ZA SKLEM o.s.

Sídlo

Pardubská 293
76312 Zlín, Vizovice

okres Zlín

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Marta Pečeňová
Kontaktní osoba: Marta Pečeňová

Telefon:725 113 867
E-mail:info@zasklem.com
Web:http://www.zasklem.com
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

Občanské sdružení Za sklem o. s.

Datum vzniku: 22. 2. 2011

Posláním sdružení je poskytovat osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Cílovou skupinou jsou prioritně lidé s poruchou autistického spektra.

Pro naplnění tohoto poslání si sdružení vytyčilo tyto cíle:
1. Podílet se na zlepšení kvality života cílové skupiny a všestranná podpora jejich rodin.
2. Větší integrace cílové skupiny do společnosti.
Formy činnosti:
a)rozvoj a podpora výchovně vzdělávacího procesu,
b)podpora odborné práce s rodinami osob s PAS (např. terapeutické skupiny pod odborným vedením),
c) volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, které směřují k podpoře cílové skupiny a její mu zviditelnění,
d)informování a osvěta laické i odborné veřejnosti - pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o tyto osoby, o problematice PAS,
e)podpora, zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby s PAS,
f) zprostředkování odborné péče pro osoby s PAS a jejich rodiny,
g)usilování o kvalitativní růst služeb pro osoby s PAS,
h) prohlubování vzdělávání členů sdružení v problematice PAS (semináře, kurzy, konference),
ch)získávání darů od jiných právnických a fyzických osob, pořádání benefičních akcí, veřejných sbírek,
i)usilování o získávání finančních prostředků formou dotací a grantů,
j)spolupráce s orgány samosprávy, s dalšími neziskovými organizacemi a právnickými osobami, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů sdružení.

Od 1. 9. 2014 jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Konkrétně se jedná o službu Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s PAS.

Více informací na www.zasklem.comKatalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 4. 2019
Svátek má Oto.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio