:

Podprogram na podporu romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2012,

Podprogram na podporu NNO na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2012,

Podprogram na podporu NNO v oblasti prevence rizikových typů chování pro rok 2012

 celý článek >>
4. 1. Výzva k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj zveřejnil Výzvu k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na jednorázové akce konané v I. pololetí roku 2012 a na podporu projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2012.

 celý článek >>
prosinec 2011
21. 12. Publikace Osobnosti ekovýchovy  Otevřít v novém okně
21. 12. Další kolo Programu překlenovací pomoci „3P“  Otevřít v novém okně
21. 12. Co darovat jako vánoční dárek?  Otevřít v novém okně

Pokud nevíte, co darovat. Inspirujte se u sebe. Kupte jako vánoční dárek kousek pralesa od sdružení Čmelák - Společnost přátel přírody o.s: www.novyprales.cz.

Případně vyberte z velkého množství dárků Hnutí Duha (http://obchod.hnutiduha.cz) či sdružení Veronica (http://www.veronica.cz/?id=4).

Jistě si každý najdete sdružení, které můžete podpořit. Pokud se nemůžete rozhodnout, můžeme podpořit nás.

 celý článek >>
21. 12. Prosba na NNO o vyplnění dotazníku  Otevřít v novém okně

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si obrátit se na vás s prosbou v rámci realizace projektu Kooperace, jehož cílem je, jak již sám název napovídá, spolupráce - a to sféry ziskové i neziskové, veřejné správy i akademických kruhů. Všichni jsme si vědomi, že dnešní doba je velmi složitá, pro neziskový sektor obzvlášť, proto je důležité hledat nové cesty vedoucí k nezbytné spolupráci, jež by byla přínosná pro všechny zúčastněné strany. Prvořadým úkolem k nastavení efektivní komunikace je nevyhnutelná potřeba vytvoření plnohodnotné informační databáze neziskových organizací ZK, s čímž souvisí i naše prosba. Chceme vás požádat, zda byste byli ochotni ve svém pracovním vytížení najít si čas pro vyplnění předloženého dotazníku, čímž byste významně pomohli k vytvoření informační báze poskytující ucelený přehled o současném stavu neziskového sektoru ve Zlínském kraji.

Obracíme se proto na vás všechny, kteří v neziskovém sektoru působíte, zda byste se prostřednictvím dotazníku, který je zobrazen na úvodní straně tohoto portálu www.zlk.neziskovka.cz, dotazníkového šetření zúčastnili. Vynaložený čas se určitě vyplatí, jde o dobrou věc! Již nyní vám děkujeme za vaši pomoc, vynaložený čas, trpělivost a hodnověrnost údajů. Tým projektu Kooperace Výsledky výzkumu a více informací brzy najdete na www.kooperace.org.

 celý článek >>
15. 12. Výstava dobrovolnických organizací  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj uspořádal výstavu dobrovolnických organizací působících v kraji.

Výstava je umístěna v budově Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 3. etáž a bude ke zhlédnutí do konce roku 2011.

 celý článek >>
14. 12. Soubor otázek a odpovědí v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy  Otevřít v novém okně

Soubor otázek a odpovědí v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy, které vstupují v účinnost 1. 1. 2012. Soubor otázek vyplynul z dotazů občanů, které byly směrovány do poraden NRZP ČR.

 celý článek >>
13. 12. Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů NNO na rok 2012  Otevřít v novém okně

MŽP vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných organizací na rok 2012. Jedná se o podporu malých neinvestičních projektů do 300.000 Kč.

 celý článek >>
7. 12. LÍSKA PŘIPRAVUJE SBÍRKU, ABY POMOHLA KOSENCE PŘI OBNOVĚ POŽÁREM PONIČENÝCH BUDOV  Otevřít v novém okně

TZ: Vsetín, 6. prosince 2011

Občanské sdružení Líska organizuje sbírku na obnovu budov patřících KOSENCE ve Valašských Kloboukách. Historické objekty v minulých dnech zasáhl ničivý požár. Škody přesáhly 1,5 milionu korun. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA se bez cizí pomoci při obnově objektů neobejde.

SBÍRKA PRO KOSENKU - číslo účtu: 248 942 667/0300

 celý článek >>
6. 12. DOBROVOLNÍCI MEZI NÁMI  Otevřít v novém okně

Adorea- dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Vás zve na výstavu fotografií pod názvem DOBROVOLNÍCI MEZI NÁMI.

Výstavu můžete shlédnout v období od 5.12. do 31.12.2011 v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

 celý článek >>
2. 12. LÍSKA NABÍDLA POMOC KOSENCE PŘI LIKVIDACI NÁSLEDKŮ NIČIVÉHO POŽÁRU  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva: Vsetín, 1. prosince 2011

LÍSKA - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji již ráno po ničivém požáru nabídlo pomoc Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody KOSENKA, které ve Valašských Kloboukách požár kompletně zničil část objektů. Neštěstí se stalo den před zahájením jubilejního 20. ročníku Valašského mikulášského jarmeku. Kromě toho, že se dobrovolníci z Lísky zapojí do organizace jarmarku, zároveň se pokusí pro Kosenku uspořádat finanční sbírku na obnovu poničených budov.

 celý článek >>
listopad 2011
28. 11. Malá energetická akademie 2011 – 2012- Drakiáda  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva číslo 3 ZLÍN 21. listopadu 2011

Posláním této soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času dětí, mládeže i jejich rodičů.

 celý článek >>
21. 11. Regionální seminář EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA  Otevřít v novém okně

Dne 30. listopadu 2011 Brno - Lužánky SVČ, Dobrovolnické centrum 67, Lidická 50

9:00 - 12:30 pro organizace (pro potenciální hostitelské/vysílající organizace)

15:00 - 17:30 pro jednotlivce (potenciální dobrovolníky/dobrovolnice)

 celý článek >>
18. 11. Seminář „Odpovědnost ředitele obecně prospěšné společnosti“  Otevřít v novém okně

Neziskovky.cz připravily nový seminář, který reaguje na novou legislativní úpravu zákona o obecně prospěšných společnostech týkající se změny postavení ředitele o. p. s. a jeho odpovědnosti.

Tříhodinový seminář "Odpovědnost ředitele obecně prospěšné společnosti" proběhne v Olomouci dne 14. 12. 2011 od 13:00 do 16:00.

 celý článek >>
15. 11. Public relations pro neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Kurz Vás seznámí se základními charakteristikami a pravidly PR komunikace. Dozvíte se, jak vytvářet a cíleně pěstovat dobrou pověst Vaší organizace, a jak si získat důvěru dárců a veřejnosti. První část kurzu je zaměřena na tvorbu PR strategie. Druhá část kurzu se zaměří přímo na mediální komunikaci, seznámí Vás se základními postupy a pravidly komunikace s médii v českém prostředí a psaním tiskových zpráv. Forma kurzu - 1 den seminář - teoretický výklad, diskuse, praktická cvičení individuálně i ve skupinách.

 celý článek >>
14. 11. Průzkum vedení a řízení NNO 2011  Otevřít v novém okně

Společnost Sanek, s.r.o. provedla nezávislý průzkum vedení a řízení lidských zdrojů, komunikace a strategie v nestátních neziskových organizacích v ČR.

 celý článek >>
9. 11. XI. KRAJSKÁ KONFERENCE o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, ALCEDO - středisko volného času Vsetín Dům kultury Uherské Hradiště srdečně zvou učitele a ředitele škol a školských zařízení, pracovníky a dobrovolníky středisek ekologické výchovy a ekoporaden, neziskových organizací, pracovníky úřadů a institucí, studenty, rodiče a další zájemce na XI. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji konanou pod záštitou Bc. Mileny Kovaříkové, členky Rady Zlínského kraje.

Dne 24. listopadu 2011 v Uherském Hradišti

 celý článek >>
1. 11. Seminář Přínos NNO pro cestovní ruch ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Asociace NNO v CR a ANNO ZK ve spolupráci se Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s. si Vás dovolují pozvat na seminář Přínos NNO pro cestovní ruch ve Zlínském kraji

Seminář se koná dne 23.11.2011

 celý článek >>
říjen 2011
31. 10. Nominujte na ocenění dobrovolníků Křesadlo 2011  Otevřít v novém okně

Křesadlo 2011

Znáte ve své okolí někoho, kdo dobrovolně a ve svém volném čase věnuje svou energii veřejně prospěšné činnosti?

Do 30. listopadu 2011 mohou občané ze Vsetínska posílat nominace na ocenění dobrovolníků Křesadlo 2011. Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

 celý článek >>
31. 10. Nový předseda RVNNO  Otevřít v novém okně

Na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byla zveřejněna informace o jmenování nového předsedy tohoto poradního orgánu vlády.

 celý článek >>
27. 10. Blíží se Týden rané péče  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva k chystanému Týdnu rané péče

Zdravotní postižení dítěte zasáhne jako blesk do osudu celé rodiny a životy všech jejích členů se otočí nejméně o 180 stupňů. A právě na rodině nejvíc záleží, jak kvalitní život dítě s postižením prožije. Protože nejzodpovědnější rodič je dobře informovaný rodič, který si pro radu nebojí zajít k profesionálům, rozhodli jsme se letos na tyto možnosti upozornit v rámci již tradičního Týdne rané péče, který se uskuteční po celé České republice v týdnu od 21. do 27. listopadu.

 celý článek >>
27. 10. Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce NNO ke studijnímu pobytu v USA pro akademický rok 2012/13  Otevřít v novém okně

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlásila na začátku října Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA pro akademický rok 2012/13.

 celý článek >>
26. 10. Koncert Chinaski dětem  Otevřít v novém okně

Podpořte i Vy Linku bezpečí... Nenechte si ujít III. Benefiční koncert na podporu Sdružení Linka bezpečí.

Koncert Chinaski dětem sledujte 28. října od 21.00 v přímém přenosu ze Zrcadlové kaple Klementina na ČT1, nebo na vlnách Českého rozhlasu.

 celý článek >>
26. 10. Zápis ze zasedání 22. září 2011  Otevřít v novém okně

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zapisy-ze-zasedani/22--zari-2011-88713/

 celý článek >>
25. 10. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Asociací NNO ZK, Knihovnou Kroměřížska, Dobrovolnickým centrem Spektrum Kroměříž, zvou na Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme? motto setkání "Pomáháme těm, kteří pomáhají."

 celý článek >>
21. 10. Seminář NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ NÁSILÍ  Otevřít v novém okně

Termín: 25. října 2011 od 9.00 do 14.30 hod.

Místo: konferenční místnost č. 201 hotelu Moskva, Zlín

Seminář je určen zejména pro zástupce orgánů veřejné správy (státní správy, samosprávy), poskytovatelů sociálních služeb a dalších neziskových organizací ve Zlínském kraji.

 celý článek >>
20. 10. Seminář: Lidské zdroje v neziskovém sektoru  Otevřít v novém okně

Díky štědré podpoře společnosti T-Mobile Czech Republic, zveme zástupce neziskových organizací na celodenní HR seminář "Lidské zdroje v neziskovém sektoru - jak získat, vést a rozvíjet své spolupracovníky", který se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v sídle T-Mobile v Praze.

 celý článek >>
20. 10. Nabídka účasti v grantovém řízení EOCA  Otevřít v novém okně

Obracíme se na vás s nabídkou účasti v grantovém řízení EOCA (dříve EOG AfC).

 celý článek >>
14. 10. Kraj uspořádal seminář pro neziskové organizace  Otevřít v novém okně

ZLÍN - Ve středu 12. října 2011 proběhl v sídle Zlínského kraje seminář pro zástupce neziskových organizací s názvem "Další možnosti získávání evropských dotací, šance pro Váš rozvoj". Na semináři, kterého se účastnilo přes 60 účastníků, byly podány informace o Fondu partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce, Mezinárodní spolupráce z OP LZZ, Visegrádského fondu, Programu Cultura a Grundtvig.

 celý článek >>
13. 10. Týden sluchově postižených na Kroměřížsku  Otevřít v novém okně

Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži pořádá od 24. do 30. října 2011 tradiční akci s názvem Týden sluchově postižených na Kroměřížsku. Účastníci se mohou těšit na velice pestrý program.

 celý článek >>
6. 10. Dny lobbingu  Otevřít v novém okně

Dny lobbingu pořádají Neziskovky.cz, o.p.s. ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ve dnech 18. - 20. října 2011 v Praze. Záštitu nad akcí převzal poslanec PČR pan Petr Tluchoř, místem konání jsou prostory Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1.

 celý článek >>
5. 10. Mezinárodní konferenci TESSEA 2011  Otevřít v novém okně

Chcete se dozvědět jakým směrem se ubírá sociální podnikání v ČR? Chcete slyšet zahraniční příspěvky? Máte zájem zúčastnit se tématických workshopů? Přijďte 12. - 13. října 2011 do nové budovy Národní technické knihovny v Praze 6.

 celý článek >>
4. 10. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 28. června 2011  Otevřít v novém okně
září 2011
26. 9. Máte příležitost navrhnout k udělení ocenění významné projekty česko – německé spolupráce v mimoškolské oblasti „Jdeme správnou cestou“.  Otevřít v novém okně

U příležitosti 15. výročí vzniku Tandemu se Česko-německá rada se zástupci Tandemu Plzeň a Tandemu Regensburg rozhodla ocenit významné projekty česko-německé spolupráce v mimoškolní oblasti. Můžete získat finanční příspěvek na Váš projekt pro rok 2012.

 celý článek >>
22. 9. Seminář pro žadatele - 2. výzva Blokového grantu - Fondu pro NNO  Otevřít v novém okně

Nadace Partnerství vyhlašuje druhou výzvu Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace (dále BG FNNO) financovaného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce.

V této souvislosti pořádá semináře pro zájemce a potenciální žadatele ve všech podporovaných regionech - v Olomouci (3.10.), Zlíně (5.10.) a Ostravě (13.10.). Obsahem každého ze seminářů bude seznámení se zaměřením a podmínkami druhé výzvy, návod k vyplnění žádosti a potřebných příloh a diskuze věnovaná konkrétním dotazům.

 celý článek >>
22. 9. DALŠÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ, ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj Vás srdečně zve na seminář DALŠÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ, ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Seminář se koná 12. října 2011, 9:00 - 13:00 hodin

Kde: sídlo Zlínského kraje (tř. Tomáše Bati 21, Zlín), expozice ve 2. etáži

Seminář je určen především zástupcům neziskových organizací a zástupcům samospráv

 celý článek >>
21. 9. Jdi do toho!  Otevřít v novém okně

Nadace Open Society Fund Praha podpoří mladé lidi, kteří se zajímají o aktuální dění ve společnosti a rádi by svým dílem přispěli k jejímu rozvoji. Otevřené grantové kolo podpoří iniciativy mladých a jejich aktivní zapojení do veřejného života v obci či regionu. Pokud je vám 26 a méně, máte nápad a rádi byste ho zrealizovali, přihlaste se!

 celý článek >>
14. 9. Nadace Auxilia vyhlašuje otevřené grantové řízení na rozdělení fi nančních prostředků z výnosů nadačního jmění  Otevřít v novém okně

Výzva roku 2011 téma: PODPORA PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LIDÍ Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

 celý článek >>
12. 9. Vytvoření metodiky práce s uživateli konopných drog a vytvoření vzdělávacího curricula pro pracovníky v adiktologických službách pro specifickou oblast poradenství a léčby uživatelů konopných drog  Otevřít v novém okně

Výzvu na výše uvedenou zakázku naleznete na webových stránkách Úřadu vlády ČR, v sekci úřad vlády - veřejné zakázky a nebo na níže uvedeném odkazu: http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/vz/zakazky-maleho-rozsahu/vyzva-cj-09379-11-opk_1.pdf

 celý článek >>
9. 9. Vládní návrh novely zákona o veřejných sbírkách, zpracovaný Radou vlády pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně
9. 9. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013.  Otevřít v novém okně
5. 9. 3. REGIONÁLNÍ WORKSHOP tematicky zaměřený na: FUNDRISING – cesta k finanční nezávislosti (?)  Otevřít v novém okně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s partnery projektu, Zlínským krajem, Statutárním městem Zlín, Úřadem práce ve Zlíně, Okresní hospodářskou komorou v Kroměříži a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, si Vás dovoluje srdečně pozvat na 3. REGIONÁLNÍ WORKSHOP realizovaný v rámci projektu "Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu", reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00034 financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Třetí ze série 8 workshopů s účastí zahraničních expertů tematicky zaměřený na: FUNDRISING - cesta k finanční nezávislosti (?)

 celý článek >>
5. 9. Být vidět 2011  Otevřít v novém okně

Fórum dárců obnovuje tradiční soutěž v oblasti PR neziskových organizací. Nové pojetí soutěže "Být vidět" má za cíl ocenit nápaditost a schopnost pracovat s moderními komunikačními nástroji a podpořit neziskové organizace v efektivní komunikaci s veřejností a dárci.

 celý článek >>
1. 9. Software Microsoft pro neziskovky za exkluzivně výhodných podmínek – v programu TechSoup ČR  Otevřít v novém okně

Software Microsoft pro neziskovky za exkluzivně výhodných podmínek - v programu TechSoup Česká republika

Máme pro vás skvělé zprávy! Microsoft počínaje 27. červencem usnadnil přístup českých neziskových organizací ke svým produktům, darovaným prostřednictvím programu TechSoup Česká republika.

 celý článek >>
srpen 2011
26. 8. Rekvalifikační kurz Marketing se zaměřením na PR  Otevřít v novém okně

Rekvalifikační kurz Marketing se zaměřením na PR - je nový rekvalifikační kurz určený pro pracovníky neziskové organizace, kteří se zabývají komunikací navenek, prodejem produktů nebo získáváním finančních prostředků ze soukromých a veřejných zdrojů (fundraising).

 celý článek >>
26. 8. Rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace  Otevřít v novém okně

Rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace - je oblíbený a velmi pozitivně hodnocený rekvalifikační kurz určený pro všechny pracovníky, jejichž práce spočívá v řízení a vedení neziskové nebo příspěvkové organizace.

 celý článek >>
25. 8. Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služeb  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje pro rok 2012 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen "poskytovatelé sociálních služeb"). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách"), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 celý článek >>
24. 8. Konference Praha bezpečně online – podněty pro praxi  Otevřít v novém okně

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s Oddělením prevence kriminality Magistrátu hlavního města Prahy pořádá konferenci s názvem: Praha bezpečně online - podněty pro praxi

Konference se koná dne 12. října 2011 v prostorách Magistrátu hl. města Prahy na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1

 celý článek >>
23. 8. Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2011  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj v letošním roce opět vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2011.

 celý článek >>
23. 8. Rozjeď svůj social startup  Otevřít v novém okně

Zajímá vaši organizaci, nebo vás osobně, sociální podnikání? Pokud ano, nabízíme vám zapojení do bezplatného kurzu Rozjeď svůj social startup. Hlavním cílem kurzu je pomoc s tvorbou business plánu a podpora začátku podnikání.

 celý článek >>
12. 8. Vyhlášení dotačího titulu Ministerstva kultury na rok 2012  Otevřít v novém okně
11. 8. MŠMT vyhlásilo mimořádnou výzvu na podporu činnosti NNO pracujících s dětmi a mládeží v oblasti mezinárodní dobrovolnické spolupráce  Otevřít v novém okně

Výzva je v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. Vše na odkazu http://www.msmt.cz/mladez/odbor-pro-mladez-msmt-vyhlasuje-mimoradny-dotacni-program-c

 celý článek >>
2. 8. Třetí grantové kolo programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů – velké komunitní granty“  Otevřít v novém okně

Nadace VIA vyhlašuje již 3. grantové kolo programu "ČSOB a ERA pro podporu regionů - velké komunitní granty".

 celý článek >>
červenec 2011
27. 7. Granty nadací, nadačních fondů a jejich dotačních programů v oblasti kultury  Otevřít v novém okně

Základní informace o grantech nadací, nadačních fondů a jejich dotačních programů v oblasti kultury.

 celý článek >>
26. 7. Úvěry pro sociální podniky  Otevřít v novém okně

Nadace VIA 25.7.2011:

Sociální podniky a podnikatelé se mohou v rámci pilotní fáze nového projektu České spořitelny Financování sociálních podniků (Social Enterprise Finance - SEF) ucházet o výhodné bankovní úvěry.

 celý článek >>
26. 7. Do obnovy veřejných prostranství se zapojí i mládež - Nadace VIA  Otevřít v novém okně

TZ: 20.6.2011 Nadace VIA

Dalších pět organizací získá prostředky na obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství v 8. ročníku programu "Místo, kde žijeme", který dnes vyhlašuje Nadace VIA. Díky podpoře dlouholetého generálního partnera programu Nadace České spořitelny a nově i hlavního partnera společnosti NET4GAS, s.r.o. budou letošní granty navýšeny na 310 000 Kč. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. září 2011

 celý článek >>
26. 7. Startuje třetí ročník soutěže Era Starosta roku  Otevřít v novém okně

31.5.2011 Poštovní spořitelna

Po necelém roce se 1. června rozbíhá další ročník atraktivní soutěže Era Starosta roku. Obyvatelé malých obcí budou moci až do 5. září nominovat svou starostku či starostu, kteří se dle jejich názoru výrazně zasazují o rozvoj spravované obce. Vítěz získá 250 000 korun do obecního rozpočtu a navíc tradiční Rychtářské právo, symbol dobrého vedení obce. Soutěž společně organizují Poštovní spořitelna a Nadace VIA, mediálním partnerem je již tradičně regionální Deník.

 celý článek >>
25. 7. Výzva Ministerstva pro místní rozvoj oblast podpory ochrana životního prostředí, oblasti cestovního ruchu, podpora místního rozvoje  Otevřít v novém okně

V souladu s usnesením vlády č. 450 ze dne 15. června 2011 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012 a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2012 pro následující:

1.Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj: aktivity podporující udržitelný rozvoj, podpora místního rozvoje, zejména v oblasti cestovního ruchu.

2.Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory: podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, podpora programů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů.

3.Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně osvětová činnost v oblasti bydlení.

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.

 celý článek >>
25. 7. Nabídku programu, kam se mohou hlásit lidé z NNO  Otevřít v novém okně

Akce je určena pro 12 lidí z České republiky a Německa, kteří během jednoho roku absolvují čtyři vícedenní workshopy zaměřené na téma: "Managing the Unpredictable. The Future of Work and Education." Termín podávání přihlášek je do 25. září.

 celý článek >>
25. 7. Význa na předkládání žádostí - OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013  Otevřít v novém okně

Informace naleznete na: http://www.sk-cz.eu/

Seminář pro žadatele se bude konat v sídle Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, Zlín) v 16.et. dne 5.8.2011.

 celý článek >>
21. 7. VÝZVA - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnos  Otevřít v novém okně

VÝZVA k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 - Další vzdělávání Oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání

 celý článek >>
19. 7. Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo z prostředků Fondu místních iniciativ  Otevřít v novém okně

Program je financován výnosy Nadačního investičního fondu na podporu místního a regionálního života, výnosy nadačního jmění Nadace VIA, z prostředků individuálních dárců a z prostředků Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant: středa 27. července 2011 (platí datum poštovního razítka či předání v sídle Nadace VIA).

 celý článek >>
13. 7. Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii RVNNO dne 22. června 2011  Otevřít v novém okně
4. 7. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na jednorázové akce konané ve II. pololetí roku 2011  Otevřít v novém okně

Souhrnné informace včetně elektronického formuláře žádosti, návodu pro vyplnění elektronické žádosti a softwaru pro vyplňování elektronické žádosti naleznete na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > Aktuálně vyhlášené výzvy a možnosti podpory administrované Zlínským krajem > Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - podpora jednorázových akcí ve 2. pololetí 2011.

 celý článek >>
4. 7. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2011  Otevřít v novém okně

Souhrnné informace včetně elektronického formuláře žádosti, návodu pro vyplnění elektronické žádosti a softwaru pro vyplňování elektronické žádosti naleznete na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > Aktuálně vyhlášené výzvy a možnosti podpory administrované Zlínským krajem > Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - podpora projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2011.

 celý článek >>
4. 7. JAK BUDE VYPADAT PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI PO ROCE 2014?  Otevřít v novém okně

TZ: 21. června 2011

Výsledky online dotazníku EK Současný program Mládež v akci bude běžet do konce roku 2013. Na to, jak by měl vypadat příští program pro mládež, se zaměřila listopadová online konzultace Evropské komise. Svůj postoj v ní vyjádřilo celkem 6 787 mladých lidí, organizací atp.

 celý článek >>
1. 7. Letní zážitkový program Mladí pro mladé  Otevřít v novém okně

Občanské sdružení M2M, které již 10. rokem působí na Zlínsku a přináší mezi mladé lidi osvětu v podobě unikátního programu, zaměřeného na osobnostní růst a zkušenostní, sociální učení, letos pořádá tradiční, týdenní, zážitkový program Mladí pro mladé.

 celý článek >>
červen 2011
29. 6. Vyhlášení programu „Místo, kde žijeme"  Otevřít v novém okně

Díky podpoře generálního partnera Nadace České spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS, s. r. o., vyhlašujeme již 8. ročník programu, který je zaměřen na obnovu či výstavbu veřejných prostranství s aktivním zapojením veřejnosti do plánování i realizace projektu. Uzávěrka programu je 15. září 2011. Podrobné informace a formulář žádosti najdete na stránkách Nadace VIA.

 celý článek >>
29. 6. Žádejte Nadaci Partnerství o grant na environmentální projekty  Otevřít v novém okně

Celkem 1 milion korun rozdělí Nadace Partnerství na aktivity spojené s informováním veřejnosti, ovlivňováním legislativy nebo zapojením veřejnosti do rozhodování o životním prostředí. O příspěvek mohou žádat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy.

 celý článek >>
29. 6. Medializace dobrovolnictví v ŽP - zapojte se s příběhem  Otevřít v novém okně

Máte možnost medializovat aktivity sdružení pracujícími s dobrovolníky skrze příběh vašich dobrovolníků.

Stále můžete zasílat příběhy vašich dobrovolníku na adresu: zdenka.simkova@zelenykruh.cz, a to doplněné o několik fotografii s dobrým rozlišením a s uvedením autora textu a fotografie.

 celý článek >>
29. 6. RozVerky Ekologického institutu Veronica  Otevřít v novém okně

Ekologický institut Veronica je na Facebooku!

Tyto RozVerky obsahují:

1. Rok 2010 znamenal nejvyšší emise CO2

2. Co Vás zajímá o přírodních zahradách

3. Časopis Veronica o veřejném prostoru

4. Ekologická poradna: knižní novinky v e-shopu Veroniky

5. Zveme Vás na Týden s Veronikou

6. Zveme Vás o prázdninách

7. Zvou Vás jiní

8. Pomozte nám

 celý článek >>
27. 6. BULLETIN pro NNO 6/2011  Otevřít v novém okně

Bulettin vydává společnost SANEK Group - expertní skupina pro lidský kapitál.

web: www.sanek.cz

 celý článek >>
27. 6. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012  Otevřít v novém okně

Na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace bylo zveřejněno usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012. Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-15--cervna-2011-c--450-85194/

 celý článek >>
22. 6. Vzdělávací cyklus pro začínající NNO s názvem „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru (2011)“  Otevřít v novém okně

Tento vzdělávací cyklus je určen místním nevládním neziskovým organizacím, které se snaží reagovat na aktuální problémy ve svých komunitách, ale i neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech, kde působí.

 celý článek >>
22. 6. Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2010  Otevřít v novém okně
22. 6. Zápis ze zasedání RVNNO dne 16. května 2010  Otevřít v novém okně
13. 6. 2. REGIONÁLNÍ WORKSHOP: ZAMĚSTNANOST A JEJÍ SYTÉMOVÁ ŘEŠENÍ U NÁS A V EVROPĚ  Otevřít v novém okně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s partnery projektu, Zlínským krajem, Statutárním městem Zlín, Úřadem práce ve Zlíně, Okresní hospodářskou komorou v Kroměříži a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, si Vás dovoluje srdečně pozvat na 2. REGIONÁLNÍ WORKSHOP realizovaný v rámci projektu "Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu" , reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00034 financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 celý článek >>
9. 6. seminář JAK ČELIT NÁSTRAHÁM DLUHOVÉ PASTI  Otevřít v novém okně

Občanská poradna přo o.s."POD KŘÍDLY" Člen Asociace občanských poraden České republiky Vás tímto zve na seminář JAK ČELIT NÁSTRAHÁM DLUHOVÉ PASTI - základy dluhového poradenství. Seminář se uskuteční dne 24.6.2011 od 9.00 do 14.00 v sídle Zlínského kraje, v 16. etáži tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 celý článek >>
8. 6. Dotazník - Názory a zkušenosti žadatelů a příjemců pomoci z fondů EU  Otevřít v novém okně

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci v rámci přípravy nového programového období 2014+ pracuje na vyhodnocení zkušeností s implementací období 2007-2013. Cílem této aktivity je zjednodušení procesu čerpání peněz z fondů EU, snížení administrativní zátěže a sjednocení pravidel poskytování dotací pro všechny skupiny příjemců. V návaznosti na tyto aktivity jsme připravili dotazník, jehož cílem je získat názory a zkušenosti žadatelů a příjemců pomoci z fondů EU s užíváním webové žádosti a administrací projektů. Tyto názory budou sloužit jako cenný zdroj informací při nastavování systému administrace v novém programovém období.

 celý článek >>
6. 6. AŽ 2 MILIONY PRO NOVOU ŠKOLNÍ ZAHRADU  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva (1. června 2011) Praha

Nadace PROMĚNY letos v březnu otevřela nový grantový program ZAHRADA HROU. Zaměří se na proměny nefunkčních a zanedbaných školních zahrad v inspirativní prostředí pro rozvoj dětí a mládeže. V první grantové výzvě se sešlo 80 žádostí z mateřských škol v Praze a Středočeském kraji. Nadace do konce roku vybere zahradu, jejíž proměnu podpoří grantem ve výši až 2 miliony Kč.

 celý článek >>
6. 6. Konference SPECIFIKA ZAMĚSTNANOSTI LIDÍ NAD 50 LET  Otevřít v novém okně

Projekt "Pracovní aktivizace" realizovaný Charitou sv. Anežky Otrokovice si Vás dovoluje pozvat na regionální konferenci: SPECIFIKA ZAMĚSTNANOSTI LIDÍ NAD 50 LET

Dne 27. 6. 2011 od 8.30 do 12.00 hod v konferenční místnosti SENIOR C, Otrokovice na ulici tř. Spojenců 1840

 celý článek >>
květen 2011
30. 5. Celorepublikový seminář Dítě v krizi „Aktuální krize dnešních dětí“  Otevřít v novém okně

1. - 2. června 2011 ZLÍN, Interhotel Moskva - kongresový sál, náměstí Práce 2512

 celý článek >>
30. 5. Celostátní benefiční kampaň na podporu samostatného života lidí s mentálním postižením  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva:

Ve dnech 30. května - 5. června 2011 mají obyvatelé a návštěvníci Zlína možnost přispět na celostátní benefiční kampaň na podporu samostatného života lidí s mentálním postižením. Posláním AKCE CIHLA je podporovat rozvoj neústavních sociálních služeb v regionu, pomáhat lidem s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti.

 celý článek >>
23. 5. NROS a Nadace Vodafon vyhlašují nové programy zaměřené na mladé  Otevřít v novém okně

NROS a Nadace Vodafon vyhlašují nové programy zaměřené na mladé, které zahrnují též oblast ochrany životního prostředí. - http://www.nros.cz/programy-nros/think-big/

NROS, pokračovatel programu Make a Connection. Všechny důležité informace včetně formuláře pro podání projektu najdete na http://www.o2thinkbig.cz/ - http://www.nadacevodafone.cz/cs/grantove-programy/vpohybu.shtml - Vodafon - programy pro neorganizovanou mládež.

 celý článek >>
20. 5. Veřejná konzultace o možném nástupci programu EU pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress 2007–2013  Otevřít v novém okně
19. 5. Mimořádný termín pro podávání žádostí v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb  Otevřít v novém okně

Mimořádný termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb je určen pro nově registrované sociální služby, nově zaregistrované kapacity (rozšíření kapacity, registrace nové formy služby) nebo pro ty sociální služby, které ze závažného důvodu nepodaly žádost o dotaci v řádném termínu. Vyplňování a podávání žádostí mimořádného kola dotačního řízení bude probíhat: •od 2. května 2011 do 31. května 2011

 celý článek >>
17. 5. Mezinárodní konference v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011  Otevřít v novém okně

Dobrovolně přes hranice Dobrovolnictví jako nástroj pro propojování sousedících příhraničních komunit

22. -23. června 2011, Praha

Pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže MŠMT

 celý článek >>
5. 5. Zlínské jaro  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na Zlínské jaro - festival demokracie a občanské společnosti. Ve dnech 5. - 8. května se ve Zlíně uskuteční velmi pestrý program, rozdělený do čtyř tematických dnů. Den přemýšlení - diskuze pod záštitou Václava Havla, kterých se zúčastní významné osobnosti naší společnosti, jako Jiřina Šiklová, Táňa Fischerová, Jiří Plocek a další. Na Den tvůrčí se připravují projekce ve Velkém kině, happeningy a výstavy.

 celý článek >>
5. 5. Kraj uspořádal seminář o méně známých možnostech získávání evropských dotací  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva 4.5.2011:

ZLÍN - Seminář, jehož cílem bylo přiblížit zástupcům měst, obcí, mikroregionů i neziskových organizací možnosti získání evropských dotací z méně známých programů, uspořádal Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje. Zúčastnilo se ho přibližně padesát účastníků, kteří se dozvěděli, jak čerpat případné finanční zdroje v rámci programů Culture, Evropa pro občany, Grundtvig, Visegrádský fond či z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 celý článek >>
duben 2011
28. 4. Seminář DALŠÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ, ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční dne 4. 5. 2011 od 9,30h do zhruba 13,00h na Krajském úřadě Zlínského kraje. Účast na semináři je bezplatná, v případě zájmu se prosím registrujte na e-mailu martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz, a to nejpozději do 3. května 2011. V příloze mailu naleznete pozvánku a stručný popis jednotlivých programů.

 celý článek >>
19. 4. Konference NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ NÁSILÍ  Otevřít v novém okně
Dne 4. května 2011 se uskuteční ve Zlíně zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí.

Konference se uskuteční 4. května 2011 od 9:30 hod. v kongresovém sálu hotelu Moskva, Zlín.
Cílem je předání informací a výměna zkušeností zúčastněných odborníků.

Přednášet budou zástupci:
• Zlínského kraje,
• Intervenčního centra při Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín,
• Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje,
• Probační a mediační služby, středisko Zlín,
• Bílého kruhu bezpečí,
• soudu
• psychiatrie

 celý článek >>
18. 4. Konference FINANČNÍ RODINNÉ PLÁNOVÁNÍ  Otevřít v novém okně

Konference "Finanční rodinné plánování" se uskuteční dne 29.4.2011 v 10.30 - 16,00 hodin.

Kde: centrum Kamarád Nenuda, Gahurova 5265, Zlín

Konference je pořádána ve spolupráci s centrem Akropolis.

Tato konference může pomoci se zorientovat v problematice finanční gramotnosti (rodiny s malými dětmi, ženy samoživitelky..), které se ocitají ve finanční tísni. Konference je součástí projektu Perspektiva podpořeného ESF,je zdarma, včetně hlídání dětí a občerstvení.

 celý článek >>
15. 4. Semináře v prorodinné politice  Otevřít v novém okně

Seminář Sociální komunikace s dětským klientem

Seminář Sociální práce s rodinou a dětmi v zařízeních typu MC, RC, KCR apod.

Kurz Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou - systematický výcvik

Podrobné informace naleznete v příloze.

 celý článek >>
11. 4. Rozšíření kontaktních míst Centra na podporu integrace cizinců  Otevřít v novém okně

TZ - 6.4.2011

Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji se sídlem ve Zlíně rozšiřuje kontaktní místa ve městech Kroměříž, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí a Vsetín. Spolupracujícími subjekty jsou nevládní neziskové organizace konkrétně Oblastní Charita Kroměříž, Oblastní Charita Uherské Hradiště, Charita Valašské Meziříčí a ELIM Vsetín.

 celý článek >>
5. 4. Dobrovolnictví v náročných a tabuizovaných oblastech  Otevřít v novém okně

Pozvánka k účasti na III. tematickém kulatém stole "Dobrovolnictví v náročných a tabuizovaných oblastech zdravotní a sociální péče (ARO, onkologie, hospicová péče, AIDS, drogy)" který pořádá SKOK, o.s. a Friedrich-Ebert-Stiftung pod záštitou doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. Ministra zdravotnictví ČR.

 celý článek >>
březen 2011
22. 3. Líska už čtyři roky vzdělává děti i dospělé v přírodě, o přírodě a pro přírodu  Otevřít v novém okně

TZ Líska: Vsetín 21. března - Již čtvrtým rokem funguje ve Zlínském kraji Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Toto sdružení má pod svojí patronací zejména střediska a centra ekologické výchovy, ekoporadny, vzdělávací a jiné organizace. Jeho posláním je podpora a rozvoj EVVO, zvyšování ekologického vědomí občanů a uplatňování principů udržitelného života.

 celý článek >>
22. 3. Kurz Personálního řízení a Řízení neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Dovolujeme si Vás upozornit, že Agnes tento týden zahajuje kurzy Personálního řízení (70 výukových hodin) a Řízení neziskové organizace XIV. ročník (160 výukových hodin). V kurzech je ještě volné místo, začínáme ve čtvrtek 24. března, takže pokud máte o studium u nás zájem, je příležitost se ještě přihlásit.

 celý článek >>
15. 3. Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010  Otevřít v novém okně

Dokument byl zpracován sekretariátem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a vládě byl předložen pro informaci na její schůzi dne 9. března 2011.

 celý článek >>
14. 3. ČSOB Nadační program vzdělání  Otevřít v novém okně

ČSOB Nadační program vzdělání podporuje filantropické projekty na téma "finanční gramotnost". V roce 2011 se zaměří především na projekty, které jsou vedeny interaktivní formou, působí preventivně před případným předlužením a učí zúčastněné, jak si vést rodinný a osobní rozpočet a jak zacházet s penězi.

 celý článek >>
14. 3. 1. regionální workshop na téma: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU  Otevřít v novém okně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s partnery projektu, Zlínským krajem, Statutárním městem Zlín, Úřadem práce ve Zlíně, Okresní hospodářskou komorou v Kroměříži a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, si Vás dovoluje srdečně pozvat na 1. REGIONÁLNÍ WORKSHOP realizovaný v rámci projektu „Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

První ze série 8 workshopů s účastí zahraničních expertů tematicky zaměřený na: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU

 celý článek >>
8. 3. Vvýsledky 1. Výzvy Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Vvýsledky 1. Výzvy Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace naleznete v přiloženém souboru, nebo na http://www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant.

 celý článek >>
8. 3. Zlínské jaro 2011  Otevřít v novém okně

Zlínské jaro je tu především pro podporu rozvoje občanské společnosti a dobrovolnictví. Impulsem k uspořádání akce je také právě probíhající Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, jehož je Zlínské jaro součástí.

Podrobné informace o Zlínském jaru 2011 naleznete na www.zlinskejaro.cz.

 celý článek >>
únor 2011
24. 2. Grantové výzvy Nadace OKD  Otevřít v novém okně

Nadace OKD vyhlásila pro neziskové organizace, města a obce čtyři grantové výzvy, ve kterých rozdělí až 60 milionů korun.

Vyhlášeny jsou čtyři oblasti - Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu, speciálně se přitom zaměří na podporu pracovní integrace hendikepovaných osob, tedy například chráněných dílen.

 celý článek >>
18. 2. 7. výzva pro předkládání projektů z Revolvingového fondu MŽP  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektů zaměřených na podporu udržitelného rozvoje.

 celý článek >>
18. 2. Un Dia ... Daruji jeden den  Otevřít v novém okně

Radost 3.0, o.p.s. vyhlašuje 4. kolo vzdělávacího programu Un Dia ... Daruji jeden den. Program je určen neziskovým organizacím bez ohledu na zaměření a region. Tématické workshopy zaměřené na Tvorbu byznys plánu, Manažerské a řídící dovednosti, Přesvědčivou prezentaci, Média trénink a další vedou zkušení odborníci z byznysu.

 celý článek >>
14. 2. Mezinárodní konference Dobrovolnictví – opora občanské společnosti  Otevřít v novém okně

Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA - Národní dobrovolnické centrum Vás zvou na mezinárodní konferenci u příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství vyhlášeného Radou EU. Dobrovolnictví - opora občanské společnosti Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme …

V Kroměříži dne 9. a 10. května 2011

 celý článek >>
9. 2. Evropská dobrovolná služba - Mládež v akci  Otevřít v novém okně

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii… http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/

 celý článek >>
9. 2. Problémy se změnou stanov  Otevřít v novém okně

Oficialni vyjadreni MV CR: Název: Občanská sdružení jako poskytovatelé sociálních služeb? Zdroj: Sociální služby Datum: 20.09.2010

 celý článek >>
9. 2. Charta sociálního podnikání pro zaměstnávání OZP  Otevřít v novém okně

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání s názvem "Den pro vaše názory", jehož cílem je podrobné představení deklarace Charty sociálního podnikání a předání si zkušeností napříč jednotlivými zájmovými skupinami věnující se problematice zaměstnávání OZP. Setkání se uskuteční 17. února od 9,00 do 14,00 v budově SČMVD a sídle Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, Václavské nám. 21, zasedací místnost ve 3. poschodí budovy

Více informací na www.socialni-podnikani.cz.

 celý článek >>
3. 2. Týdny pro neziskový sektor  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací ČR - kalendář akcí:

http://www.asociacenno.cz/index.php/kalendartynes2011

 celý článek >>
1. 2. DOBROVOLNIK.CZ - Evropský rok dobrovolnictví 2011  Otevřít v novém okně

TZ Dobrovolnik.cz

Dobrovolnik.cz je servisní a informační portál o dobrovolnictví v České republice. Vznikl v březnu 2001 a do roku 2011 vstupuje ve zcela nové podobě a s nabídkou mnoha vylepšení a nových forem vzájemné komunikace a prezentace.

 celý článek >>
leden 2011
28. 1. Seminář pro žadatele o fin. podporu z OP VK, PO 1, OP 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami  Otevřít v novém okně

MŠMT pořádá seminář pro žadatele o finanční podporu k příležitosti vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář je jednodenní a jeho cílem je podat potenciálním řešitelům projektů a zástupcům projektových týmů informace potřebné pro úspěšné zpracování projektových žádostí.

 celý článek >>
26. 1. Článek o povinnosti příjemců státních dotací z řad NNO vést od roku 2011 podvojné účetnictví  Otevřít v novém okně
26. 1. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009  Otevřít v novém okně
26. 1. 3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Otevřít v novém okně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 4. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 celý článek >>
26. 1. Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2009  Otevřít v novém okně
25. 1. Nabídka vzdělávacích kurzů pro NNO  Otevřít v novém okně

AGNES vyhlašuje nové běhy vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace. Kurzy budou probíhat od března 2011. Uzávěrka přihlášek je 28.2.2011. Přihlásit se můžete u koordinátorky kurzů Ireny Pekové na mailové adrese: pekova@agnes.cz, mobil.tel. 605 232 140.

 celý článek >>
25. 1. Seminář VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE TRVALÁ UDRŽITELNOST ŽIVOTA  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na diskusní seminář na téma VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE TRVALÁ UDRŽITELNOST ŽIVOTA. Úloha a vztahy státní správy a samosprávy při ochraně přírody, krajiny a nemovitých (registrovaných i neregistrovaných) památek. který se koná v úterý 1. února 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319 Praha

 celý článek >>
20. 1. Veřejnost se může vyjádřit k návrhu nového občanského zákoníku  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva Ministerstvo spravedlnosti ČR:

Ministr spravedlnosti rozeslal do připomínkového řízení návrh nového občanského zákoníku, který má nahradit současný kodex pocházející z roku 1964. V rámci připomínkového řízení se k návrhu může vyjádřit odborná i laická veřejnost, a to do 25. ledna.

Odkaz: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=314758

 celý článek >>
14. 1. Aktuálně vyhlášené výzvy a možnosti podpory administrované Zlínským krajem  Otevřít v novém okně

Na webových stránkách www.kr-zlinsky.cz jsou zveřejněny aktuálná výzvy dotačních titulů Zlínského kraje pro nestátní neziskové organizace.

Fond kultury Zlínského kraje - uzávěrka 31.1.2011

Fond mládeže a sportu - uzávěrka 21.2.2011

Fond kultury Zlínského kraje - obnova kulturních památek - uzávěrka 14.2.2011

Sociální fond ZK - uzávěrka do 14.2.2011

Podprogram na podporu NNO prevence rizikových typů chování 2011 - uzávěrka 10.2.2011

Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji na rok 2011 - uzávěrka 10.2.2011

 celý článek >>
12. 1. Máte možnost přihlásit se k projektu ŽIVOT NENÍ ZEBRA  Otevřít v novém okně

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám možnost se prezentovat v projektu Život není zebra. Jedná se o výstavu neziskových organizací Zlínského kraje. Cílem této výstavy je dát jednotlivým neziskovým organizacím zlínského regionu prostor prezentovat své aktivity. Výstava proběhne v týdnu od 21. do 26. února 2011 v suterénu 21. budovy Krajského úřadu.

 celý článek >>
5. 1. SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NEMUSÍ BÝT VŽDY CHAOS!  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na seminář Společné vzdělávání nemusí být vždy chaos!, který pořádá 11.1.2011 o.s. Rytmus v prostorách Zlínského zámku. Tento seminář je zaměřen na praktické metody jak skloubit výuku ve třídě, kde je individuálně integrovaný žák se speciálními vzdělávacími potřebami.

 celý článek >>
5. 1. Seminář pro NNO na téma - novela zákona o pobytu cizinců platná od 1. 1. 2011  Otevřít v novém okně

Pozvánka na seminář pro neziskové organizace

Jedná se o seminář, jehož hlavní téma bude novela zákona o pobytu cizinců platná od 1. 1. 2011 a diskuse nad jejími hlavními změnami. Setkání proběhne ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Centra na podporu integrace ve Zlíně - Lorencova ulice č. 3791.

 celý článek >>
3. 1. Vyhlášení mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“ (2. kolo)  Otevřít v novém okně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo mimořádný dotační program "Evropský rok dobrovolnictví" - 2. kolo.

 celý článek >>
3. 1. Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12. října 2010  Otevřít v novém okně
3. 1. Zápis z jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí o kontrolách v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  Otevřít v novém okně
3. 1. Zápis z jednání na Ministerstvu financí o problematice poskytování dotací obecně prospěšným společnostem po novele zákona o obecně prospěšných společnostech  Otevřít v novém okně
prosinec 2010
15. 12. Odborný seminář „Povinné změny o.p.s.“  Otevřít v novém okně

V souvislosti s novelou zákona o o.p.s. (zákon č. 231/2010 Sb.) a s ní souvisejícími povinnými změnami o.p.s. připravujeme ve spolupráci s renomovanou agenturou odborný seminář, který bude probíhat v úterý 18. ledna 2011 od 15,30 hod. ve Zlíně v budově Zlínského kraje (16. etáž, zasedací místnost).

 celý článek >>
10. 12. Podpora neziskových organizací - internetové služby zdarma  Otevřít v novém okně

NeziskovéWeby.cz je neziskový projekt, podporující poskytování internetových služeb ZDARMA všem neziskovým organizacím, charitativním sdružením, sportovním klubům, zájmovým chovatelům a dalším. Cílem projektu je umožnit těmto neziskovým subjektům získat zdarma internetové služby, webhosting, správu domén atd.

http://www.neziskoveweby.cz/

 celý článek >>
8. 12. Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010  Otevřít v novém okně

Expertní skupina SANEK realizovala již počtvrté nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích.

 celý článek >>
6. 12. Vánoční a novoroční přání od handicapovaných dětí  Otevřít v novém okně

Vážení, opět je před námi čas podzimních plískanic a finiš spjatý s koncem roku. S ním je také spojeno zasílání vánočních a novoročních přání svým blízkým, přátelům a obchodním partnerům.

Z tohoto důvodu si dovolujeme Vás oslovit s nabídkou vánočních a novoročních přání, na které podklady připravily duševně či tělesně handicapovaní děti z ústavů sociální péče.

 celý článek >>
listopad 2010
29. 11. Ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO ve Zlínském kraji za rok 2010  Otevřít v novém okně

TZ Líska

Jubilejní desátý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostilo ve čtvrtek 25. listopadu Uherské Hradiště. Setkání škol, neziskových organizací a veřejné správy je každoročně součástí doprovodného programu mezinárodního filmového festivalu Týká se to také tebe (TSTTT) a v letšním roce mělo rekordních 140 účastníků. Konference se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. Tématem letošního ročníku bylo: "Klima kolem nás".

 celý článek >>
29. 11. 4. kolová výzva Zlínského kraje k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj, Odbor řízení dotačních programů vyhlašuje 4. kolovou Výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK

 celý článek >>
29. 11. Ddohoda o spolupráci mezi Pardubickým krajem a Koalicí nevládek Pardubicka, o.s.  Otevřít v novém okně

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/vybor-pro-regiony/dohody/pardubicky-kraj-78519/

 celý článek >>
24. 11. Výběrového řízení projektu „Zdravá pětka = Zdravý předškolák“  Otevřít v novém okně

Jde o pilotní projekt, do kterého budou zahrnuty tři mateřské školy ve Zlínském kraji (každá z jinak velké obce). V předškolních třídách tří mateřských škol, které jako první projeví zájem o Program primární prevence Občanského sdružení Madio, bude zdarma realizován celo-dopolední Program primární prevence rizikového chování pro děti v jedné třídě předškolního ročníku MŠ.

 celý článek >>
22. 11. Výsledky soutěže ŽIHADLO 2010  Otevřít v novém okně

TZ: Neziskovky.cz

Cenu Žihadlo 2010 za nejlepší reklamní kampaň s veřejně prospěšnou tematikou získala během včerejšího slavnostního vyhlášení v kategorii tištěné reklamy Diakonie ČCE za kampaň "Otevřeno seniorům" (reklamní agentura Thamesdown). V kategorii televizní spot byla oceněna obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem za stejnojmennou kampaň propagující předčítání dětem. Televizní spot zpracovala reklamní agentura TBWA Praha, s.r.o.

 celý článek >>
8. 11. Seminář „Zadlužování ve Zlínském kraji“  Otevřít v novém okně

Seminář je určen pro pomáhající profese, proběhne v pátek 12.11.2010 v sídle Zlínského kraje, v zasedací místnosti v 16. etáži.

 celý článek >>
4. 11. Termíny pro předkládání žádostí v rámci Programu celoživotního učení pro rok 2011  Otevřít v novém okně

NAEP: Projekty partnerství škol.

Některé z grantů mohou využít také NNO nebo jejich zaměstnanci.

 celý článek >>
3. 11. Seminář Evropský rok dobrovolnictví : definice veřejné prospěšnosti jako pojmu evropské a české legislativy  Otevřít v novém okně

Asociace NNO JMK a Asociace NNO v ČR pod záštitou paní Ing. Zuzany Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu si vás dovolují pozvat na seminář Evropský rok dobrovolnictví: definice veřejné prospěšnosti jako pojmu evropské a české legislativy.

Tento seminář je určen nestátním neziskovým organizacím, a je věnován problematice věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

 celý článek >>
1. 11. Týden zdravého stylu života  Otevřít v novém okně

Organizace RC Kamarád - Nenuda o.s. ve spolupráci s paní PharmDr. Renatou Míčovou a masérkou paní Zdenkou Holbovou pro vás připravil ,,Týden zdravého stylu života".

 celý článek >>
říjen 2010
26. 10. Ocenění PRO BONO - nominujte advokáty  Otevřít v novém okně

PRO BONO právník roku 2010 - nominujte (tisková zpráva Pro bono aliance V Táboře dne 20.10.2010)

V rámci 6. ročníku prestižní soutěže Právník roku bude uděleno také ocenění PRO BONO. Ocenění PRO BONO je určeno zejména pro advokáty, kteří dobrovolně poskytují bezplatně právní služby lidem v nouzi, sociálně znevýhodněným nebo neziskovým organizacím.

 celý článek >>
21. 10. Nabídka pro lektory z neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) připravuje spolupráci s Úřadem práce ve Zlíně formou využití lektorů z neziskového sektoru pro realizaci rekvalifikačních a jiných programů.

 celý článek >>
21. 10. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2011  Otevřít v novém okně

Oblasti podpory:

 1. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj: aktivity podporující udržitelný rozvoj, podpora místního rozvoje, zejména v oblasti cestovního ruchu - iniciační projekty.
 2. Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory: podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, podpora programů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů. 3. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně osvětová činnost v oblasti bydlení.
 celý článek >>
21. 10. Cena Nadace ERSTE  Otevřít v novém okně

Cena je udělována každé dva roky neziskovým organizacím a dalším subjektům v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Cílem je odměnit a zviditelnit oceněné projekty a organizace a přispět tak k rozvoji občanské společnosti v regionu.

Mezi organizace bude rozděleno 610 000 eur.

 celý článek >>
21. 10. Lidé pracující v podmínkách novodobého otroctví se mohou obrátit i na bezplatnou linku organizace La Strada  Otevřít v novém okně

15. 10. 2010 - PRAHA [Econnect] Počet vykořisťovaných a obchodovaných cizinců a cizinek, kteří volají na INFO a SOS linku organizace La Strada se každým rokem navyšuje. Zadržování mzdy a osobních dokladů, vydírání a vyhrožování stejně jako nedobrovolná práce za nedůstojných podmínek patří mezi problémy, s kterými se prostřednictvím telefonu na organizaci obrátilo v minulém roce přibližně 200 lidí. V pondělí 18. října při příležitosti Evropského dne proti obchodování s lidmi zavádí La Strada bezplatné volání. Kromě češtiny se zde volající domluví i v ruštině, rumunštině, moldavštině a angličtině.

 celý článek >>
19. 10. Nadace VIA vyhlašuje asistenční program pro podporu sociálního podnikání NNO – Akcelerátor ASP  Otevřít v novém okně

Nadace VIA: Akcelerátor vám pomůže promyslet a naplánovat vaše sociální podnikání tak, aby jeho fungování bylo maximálně efektivní už od začátku, a naučí vás, jak jeho běh začlenit do každodenního života organizace. Organizace, které úspěšně projdou Akcelerátorem, budou tedy mít praktickou zkušenost s tím, jak ve vzájemném souladu řídit NNO a sociální podnik. Zároveň během účasti v programu vypracují dokumenty, které jim pomohou nalézt potřebné spojence a finanční prostředky.

 celý článek >>
18. 10. Smlouva o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.  Otevřít v novém okně
12. 10. Pozvánka na seminář: 1. výzva Blokového grantu pro NNO  Otevřít v novém okně

Nadace Partnerství vyhlašuje první výzvu k předkládání grantových žádostí Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V této souvislosti pořádá semináře pro zájemce a potenciální žadatele ve všech podporovaných regionech - ve Zlíně (20. 10.), Olomouci (22. 10.) a Ostravě (25. 10.).

 celý článek >>
11. 10. Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA  Otevřít v novém okně

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2011/12 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující.

 celý článek >>
11. 10. Moravské neziskovky mohou žádat o švýcarský grant  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva: Brno (4. října 2010)

Od pondělí 4. října mohou neziskové organizace z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje žádat o finanční podporu z Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Prostředky z Blokového grantu jsou určeny na oblasti sociálních služeb a životního prostředí.

 celý článek >>
11. 10. Preventivní přednáška v rámci osvěty rakoviny prsu  Otevřít v novém okně
Hlavním cílem projektu Udělěj to pro sebe! je provést cílenou edukaci v problematice prevence rakoviny prsu u zdravé ženské populace ve Zlíně.
Přednáška se bude konat 14.10.2010 v 16.00 hodin v přízemí, v sídle Zlínského kraje ve Zlíně (Baťův mrakodrap).
 celý článek >>
11. 10. V sídle hejtmanství se debatovalo o možnostech sociálního podnikání v kraji  Otevřít v novém okně

ZLÍN - Panelová diskuze na téma "Jak rozhýbat sociální podnikání ve Zlínském kraji" se dnes uskutečnila v krajském sídle. Uspořádána byla především pro zájemce o sociální podnikání ve Zlínském kraji, kteří se zde mohli seznámit s výzvami z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu určenými těm, kdo mají v úmyslu podat žádost na založení sociálního podniku. Účastníci se dozvěděli všechny potřebné informace o výzvách, způsobech hodnocení projektů, opakujících se slabých místech již předložených žádostí i o příkladech úspěšných projektů. Měli také možnost konzultovat své projektové záměry s přednášejícími, kterými byli přední odborníci na sociální podnikání.

 celý článek >>
11. 10. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 30. dubna 2010  Otevřít v novém okně
11. 10. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 17. září 2010  Otevřít v novém okně
1. 10. Výbor ANNO ZK  Otevřít v novém okně

Členové výboru ANNO ZK 2010:

Ing. Dan Žárský - předseda

Mgr. Josef Zdražil - místopředseda

Helena Frkalová - tajemnice

Miluška Zvonařová

Anna Horáčková

Alena Chludilová

Michaela Stýblová

 celý článek >>
září 2010
30. 9. Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje pro rok 2011 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2011 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen "poskytovatelé sociálních služeb"). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách"), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o dotaci pro rok 2011 je možné zpracovat a podat do 11. října 2010!

 celý článek >>
29. 9. Konference Integrace cizinců ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2010 v sídle Zlínského kraje na adrese třída Tomáše Bati 21 ve Zlíně.

Konference začíná v 9:30 hodin, v 16. etáži, v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, od 9:00 do 9:30 hodin bude probíhat prezence účastníků konference.

 celý článek >>
27. 9. Evropské dotace pro obce a podnikatele na venkově  Otevřít v novém okně

Na podzim 2010 se koná 4denní školení pro zájemce o čerpání dotací z Programu rozvoje venkova zaměřené na mikropodniky (podnikatelský subjekt s nejvýše 9 zaměstnanci), neziskové organizace, obecní úřady, ale i na osoby, jenž mají zájem zahájit podnikatelskou činnost s využitím dotačních podpor EU.

 celý článek >>
21. 9. JAK ROZHÝBAT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI  Otevřít v novém okně

Nová ekonomika, o.p.s. ve spolupráci se Zlínským krajem, Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje Vás srdečně zve na panelovou diskuzi na téma "Jak rozhýbat sociální podnikání ve Zlínském kraji". Záštitu nad konferencí převzala paní Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje za oblast sociálních věcí.

Datum konání: 6. 10. 2010

Panelová diskuze: od 10.30 do 12.30

Skupinová konzultace: od 13.00 do 14.30

Místo konání: Expozice (2 etáž) v sídle Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 celý článek >>
20. 9. Seminář určený pro pracovníky profesionálních neziskových organizací "Týmová práce"  Otevřít v novém okně

Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová Vás zve na seminář určený pro pracovníky profesionálních neziskových organizací "Týmová práce".

Seminář se uskuteční 7. října 2010 v klubu Starý pivovar v Kroměříži (Prusinovského ulice - vedle budovy radnice).

 celý článek >>
15. 9. IV. KRAJSKÁ KONFERENCE K PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  Otevřít v novém okně

Konferenci pořádá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín ve Zlíně.

dne 12. 10. 2010.

MÍSTO: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Příluky 372.

Pro účastníky je konference zdarma!

 celý článek >>
8. 9. Semináře pro o.p.s.  Otevřít v novém okně

Vážení zakladatelé a představitelé o.p.s., v souvislosti s novelou zákona o o.p.s. (zákon č. 231/2010 Sb.) a s ní souvisejícími povinnými změnami o.p.s. vás informujeme o sérii odborných seminářů, které budou probíhat v měsících říjnu-listopadu tohoto roku v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Brně a Opavě.

 celý článek >>
8. 9. Prodloužen termín předložení přihlášek do soutěže "O lidech s lidmi - cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO"  Otevřít v novém okně

Na základě požadavků obcí a měst je prodloužen termín předložení přihlášek do soutěže "O lidech s lidmi - cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO" do 30.září 2010.

 celý článek >>
8. 9. Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu „Veřejně osvětleno“  Otevřít v novém okně

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je v pondělí 4. října 2010. Grantový program Veřejně osvětleno je součástí Fondu místního rozvoje a poprvé byl vyhlášen na podzim roku 2008. Program se zaměřuje na podporu "watchdogových" aktivit a obrany a prosazování veřejného zájmu na lokální úrovni.

 celý článek >>
1. 9. Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci  Otevřít v novém okně

TZ: Nadace ERSTE, 1.9.2010

610 000 eur a více jak 1 600 km dlouhý cyklovýlet - to vše v rámci Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci

Třetí cyklus udělování cen Nadace ERSTE za přínos sociální integraci právě začíná. Poprvé je do tohoto projektu zařazena i Česká republika. Mezi vítězné inovativní a efektivní projekty v oblasti sociální integrace z 12 zúčastněných zemí se rozdělí celkem 610 000 eur. Tým Nadace ERSTE chce ukázat, že každý může přispívat ke změně, a tak se jeho dva členové rozhodli ujet na kole více jak 1 600 km přes šest zemí střední a jihovýchodní Evropy, se zastávkami v deseti městech. Do projektu Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2011 se uchazeči mohou hlásit od 1. září do 30. listopadu.

 celý článek >>
srpen 2010
30. 8. Uzávěrka příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek v 5. kole II. výzvy Programu překlenovací pomoci „3P“  Otevřít v novém okně

Uzávěrka je v pátek 17. září 2010 v 16:00 hodin.

 celý článek >>
25. 8. Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti  Otevřít v novém okně

Ve dnech 9. - 10. září 2010 pořádá zmocněnec vlády pro lidská práva ve spolupráci s Fórem dárců, o.s., Poslaneckým klubem České strany sociálně demokratické a za finanční spoluúčasti Velvyslanectví Spojených států amerických a CEE Trustu pro Střední Evropu Mezinárodní odbornou konferenci o statusu veřejné prospěšnosti.

 celý článek >>
18. 8. MŠMT pořádá bezplatné semináře pro NNO týkající se„Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 - 2015“  Otevřít v novém okně

Upozornění MŠMT na konání bezplatných seminářů pro nestátní neziskové organizace, které budou žádat o finanční podporu v rámci vyhlášených "Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 - 2015".

 celý článek >>
2. 8. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výběrové řízení na podporu projektů NNO pro rok 2011  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výběrové řízení na podporu projektů NNO pro rok 2011.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2010 ve 12 hodin.

Podle pravidel může každá organizace podat nejvýše dva projekty s maximální požadovanou částkou 300.000 Kč na projekt.

 celý článek >>
2. 8. Slovenská organizace hledá partnera pro projekt do Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR  Otevřít v novém okně

Projekt je vo svojej podstate seria eventov zameranych na rozvoj cestovneho ruchu a lolalpatriotizmu obyvatelov regionu/mesta v ktorom sa uskutocni.

 celý článek >>
červenec 2010
23. 7. MŠMT vyhlašuje Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015  Otevřít v novém okně

Programy jsou vyjádřením požadavku státu, zastupovaného MŠMT, na zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a nestáních neziskových organizací s dětmi a mládeží pracujícími.

 celý článek >>
21. 7. Informační seminář - investiční a neinvestiční podpora sociální ekonomiky  Otevřít v novém okně

Informační seminář k možnostem čerpání finančních prostředků v rámci vyhlášených výzev k investiční a neinvestiční podpoře sociální ekonomiky proběhne 29. 7. 2010 od 9,30 do 13 hodin a 30. 7. 2010 od 9,30 do 12 hodin

Místo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, budova Podskalská 19, (zasedací místnost, 2. patro), Praha 2.

 celý článek >>
19. 7. Tematické pracovní skupiny - Evropský rok dobrovolnictví 2011  Otevřít v novém okně

V souvislosti s Evropským rokem dobrovolnictví 2011 budou vytvářeny tzv. tematické pracovní skupiny (pod MŠMT, které celý ERD koordinuje na národní úrovni). Ty by měly začít pracovat cca od září 2010 a podílet se na přípravách a realizaci ERD. Pokud by se někdo z vaší organizace chtěl jakýmkoliv způsobem zapojit do práce těchto skupin, napište na níže uvedený kontakt, jméno a kontakt - do 25.7.!

 celý článek >>
19. 7. Indikátory krajských systémů EVVO v roce 2009  Otevřít v novém okně

Indikátory krajských systémů EVVO, monitorují a vyhodnocují zabezpečení a podmínky pro EVVO v daném kraji (koordinaci, rozsah realizovaných programů, finanční zdroje apod.). Data pro indikátory jsou sbírána každoročně již 7 let - z přiložených map lze vysledovat dlouhodobé trendy v dílčích ukazatelích.

 celý článek >>
19. 7. Newsletter Linky bezpečí - červenec 2010  Otevřít v novém okně
19. 7. Publikace - MODERNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE  Otevřít v novém okně

Publikace: poradí se základy moderního řízení a zajištěním plynulého chodu NNO, pomůže zprofesionalizovat aktivity a vystupování neziskové organizace je cenným zdrojem rad, inspirace a doporučení převzatých z praxe, usnadní tvorbu vlastní pracovní dokumentace, obsahuje slovníček pojmů a odkazy na související legislativu, zahrnuje šablony v praxi nejpoužívanějších materiálů, vznikla za přispění týmu odborníků z neziskového sektoru rozhodně nezůstane ležet na poličce pod vrstvou prachu!

 celý článek >>
14. 7. Ekologickým projektům rozdělí Nadace Partnerství v grantech 1,6 milionu korun  Otevřít v novém okně

TZ Nadace Partnerství, 13.7.2010

Až 300 tisíc korun na projekt podporující ochranu životního prostředí mohou získat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy. Uzávěrka žádostí o dotaci je 1. října. Novinkou letošního roku je zjednodušení podávání přihlášek - díky nově zavedenému systému Grantys se celá grantová žádost vyplňuje on-line.

 celý článek >>
12. 7. MŠMT prodlužuje termín pro podávání projektů do mimořádného dotačního programu "Evropský rok dobrovolnictví"  Otevřít v novém okně

Otevření systému pro podávání projektů IS-mládež provázely technické problémy a systém byl veřejnosti zpřístupněn opožděně. Proto MŠMT prodlužuje termín pro podávání projektů do mimořádného dotačníého programu "Evropský rok dobrovolnictví" z 15. 7. na 23. 7. 2010 .

 celý článek >>
12. 7. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na akce konané ve II.pololetí roku 2010  Otevřít v novém okně

Podpora je určena pro jednorázové akce v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

Lhůta pro příjem žádostí je stanovena do 9. srpna 2010 do 17:00 hodin.

Podrobné informace včetně žádosti naleznete: http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=2874

 celý článek >>
12. 7. Nominujte na prestižní ocenění VIA Bona 2010  Otevřít v novém okně

TZ Nadace VIA

Uzávěrka posunuta do 16. července!

Vážení přátelé, posílejte nám své návrhy na Cenu VIA Bona za firemní a individuální filantropii, a poděkujte tak svým svým dárcům či klientům. Ukažte nominací veřejnosti, co díky štědrosti dárců děláte potřebného a důležitého, a vyzdvihněte spolu s dárcem i inovativní projekty, aby inspirovaly ostatní.

 celý článek >>
12. 7. Hledáme osobnost ekovýchovy  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí ČR hledá osobnosti, které se zasloužily o rozvoj enviromnentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Během června byl z návrhů sestaven úctyhodný seznam 120 osobností, které se významně zasloužily o rozvoj nebo rozšíření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR. Teď jich do připravované publikace potřebuje MŽP vybrat zhruba 10. Na webu http://www.ekocentra.cz/ si můžete vybrat až 5 osobností, o kterých byste se v publikaci rádi dočetli, a do konce července jim dát svůj hlas. V seznamu najdete i významné osobnosti z našeho kraje.

 celý článek >>
7. 7. Informace o stavu plnění priorit a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru  Otevřít v novém okně

Dne 28. června 2010 byla vládě pro informaci předložena Informace o stavu plnění priorit a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru.

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/informace-o-stavu-plneni-priorit-a-opatreni--uvedenych-ve-strategicke-casti-zhodnoceni-koncepce-podpory-rozvoje-neziskoveho-sektoru-74136/

 celý článek >>
2. 7. Podpora sociální ekonomiky  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky "Investiční podpora sociální ekonomiky"

Odkaz: http://www.mpsv.cz/cs/6748

 celý článek >>
1. 7. Výzva k předkládání návrhů na ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2010  Otevřít v novém okně

Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna vyhodnocení. Proto Zlínský kraj připravuje v roce 2010 již VII. ročník vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje.

 celý článek >>
1. 7. Databáze nestátních neziskových organizací Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj zpracoval databázi nestátních neziskových organizací, které jsou zapsány v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES). Databáze je aktuální k termínu 1. března 2010.

"Důvodů pro vznik databáze NNO bylo několik, jednak snaha o získání nových informací o počtu neziskových organizací ve Zlínském kraji, kdy poslední informace o počtu neziskových organizací byly z roku 2004 a dalším důvodem byly také stálé dotazy na počty neziskových organizací a jejich seznam." uvedla Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí oddělení neziskového sektoru.

 celý článek >>
červen 2010
30. 6. Vyhlášeno dotační řízení – poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové politiky na rok 2011  Otevřít v novém okně

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) vyhlásila dne 29. června 2010 dotační řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2011.

 celý článek >>
28. 6. Granty Nadace Děti-kultura-sport obnoveny  Otevřít v novém okně

Nadace Děti-kultura-sport pokračuje v odloženém grantovém programu.

 celý článek >>
28. 6. Prevence rizikového chování - připravované aktivity MŠMT ČR  Otevřít v novém okně

Informace o připravovaných aktivitách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rizikovém chování pro nadcházejí období:

1. Aktuální Informace o certifikacích programů primární prevence

2. Dotační program pro oblast prevence na období 2010 - 2012: ROK 2011

 celý článek >>
22. 6. Vyhlášení mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“  Otevřít v novém okně

Rok 2011 bude "Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem "Evropský rok dobrovolnictví".

 celý článek >>
22. 6. Otevřená výzva pro předkládání záměrů individuálních projektů k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce  Otevřít v novém okně

Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky jako zprostředkujícím subjektem vyhlašují dne 18. června 2010 Výzvu k předkládání záměrů individuálních projektů (dále jen "projektů") k udělení grantu v rámci Tematického zaměření 1 - Bezpečnost, stabilita a podpora reforem - Oblasti zaměření 1.1 - Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech.

 celý článek >>
21. 6. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011  Otevřít v novém okně

Vláda svým usnesením ze dne 14. června 2010 č. 463 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011.

Ke stažení na adrese: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-14--cervna-2010-c--463-73816/

 celý článek >>
21. 6. Usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011  Otevřít v novém okně
9. 6. Internetová Dobročinná aukce DOMOV  Otevřít v novém okně

Výrobky z rukou uživatelů Diakonie Vsetín a nově věnovaná umělecká díla můžete nyní i Vy vydražit internetovou Dobročinnou aukcí DOMOV. Na http://aukce.diakoniecce.cz naleznete do 14.6.2010 do 12.00 hod. tašku Trávnička, hedvábný šátek Mramor, obraz Ráno nad městem od Jiljí Hartingera, studii Otmara Olivy, temperu Josefa Hapky - Hošťálková a mnoho dalších.

 celý článek >>
9. 6. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2009  Otevřít v novém okně
9. 6. Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje  Otevřít v novém okně

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/vybor-pro-regiony/dohody/karlovarsky-kraj-73106/

 celý článek >>
3. 6. Kurz: Aby byl fundraising úspěšný  Otevřít v novém okně

Neziskovky.cz, o. p.s. ve spolupráci se Zlínským krajem pořádají dne 7. června 2010 specializovaný seminář "Aby byl fundrasing úspěšný" pro ředitele a vedoucí pracovníky neziskových organizací, fundraisery a všechny, kteří zajišťují zdroje na chod a rozvoj neziskových organizací.

 celý článek >>
3. 6. Aktualizovaný e-learningový kurz Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava je ukončen  Otevřít v novém okně

Zástupci neziskových organizací úspěšně absolvovali aktualizovaný e-learningový kurz. Potenciální žadatelé a příjemci finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava měli možnost po dobu šesti měsíců využít aktualizovaného e-learningového vzdělávacího kurzu na téma "Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava", který probíhal od listopadu 2009 do dubna 2010.

 celý článek >>
3. 6. Zástupci evropských států plánovali letní kemp Mládež pro Evropu  Otevřít v novém okně

TZ: Vsetín 27. května - Setkání s mezinárodní účastí zorganizovala v uplynulých dnech Líska - občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji. Dvoudenní akce se konala na Vsackém Cábu na Vsetínsku. Cílem byla zejména finalizace letního programu a seznámení se s místem, kde se o letních prázdninách uskuteční mezinárodní výměnný pobyt mládeže na Vsetínsku.

 celý článek >>
1. 6. Grantové kolo Nadace OSF Praha "Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR"  Otevřít v novém okně

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádné grantové kolo, jehož cílem je zapojení veřejnosti do zlepšování politické kultury v ČR. Program je financován z výnosů Nadačního investičního fondu.

 celý článek >>
1. 6. Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu dne 21. 6. 2010 od 15:00 hod., tř. T.Bati, budova 21, zasedací místnost zastupitelstva Zlínského kraje 16. etáž.

 celý článek >>
1. 6. Usnesení vlády k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti  Otevřít v novém okně

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-24--kvetna-2010-c--363-72646/

 celý článek >>
květen 2010
28. 5. Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

V květnu 2010 byl zahájen 18ti měsíční projekt, jehož cílem je aplikace cílených opatření na trhu práce ve Zlínském kraji. Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu zájemců o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce nebo osoby, které hledají pracovní uplatnění bez evidence na úřadu práce, se specifickým důrazem na osoby do 25 let a nad 50 let věku a osoby, které pečují o dítě do 15 let věku.

 celý článek >>
28. 5. Vyhlášení novely zákona o nadacích a nadačních fondech ve Sbírce zákonů  Otevřít v novém okně
28. 5. Vyhlášení veřejného výběrového řízení k 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!  Otevřít v novém okně

Do výběrového řízení se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví a náboženských společností) ze všech krajů České republiky se svými projekty na zlepšení kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let. Žádosti je nutné doručit do sídla NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti do 30. června 2010, 16 hodin.

 celý článek >>
28. 5. Schválení věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti vládou  Otevřít v novém okně
25. 5. Je libo právníka pro neziskovku?  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva Public Interest Lawyers Association V Táboře dne 25.5.2010

Pro bono centrum má volné kapacity!

Již od července 2008 mohou české nevládní organizace získat pro sebe nebo pro své klienty bezplatné služby některé z advokátních kanceláří. Díky činnosti Pro bono centra(1) se podařilo pro NNO zajistit právní pomoc v bezmála 60 případech. V současné době hlásí Pro bono centrum volné kapacity a čeká na další požadavky ze strany neziskových organizací(2).

 celý článek >>
23. 5. Novela zákona o nadacích a nadačních fondech  Otevřít v novém okně

Dne 21. května 2010 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 158/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

 celý článek >>
21. 5. Benefiční koncert s Ondrášem pro speciální školy  Otevřít v novém okně

Benefiční koncert se uskuteční v neděli 30. května 2010 od 17 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. Výtěžek koncertu bude věnován speciálním školám v Uherském Hradišti a Uherském Brodě na pořízení pomůcek pro děti s kombinovaným postižením.

Jednou ze škol, kde peníze pomohou, je Základní škola a Mateřské škola speciální Uherské Hradiště. "Chceme především pořídit elektrický zvedák, protože naše děti jsou čím dál větší a těžší a paní učitelky tuto zátěž nemohou zvládat." informoval ředitel školy Mgr. Libor Daňhel.

Vojenský umělecký soubor Ondráš se publiku na Slovácku představí s novým programem Dvanáctero, ve kterém vystupují všechny složky VUS Ondráš.

Lístky na koncert lze zakoupit v obvyklých předprodejích: v Uherském Brodě v Galerii Panský dům a v Uherském Hradišti v agentuře Vichr.

 celý článek >>
20. 5. Charita pomáhá - povodně 2010  Otevřít v novém okně

TZ- Charita 19.5.2010

Moravu v polovině května 2010 zasáhly ničivé povodně. Uvedly do pohotovosti obyvatele postižených a ohrožených oblastí a krizové štáby obcí, ale také pracovníky humanitárních organizací. Do práce se zapojily i jednotlivé Charity.

Sbírkové konto Na pomoc obětem letošních povodní bude využito stávající sbírkové konto Diecézní charity ostravsko-opavské: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 333.

Lze také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS POVODNE2010 na číslo 87777 (jedna DMS stojí 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

 celý článek >>
20. 5. Mezinárodní den boje proti drogám  Otevřít v novém okně

Kontaktní a poradenské centrum Plus ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník konference Mezinárodní den boje proti drogám.

Konference se bude konat dne 28. června 2010 od 10:00 hod.

Místo: Konferenční sál Knihovny Kroměřížska

 celý článek >>
17. 5. Veřejná diskuse k dotacím MŽP na podporu projektů NNO pro rok 2011  Otevřít v novém okně

MŽP ČR:

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje veřejnou diskusi k návrhu témat na dotace pro nestátní neziskové organizace na rok 2011. Zároveň je možno se vyjádřit k celému procesu výběrového řízení, který probíhal v roce 2010.

 celý článek >>
16. 5. ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů zná své vítěze  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva ČSOB:

V rámci tzv. malých komunitních grantů programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů rozdělily ČSOB a Poštovní spořitelna v tomto roce celkem 2 miliony korun. Ze všech přihlášených 481 žádostí bylo úspěšných 45 projektů. Dvě nezávislé komise tentokráte vybraly 20 projektů v Grantovém fondu ČSOB a dalších 25 projektů v Grantovém fondu Poštovní spořitelny.

 celý článek >>
14. 5. Prázdninové setkání pro mladé lidi se zájmem o životní prostředí, ochranu přírody a život v evropských zemích  Otevřít v novém okně

Líska - o.s. pro EVVO ve ZK ve spolupráci s ALCEDEM - SVČ Vsetín připravila na léto 2010 projekt v rámci programu Mládež pro Evropu, kterého se účastní skupiny ze Španělska, Anglie, Maďarska a České republiky. Znáte někoho/je-li Vám 16-19 let, zajímáte se o životní prostředí, ochranu přírody a život v evropských zemích, nabízíme volná místa na prázdninovém setkání v termínu 2. - 13.8. 2010. Cena 2 700 Kč. Další informace na mailu: liska.evvo@seznam.cz

 celý článek >>
13. 5. ROZVOJ SÍTĚ ENVIRONMENTÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH, PORADENSKÝCH A INFORMAČNÍCH CENTER  Otevřít v novém okně

Síť ekocenter a ekoporaden ve Zlínském kraji se už rok úspěšné rozvíjí díky finanční podpoře státní fondu životního prostředí a ministerstva životního prostředí.

Vsetín 7. května - První rok má za sebou projekt nazvaný Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji, který společně se svými partnery realizuje občanské sdružení Líska. Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti občanů kraje o životním prostředí a také posílení aktivní účasti veřejnosti na jeho ochraně.

 celý článek >>
11. 5. Seminář Feng Shui  Otevřít v novém okně

Vážení přátelé, jaro je v plném proudu, a je to období roku, kdy velmi dobře přijímáme nové věci, opouštíme již nepotřebné, posouváme se dál. Na této cestě vám může být nápomocen víkendový seminář Feng Shui a vnitřní transformace (28.-30.5.2010). Na něm se naučíte naslouchat svému tělu a vnitřnímu hlasu, dozvíte se, jak dál na sobě pracovat, jak se uvolnit, relaxovat, posílit a harmonizovat prostředí v sobě i kolem sebe. A to vše v kouzelném prostředí selského statku v malé vesničce Světlá pod horou Blaník.

Více informací a možnost rezervovat si pobyty můžete na www.duhovykonik.cz a tel.: 602558972.

V případě, že máte přátele či známé, které by tato nabídka mohla zajímat, děkuji za její přeposlání.

Upřímně se těšíme na setkání s vámi a společně strávené chvíle. Irena Dutková

www.duhovykonik.cz

irena@duhovykonik.cz

602558972

 celý článek >>
11. 5. Kurz pro začínající vedoucí dětských kroužků, oddílů a táborů a organizátory akcí pro mládež  Otevřít v novém okně

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám zaslat nabídku letního kurzu pro začínající vedoucí dětských kroužků, oddílů a táborů a organizátory akcí pro mládež. Kurz se blíže orientuje na volnočasovou ekologickou výchovu a dobrovolnictví v oblasti ochrany přírody. Kurz "Cestičky" nabízí mladým zájemcům o práci s dětmi či mládeží nejen vzdělání odpovídající požadavkům akreditací MŠMT, ale především také mnoho osobních zážitků, inspirací a námětů. Kurz Cestičky tak zdaleka neplní jen roli vzdělávací, ale mladým organizátorům nabízí i zajímavý osobnostní rozvoj. A navíc: díky neopakovatelné atmosféře umí pro volnočasové aktivity i pořádně namotivovat.

Cestičky letos pořádáme již podeváté. Lze na nich získat kvalifikaci hlavního vedoucího dětského tábora a kvalifikaci pracovníka s dětmi a mládeží ve volném čase dle MŠMT.

Termín kurzu je 14.-25.7.2010.

Místo Horní Lhotice u Náměště nad Oslavou.

 celý článek >>
11. 5. Divadelní tábor  Otevřít v novém okně

Chcete Vašim dětem na prázdniny zajistit kvalitní, přátelské prostředí a příjemně strávené chvíle? V hloubi malebné jihočeské krajiny, se zdravou stravou a spoustou inspirace pořádáme Divadelní tábor (3.-16.7.2010) pro děti od 8 do 14 let, ale i pro maminky s menšími dětmi. Táborová základna je umístěna nedaleko vesnice Roseč (Jindřichův Hradec), vedle lesa a tvoří ji především podsadové stany a velký srub.

Více informací a možnost rezervovat si pobyty můžete na www.duhovykonik.cz a tel.: 602558972.

V případě, že máte přátele či známé, které by tato nabídka mohla zajímat, děkuji za její přeposlání. Upřímně se těšíme na setkání s vámi a společně strávené chvíle.

Irena Dutková

www.duhovykonik.cz

irena@duhovykonik.cz

602558972

 celý článek >>
10. 5. KONFERENCE O DOBROVOLNICTVÍ 2010  Otevřít v novém okně

Klub UNESCO už připravuje další ročník KONFERENCE O DOBROVOLNICTVÍ 2010 s názvem "Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy" Termín: 24. a 25. května 2010

Místo konání: Balkonové sály Arcibiskupského zámku Kroměříž

 celý článek >>
7. 5. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O ZÍSKÁNÍ PODPORY z OP VK – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj pořádá bezplatný SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O ZÍSKÁNÍ PODPORY z OP VK - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 ke 2. kolové výzvě globálního grantu Zlínského kraje: "PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI". Seminář je určen projektovým manažerům a zpracovatelům žádostí o finanční podporu v oblasti podpory nabídky dalšího vzdělávání. Datum a čas konání: 13. května 2010, 9.00 - 14.00 hod. Místo konání: Velká zasedací místnost v 16. patře v budově Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21 ve Zlíně

 celý článek >>
5. 5. Krajský kalendář akcí EVVO na rok 2010  Otevřít v novém okně

Plánované akce z oblasti EVVO naleznete v příloze.

 celý článek >>
4. 5. SENIORSTAR – soutěž pro talentované seniory  Otevřít v novém okně

Diakonie Vsetín ve spolupráci s DK Vsetín s.r.o. pořádá ve středu 16. 6. 2010 od 15:00 hodin finále 1. ročníku krajské pěvecké soutěže seniorů od 60 let SENIORSTAR, která se bude konat v prostorách Domu kultury ve Vsetíně.

 celý článek >>
3. 5. 4. výzva k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 4. Výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektů pro rozvoj Místní Agendy 21 a financování projektů zaměřených na podporu udržitelného rozvoje- http://www.mzp.cz/cz/4_vyzva_zadost_o_grant

 celý článek >>
duben 2010
29. 4. Kroužek Graffiti  Otevřít v novém okně

Kroužek je pro ty, kteří rádi tvoří a zkouší nové věci .... cílem není ničit, ale tvořit

KDY: začínáme v květnu, každou středu po dobu dvou měsíců, jedna lekce trvá 90 minut

 celý článek >>
27. 4. Páté kolo grantového programu Vpohybu  Otevřít v novém okně

Nadace Vodafone v rámci již pátého kola grantového programu Vpohybu rozdělí celkem 5 000 000 Kč mezi neformální skupiny a neziskové projekty vedené mladými lidmi do 30 let.

 celý článek >>
26. 4. Předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace - Ing. Jan Fischer, CSc.  Otevřít v novém okně

Vláda svým usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 301 jmenovala předsedu vlády Ing. Jana Fischera, CSc. předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb byl usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 302 jmenován místopředsedou tohoto poradního orgánu vlády.

 celý článek >>
26. 4. Nový předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Dne 19. dubna 2010 byl předseda vlády Ing. Jan Fischer, CSc. jmenován předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb byl jmenován jejím místopředsedou. Odkazy: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jmenovani-noveho-predsedy-a-mistopredsedy-rvnno-71097/ http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/clenove/default.htm

 celý článek >>
20. 4. V. ročník fotbalového turnaje nízkoprahových zařízení pro děti a mládež  Otevřít v novém okně

V sobotu, 17.4. 2010, se na hřišti Salesiánského klubu mládeže Zlín na Jižních Svazích uskutečnil již V. ročník fotbalového turnaje nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji.

O vítězné poháry se bojovalo ve dvou věkových kategoriích: 12 - 14 let a 15 - 19 let. Většinu mužstev z jednotlivých nízkoprahových klubů i tentokrát doprovázely fanynky. " Jako každý rok, i letos přijely týmy z téměř všech nízkoprahů ve Zlínském kraji. Akce se zúčastnilo na 151 dětí a dospívajících," uvádí Petr Kopřiva, předseda Salesiánského klubu mládeže Zlín, který turnaj organizačně zajišťuje.

 celý článek >>
19. 4. Ocenění Časovaná bota 2009  Otevřít v novém okně

Každoročně je udělováno ocenění za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb Časovaná bota 2009.

V kategorii Pracovní tým roku ji získal Nízkoprahový klub Likusák z Brna, v kategorii Osobnost roku byl oceněn Robert Knebl, vedoucí klubu Nadosah a cenu Správní rady za mimořádný přínos obdržel Jindřich Racek, ředitel České asociace streetwork.

Ceny vítězům udělili patroni Časované boty - Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) a Nadace Vodafone ČR.

 celý článek >>
16. 4. Nové prostory sdružení Kamarád - Nenuda  Otevřít v novém okně

Nové prostory pro celou rodinu otevřelo sdružení Kamarád - Nenuda v dubnu 2010.

Aktivity sdružení jsou zaměřeny na rodiny s dětmi a spojení dvou generací. Činnost spočívá v organizaci volnočasových aktivit pro děti i celé rodiny, zabezpečování prázdninového provozu pro děti, pořádání společných přímořských pobytů pro celé rodiny včetně babiček a dědečků.

 celý článek >>
13. 4. Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ze dne 4. března 2010  Otevřít v novém okně

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zapisy-ze-zasedani/4--brezna-2010-70587/

 celý článek >>
12. 4. Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů  Otevřít v novém okně

TZ - Nadace O2

Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun

 celý článek >>
1. 4. Evropská cena prevence kriminality: Výzva k podávání nominací preventivních projektů  Otevřít v novém okně

Cena ECPA, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality, každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma.

V letošním roce bylo zvoleno ústřední téma "Pro bezpečný domov v bezpečnější komunitě prostřednictvím prevence, práce policie a restorativních programů".

 celý článek >>
březen 2010
25. 3. VII. ročník grantového sponzoringu  Otevřít v novém okně

Společnost MND a.s., vyhlašuje VII. ročník grantového sponzoringu Energie z přírody v oblasti sportu, volného času, ekologie, školství a kultury.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit: Obce, občanská sdružení a právnické osoby mající vztah k lokalitám, v nichž se nachází některá z pracovišť MND, nebo se nacházejí v zájmových územích MND či mají k těmto územím vztah.

 celý článek >>
25. 3. Turnaj v malé kopané nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Zveme Vás na tradiční fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji, který se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 od 9:00 hod. v Salesiánském klubu mládeže ve Zlíně na Jižních Svazích.

 celý článek >>
25. 3. Informační bulletin občanského sdružení Človek hledá člověka  Otevřít v novém okně

Informacní bulletin občanského sdružení Člověk hledá člověka určený sociálním pracovníkům měst, obcí a neziskových organizací Číslío 1/2010

 celý článek >>
24. 3. Sociální fond Zlínského kraje 2010  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v r. 2010.

Dotace jsou určeny na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených zejména na:

 • Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením
 • Edukativní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní Programy skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení
 • Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu
 • Aktivity pro rodiny zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost
 • Náklady spojené s vyšetřením vzorku krve nutného pro zařazení člověka do Českého národního registru dárců kostní dřeně

 celý článek >>
23. 3. Dny otevřených dveří Lísky  Otevřít v novém okně

Dny otevřených dveří Lísky se uskuteční od 22. do 25. března 2010, vždy v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Občanské sdružení Líska, jejímž posláním je rozvoj zázemí pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí, slaví v těchto dnech již třetí narozeniny. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové, vzdělávací a jiné organizace a osobnosti. Své členy podporuje, zastupuje, dbá o kvalitu jejich činnosti a odborný růst.

 celý článek >>
22. 3. SETKÁNÍ - RENCONTRE  Otevřít v novém okně

1 + 1 SETKÁNÍ - RENCONTRE MARTINA LERLOVÁ (MARTY ZLÍN) + DANIELA FOLTÝNOVÁ (ATELIER LE JARDIN DE SOIE ANTIBES)

PROGRAM: Pondělí 22. března, 16.00 - 20.00 hod. přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy Zlín ARTETERAPIE A SYMBOLIKA LÉČIVÝCH MANDAL výtvarné ateliéry Daniely Foltýnové určené pro veřejnost jsou pokračováním výtvarné práce se středem a kruhem Vstup zdarma, nutnost rezervace přes e-mail: daniela.foltynova@seznam.cz

Středa 24. března, vernisáž v 17.00 hod. Hematologicko - transfuzní oddělení, Baťova nemocnice Zlín, 13. pavilon

CESTY, CESTIČKY A BAREVNÉ SNY HEDVÁBNÍČKŮ výstava výtvarných prací českých a francouzských dětí doplněná fotografiemi z projektů Atelier le Jardin de Soie

 celý článek >>
15. 3. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008  Otevřít v novém okně

Rada vlády pro nestání a nezoskové organizace zveřejnila Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-69339/

 celý článek >>
11. 3. Hledáme zodpovědné vedoucí pracovních skupin  Otevřít v novém okně

SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže připravuje v červnu v rámci projektu "4R4Y" společnou kampaň na podporu dobrovolnictví s názvem "Tri dni pre hrdinov", vycházející z úspěšné Bavorské předlohy. Cílem je vyvolat pozornost na témata dobrovolnictví a participace mladých lidí. Dokázat, že spojením lidských sil, kapacit a práce je možné, i s malými finančními prostředky, dosáhnout viditelné výsledky mající velký dopad na život komunity.

Hledáme zodpovědné vedoucí pracovních skupin!

 celý článek >>
9. 3. Grantové řízení NADACE BONA  Otevřít v novém okně

Nadace Bona vyhlásila grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.

 celý článek >>
4. 3. Nadace Děti-kultura-sport dočasně odložila termíny vyhlašování grantových programů pro rok 2010  Otevřít v novém okně

Nadace Děti-kultura-sport oznamuje, že dočasně odložila termíny vyhlašování dalších grantových programů pro rok 2010.

Případné nové termíny pro sportovní grant, sociální a zdravotní grant, školský grant a církevní grant oznámí nejpozději v květnu 2010 na internetových stránkách www.nadacedks.cz a prostřednictvím místního tisku.

 celý článek >>
3. 3. Interaktivní seminář "Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU"  Otevřít v novém okně

Zveme vás na interaktivní seminář "Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU", který se uskuteční 19. března 2010 od 9:00 hodin v sídle Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín.

 celý článek >>
únor 2010
26. 2. Život není zebra - neziskové organizace Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Ve středu 24 . února 2010 se uskutečnila vernisáž "Život není zebra", kde se představily neziskové organizace Zlínského kraje. Výstavu "Život není zebra" již tradičně pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Zlínským krajem a statutárním městem Zlín.

 celý článek >>
22. 2. Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu  Otevřít v novém okně

Účelem programu je podpořit kapacitu nestátních neziskových organizací, školských zařízení a obcí pro přípravu projektů a zpracování žádostí.

 celý článek >>
22. 2. Podpora NNO při navazování česko-norského partnerství  Otevřít v novém okně

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v partnerství s Norským helsinským výborem (NHC) získaly grant v rámci programu Blokový grant - Fond technické asistence na prohloubení partnerství prostřednictvím podpory spolupráce mezi českými a norskými NNO.

 celý článek >>
18. 2. Zápis ze schůze Výboru pro regiony z 8. ledna 2010  Otevřít v novém okně
16. 2. Život není zebra  Otevřít v novém okně

Výstava neziskových organizací Zlínského kraje od 24.2. - 7.3.2010

Zveme občany na slavnostní vernisáž s doprovodným programem, která se uskuteční 24. února 2010 v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje.

 celý článek >>
15. 2. Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 3. prosince 2009  Otevřít v novém okně
10. 2. Program "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů"  Otevřít v novém okně

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašují grantové kolo programu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů".

Uzávěrka pro podání žádostí o grant: 19. března 2010

 celý článek >>
3. 2. Neziskovky získají státní peníze dříve  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva - Vláda ČR:

Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

 celý článek >>
1. 2. Pro pestrou přírodu, pro budoucnost“ - rok 2010 je mezinárodním rokem biodiverzity  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí zahájilo informační kampaň k Mezinárodnímu roku biodiverzity, vedenou pod heslem: Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost.

Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Příčinou je zejména narušování a destrukce přirozeného prostředí, klimatická změna a také šíření invazních druhů. Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený pro letošní rok Organizací spojených národů[1], má na příčiny vymírání rostlin a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit či alespoň zpomalit.

 celý článek >>
1. 2. Informace o projektu "Cesta ke spolupráci - Rozvoj česko-norského partnerství",  Otevřít v novém okně

informace o projektu "Cesta ke spolupráci - Rozvoj česko-norského partnerství", podpořený z Blokového grantu - Fondu technické asistence financovaného z Finančních mechanismů EHP / Norska.

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/projekt-cesta-ke-spolupraci---rozvoj-cesko-norskeho-partnerstvi-67483/

 celý článek >>
leden 2010
13. 1. Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008  Otevřít v novém okně
7. 1. Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené občany  Otevřít v novém okně
6. 1. II. kolo výchovného projektu ve sběru PET víček  Otevřít v novém okně

Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje organizuje již II. kolo výchovného projektu ve sběru PET víček.

Soutěž probíhá i v jiných krajích ČR.

Ve srovnání úspěšnosti s ostatními kraji za uplynulý loňský rok, Zlínský kraj kvůli malé účasti neuspěl. Proto se na Vás s nadějí obracíme, že náš projekt aktivním přístupem podpoříte.

Tento výchovný projekt v mateřských školkách má připravovat žáčky na myšlenku třídění odpadu, nenásilnou formou jim vštípit návyky, které v budoucnu přispějí k ochraně životního prostředí.

Cílem projektu pro základní a střední školy je zakořenit v mladých lidech základy separace odpadů a ochrany životního prostředí, což v jejich dalším životě povede ke zlepšení životního prostředí nás všech. A také dávají dětem a mládeži motivaci k dosažení úspěchů a lepších výsledků.

Více informací a přihlášky najdete na www.krdmzk.cz

 celý článek >>
4. 1. Vyhlášení výzvy na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

Cílem podpory je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce

 celý článek >>
4. 1. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo program "Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“ pro rok 2010  Otevřít v novém okně

Dotační titul Ministerstva zdravotnictví, je zaměřen na prevenci dětských úrazů, prevenci násilí na dětech - se zaměřením na sebepoškozování a na sociální aspekty zdraví.

Termín do 15.ledna 2010.

Odkaz:

 celý článek >>
4. 1. Výběr zástupců NNO do Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu  Otevřít v novém okně
1. 1. ANNO ZK  Otevřít v novém okně

Tel.: 739 422 553

e-mail: annozk@seznam.cz

 celý článek >>
prosinec 2009
16. 12. Projekt Multikulturní škola  Otevřít v novém okně

Projekt Zlínského kraje MULTIKULTURNÍ ŠKOLA je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP VK a státním rozpočtem ČR.

 celý článek >>
9. 12. Magazín Samaritán - prosinec 2009  Otevřít v novém okně

Samaritán - služby pro lidi bez domova

 celý článek >>
7. 12. Internetová benefiční aukce výtvarných děl  Otevřít v novém okně

Vážení přátelé, ještě do 16. prosince máte možnost zakoupit milý vánoční dárek v internetové benefiční aukci výtvarných děl a zároveň podpořit záchranu starých a regionálních ovocných odrůd v Bílých Karpatech.

 celý článek >>
3. 12. Prodej triček za účelem podpory výcviku vodících psů pro nevidomé a slabozraké  Otevřít v novém okně

Prodej triček s grafickými díly a motivy známých osobností za účelem podpory výcviku vodicích psů pro nevidomé a slabozraké na adrese: http://www.vodicipsi.cz/trika.htm

 celý článek >>
1. 12. Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce  Otevřít v novém okně

Zprostředkovatel Fondu Partnerství - Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlašuje dne 26. října 2009 Výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Výzva je průběžná - žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Termín ukončení trvání Fondu Partnerství je červen 2013, žádosti budou přijímány maximálně do 25. listopadu 2012.

 celý článek >>
listopad 2009
26. 11. Workshop „NNO a fondy Evropské unie“  Otevřít v novém okně

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vás srdečně zve na workshop "NNO a fondy Evropské unie", který se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2009 od 9.30 do 15.30 hod. na Krajském úřadě Zlínského kraje, Tomáše Bati 21, 16. poschodí

 celý článek >>
26. 11. Cenu pro osobnost ekologické výchovy roku 2009 ve Zlínském kraji získala bývalá ředitelka školy Marie Kordulová  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva Líska o.s.:

Devátý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostilo ve čtvrtek 26. listopadu Uherské Hradiště. Setkání škol, neziskových organizací a veřejné správy se uskutečnilo pod záštitou paní Mileny Kovaříkové, členky Rady Zlínského kraje pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova. Tématem letošního ročníku bylo: "Environmentální vzdělávání a výchova bez hranic".

 celý článek >>
25. 11. Seminář Studie proveditelnosti pro čtenáře  Otevřít v novém okně

Seminář se uskuteční 30. listopadu 2009 v Klubu Teplo, Horní náměstí 9, Přerov.

Lektoři provedou účastníky základními pravidly pro správnou přípravu podkladů pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské Unie se zaměřením na spolupráci se zpracovateli žádostí.

 celý článek >>
20. 11. ANALÝZA POTŘEB NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  Otevřít v novém okně

Na základě Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky, která byla podepsána dne 20.12.2007, je v letech 2007-2012 na území České republiky realizován Program švýcarsko-české spolupráce, zacílený na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.

Cílem analýzy je zjištění současné situace neziskových organizací ve vybraných oblastech a regionech, definování jejich potřeb a formulace doporučení pro nastavení první výzvy blokového grantu s ohledem na zamezení duplicity financování ze strukturálních fondů EU.

 celý článek >>
19. 11. Tiskové zpráva o setkání zástupců nestátních neziskových organizací s ministrem pro místní rozvoj  Otevřít v novém okně

Ministr Kocáb se zúčastnil schůzky zástupců nevládního sektoru s ministrem pro místní rozvoj. Ministr pro místní rozvoj Vondruška se dnes sešel se zástupci jedenácti různých střešních organizací nevládního neziskového sektoru. Schůzka navázala na říjnové jednání nevládek s premiérem Janem Fischerem a zůčastnil se jí také ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Jednání bylo pokračováním iniciativy občanského sektoru Nevládky a krize.

 celý článek >>
19. 11. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 30. října 2009  Otevřít v novém okně
11. 11. Memorandum  Otevřít v novém okně

Dne 11. září 2009 bylo uzavřeno Memorandum mezi Asociací krajů České republiky a Asociací nestátních neziskových organizací v České republice. Předsedové Mgr. Michal Hašek (Asociace krajů ČR) a PhDr. Karel Schwarz (ANNO ČR) se podpisem memoranda dohodli o vytvoření partnerství mezi územní samosprávou a neziskovým sektorem, jejich vzájemné podpoře a spolupráci na úrovni krajů.

 celý článek >>
11. 11. Podzimní oborové setkání ekologických nevládních organizací  Otevřít v novém okně

Podzimní oborové setkání - 25. listopadu 2009

Prohlášení účastníků podzimního oborového setkání ekologických nevládních organizací o podpoře zákona o snižování emisí skleníkových plynů v České republice.

 celý článek >>
10. 11. Seminář "Předpoklady neziskových organizací pro čerpání prostředků z EU"  Otevřít v novém okně

Seminář je určen pro pracovníky profesionálních neziskových organizací.

Seminář se uskuteční 25. listopadu 2009 v prostorách zámku v Holešově (nám. Františka Xavera Richtera 190)

 celý článek >>
10. 11. Vyhlášení dotačních programů MŠMT  Otevřít v novém okně
10. 11. Usnesení vlády k novele zákona o nadacích a nadačních fondech  Otevřít v novém okně
6. 11. Týden rané péče  Otevřít v novém okně

DVACET LET NA CESTĚ - DÍKY PROFESIONÁLNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ MOHOU RODIČE VYCHOVÁVAT DÍTĚ S POSTIŽENÍM DOMA.

V týdnu 23. - 29. listopadu 2009 proběhne kampaň Společnosti pro ranou péči s názvem Týden rané péče. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, co je raná péče, ukázat, že rodiny s dětmi s postižením si zaslouží pozornost a podporu společnosti a spojit pojem rané péče s profesionalitou, moderním trendem i tradicí.

 celý článek >>
2. 11. Pokračování elektronického vzdělávacího kurzu na téma „Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava“  Otevřít v novém okně

V návaznosti na nový model administrace projektů v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen "ROP NUTS II SM) pořádá Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje od 2. listopadu 2009 pokračování vzdělávacího e-learningového kurzu na téma "Řízení a administrace projektů". Kurz je určen pro potenciální žadatele a příjemce finančních prostředků z ROP NUTS II SM - především obce Zlínského kraje nad 500 obyvatel, podnikatele se sídlem ve Zlínském kraji a neziskový sektor. Kurz je pro zájemce bezplatný, neboť jeho financování je zajištěno z první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

 celý článek >>
2. 11. Školení na téma Veřejná podpora  Otevřít v novém okně

Školení "Veřejná podpora" realizuje Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje v rámci projektu ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 207 - 2013 - I.etapa".

Školení proběhne dne 3.12.2009 od 8.30 hod do 16.hod

Místo školení: Interhotel Moskva Zlín, salónek č. 301

 celý článek >>
2. 11. Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 17. srpna 2009  Otevřít v novém okně
2. 11. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 9. září 2009  Otevřít v novém okně
2. 11. Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 21. října 2009  Otevřít v novém okně
říjen 2009
29. 10. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlašuje výběrové řízení pro rozdělení finančních prostředků  Otevřít v novém okně

Výběrové řízení pro rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu vyhlašuje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Řízení se mohou zúčastnit neziskové organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice) a orgnizace umožňující zdravotně postiženým integritu do společnosti (např. chráněné dílny).

 celý článek >>
26. 10. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2010  Otevřít v novém okně

Na základě rozhodnutí ministra č.173/2009 ze dne 6.10.2009 a v souladu s usnesením vlády č. 885 ze dne 13. července 2009 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výběrové dotační řízení pro rok 2010 pro tyto oblasti podpory:

 • Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.
 • Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory.
 • Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů.
 • Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.
 celý článek >>
23. 10. Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI  Otevřít v novém okně

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny přílohy k Příručce pro příjemce OP VaVpI i k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1, 2 a 4. Ve výše uvedených přílohách je k dispozici aktualizovaná Příloha č. 6a - Seznam povinných příloh Projektové žádosti, číslo verze 2.2, Příloha č. 6b - Seznam povinných příloh Projektové žádosti v rámci prioritní osy 4, číslo verze 1.1 a Příloha č. 8c - Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 4, číslo verze 2.0, které vstupují v platnost dne 21. 10. 2009.

 celý článek >>
23. 10. Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.1  Otevřít v novém okně

Dne 21. 10. 2009 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 1.1.

 celý článek >>
23. 10. Společné přílohy dotačních programů podpory  Otevřít v novém okně

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou zveřejněny společné přílohy dotačních programů podpory OPPI a další důležité informace týkající se rovněž všech dotačních programů podpory. Aktualizace: Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 37535/09/08100.

 celý článek >>
23. 10. MPSV vypsalo výzvu na víc než půl miliardy korun směřující do sociálně vyloučených romských lokalit  Otevřít v novém okně

MPSV vypsalo výzvu na víc než půl miliardy korun směřující do sociálně vyloučených romských lokalit Celkem 557,7 milionů Kč. To je částka z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a státního rozpočtu ČR určená na projekty směřující do romských lokalit v rámci výzvy vyhlášené 30. září 2009.

 celý článek >>
22. 10. Zpráva o výsledcích průzkumu personálního řízení v neziskových organizacích  Otevřít v novém okně

Společnost SANEK uskutečnila průzkum personálního řízení v neziskových organizacích. Snahou je zjistit trendy v personálním řízení neziskových organizací během posledních 3 let.

 celý článek >>
21. 10. Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009  Otevřít v novém okně

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové zveřejnil průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách.

V letech 2009 - 2010 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové realizuje osvětovou kampaň "Kroky k integraci", která je zaměřena na integraci lidí s handicapem do společnosti a k zpřístupnění českých škol pro mladé lidi se zdravotním postižením.

 celý článek >>
16. 10. Nadace VIA poskytuje „Rychlé granty“  Otevřít v novém okně

Bylo vyhlášeno další kolo Rychlých grantů z Fondu místního rozvoje. Tak jako v předchozích letech zůstává stejné zaměření, Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Rychlé granty byly použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod.

 celý článek >>
16. 10. Možnosti získání dotací z EU a jiných zahraničních zdrojů v oblasti kultury  Otevřít v novém okně

Přehled naleznete v příloze, je vypracován v měsíci říjnu 2009

 celý článek >>
15. 10. Školení na téma „Řízení a administrace projektů v rámci ROP NUTS II SM  Otevřít v novém okně

Nabízíme Vám možnost využití školení na téma "Řízení a administrace projektů v rámci ROP NUTS II SM".

Toto školení realizuje Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje v rámci projektu ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 207 - 2013 - I.etapa".

Školení proběhne ve dvou dvoudenních blocích:

I. blok: 3.11.2009 a 10.11.2009 od 8.30 hod do 16.hod

II. blok: 19.11.2009 a 24.11.2009 od 8.30 hod do 16.hod

 celý článek >>
12. 10. Tisková zpráva o setkání zástupců NNO s předsedou vlády  Otevřít v novém okně

6.10.2009 Vláda ČR

Dnes se premiér Jan Fischer setkal se zástupci jedenácti střešních organizací různých oblastí, které reprezentují více než tisíc nevládních neziskových organizací.

Reagoval tak na iniciativu občanského sektoru "Nevládky a krize" a na výzvu Asociace nevládních organizací k bližší spolupráci státu a tzv. třetího sektoru. Od roku 1989 je to v historii vůbec poprvé, kdy premiér přizval k jednání o celospolečensky důležitých tématech občanský sektor.

 celý článek >>
9. 10. Tisková zpráva o setkání zástupců nestátních neziskových  Otevřít v novém okně
9. 10. Zlámanská oskeruše  Otevřít v novém okně
1. 10. Usnesení vlády ze dne 21. září 2009 č. 1215 o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Odkaz:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-21--zari-2009-c--1215-6235

Odkaz:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-21--zari-2009-c--1215-6235

 celý článek >>
1. 10. Seznam členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace  Otevřít v novém okně
září 2009
30. 9. Nominace na udělení „Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji“ za rok 2009  Otevřít v novém okně

Nominován může být jednotlivec či organizace, jenž v roce 2009 vykonali významný počin nebo realizovali zajímavý projekt či program v oblasti EVVO.

Návrh na nominaci může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba na předepsaném formuláři a v uvedeném termínu. Nominace bude posuzovat řídící výbor Lísky, posílený o nezávislé osobnosti.

Cena bude předána na IX. Krajské konferenci o EVVO v Uherském Hradišti ve čtvrtek 26. listopadu 2009. O nominaci budou jednotlivci i organizace osobně informováni.

 celý článek >>
25. 9. Portál pro rodiny s dětmi ve Zlíně: RodinaveZline.cz  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva Zlín:

V září byla spuštěna nová verze informačního portálu www.RodinaveZline.cz. Tento projekt pro zlínské rodiny s dětmi provozuje od roku 2007 občanské sdružení Via Sophiae o.s. Cílem je zprostředkovat komplexní informace o službách, které město Zlín rodinám nabízí. Usnadnit obzvláště rodičům orientaci při vyhledávání volnočasových aktivit, ale také kontaktů na školská či zdravotnická zařízení v okrese. Velkou předností portálu je možnost vkládání hodnocení a komentářů k jednotlivým položkám. To může být pro rodiče cenným zdrojem informací.

 celý článek >>
23. 9. Přednáška na téma: "ONLINE KANCELÁŘ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE"  Otevřít v novém okně

Portál Workline.cz s Vás zve na BEZPLATNOU ONLINE PŘEDNÁŠKU - WEBINÁŘ na téma: "ONLINE KANCELÁŘ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE" kde se dozvíte, jak můžete snadno pořádat online schůzky a přednášky s členy, partnery i veřejností bez nutnosti cestování. Uvidíte praktické ukázky, jak vytvořit online kancelář s využitím Google Apps pro Vaši neziskovou organizaci a poznáte, jak Vám může přispět k výraznému zlepšení komunikace a spolupráce.

 celý článek >>
18. 9. Aktuální verze věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti  Otevřít v novém okně

Aktuální verze věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti a projev náměstka ministra pro lidská práva k této problematice. Další informace na http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakon-o-vpo/default.htm

 celý článek >>
18. 9. Fulbright-Masarykovo stipendium - Nabídka pro zástupce neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2010/11 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující.

 celý článek >>
17. 9. Nominujte své dobrovolníky na cenu Křesadlo  Otevřít v novém okně

Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně a ve svém volném čase věnuje energii veřejně prospěšné činnosti? V těchto dnech začíná kampaň, kdy mohou neziskové i státní organizace a i jednotlivci nominovat své dobrovolníky na cenu Křesadlo.

 celý článek >>
16. 9. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování ze dne 14. července 2009  Otevřít v novém okně
15. 9. Nevládky vidí recept na krizi ve spolupráci s vládou  Otevřít v novém okně

V těchto dnech projednává vláda návrh státního rozpočtu, nevládní neziskové organizace zaslaly při této příležitosti premiéru Janu Fischerovi a vládě ČR společnou výzvu. Jsou si vědomy toho, že ekonomická krize postihne i sociální a veřejně prospěšné služby, po kterých ale zároveň stoupne poptávka. Nevládky jsou připravené podílet se na zmírnění dopadů krize.

 celý článek >>
15. 9. Ve Vsetíně se chystá Krajský veletrh programů a aktivit, aneb jak učit o přírodě, v přírodě a pro přírodu  Otevřít v novém okně
14. 9. Globální grant OP VK – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů vyhlašuje 1. Výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.03

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji

 celý článek >>
14. 9. Zaměstnej a nakup: ČSOB a PricewaterhouseCoopers Česká republika pomáhají podpořit zaměstnanost zdravotně postižených  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva: Neziskovky.cz

Právě zahájený projekt s mottem "Zaměstnej a nakup" podpoří zaměstnávání handicapovaných občanů. Podnikatelé a firmy získají návod, jak přistupovat k zaměstnávání zdravotně postižených občanů. Novinkou, kterou tento projekt přináší, je speciální kalkulačka na www.neziskovky.cz. Díky ní si mohou podnikatelé spočítat, kolik zdravotně postižených by měl daný subjekt zaměstnávat a v jaké výši může uplatnit náhradní plnění. Chráněné dílny se naopak dozví, jak podnikavěji jednat s firmami a nabízet jim možnost zaměstnání handicapovaných občanů. Tématem se bude zabývat i seminář, který organizuje server Neziskovky.cz v úzké spolupráci s ČSOB a PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC).

 celý článek >>
14. 9. Zapojte se do veřejného hlasování o nejlepší Internetové stránky neziskové organizace 2009!  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva: AGNES

Od dnešního dne až do 1. října 2009 se veřejnost má možnost zapojit do hlasování o nejlepší internetové stránky neziskových organizací, a to prostřednictvím SMS. Veřejné hlasování je součástí soutěže propagace neziskových organizací "Být vidět", kterou již po sedmé pořádá občanské sdružení Agnes ve spolupráci se společností BENETA.cz.

 celý článek >>
3. 9. Časopis BIOSPOTŘEBITEL  Otevřít v novém okně
1. 9. Školení na téma „Strategické plánování"  Otevřít v novém okně

Školení realizuje Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje v rámci projektu ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 207 - 2013 - I.etapa".

Školení proběhne ve dvou termínech:

8.9.2009 od 8.30 do 16.00 hodin, v salonku č. 303 Interhotelu Moskva Zlín.

9.9.2009 od 8.30 do 16.00 hodin, v salonku č. 303 Interhotelu Moskva Zlín

 celý článek >>
srpen 2009
31. 8. Seminář pro zájemce o získání podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj pořádá bezplatný

SEMINÁŘ PRO ZÁJEMCE O ZÍSKÁNÍ PODPORY z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 1. výzva globálního grantu Zlínského kraje - "Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji"

Datum: 7. září 2009, 9.00 - 15.00

Místo konání: Krajský úřad Zlínského kraje, Zasedací místnost Zastupitelstva ZK, 16. etáž, tř. T. Bati 21, 761 90

 celý článek >>
31. 8. Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ze dne 30. června 2009  Otevřít v novém okně
18. 8. Účastněte se pracovního semináře pro přípravu první výzvy Blokového grantu Fondu pro NNO  Otevřít v novém okně

Pracovní semináře pro neziskové organizace se uskuteční:

ve Zlíně dne 27.8.2009,

v Olomouci dne 31.8.2009,

Nadace Partnerství vyzývá neziskové organizace v oblasti sociálních služeb a životního prostředí, které působí nebo hodlají v budoucnu působit v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji k účasti na přípravě první výzvy Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce.

 celý článek >>
17. 8. Školení pro pracovníky terénních sociálních služeb CHŘIPKOVÁ ONEMOCNĚNÍ A NOVÁ VLNA PANDEMIE  Otevřít v novém okně

Česká asociace pečovatelské služby ve spolupráci se Zlínským krajem pořádá školení pro pracovníky terénních sociálních služeb Název školení: CHŘIPKOVÁ ONEMOCNĚNÍ A NOVÁ VLNA PANDEMIE Doporučení pro fungování terénních sociálních služeb v době pandemie Školení se koná:

I. termín - 24. srpna 2009

II. termín - 25. srpna 2009

Kde: Zasedací místnost v 16. patře Krajského úřadu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 celý článek >>
17. 8. Cena Hnutí Brontosaurus  Otevřít v novém okně

Cena Hnutí Brontosaurus: "Rada Hnutí Brontosaurus při příležitosti 35 let činnosti Hnutí Brontosaurus připravuje udělení Cen Hnutí Brontosaurus za aktivity v oblasti dobrovolnické péče mladých lidí o přírodní a kulturní dědictví ČR. Více informací a nominační formulář naleznete: http://dort.brontosaurus.cz/nastazeni.html

 celý článek >>
12. 8. Návrh zákona o obecně prospěšných společnostech - usnesení vlády  Otevřít v novém okně

Usnesení vlády ze dne 27. července 2009 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb.

 celý článek >>
5. 8. Seminář k novele zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách  Otevřít v novém okně

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) ve spolupráci se Zlínským krajem pořádá dne 18. 8. 2009 Seminář k novele zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách

Téma semináře:

1. Zákon č. 206/2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.- přehled změn;

2. Novela vyhlášky č. 505/2006 - přehled změn

 celý článek >>
4. 8. Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2010  Otevřít v novém okně

MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2010. Uzávěrka pro příjem žádostí je 5. října 2009.

 celý článek >>
4. 8. ČSOB a Poštovní spořitelna rozdělí na velkých komunitních grantech přes milion korun  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva ČSOB, Poštovní spořitelna (Praha, 30. července 2009)

Program ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů přijímá od 30. července do konce září přihlášky do druhého grantového kola. V jeho rámci podpoří ČSOB a Poštovní spořitelna tři vybrané velké projekty, které se zabývají obnovou krajiny a péčí o životní prostředí. Každý z vítězů může na své účely získat 350 tisíc korun.

 celý článek >>
3. 8. Netradiční obchůdek ve Zlíně  Otevřít v novém okně

Zlín - Přes dvacet druhů káv, čajů i čokolád je připraveno pro obyvatele města v nově vznikajícím obchůdku Dobrá vůle. Jeho cílem je rozvíjet spravedlivý obchod, který bude přinášet prospěch všem zúčastněným stranám.

 celý článek >>
3. 8. Dobrovolnické organizace ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Seznam dobrovolnických organizací ve Zlínském kraji. (zákon o dobrovolnické službě 198/2002 Sb., novela zákona o sociálních službách)

 celý článek >>
červenec 2009
29. 7. Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2010 v oblasti poskytování sociálních služeb  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje pro rok 2010 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na §101 a §104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 celý článek >>
27. 7. Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 25. června 2009  Otevřít v novém okně
27. 7. Usnesení vlády ze dne 13. července 2009 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2010  Otevřít v novém okně
27. 7. Seznam dobrovolnických organizací ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně
 • Seznam dobrovolnických organizací ve Zlínském kraji.
 • Metodický pokyn č. 1/2009 k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi.
 • Novela zákona č 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 celý článek >>
23. 7. 3P - Program překlenovací pomoci  Otevřít v novém okně

V rámci programu jsou poskytovány neziskovým organizacím návratné nadační příspěvky k předfinancování projektů podpořených z veřejných zdrojů.

 celý článek >>
22. 7. Nadace VIA vyhlašuje podporu v grantovém kole Fondu místního rozvoje  Otevřít v novém okně

Program je určen především pro menší neprofesionální neziskové organizace, které jsou založené na dobrovolné práci, velkou příležitost v programu dostávají i organizace zcela nové.

 celý článek >>
21. 7. Aktualizovaný přehled výzev v rámci operačních a komunitárních programů  Otevřít v novém okně
15. 7. Bezplatné právní poradenství pro členy Klubu Neziskovky.cz  Otevřít v novém okně

Evropské sdružení studentů práv ČR (ELSA ČR) nabídlo pomoc všem členům Klubu Neziskovky.cz při zajištění jejich činnosti formou bezplatného právního poradenství.

 celý článek >>
3. 7. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 29. května 2009.  Otevřít v novém okně
1. 7. Seminář pro žadatele k výzvě č. 45  Otevřít v novém okně

Seminář se bude týkat možností čerpání finančních prostředků v rámci vyhlášené výzvy č. 45 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP LZZ.

Termín konání: 22. a 23. července 2009 od 10 do 13 hodin

 celý článek >>
červen 2009
30. 6. Vzdělávací kurzy pro neziskové organizace  Otevřít v novém okně

Občanské sdružení AGNES bude od září 2009 otevírat další cykly svých tradičních vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace, na které je možno se již nyní přihlásit.

 celý článek >>
29. 6. Cena VIA Bona  Otevřít v novém okně

Je vyhlášen 12. ročník ceny VIA Bona za firemní a individuální filantropii.

Cena VIA Bona je určena firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívanou složkou konceptu společenské odpovědnosti.

 celý článek >>
29. 6. Chráníte přírodu? Ucházejte se o ocenění „Země žen 2010“  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva Nadace Yves Rocher, červen 2009

Ženy, které se aktivně podílejí na zlepšení životního prostředí, si zaslouží ocenění.

Nadace Yves Rocher otevírá pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky třetí ročník národního kola ocenění "Země žen".

 celý článek >>
15. 6. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové  Otevřít v novém okně
5. 6. Seminář "NNO a fondy Evropské unie"  Otevřít v novém okně

Ministerstvo pro místní rozvoj Vás zve na interaktivní seminář NNO a fondy Evropské unie.

Seminář se uskuteční 18. června 2009 od 8:30 do 1800 hod., v zasedací místnosti v 16. et. Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. bati 21, Zlín

 celý článek >>
3. 6. Soutěž POŠTOVNÍ SPOŘITELNA - STAROSTA ROKU 2009  Otevřít v novém okně

Nadace VIA a Poštovní spořitelna s mediální podporou Deníku vydavatelství Vltava-Labe-Press právě vyhlašují soutěž Poštovní spořitelna - STAROSTA ROKU 2009

 • Vážíte si svého starosty či starostky za práci pro vaši obec?
 • Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí vašeho starosty/starostky a občanů ?
 • Žije se vám ve vaší obci dobře a chcete za to svému starostovi či starostce poděkovat?

 celý článek >>
3. 6. Podpořte hlasováním Projekty pro podporu regionů  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva: Praha, 2. června 2009

Letošní velmi úspěšný ročník vyhlášeného programu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů" již zná své vítězné projekty. Celkem 2 miliony korun rozdělily ČSOB a Poštovní spořitelna v kategorii menších komunitních grantů. Podpořeno bylo celkem 38 projektů. Nyní je pro veřejnost otevřena možnost vybrat další projekt, který bude podpořen částkou 50 000 korun. Hlasování probíhá do 29. června 2009. Každý hlasující může navíc získat zajímavý dárek.

 celý článek >>
květen 2009
27. 5. Seminář "Uherské Hradiště - GRANTOVÉ MOŽNOSTI PRO REGION"  Otevřít v novém okně

Zveme Vás tímto na seminář "Uherské Hradiště - GRANTOVÉ MOŽNOSTI PRO REGION" 18. června 2009, Uherské Hradiště

 celý článek >>
21. 5. Nabídka pro tábor  Otevřít v novém okně

SVČ nabízí k pronájmu jedno z tábořišt. Je na louce, patřící jednomu z vedoucích tábora. Kapacita je kolem 50 lidí a tábor je uprostřed republiky na Vysočině u Brtnice, pod Jihlavou. Tábor je volný od 1.srpna.

 celý článek >>
19. 5. Veřejná diskuse k návrhu témat na dotace pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010  Otevřít v novém okně

MŽP ČR:

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje veřejnou diskusi k návrhu témat na dotace pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010. Zároveň je možno vyjádřit se k celému procesu výběrového řízení, který probíhal v roce 2009.

 celý článek >>
19. 5. Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti  Otevřít v novém okně

Zde naleznete povinnosti pro pořadatele táborů: http://www.khshk.cz/odd/odd6_1.htm

 celý článek >>
15. 5. Seminář "Zlín - grantové možnosti pro region"  Otevřít v novém okně

Zveme Vás tímto na seminář "ZLÍN - GRANTOVÉ MOŽNOSTI PRO REGION"

9. června 2009, Zlín

 celý článek >>
7. 5. Líska získala od státu téměř 5,5 milionu korun na ekologickou výchovu  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva

Vsetín, 27. dubna 2009

Líska získala od státu téměř 5,5 milionu korun na ekologickou výchovu Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dotaci ve výši téměř 5,5 milionu korun. V grantovém řízení, v němž fond rozděloval více než 40 milionů korun, uspěla Líska s projektem nazvaným "Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center".

 celý článek >>
4. 5. Program podpory regionů ČSOB a Poštovní spořitelny pro rok 2009  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva: Praha, 4.5.2009

Zájem o program podpory regionů je veliký.

O dotaci se uchází téměř třikrát více projektů než loni.

 celý článek >>
duben 2009
27. 4. Grantový kalendář  Otevřít v novém okně

Přehled grantových uzávěrek poskytuje vzdělávací a informační centrum NEZISKOVKY.CZ

 celý článek >>
27. 4. Fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje  Otevřít v novém okně

Poslední dubnovou sobotu, 25.4. 2009, se v Salesiánském klubu mládeže ve Zlíně na Jižních Svazích uskutečnil již tradiční fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji.

O vítězné poháry se bojovalo ve dvou věkových kategoriích: 12 - 14 let a 15 - 19 let. Většinu mužstev z jednotlivých nízkoprahových klubů i tentokrát doprovázely fanynky, některé z nich si také připravily moc hezký program.

 celý článek >>
20. 4. Mezinárodní konference Senioři jako dobrovolníci - dobrovolníci seniorům  Otevřít v novém okně

Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA - Národní dobrovolnické centrum Vás zvou na mezinárodní konferenci Senioři jako dobrovolníci - dobrovolníci seniorům.

Konference se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2009 od 9:00 hodin v Kroměříži (Husovo nám. 535/21, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

 celý článek >>
20. 4. Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ze  Otevřít v novém okně
16. 4. Elektronický zpravodaj Svět neziskovek  Otevřít v novém okně

Tento elektronický zpravodaj, začala vydávat obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz a má nahradit tištěný měsíčník Neziskovky.cz.

 celý článek >>
16. 4. Plán výzev a alokací k národním programům SFŽP  Otevřít v novém okně

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo plán výzev a alokací k národním programům SFŽP na podporu environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a poradenství pro rok 2009 včetně aktuálních témat pro program č. 3: http://www.env.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi

 celý článek >>
15. 4. Žádejte o grant a proměňte vaše okolí společně  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva NADACE PARTNERSTVÍ:

Do 24. dubna mohou občanská sdružení, obce, školy či církevní osoby žádat o granty zaměřené na úpravy veřejných prostranství a obnovu a ochranu krajiny. Žádaná částka může dosáhnout výše až 200 tisíc korun. Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí s podporou společnosti Skanska celkem 2,3 milióny korun.

 celý článek >>
8. 4. Nadace Vodafone - 4. kolo grantového programu Vpoho  Otevřít v novém okně

Tiskový zpráva Nadace Vodafon (Miroslav Čepický):

Nízkoprahové kluby po celé ČR mohou od dnešního dne žádat o finanční podporu v rámci čtvrtého kola grantového programu Vpoho Nadace Vodafone.

Program každoročně podporuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která plní důležitou preventivní úlohu v životě dospívajících po celé ČR. Letošní grantové kolo se zaměří zejména na podporu budování dlouhodobějších vazeb klubů na regionální dárce.

 celý článek >>
7. 4. Informace o 5. a 6. výzvě pro předkládání žádostí o podporu a plán výzev Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihozápad  Otevřít v novém okně
7. 4. Informace o plánu výzev na rok 2009 Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod  Otevřít v novém okně
6. 4. Zveme na 10. ročník Veletrhu neziskových organizací  Otevřít v novém okně

Nadace Forum 2000 pořádá jubilejní 10. ročník Veletrhu neziskových organizací (tzv. NGO Market), který se bude konat v pátek 24. dubna 2009 v prostorách La Fabriky (Komunardů 30, Praha 7).

 celý článek >>
březen 2009
31. 3. 1. sociální konference na téma Transformace pobytových sociálních služeb jako posun v kvalitě a dostupnosti  Otevřít v novém okně

Ve dnech 14. - 15. května 2009 pořádá Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 1. sociální konferenci na téma Transformace pobytových sociálních služeb jako posun v kvalitě a dostupnosti. Konference se koná v aule budovy U2 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, Zlín

 celý článek >>
26. 3. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 28. listopadu 2008  Otevřít v novém okně
26. 3. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 9. ledna 2009  Otevřít v novém okně
26. 3. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 19. února 2009  Otevřít v novém okně
26. 3. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 20. února 2009  Otevřít v novém okně
26. 3. Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 4. března 2009  Otevřít v novém okně
26. 3. Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008  Otevřít v novém okně
25. 3. Seminář Jak žádat iniciativy a výměny mládeže  Otevřít v novém okně

23. - 25. dubna 2009 se bude konat seminář "KVALITA NAD KVANTITOU aneb 2 v 1" Jak žádat iniciativy a výměny mládeže.

Seminář je organizován regionálním zastoupením grantového programu Mládež v akci ve Zlínském kraji a je z něj také financován. Ubytování a strava v průběhu semináře je zdarma. Účastníci si hradí pouze dopravu.

 celý článek >>
23. 3. Osmý ročník grantového řízení Nadace O2  Otevřít v novém okně

Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.

 celý článek >>
19. 3. Cestovní institut pro ženy přijede do krajských měst podpořit české ženy  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva Institut pro ženy:

Cestovní Institut pro ženy vznikl na přání žen z celé republiky, které nemají možnost zapojit se do vzdělávacích kurzů pro ženy v Institutu pro ženy na pobočkách v Ostravě či Praze.

Ženy z celé ČR mohou strávit den plný "ochutnávek" Institutu pro ženy .

 celý článek >>
18. 3. Jarní setkání příznivců environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva o.s. Líska:

Ve čtvrtek 19. března 2009 v Centru Veronica Hostětín se sjdou pracovníci středisek ekologické výchovy a ekoporaden ve Zlínském kraji, členové občanského sdružení Líska a také pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje na jarním setkání v Hostětíně.

 celý článek >>
18. 3. Občanské sdružení Líska slaví své druhé narozeniny  Otevřít v novém okně

Tisková zpráva o.s. Líska:

Celé dva roky uplynou 21. března od vzniku Lísky - občanského sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) ve Zlínském kraji. Sdružení vzniklo na první jarní den ve Zlíně díky trpělivé a usilovné práci, toleranci a ochotě všech zúčastněných spolupracovat na naplňování krajské koncepce EVVO a nejrůznějších aktivitách a projektech.

 celý článek >>
16. 3. Vyhlášení programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009  Otevřít v novém okně

MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v souladu s usnesením vlády č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky, a usnesením vlády č. 259/2008 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007, vyhlašuje pro rok 2009 Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009 (dále jen "Program"). V rámci Programu jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných usnesením vlády ČR.

 celý článek >>
16. 3. Zápisy z Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO  Otevřít v novém okně

Zápis ze dne 28.11.2008, 9.1.2009, 20.2.2009

 celý článek >>
10. 3. Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie - také pro NNO  Otevřít v novém okně

Zdroj: www.opzp.cz - Operační program životní prostředí

Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla. O dotaci mohou žádat

obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi.

 celý článek >>
9. 3. Konference "Evropa angažovaných občanů - zdroje a udržitelnost"  Otevřít v novém okně

Ve dnech 4. - 5. května 2009 se uskuteční v Brně mezinárodní konference "Evropa angažovaných občanů - zdroje a udržitelnost". Záštitu nad konferencí převzal místopředseda vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandr Vondra.

 celý článek >>
4. 3. III. ročník celorepublikového grantového programu ČSOB a Poštovní spořitelny  Otevřít v novém okně

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašuje již III. ročník celorepublikového grantového programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů.

Grantové kolo bude vyhlášeno 5. března 2009. V tomto termínu budou zveřejněny všechny potřebné podklady a přihlašovací formuláře na webových stránkách Nadace VIA www.nadacevia.cz

 celý článek >>
únor 2009
27. 2. Neziskovky.cz nabízí rekvalifikační kurzy pro lektory a fundraisery  Otevřít v novém okně

Autor: Neziskovky.cz, Tisková zpráva:

Praha, 25. února 2009: S novinkou určenou zájemcům o práci v neziskovém sektoru nebo jeho stávajícím pracovníkům přichází obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. Ve své nabídce vzdělávacích služeb organizace nově nabídne rekvalifikační a kvalifikační kurzy na pozici profesionálního lektora-konzultanta a fundraisera, jehož cílem je zajišťování financí pro neziskovou organizaci. Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy proběhnou v období od dubna do prosince roku 2009 a jeho absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci. Rekvalifikační kurz na pozici fundraisera proběhne za podpory poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika.

 celý článek >>
24. 2. Aktualizovaný přehled legislativy pro NNO  Otevřít v novém okně

Aktualizovaný přehled legislativy zveřejnila Rada vlády pro nestátní neziskové organizace:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/publikace/prehled-legislativy-pro-nno---aktualizovano-24428/

 celý článek >>
24. 2. Evaluace Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu  Otevřít v novém okně
20. 2. Semnináře pro žadatele - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Otevřít v novém okně

Semináře pro zájemce o získání podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 1

 celý článek >>
10. 2. Výstava neziskových organizací Zlínského kraje ŽIVOT NENÍ ZEBRA  Otevřít v novém okně

srdečně Vás zveme na Vernisáž pořádanou studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která si klade za cíl seznámit veřejnost s činností jednotlivých neziskových organizací Zlínského kraje.

Výstava se koná od 16. do 28. února 2009 v přízemí budovy 21 (expozice), Třída T. Bati 21, Zlín.

Vernisáž 16. února 2009 v 18:00 hodin.

 celý článek >>
4. 2. Semináře pro neziskové organizace na získávání dotací z Evropské unie  Otevřít v novém okně

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s neziskovými organizacemi zahájí ve čtvrtek 5. února sérii 13 seminářů pro sdružení neziskových organizací o tvorbě projektů na čerpání prostředků z evropských fondů.

Interaktivní semináře pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v partnerství s Asociací nestátních neziskových organizací a Centrem pro komunitní práci.

 celý článek >>
4. 2. Dokumenty vztahující se k EVVO  Otevřít v novém okně
2. 2. Připomínky ke Koncepci rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji  Otevřít v novém okně

Na webu Zlínského kraje je vyvěšena návrhová část Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2009-2013. K této návrhové části máte možnost se vyjádřit do 16.2.2009.

 celý článek >>
2. 2. Vzdělávání pro neziskové organizace  Otevřít v novém okně
leden 2009
30. 1. Grantový program pro mladé „Make a Connection - Připoj se“  Otevřít v novém okně

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia přinášejí tři miliony korun na projekty mladých lidí.

 celý článek >>
30. 1. Organizace oprávněné pro školení hlavních vedoucích dětských táborů v roce 2009  Otevřít v novém okně

Organizace (viz odkaz) splnily podmínky stanovené MŠMT a jsou držiteli oprávnění pro školení hlavních vedoucích dětských táborů pro rok 2009 resp. oprávnění k pořádání kurzů pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase.

 celý článek >>
28. 1. Seminář o možnostech využití programu Mezinárodního visegrádského fondu  Otevřít v novém okně

Mezinárodní visegrádský fond je organizace založená v roce 2000 vládami zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která prostřednictvím grantů a stipendijních programů podporuje každý rok stovky projektů především v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, turistiky či výměny mládeže.

 celý článek >>
23. 1. 18. ročník prestižní soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí  Otevřít v novém okně

Uzávěrka soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 byla prodloužena na 31. leden 2009.

 celý článek >>
19. 1. Na zelenou 2009  Otevřít v novém okně

Výzva k předkládání žádostí o podporu v grantovém a asistenčním programu na podporu bezpečných cest do školy Na zelenou 2009.

Žadateli mohou být: školy všech typů, školská a další zařízení pracující s dětmi, neziskové organizace spolupracující se školami.

 celý článek >>
15. 1. Grantový program NA ZELENOU  Otevřít v novém okně

Nadace Partnerství za finanční podpory skupiny AXA vyhlásila 13. 1. 2009 třetí ročník grantového asistenčního programu Na zelenou, který je zaměřený na podporu bezpečných cest do škol.

Na ochranu dětí před dopravními nehodami a na rozvoj udržitelné dopravy bude letos v programu rozděleno 800 tisíc korun. O podporu svých dopravních projektů z programu Na zelenou mohou žádat všechny typy škol, školská a další zařízení pracující s dětmi v ČR.

 celý článek >>
15. 1. Projekt Živá knihovna  Otevřít v novém okně

Projekt realizuje OPIM o.s. - Organizace na podporu integrace menšin za finanční podpory Velvyslanectví Nizozemského království a Evropského fondu mládeže Rady Evropy.

 celý článek >>
15. 1. Předběžné výsledky dotačního řízení MPSV na rok 2009  Otevřít v novém okně

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo předběžné výsledky dotačního řízení na rok 2009.

Tyto výsledky jsou návrhem komise, nutné a závěrečné je chválení ministrem.

Informace o návrhu komise naleznete na: ttp://www.mpsv.cz/cs/6108


 celý článek >>
8. 1. Přímá dotace na činnost poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2009  Otevřít v novém okně

V souladu s Plánem bude v roce 2009 Zlínský kraj spolufinancovat a podporovat stávající i rozvojové sociální služby. Jedná se především o sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou. Kromě těchto služeb budou spolufinancovány také pobytové sociální služby, které mají celokrajský význam. Jedná se především o sociální služby poskytované osobám s demencí, osobám s duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. Konkrétní druhy sociálních služeb s vazbou na cílovou skupinu uživatelů, které jsou určeny k podpoře, jsou uvedeny v bodě 1.3 Informací pro žadatele.

 celý článek >>
7. 1. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 10. listopadu 2008  Otevřít v novém okně
7. 1. Usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1603  Otevřít v novém okně

Usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1603 k návrhu Dodatku č. 8 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro účely podpory nadací ve II. etapě, uzavřené podle § 18 odst. 2 písm. a) bodu 6 zákona č. 171/1991 Sb.

(Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-16--prosince-2008-c--1603-51295/)

 celý článek >>
5. 1. Nová publikace - Životní prostředí očima nevládních organizací  Otevřít v novém okně

Jedná se o příspěvky z oborového setkání ekologických nevládních organizací v říjnu 2008

 celý článek >>
5. 1. Grantový kalendář - nabídka předplatného  Otevřít v novém okně

Grantový kalendář je přehled uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů, ve kterých mají neziskové organizace možnost žádat o poskytnutí finančních prostředků na své projekty.

 celý článek >>
prosinec 2008
19. 12. 3. výzva k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu  Otevřít v novém okně

NROS - nadace rozvoje občanské společnosti na svých webových stránkách zveřejnila 3. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro NNO s názvem "Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO". Částka alokovaná pro tuto výzvu je 1,9 mil EUR.

 celý článek >>
12. 12. Zlínský kraj zahájil elektronický vzdělávací kurz o řízení a administraci projektů  Otevřít v novém okně

Zlínský kraj spustil vzdělávací elektronický, tedy "e-learningový" kurz na téma "Řízení a administrace projektů" určený pro širokou veřejnost. Kurz je určen pro potenciální žadatele a především pak příjemce finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava.

 celý článek >>
11. 12. Nový portál EFS  Otevřít v novém okně

Dne 3. 12. 2008 byla spuštěna nová verze portálu ESF. Obsahuje řadu novinek a vylepšení.

 celý článek >>
9. 12. Iinformace o dalších výzvách pro předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu  Otevřít v novém okně
5. 12. Návrh věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích  Otevřít v novém okně

Veřejnost má možnost se k tomuto materiálu vyjadřovat prostřednictvím těchto internetových stránek, a to v období od 4. prosince 2008 do 18. prosince 2008.

 celý článek >>
4. 12. Zápis z Rady vlády pro NNO ze dne 10. 10. 2008  Otevřít v novém okně
3. 12. Příručka "táta doma"  Otevřít v novém okně

E-learningová příručka "táta doma" byla letos poprvé uvedena na český trh a je pro všechny zájemce o téma rodičovství zdarma dostupná na adrese www.tatadoma.cz.

 celý článek >>
1. 12. Program překlenovací pomoci "3P"  Otevřít v novém okně

Poštovní spořitelna a Nadace rozvoje občanské společnosti usnadní neziskovým organizacím financování jejich projektů. Společný Program překlenovací pomoci "3P" otevře neziskovkám cestu k návratným nadačním příspěvkům, poskytovaných NROS díky nekomerčnímu úvěru Poštovní spořitelny, které jim pomohou překonat období do poskytnutí dotací u veřejných rozpočtů a EU. (tisková zpráva NROS a Poštovní spořitelny)

 celý článek >>
1. 12. Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 12. září 2008  Otevřít v novém okně
1. 12. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 16. října 2008  Otevřít v novém okně
1. 12. Zápis ze schůze Výboru pro regiony ze dne 16. října 2008  Otevřít v novém okně
1. 12. Pomozte dětem - 10. ročník sbírky  Otevřít v novém okně

NROS: Celkem 15 246 369 Kč poputuje k devadesáti projektům nestátních neziskových organizací po celé ČR, které uspěly v 10. ročníku veřejného výběrového řízení Pomozte dětem!. Výtěžek 10. ročníku sbírky umožní realizovat roční projekty zaměřené na zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let žijících v České republice. Sbírkový projekt Pomozte dětem! společně organizují Česká televize (ČT) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) s cílem přispívat ke zvyšování kvality života dětí, ke kultivaci dárcovství, posilování společenské odpovědnosti firem a k rozvoji dobrovolnictví.

 celý článek >>
listopad 2008
20. 11. Máte možnost propagovat vlastní organizaci  Otevřít v novém okně

Všechny organizace, které se zaregistrovaly zde na portálu mají možnost propagovat a informovat veřejnost o vlastní organizaci a jejich aktivitách. Vše je k dispozici bezplatně. Podrobné informace naleznete na portálu v rubrice Nápověda.

 celý článek >>
18. 11. Z Fondu Zelené energie bylo podpořeno 15 projektů  Otevřít v novém okně

Většina z 15 letos vybraných projektů spadá do kategorie osvěty a vzdělávání - osm projektů tohoto zaměření získalo podporu v celkové hodnotě přesahující 2 miliony korun. S přibližně stejnou částku se podělí i pět projektů kategorie výzkumu. Kategorie výstavby zařízení souvisejících s využíváním obnovitelných zdrojů je letos zastoupena dvěma projekty oceněnými grantem v hodnotě celkem asi 1,5 milionu korun.

 celý článek >>
18. 11. Zlínský kraj zahájí elektronický vzdělávací kurz o řízení a administraci projektů  Otevřít v novém okně

Začátkem prosince 2008 spustí Zlínský kraj vzdělávací elektronický, tedy "e-learningový" kurz na téma "Řízení a administrace projektů" určený pro širokou veřejnost. Kurz je určen pro potenciální žadatele a především pak příjemce finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava.

 celý článek >>
14. 11. Nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy  Otevřít v novém okně
5. 11. Nové vládní Zásady poskytování dotací pro NNO zlepší jejich financování  Otevřít v novém okně

Neziskové organizace už nebudou dostávat peníze až v polovině roku. Vláda schválila nový materál Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím.

 celý článek >>
5. 11. Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách  Otevřít v novém okně

Účelem navrhované právní úpravy je sjednocení rozhodovací praxe obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kdy nyní v cca 5 % případů dochází k tomu, že příspěvek na péči je přiznán podle výsledku sociálního šetření, nikoliv podle výsledku posouzení stupně závislosti. Změnu v pondělí přijal na návrh MPSV kabinet Mirka Topolánka.

Zdroj: OS noviny

 celý článek >>
4. 11. Operační program Životní prostředí dává možnosti neziskovým organizacím  Otevřít v novém okně

03.11.2008 - Státní fond životního prostředí pořádá cyklus seminářů o možnostech čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí pro nevládní neziskové organizace.

 celý článek >>
3. 11. Veřejná debata na téma Věcný záměr zákona o veřejně prospěčných organizacích  Otevřít v novém okně

Veřejná debata se koná dne 21. listopadu 2008 od 14:00 hod. v Lichtenštejnském paláci

(U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1).

 celý článek >>
říjen 2008
29. 10. Zveme na seminář Evropská dobrovolnická služba  Otevřít v novém okně

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky se základními cíly a principy Evropské dobrovolné služby, předat informace jak se do EVS zapojit jako organizace (vysílání či hostění dobrovolníků) či jak vyrazit do světa jako dobrovolník. Prakticky, s konkrétními příklady. Součástí semináře je stručné představení Programu Mládež v akci.

 celý článek >>
29. 10. Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru  Otevřít v novém okně

Tento dokument je nyní k dispozici pro připomínkování širokou veřejností.

 celý článek >>
22. 10. Setkání s tvůrci zákona - Zákon o veřejně prospěšných organizacích  Otevřít v novém okně

Ve středu 29.10.2008 ve 14:00 pořádá Asociace NNO Zlínského kraje setkání k přípravě Zákona o veřejně prospěšných organizacích.

 celý článek >>
22. 10. Plán výzev Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod na rok 2009  Otevřít v novém okně
22. 10. Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii RVNNO ze dne 23. září 2008  Otevřít v novém okně
16. 10. 10. ročník celostátní soutěže Cena Milana Chába  Otevřít v novém okně

Na Cenu Milana Chába mohou být nominovány osobnosti z celé České republiky, které svými počiny například v organizacích státní správy, organizacích poskytujících sociální služby, školách atd. přispěly k sociálnímu začleňování dítěte či dospělé osoby, k jejímu směřování ze speciálního prostředí do běžného života.

 celý článek >>
15. 10. Krajský veletrh EVVO 2008  Otevřít v novém okně

pořadí 5. Krajský veletrh aktivit a programů na podporu EVVO veletrh zahájili studenti Střední lesnické školy v Hranicích fanfárou. Veletrhu, který se uskutečnil 24. září v příjemném prostředí střediska volného času Alceda, se letos zúčastnilo kolem 65 účastníků.

(Jana Vodáková, SOŠ Otrokovice, redakce portálu www.zkola.cz )

 celý článek >>
8. 10. Máte možnost připomínkovat teze věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích.  Otevřít v novém okně

Na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byl zveřejněn formulář pro připomínkování tezí věcného záměru zákona o veřejné prospěšnosti. K tezím je možné se vyjadřovat od 1. října 2008 do 31. října 2008.

 celý článek >>
8. 10. Nominace na udělení „Ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji“ v roce 2008  Otevřít v novém okně

KATEGORIE: 1. osobnost 2. ředitel školy, školského zařízení 3. školní koordinátor EVVO, pedagog 4. komunální politik, pracovník veřejné správy 5. podnikatel 6. škola, školské zařízení 7. nezisková organizace 8. rodina 9. projekt realizovaný na území Zlínského kraje 10. objev v oblasti EVVO (jednotlivec, organizace)

 celý článek >>