Komunitní centrum pro rodinu DOMINO - Uherské Hradiště

Sídlo

Růžová 436
686 01 Uherské Hradiště

okres Uherské Hradiště

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Mgr. Leona Hozová
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Ťoková

Telefon:732 575 197
E-mail:info@idomino.eu
Web:http://www.idomino.eu
 

Naše činnost

DOMINO cz, o.s. je krajskou neziskovou organízací dětí a mládeže. Organizace má sídlo ve Zlíně a pobočky celkem v deseti městech a obcích Zlínského kraje. Jednou z těchto poboček je město Uherské Hradiště.
Posláním organizace DOMINO cz, o. s. je především:
• iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy. Prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci.
• podpora „Úmluvy o právech dítěte“ – oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.
• podpora právní ochrany dětí, mládeže a ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.
• posilování mateřské role ženy ve společnosti.
• posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a její hodnoty, rodičovské výchovy a mezigenerační odpovědnosti v rámci rodiny.
• koordinování, propagování a rozšiřování poslání a činnosti sdružení.

Ke zdárnému naplnění poslání vedou specifické cíle, které se v organizaci plní v 10 střediscích, na které se organizace rozčlenila pro lepší přehlednost, systematičnost a transparentnost.

Věnujeme se celým rodinám, pro něž pořádáme rodinné akce, jako např. karneval, Mikulášské veselice, velikonoční a vánoční dílničky, víkendové tvoření, výlety, táboráky a další. Pro samotné rodiče organizujeme různé besedy.
Tyto naše aktivity ale nemohou existovat bez Vás a Vašich dětí, a proto jste srdečně zváni do všech kroužků a na naše akce.
Projekty, které jsme realizovali

viz webové stránky organizace DOMINO: www.idomino.euDalší informace

Aktivity pro maminky (ale i tatínky či babičky a dědečky) s dětmi:
KLUBÍČKO – cvičení pro dospělé s našimi nejmenšími dětmi od 1 – 3 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení vede odborná pedagogická lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Klubíčka dělíme na několik oddělení s omezeným počtem míst, kde jsou děti stejného věku. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách. Jeden běh trvá 12 týdnů.

MUZICÍROVÁNÍ – kroužek pro maminky s dětmi od 1 roku, zaměřený na vývoj dítěte po stránce hudební a motorické.
V kurzu zažijete spoustu zábavy, ale i ponaučení. Je zaměřený na zpívání, tancování, pohybové hry, rytmické hry a hry s hudebními nástroji.

BROUČCI – MASÁŽE KOJENCŮ A BATOLAT – určeno pro maminky s miminky od 6 týdne věku do 11 měsíců. Vede odborná lektorka. Jeden běh trvá 5 týdnů.

DŽAMPÍK – pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1,5 do 6 let, sportovní klub pro děti, kde si zlepšují koordinaci těla, motorické cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí aktivních her, písniček. Individuální přístup, omezený počet míst ve skupince. Děti jsou do skupinek rozděleny dle věku. Jeden běh trvá 5 měsíců ( září – leden, únor – červen).

HERNA – určená pro rodiče s dětmi ve věku 0– 5 let. Volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, hračkám a k sportovnímu nářadí. Děti se mohou vydovádět a jejich maminky si mohou v klidu popovídat s druhými maminkami.

Aktivity pro děti:
VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – pro děti 1 do 4 let věku, výuka dětí k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově, pravidelné vycházky do přírody, příprava dítěte na vstup do mateřské školy. Individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince – nutno se předem objednat.

PŘEDŠKOLÁČEK – s využitím prvků Montessori pedagogiky. Všeobecná příprava dětí od 4 let na vstup do školy. Komunikace, rozvoj řeči a slovní zásoby, vizuální a sluchové vnímání, grafomotorika aj.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – určeno pro děti od 6 měsíců do 5 let věku v momentě, kdy maminka potřebuje nečekaně na pár hodin pohlídat své dítě. Hlídání se platí hodinově a je nutno se předem telefonicky objednat. Hlídání zajišťujeme každý pracovní den.

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA – pro děti od 3 do 6 let, pohybová výuka pomocí moderních dětských písniček a básniček. Ideální pro přípravu na vstup dětí do kolektivu. Nenásilnou formou se děti naučí základy držení těla, základní pohybové návyky a cviky.

SPRÁVŇÁCI – sportovní klub pro správné kluky a holky od 3 let do 6let, kde se naučí různé druhy sportů a jejich pravidla. Výborná příprava na sportovní aktivity v pozdějším věku (fotbal, hokej, atletika, míčové hry). Odborný a individuální přístup, omezený počet míst ve skupince. Děti jsou do skupinek rozděleny dle věku. Jeden běh trvá 5 měsíců
(září – leden, únor – červen).

KERAMIKA – keramický kroužek pro děti od 3 let do 12 let. Děti si zde zdokonalují svou jemnou motoriku, rozvíjí fantazii, obrazotvornost, představivost. Děti se naučí pracovat s hlínou, tvořit keramické výrobky od zvířátek až po ručně zdobené hrníčky a jejich glazování. Odborný a individuální přístup, omezený počet míst ve skupince. Děti jsou do skupinek rozděleny dle věku. Jeden běh trvá 5 měsíců (září – leden, únor – červen).

ŠIKULKA – výtvarný kroužek pro děti od 2 let do 6 let. Děti se zábavnou formou učí různé výtvarné techniky, rozvíjení obrazotvornosti, poznávání tvarů, barev, rozvoj jemné motoriky. Čas pro šikovné dětské ruce, které se přiučí, jak pracovat se štětcem, plastelínou a barvičkami. Odborný a individuální přístup,omezený počet míst ve skupince. Děti jsou do skupinek rozděleny dle věku. Jeden běh trvá 5 měsíců (září – leden, únor – červen).

ÚŽASŇÁCI - kroužek pro hyperaktivní děti ve věku od 4 do 7 let. Děti se budou učit pracovat ve skupině. Děti zde zažijí úspěchy, zvýší si sebevědomí a začnou věřit ve své schopnosti. Kroužek bude probíhat 1x týdně po dobu jedné hodiny. Každá hodina bude rozdělena na sportovní aktivity, společenské hry a výtvarné aktivity. Odborný a individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince. Jeden běh trvá 5 měsíců (září - leden, únor - červen).

Nepravidelné akce:
NAROZENINOVÁ PÁRTY – chcete oslavit narozeniny svého dítěte a pozvat jeho kamarády do velkého prostoru a vybavené herny? Nabízíme Vám prostory komunitního centra pro rodinu, animační program, možnost zajištění občerstvení, nutno si předem domluvit termín!
MAŇÁSKOVÉ DIVADLO – pravidelně vždy jednou za měsíc za dětmi přijdou maňásci se svou novou pohádkou.
HALOWEEN – dlabání dýní, různých strašidýlek, určeno pro maminky s dětmi, nutná vlastní menší dýně, večerní show.
SVĚTLUŠKOVÝ REJ - lampionový průvod městem pro rodiče, prarodiče a jejich děti. Pojďte s námi a se svým světýlkem poznávat krásy večerního města.
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ A RODIN – vánoční a jarní fotografování dětí profesionálním fotografem.
MIKULÁŠ – k hodným dětem chodí Mikuláš… Nutno se předem objednat k zajištění balíčku pro Vaše dítě, omezený počet míst. . ADVENTNÍ VĚNCE – výroba adventních věnců, určeno pro maminky a jejich děti, nutno se předem objednat k zajištění materiálu.
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ – posezení s rodiči a dětmi u šálku čaje a cukroví, povídání o Vánocích a tradicích.
VÍKENDOVÉ PROGRAMY PRO MAMINKY – vždy jednou měsíčně. Zaměření každého programu a termíny budou upřesněny. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO MAMINKY – aktuální informace na webových stránkách www.idomino.eu.


Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 3. 2019
Svátek má Radek.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio