Kalendář akcí

<< listopad 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Zobrazit akce konané daný den | týden | měsíc

Seznam akcí konaných
od 1. listopadu 2018
 
do 30. listopadu 2018
 
Kultura
2. 11. JSEM... Výstava tvorby Aleny Vitochové
Vernisáž 2.11.2018 od 17h v konferenčním sále
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
7. 11. Hudební akademie
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1630
15. 11. Den poezie
setkání regionálních básníků
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1630
Pro rodiče s dětmi
22. 11. Klub Puntík
Tentokrát s knihou Hlava v hlavě
určeno pro rodiče a děti ve věku od 3 do 6 let
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1700
30. 11. Den pro dětskou knihu
Předvánoční program pro děti a výstava knih s vánoční a zimní tematikou
12:00 - 17:00 hod odd. pro děti a mládež
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1200
Vzdělávání
2. 11. Základní legislativní povinnosti v bezpečnosti práce
Pro koho je seminář určen?
- Seminář je určen pro OSVČ, drobné podnikatelky, vedoucí NNO, které chtějí podnikat/fungovat v souladu s legislativními podmínkami.
- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí vašeho podnikání – neznalost neomlouvá!

Co Vás čeká?
- Cílem semináře je seznámení se základními legislativními povinnostmi, které vyplývají ze Zákoníku práce.
- Obsahem přednášky bude vysvětlení pojmů jako prevence rizik, odborná a zdravotní způsobilost, bezpečné pracovní prostředí, návody a provozní dokumentace, školení, používání osobních ochranných pracovních pomůcek a v neposlední řadě problematika pracovních úrazů.

Účastí na semináři tak získáte přehled, které zákonné povinnosti se vaší činnosti týkají a jak jejich plnění dokládat nejen ve vztahu ke kontrolním orgánům, ale i k pojišťovnám.

Více info: http://klub.csr-zlin.cz/events/zakladni-legislativni-povinnosti-v-bezpecnosti-prace-3/
Místo: Zlín
Organizátor: Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
Akci vložila organizace Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
9. 11. Obchodní dovednosti – Obchodní proces v praxi
Workshop je určen tomu, kdo při své práci musí přinášet do firmy/ instituce peníze a nechce to ponechávat náhodě. Nadšení je v obchodě důležité ale strategie vám přinese výsledky.

Co Vás čeká?
- Vysvětlení obchodní šablony, které používají špičkoví obchodníci a marketéři.
- Obchodní proces jako jádro zdravé organizace
- „Trychtýř“

Více informací: http://klub.csr-zlin.cz/events/obchodni-dovednosti/
Místo: Zlín
Čas: 0900
Organizátor: Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
Akci vložila organizace Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
16. 11. Trénink paměti a koncentrace
Zajímá vás, jak si lépe pamatovat informace? A jak je také lépe předávat? Chtěli byste se naučit třeba cizí jazyk, ale je to pro vás oblast sci-fi? Rádi byste zlepšili svou schopnost koncentrace? Zjistíte, že jsme to my sami, kdo si vytváří zbytečné překážky, abychom se naučili téměř cokoliv.

Co Vás čeká?
- Techniky zvyšování koncentrace
- Flow a multitasking
- Když děláme věci jinak
- Interaktivní paměťové testy
- Propojení krátkodobé a dlouhodobé paměti
- Najděte svůj ideální styl učení
- Využijte své smysly!
- Síla správného záměru

Více info: http://klub.csr-zlin.cz/events/trenink-pameti-koncentrace/
Místo: Zlín
Organizátor: Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
Akci vložila organizace Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
19. 11. Školení Účetnictví a daně neziskové organizace za rok 2018 a novinky pro rok 2019
Jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2018?
Jak sestavit účetní závěrku nebo přehledy za rok 2018 a na co si při sestavování dát pozor?
Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2018?
Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní?
Jaká je situace s evidencí tržeb u neziskové organizace?
Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, daních či v návazných oblastech fungování neziskové
organizace pro rok 2019?
Program
&#61623; Shrnutí základní právní úpravy pro nestátní neziskové organizace (NNO) – občanský zákoník, již neplatné
předpisy, individuální zákony - změny v průběhu roku 2018, novinky 2019
&#61623; Účetnictví v roce 2018
&#61623; Základní účetní povinnosti dle zákona o účetnictví
- kategorizace, účetní rok, jednoduché účetnictví
- účetní doklady, účetní sestavy, elektronizace účetnictví
- oceňování (reálná hodnota)
- inventarizace-požadavky a postupy roční povinné inventarizace
&#61623; účetní závěrka nebo přehledy z jednoduchého účetnictví za rok 2018 – struktura, vzory
&#61623; jak vykázat hlavní a vedlejší činnost
&#61623; jak vykazovat přijaté dary a dotace
&#61623; Novinky v účetnictví nestátní neziskové organizace pro rok 2019 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb., prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb.)
&#61623; Daň z příjmů v roce 2018 a novinky pro rok 2019
&#61623; veřejně prospěšný poplatník
&#61623; jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků
&#61623; jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené
&#61623; jak zdaní nezisková organizace přijaté dary
&#61623; jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně
a podmínky použití
&#61623; Jiné daňové povinnosti ve stručnosti – silniční daň, DPH
&#61623; Evidence tržeb v neziskových organizacích– stav a vývoj
Komu je seminář určen
Finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám
a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům.
Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení)
včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva, a další organizace
nezaložené za účelem podnikání. Daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.
Termín : pondělí – 19. listopadu 2018, začátek v 9 hodin, předpokládaný konec v 15 hodin
Lektor : Ing . M i l o s l a v a N e b u ž e l s k á , a u d i t o r k a
Místo konání : Klub kultury, Uherské Hradiště
Zálohová platba : 2.400 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.983 Kč bez DPH)
Variabilní symbol : 865 , číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - lze se přihlásit : na webu www.jvn.cz
e-mailem jvn@jvn.cz telefonicky 604914621
Místo: Klub kultury, Uherské Hradiště
Čas: 0900
Vstupné: 2400
22. 11. Akademie 3. věku
Zapomenuté osudy - přednáší M. Bittnerová
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1500
23. 11. Asertivní komunikace jako základ vyjednávání
Asertivita je komunikační výhodou v každé situaci, pracovní i soukromé. Pomáhá zdravě prosadit sebe a své zájmy, získávat sebedůvěru, zvládat konflikty, správně kritizovat a přijímat kritiku. Požádat o laskavost, ale i správně odmítnout.

Co Vás čeká?
- Seznámíte se s různými typy chování, s jejich riziky a správnými reakcemi na ně.
- Pomocí testu si ověříte svoji míru asertivity a způsob přístupu ke konfliktům.
- Vyzkoušíte si správné reakce na kritiku a při řešení konfliktu.
- Naučíte se správně požádat o laskavost, ale i odmítnout, když nechcete nebo nemůžete vyhovět.

Více informací: http://klub.csr-zlin.cz/events/asertivni-komunikace-jako-zaklad-vyjednavani/
Místo: Zlín
Čas: 0900
Organizátor: Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
Akci vložila organizace Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
26. 11. Jak se nám vaří z "made in EU" potravin?
Veřejná debata s dietoložkou Margit Slimákovou a europoslankyní Michaelou Šojdrovou
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1700
30. 11. BOZP: každoroční školení pro vedoucí zaměstnance
Upozornění: Pro lepší orientaci v problematice doporučujeme nejdříve absolvovat školení: Základní legislativní povinnosti v bezpečnosti práce (úvod do BOZP).

Pro koho je seminář určen?
- Pro ty, kteří chtějí mít klidný spánek :-)

Pokud máte víc jak 25 zaměstnanců, musíte mít firemního bezpečáka, nebo vám musí bezpečnost řešit externí odborník.

Pokud máte 0-25 zaměstnanců, můžete si bezpečnost práce řešit sami. Ovšem musíte být proškoleni externím odborníkem. A přesně tohle školení jsme pro vás připravili.

Účastí na semináři získáte osvědčení o proškolení osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a budete tak oprávněni jako proškolený vedoucí zaměstnanec školit dál svoje zaměstnance :-)

Více: http://klub.csr-zlin.cz/events/bozp-kazdorocni-skoleni-pro-vedouci-zamestnance/
Místo: Zlín
Organizátor: Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
Akci vložila organizace Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
Ostatní
1. 11. Klub dárců krve - výstava k 25. výročí činnosti spolku
1.11.2018 - 30.11.2018
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
6. 11. Co lze vyčíst z kostí...
V rámci týdne vědy a techniky přednáší RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD.
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
8. 11. Prohlídka krytu pod knihovnou
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
8. 11. Prezentace technických výsledků práce studentů COPT Kroměříž
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
10. 11. Svatomartinská muzejní noc
www.parkrochus.cz
Místo: Uherské Hradiště, Park Rochus
11. 11. Svatomartinské hodování
www.kromeriz.eu/akce/detail/65-Kromerizske-jarmarky-a-trhy.html
Místo: Kroměříž
14. 11. 150 let kroměřížského medailérství
MUDr. Aleš Hurdálek
v cyklu numismatických přednášek
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1630
21. 11. Zdraví skryté v potravinách
doc. Ing. Jiří Mlček, PhD.
o nových trendech a bioaktivních látkách v potravinách
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1630
21. 11. Vánoční tvorba
Klub zdraví Samari Vás srdečně zve na příjemné
středeční odpoledne věnované vánoční tvorbě.
Přijďte si s námi popovídat nad šálkem kávy
a zároveň si vytvořit vlastnoruční vánoční dekoraci.
Odpolednem Vás provede paní Hana Czvaligová,
Dis. Veškerý materiál je zajištěn.

Akci pořádá Samari, z.s. ve spolupráci s Klubem
seniorů, Štefánikova (Senior Beat Club) Zlín.
Projekt je podporován statutárním městem Zlínem.

Samari, z.s.
Burešov 4886, 760 01 Zlín
e.mail: samari@samari.cz
tel.: +420 777 808 777
www.samari.cz
IČO: 22671951
Místo: Klub seniorů, Štefánikova (Senior Beat Club) Zlín (SŠ Gastro Štefánikova)
Čas: 1600
24. 11. Slovácko v tradici
Místo: Uherské Hradiště, Reduta
24. 11. Minifestival ekozemědělství
www.iskopanice.cz
Místo: Zlín
26. 11. Adventní prodejní jarmark
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
27. 11. Historie transfuze
Přednáší primářka Transfuzního odd. FN Olomouc MUDr. Dana Galuszková, PhD., MBA.
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1600
28. 11. Autorské čtení a křest knih Terezy Richter
Freya I. Ve stínu moci
Freya II. Pandořina skříňka
Místo: Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž
Čas: 1630
29. 11. Výstava IGOR KORPACZEWSKI
Srdečně Vás zveme na výstavu:
IGOR KORPACZEWSKI
KW "Svoboda a nesvoboda"
Z důvodu nemoci autora vernisáž zrušena. Výstavu můžete navštívit od 29. listopadu 2018.
Výstava potrvá do 25. ledna 2019
www.galerie.kzvalmez.cz
GALERIE SÝPKA
E-mail: galerie@kzvalmez.cz, tel: +420 774 063 305
Facebook Galerie Sýpka
----------------------------------------------------------------------------
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p.o.
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
Místo: GALERIE SÝPKA Valašské Meziříčí
30. 11. Rozsvěcení stromu,farmářské trhy
www.kknapajedla.cz/cz/farmarske-aremeslne-
trhy
Místo: Napajedla,

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
24. 7. 2019
Svátek má Kristýna.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio