Iskérka o.p.s.

Sídlo

Chodská 534
75661 Rožnov pod Radhoštěm

okres Vsetín

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Mgr. Alena Jbaili

Telefon:774064755
E-mail:info@iskerka.cz
Web:http://www.iskerka.cz
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

Iskérka o.p.s. je nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním v návratu do běžného života. Poskytujeme službu sociální rehabilitace v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlých obcích. Společnost byla založena v roce 2003 lidmi, kteří měli přímou zkušenost s nemocnými rodinnými příslušníky, kterým chtěli pomoci.
Naším přáním je pomoct lidem, kteří k nám přijdou, nalézt takovou podporu a sílu, aby si dále řídili svůj vlastní život mimo Iskérku. Snažíme se maximálně přispět k rozvoji jejich potenciálu a nabízet možnosti k jejich celostnímu rozvoji.
Lidé s duševním onemocněním žijí ve společnosti dalších lidí, a proto na podporu jich samotných úzce navazuje osvěta veřejnosti – zprostředkování informací o duševních onemocněních a jejich vlivu na lidský život a předávání zkušenosti, že lidé s duševním onemocněním jsou součástí naší společnosti a mnozí z nich ji také obohacují svou tvorbou.
V oblasti prevence a osvěty se každoročně připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.
Rodičům a dalším blízkým osobám lidí s duševním onemocněním pomáháme zvládat život s člověkem s psychiatrickou diagnózou prostřednictvím podpůrné skupiny pod vedením klinického psychologa.
Iskérka o.p.s. je členem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.Projekty, které jsme realizovali

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Dovybavení tvořivých rehabilitačních dílen
OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, je spolufinancován Evropskou unií
LUSH GMBH - DOBROČINNÝ KELÍMEK CHARITY POT PRO ISKÉRKU
Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné
Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji
Týdny pro duševní zdravíDalší informace

1a) Poslání organizace
Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně, samostatně a důstojně.

Osvětou přispíváme ke zlepšení postoje veřejnosti k duševně nemocným.

1a) Vize
Naší vizí je samostatný klient, spokojený se svým vlastním životem.
Jsme přesvědčeni, že naše podpora k tomu významně přispívá.

Podporujeme klienty v rozvoji sebepoznání, sebevědomí, samostatnosti a v opětovném nalezení smyslu života.

Přispíváme k rozvoji jejich vlastního potenciálu.

Posilujeme úlohu rodiny a blízkých v procesu sociální rehabilitace.

Rozvíjíme síť zaměstnavatelů, poskytujících pracovní místa pro s lidi duševním onemocněním (včetně osvěty a podpory v procesu zaměstnávání).

Podporujeme lidi, kteří pociťují duševní nepohodu, aby se nebáli včas vyhledat odbornou pomoc.

Dalším pilířem naší vize je společnost/veřejnost, přistupující k lidem
s duševním onemocněním bez předsudků.

Pořádáme/organizujeme vzdělávací aktivity, besedy a kulturní akce zaměřené
na duševní zdraví, osvětu a prevenci duševních onemocnění.

Věříme, že informování a dlouhodobá osvětová práce s veřejností snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků mezi duševně nemocnými
a tzv. "zdravou" populací. Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc.

A nezanedbatelnou součástí vize je profesionální přístup, respektovaná
a důvěryhodná organizace, jejíž zaměstnanci jsou spokojeni.

Tvoříme organizaci, která poskytuje sociální službu pro lidi s duševním onemocněním
na principech partnerství, úcty a profesionality.

Dbáme na spokojenost zaměstnanců.

Sdílíme společné hodnoty.

Podporujeme výměnné pobyty zaměstnanců mezi partnerskými organizacemi s cílem posilování kvality naší práce.

Jsme otevřeni změnám a novým přístupům v poskytované péči.

Zapojujeme se do tvorby koncepce bytové politiky města, regionu a kraje s cílem vytvoření dostupného bydlení pro lidi s duševním onemocněním.

Podílíme se na reformě psychiatrické péče.

Aktivně spolupracujeme se sítí poskytovatelů péče sociální i zdravotní, se školami, státní i podnikatelskou sférou, s dobrovolníky.

1 a) Hodnoty
Sdílení společných hodnot, jejich vědomí a přijetí/akceptace vede k větší spokojenosti a kvalitě práce uvnitř týmu i s klientem. Hodnoty se snažíme rozvíjet a naplňovat při každodenní práci.

• respekt a partnerství - ctíme individualitu, jedinečnost, svobodu myšlení

• profesionalita - odpovědnost, sebereflexe, otevřená komunikace, odborné znalosti
a dovednosti, odbornost, efektivita, kreativita, důslednost, plné nasazení, jistota, lehkost. Profesionál je správný člověk, který na správném místě dělá správné věci
ve správný čas.

• důvěra = víra - posilujeme víru ve vlastní schopnosti, rozvíjíme bezpečné prostředí, pozitivní a kreativní přístup

• ekonomická stabilita - efektivní a transparentní hospodaření, finanční rezerva, kvalitní a motivující finanční ohodnocení zaměstnanců

• loajalita - zachovávání dobrého jména organizace (dodržování slibů a dohod, spolehlivost ve vztazích se spolupracovníky), poctivost, snášenlivost při jednání, respektování zájmů druhých, sounáležitost s posláním a vizí organizace, schopnost přijmout nepopulární opatření či snášet nepohodlí ve prospěch organizace

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
28. 1. 2020
Svátek má Otýlie.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio