DOMINO cz, o.p.s.

Sídlo

Santražiny 4224 (areál mateřské školy)
760 01 Zlín

okres Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Mgr. Leona Hozová
Kontaktní osoba: Ing. Alena Hovorková

Telefon:577218708, 739141082
Fax:577211809
E-mail:info@idomino.eu
Web:http://www.idomino.eu
 

Naše činnost

Domino je krajskou neziskovou organizací, která pracuje na území Zlínského kraje.

1. Posláním organizace je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy, podpora zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských rolí, integrace rodin do společnosti, poskytování preventivních opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, podpora dětí z oblasti náhradní péče.2. Hlavními cíly činnosti organizace jsou:
- podporovat děti z oblasti náhradní péče (děti z dětských domovů a děti žijící v pěstounské péči) v rámci procesu osamostatňování se po ukončení náhradní péče
- podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy
- pomáhat rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči při začleňování do běžného života
- podpora "Úmluvy o právech dítěte" - oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální
- poskytovat odborné poradenství a supervizní podporu
- přispívat k podpoře mezilidských vztahů s fungující rodinou jako základním prvkem společnosti
- rozvíjet sebevzdělávání a seberealizaci založenou na získávání nových zkušeností, a to jak osobních, tak profesních
- obohacovat kulturní a společenský život ve Zlínském kraji se zaměřením na rodiny s dětmi

3. Ke zdárnému naplnění hlavních cílů činnosti sdružení vedou specifické cíle, které se v organizaci plní v 10 střediscích, na které se organizace rozčlenila pro lepší přehlednost, systematičnost a transparentnost:

1. Komunitní centra pro rodinu DOMINO - centra jako zařízení prevenci pro rodiny s dětmi. Posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy. Posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti. Poradenství v oblasti sociální, psychologické, pedagogicko-výchovné a sociálně-právní. Komunitní centrum otevřené všem lidem v rámci podpory rovných příležitostí.
2. DOMINO doprovázení - středisko, řešící dlouhodobou pomoc znevýhodněné skupině mladých lidí z náhradní rodinné péče. Podpora procesu osamostatňování dětí umístěných v náhradní rodinné péče. Umožnění dětem a mladým lidem získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro zvládání požadavků samostatného života. Provozování ergoterapeutických pracovišť. Provozování nácvikové kavárny Mraveniště. Poradenství pro tuto cílovou skupinu.
3. DOMINO – centrum volného času dětí a mládeže
Zabezpečení mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Podpora „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.
4. DOMINO prevence – provoz dětských klubů – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy. Prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci. Iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu osob všech generací před sociálně nežádoucími a negativními jevy, prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi, seniorům a ostatním skupinám ohroženým sociální exkluzí) k aktivní seberealizaci integrace skupin ohroženým sociální exkluzí do společnosti.
5. DOMINO generace - Budování a provozování multigeneračního komunitního centra s plným poradenským zabezpečením - denní aktivity pro účastníky bez ohledu na věk, práce a spolupráce se seniorskou generací.
6. DOMINO vzdělávání - zajišťování vzdělávání a odborné přípravy členů občanského sdružení, zaměstnanců občanského sdružení, popřípadě dalších zájemců o problematiku práce s dětmi, mládeží a rodinami s dětmi, dále o problematiku práce s ohroženými skupinami obyvatelstva. Zabezpečování vzdělávání mezi neziskovými organizacemi, odbornou veřejností apod. Lektorování.
7. Dětský klub cestovatelů DOMINO – pořádání rekreačně-ozdravných pobytů dětí a mládeže, rodin s dětmi, popř. jejich rodinných příslušníků s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a protidrogovou prevenci. Provozování střediska pro ozdravné, rekreační či sociálně výchovné pobyty dětí, mládeže a rodin s dětmi.
8. Taneční škola pro děti a mládež DOMINO - výuka společenského, moderního, scénického, klasického tance (popř. jiných druhů tanců a tanečních technik). Příprava těch nejlepších na vrcholové soutěže. Pořádání a účast na vrcholových soutěžích a přehlídkách v dané oblasti, pořádání kulturně-společenských akcí.
9. DOMINO dobrovolníci - budování a provozování dobrovolnického centra - výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků pro práci s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, rodinami s dětmi a jinou sociální skupinou.
10. DOMINO administrativa– zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Fundraising. Sponzorství. Dárcovství. Administrativa, personalistika a účetnictví organizace.Projekty, které jsme realizovali

viz webové stránky organizace www.idomino.euDalší informace

Obory působnosti organizace:
- sociální oblast
- děti, mládež, volný čas
- kultura
- vzdělávání

Okres působnosti organizace:
sídlo - okres Zlín
působnost: okresy Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Uherský Brod

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio