AKROPOLIS, o. s.

Sídlo

Stará Tenice 1195
686 01 Uherské Hradiště

okres Uherské Hradiště

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Mega, Mgr. Jitka Janíková
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Mega

Telefon:605273426, 608851095
E-mail:info@akropolis-uh.cz
Web:http://www.akropolis-uh.cz
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

Občanské sdružení AKROPOLIS, o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytnout rodičům s malými dětmi a lidem pečujícím o osobu blízkou možnost aktivního využití volného času a možnost dalšího vzdělání, které by usnadnilo mimo jiné návrat do práce po mateřské (rodičovské) dovolené.

Občanského sdružení AKROPOLIS, o.s. je provozovatelem rodinného centra AKROPOLIS v Uherském Hradišti, na Staré Tenici 1195, v němž je integrovaná herna, místnost pro kreativní činnosti, učebna a tělocvična. To umožňuje realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé současně se službou hlídání dětí v průběhu těchto aktivit.
Cíle sdružení lze shrnout do následujících bodů:

* organizovat pravidelné aktivity pro děti i dospělé - kurzy, semináře, přednášky a poradenství, a tím uspokojovat jejich sportovní, kulturní a vzdělávací zájmy. Po dobu aktivit dospělých sdružení zajistí kvalitní péči o jejich děti či osoby blízké.
* zajistit vzdělávání a doškolování klientů, vytvoření programů distančního vzdělávání, s cílem zvýšit možnosti při získávání pracovních příležitostí, po dobu presenčních vzdělávacích kurzů sdružení zajistí kvalitní péči o jejich děti.
* aktivně napomáhat klientům při hledání méně rozšířených variant pracovních úvazků, především formou spolupráce s orgány státní správy, odborným poradenstvím a začleněním pracovních nabídek a poptávek na webových stránkách sdružení.
* poskytovat dětem prostor pro vzájemné setkávání a využití volného času, organizovat pravidelné aktivity pro děti - kroužky či jiné programy.
* podporovat a zprostředkovávat společné aktivity rodičů s dětmi jako jsou pobyty v přírodě, výlety a tábory s organizovaným programem.
* prostřednictvím nabízených služeb přispívat ke zlepšování kvality života rodičů malých dětí v UHProjekty, které jsme realizovali

Projekt:
Training course Snoezelen and Dramatherapy

Mezinárodní školící kurz "Snoezelen a dramatherapy in practical use for youth" je projektem centra Akropolis podpořený Českou národní agenturou Mládež v programu Mládež v akci (4.3. Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží).
Školící kurz se konal v centru Akropolis v termínu 12.- 18.6. 2011, zapojeno bylo celkem 18 účastníků z 5 evropských zemí (CZ,UK,BU,RO,GR). Účastnili se psychologové, dramaterapeuti, speciální pedagogové a pracovníci s dětmi a mládeží převážně z neziskových organizací.

Cílem školení bylo seznámit účastníky se základy metody snoezelen, a s některými aspekty dramaterapie a především osvojení a zažití si praktických technik těchto dvou metod, které jsou velmi dobrým pomocníkem při práci s mládeží i s různými typy znevýhodnění.
Na školících kurzech programu MvA se hojně využívají metody neformálního učení (icebreaery, energisery, práce ve skupinách ..).
Vedlejším cílem je interkulturní učení a sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky i školiteli, představení programu MvA, práce s youthpassem a mnohé další, co s sebou vstřícná atmosféra mezinárodního týmu přináší.

Děkujeme také tímto za podporu nejen ČNA Mládež, která projekt podpořila, ale i Městu Uherské Hradiště, sociálnímu odboru a panu místostarostovi Ing. Procházkovi za podporu a vstřícnost při uvítání našich hostů na radnici, dále školitelkám Mgr. Janě Fajmonové ze speciální MŠ a ZŠ Nový Jičín, Mirce Veselé z Diakonie ČCE a Erice Kasco z Talentum fundation v Rumunsku a Mgr. Dagmar Mega za koordinaci projektu, sestavení a metodického vedení programu a facilitaci.
Nemalý dík patří také celému týmu centra Akropolis, který projekt více než rok intenzivně připravoval a úspěšně organizuje.

Projekt:
Leonardo mobility - pracovní stáž ve Velké Británii -

Rozšíření odborných dovedností pracovníků v rodinných centrech
Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) LEONARDO DA VINCI, podpořen Národní agenturou evropských programů.

Centrum Akropolis bylo vysílající organizací a koordinátorem projektu v programu celoživotního učení LLP Leonardo.
Partnery projektu byli Hamp comminity association a Bridgwater International (koordinátor Cllr. Brian Smedley) Stáže se zúčastnilo celkem 10 osob působících v rodinných centrech či v souvisejících sociálních službách.
Předmětem projektu byl výjezd této skupiny na dvoutýdenní stáž (11.9.-24.9.2011 - odlet byl z důvodu absence letu posunut na 25.9.2011) do partnerské organizace HCA V Bridgwateru, Somerset za účelem zapojit se do jejich pracovních aktivit a konkrétních programů a práce s cílovou skupinou
Dle pracovního zaměření byly účastnice zapojeny do pracovních aktivit na pracovištích HCA - zejména Recreation centre (nízkoprahové centrum pro děti a mládež a místní komunitu), advice centre (poradenské centrum pro osoby v tíživé životní situaci, imigranty ad). a Hamp Childrens centre (dětské centrum - "jesličky a školka").
Cílem bylo poznat pracovní proces a náplň práce sociálních pracovníků ve Velké Británii, způsob a metody práce s cílovými skupinami, seznámení se s britským sociálním systémem a navázání kontaktů.
Dílčím cílem byl rozvoj komunikace v cizím jazyce (angličtině) a poznání britského prostředí a kultury.
Účastnicím se stáž velmi líbila, vrátily se plny dojmů, nových zkušeností a zážitků, což všem dodalo energii při náročné práci v oblasti sociálních služeb a služeb souvisejících.
Stáži předcházela dvouměsíční jazyková a kulturní příprava.
Vzhledem k pozitivním ohlasům a spokojenosti všech zúčastněných připravujeme v následujícím období další pracovní stáže.
Našim partnerům, zejména Cllr. Brianu Smedley a Janě Bránecké, děkujeme za skvělou spolupráci, která přispěla k hladkému průběhu stáže!Další informace

Akropolis o. s. dále provozuje miniškolku Rolnička pro děti od 1,5 roku
Miniškolka pomáhá dětem zařadit se mezi vrstevníky, naučit se základům sebeobsluhy, prvního osamostatnění od maminky v příjemném rodinném prostředí. Chceme tímto pomoci i rodičům na rodičovské dovolené znovu se zařazovat postupně do pracovního procesu, zkrátka mít čas i na sebe a své aktivity.

V centru Akropolis najdete:
Pohybové aktivity
Aerobik
Pilates
Bossa pilates
Fitbox
Zumba
ZumbAtomic pro děti
Aerobic pro děti
Orientální/břišní tance pro dospělé
Jóga pro dospělé
Jóga pro těhotné
Cvičení nejmenších dětí s rodiči
Cvičení pro redukci hmotnosti

Výtvarné kurzy
Výtvarný kroužek pro děti
Arteterapie pro dospělé a mládež
Kreslení pravou mozkovou hemisférou
Olejomalba

Vzdělávací kurzy - počítačové kurzy - kurzy pro osobní rozvoj
Jazykové kurzy - Angličtina, Němčina, Španělština, Francouzština, Ruština
Kurz redukce hmotnosti pro ženy s nutriční poradnou
Open klub – otevřený klub pro náctileté se zahraničními dobrovolníky
Klub „Čáp“ - otevřený klub pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené.
Veselé hraní - patlámo – cvičení rodičů s dětmi: pro děti od 0,6 let –dopolední blok pro rodiče s dětmi, rozdělené podle věku.

Volná herna - Neorganizované hraní pro rodiny s dětmi

V centru Akropolis od 01/2012 působí REGIONÁLNÍ KONZULTANT pro Zlínský kraj | MLÁDEŽ V AKCI.

Všechny aktivity, činnosti a aktuální kurzy najdete podrobně popsané na našich webových stránkách www.akropolis-uh.cz

Těšíme se na Vás.
tým centra Akropolis

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
22. 1. 2020
Svátek má Slavomír.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio