Fond ohrožených dětí, o.s. - pobočka Zlín

Sídlo

Osvoboditelů 91
760 01 Zlín

okres Zlín, Kroměříž

Kontaktní informace

Statutární zástupce: JUDr. Marie Vodičková
Kontaktní osoba: Bc. Milena Mahďáková, DiS.

Telefon:724 567 509, 724 567 510
Fax:577 432 538
E-mail:fod.zlin@fod.cz
Web:http://www.fod.cz/
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

Obecně pro FOD:
Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Ve Zlínském kraji jsou 2 pobočky: FOD Zlín, FOD Kroměříž a 1 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: Zařízení FOD Klokánek v Kroměříži.

Konkrétně pobočku FOD Zlín:
Pobočka FOD Zlín je dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách registrována jako sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Jako pověřená osoba podle zákona č. 359/99 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí vykonává na základě pověření MPSV sociálně-právní ochranu dětí:

- vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (týrané, zneužívané, zanedbávané i jinak sociálně ohrožené děti) a poskytování podle potřeby ve spolupráci s příslušnými státními orgány či jinými institucemi na ochranu dětí potřebné pomoci,
- vykonávání dalších činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy,
- poradenská a hmotná pomoc potřebným rodinám s dětmi či náhradním rodinám,
- pomoc dětem, které po dosažení zletilosti odcházejí z dětských domovů a jiných zařízení náhradní výchovné péče, integrovat se do společnosti poradenskou a sociální pomocí či zprostředkování dalších kontaktů se sociálním prostředím,
- vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, dále jejich oznamování a navrhování krajskému úřadu atd.



Další informace

Cílem projektu je poskytovat rodinám s dětmi sociálně aktivizační služby.
Poskytovat jim podporu pomocí sociální služby, která jim umožní, aby děti mohly zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se o celkovou práci s rodinou, popřípadě asistenci pracovníků FOD u předávání dítěte či asistence při styku rodiče s dítětem v případě vyhrocených situací mezi rodiči.
Fond ohrožených dětí také provádí soustavné dlouhodobé sanace rodin, s jejich přispěním se daří stabilizovat rodinné prostředí natolik, že děti mohou zůstávat ve své biologické rodině.
V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se pobočka věnuje např. podpoře a nácviku rodičovského chování vč. vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpoře a nácviku sociálních kompetencí, jednání na úřadech apod.
Zaměřuje se na výchovné, vzdělávací i aktivizační činnosti, pomáhá při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytuje i sociálně terapeutické činnosti a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
FOD uvedené činnosti poskytuje na základě:
- žádosti rodičů,
- žádosti ohrožených dětí,
- oznámení okolí (sousedů, pedagogů, rozšířené rodiny atd.),
- anonymních oznámení,
- oznámení jiných institucí,
- soudním rozhodnutím.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 4. 2019
Svátek má Marcela.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio