Spolek přátel hradu Lukova o.s.

Sídlo

Lukov č.e. 38
763 17 Lukov

okres Zlín

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jiří Holík

Telefon:608568142
E-mail:sphl@atlas.cz
Web:http://www.hradlukov.cz
 
Působnost: Ostatní

Naše činnost

Činnost spolku vyplývá už z jeho názvu a je převážně zaměřena na působení v areálu hradu Lukova. Zahrnuje především:
a) pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích a archeologickém výzkumu pod odborným vedením odborníky památkové péče,
b) péče o přírodu v okolí hradu i v celém regionu, snaha o trvale udržitelný rozvoj, péče o krajinu,
c) shromažďování materiálů o hradě (pověsti, vyprávění, fotografie), jejich zpracování a prezentace v areálu hradu či jiných k tomu určených prostorách,
d) pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací spolku, povedou k zpopularizování činnosti a získání dalších zájemců o činnost spolku,
e) pořádání seminářů, školení, konferencí, besed s odborníky, kteří mají blízký vztah k Lukovu,
f) získávání finanční podpory z různých zdrojů, jejich shromažďování na běžném účtu a použití k rozvoji činnosti spolku,
g) pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí,
h) navazování kontaktů se sdruženími obdobného charakteru, z nichž na prvním místě jsou Klub přátel Lukova - základní článek hnutí Brontosaurus,
ch) práce s dětmi a mládeží, organizování akcí a vzdělávacích programů pro ně,
i) spolupráce se Základní školou v Lukově, podpora její činnosti, zejména ve vztahu k historii, enviromentální výchově, vlastivědě či přírodovědě
j) aktivní spolupráce s Obcí Lukov, orgány regionální správy, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a ostatními společnostmi a institucemi, které mají vztah k hradnímu areálu.
k) provádění dalších aktivit, které povedou k rozvoji spolku
Při naši práci aktivně spolupracujeme s pracovníky Obecního úřadu v Lukově, památkové péče, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a dalších občanských sdruženíProjekty, které jsme realizovali

2012 Realizován celoroční projekt EVVO "Jak se žilo a žije ...",dokončena učebna tvůrčích aktivit,
2012 Izolace východní klenby západního paláce
2013 Izolace západní kelnba západního paláce
2013 Dokončení a kolaudace hradního jádra
2013 Realizován projekt "Hradní galerie - učíme se mezi hradními zdmi"
2013 Realizován projekt "Příroda kolem hradu"
2013 Realizovány aktivity spojené s tricetiletým výročím od zahájení památkové obnovy hradu
2014 Vzpomínkové aktivity na několika místech Zlínského kraje u příležitosti výročí úmrtí L Nekšovny a A z Valdštejna ve spolupráci s řadou partnerů
2014 Objevení místa stavby kostela sv. Jana Křtitele, dokončení izolačních prací zabraňujícím pronikání srážkových vod do konstrukcí záp. paláce
2014 Vybudování naučné stezky severním svahem hradu, realizován celoroční projekt "Za stromy na hrad Lukov"
2015 Realizace projektu EVVO "Učíme se na hradě"
2015 Dokončení a vysvěcení hradní kaple sv. Jana Křtitele
2015 Aktivity "25 let boje o hrad"Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 3. 2019
Svátek má Radek.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio