zlk.neziskovka.cz - články http://zlk.neziskovka.cz neziskové organizace ve Zlínském kraji cs Vzniklo Regionální poradenské centrum přeshraniční spolupráce Interreg V-A SR- ČR http://zlk.neziskovka.cz/2-vzniklo-regionalni-poradenske-centrum-preshranicni-spoluprace-interreg-v-a-sr-cr.html Na Krajském úřadě ve Zlíně zahájilo činnost Regionální poradenské centrum přeshraniční spolupráce Interreg V-A SR- ČR. Centrum najdete v 9. patře v budově krajského úřadu, kancelář č. 919. Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0100 Projektové dovednosti v EVVO http://zlk.neziskovka.cz/2-projektove-dovednosti-v-evvo.html Srdečně vás zveme na praktický workshop, který proběhne na 2 místech regionu. Workshop I: úterý 16. ledna 2018, 9.30 - 15.00 hodin Místo: Základní škola Rokytnice, Vsetín Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0100 POZVÁNKA na seminář ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR http://zlk.neziskovka.cz/2-pozvanka-na-seminar-zabezpeceni-osobnich-udaju-gdpr.html Seminář se uskuteční dne 22. ledna 2018  (sál A 14Ɩ15 Baťova institutu, Vavrečkova 7040, Zlín) Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100 Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018 http://zlk.neziskovka.cz/2-vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-podporu-vzdelavani-v-regionalnim-skolstvi-v-roce-2018.html Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018. Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0100 Seminář Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery http://zlk.neziskovka.cz/2-seminar-aktivni-neziskovky-duveryhodne-pro-darce-a-partnery.html Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve na seminář Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery 17. ledna 2018 od 13 do 16 hodin. Zasedací místnost č. 224 v budově č. 22 vedle sídla Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0100 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018 (SOC01-18) http://zlk.neziskovka.cz/2-program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivit-v-roce-2018-soc01-18.html Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 20.01.2018 do 02.02.2018 do 12:00 hod. Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100 Program na podporu kulturních aktivit a akcí (1. kolo) KUL01-18 http://zlk.neziskovka.cz/2-program-na-podporu-kulturnich-aktivit-a-akci-1-kolo-kul01-18.html Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 20. 1. 2018 do 02. 02. 2018 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví (RP06-18) http://zlk.neziskovka.cz/2-program-na-podporu-akreditovaneho-dobrovolnictvi-rp06-18.html Podporované aktivity Programu: koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř příjemců formou dotace na činnost. Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100 Program na podporu NNO v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2018 (RP07-18) http://zlk.neziskovka.cz/2-program-na-podporu-nno-v-oblasti-prevence-rizikovych-typu-chovani-v-roce-2018-rp07-18.html Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 1. 2018 do 9. 2. 2018 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100 Vyhlášení Programové podpory pro rok 2018 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. http://zlk.neziskovka.cz/2-vyhlaseni-programove-podpory-pro-rok-2018-z-fondu-zlinskeho-kraje-v-ramci-sekce-mladez-a-sport.html Jedná se o programy: - Program MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU (1. pololetí 2018) - Program MaS02-18 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL - Program MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100