Poradna pro neziskovky

Vážení kolegové z neziskového sektoru,

na tomto místě Vám chceme pomáhat s Vaší činností, proto pokud si nevíte s něčím rady, nebo se chcete zeptat na názor jiných, využijte této poradny pro neziskovky.

Váš dotaz nebude pouze odeslán našemu pracovníkovi, ale zobrazí se i zde na této stránce, takže Vám budou moci odpovídat i ostatní.


 
   Váš dotaz   
Organizace:
Jméno:
E-mail:

Nezodpovězené dotazy

Dobrý den, chěla bych se zeptat zda spolek může vystavit fakturu a jak ji dále účetně řešit? Konkrétně se bude jednat o účel založení spolku, tedy vystoupení, za které dostaneme finanční odměnu. Nicméně je nutné, abychom si vystavili fakturu. Děkuji za odpověď
20. 1. 2020, 12:29   odpovědět na dotaz
PZ (Petra)
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně vyplnění daňového přiznání NO za rok 2019. V roce 2019 naše NO vybrala část záloh na pořádání semináře, který se bude konat na jaře 2020. Jedná se z hlediska DP o příjem, když daná akce bude fakturována až 2020? Jakým způsobem se případně mají dané zálohy na pořádání seminář začlenit do DP. Jinak, NO v roce 2019 neměla jiný příjem, pouze výdaje za vedení bankovního účtu. Děkuji za odpověď


Zodpovězené dotazy

Dobrý den, vedeme jako spolek střelnici - klubovou. Časem, nelze říct kdy, bychom chtěli zpřístupnit po splnění všech náležitostí střelnici i veřejnosti a pořádat zde kurzy k získání zbrojních průkazů a podobně. Otázka je, zda tuto činnost můžeme vykonávat nadále pod spolkem, zda spolek může vyplácet odměny např. za lektorství na základě smlouvy o dílo například, abychom nemuseli registrovat spolek jako zaměstnavatele, nebo jestli by nebylo vhodnější a "správně" na tuto činnost založit s.r.o.?
Odpovědi:
Spolek je založený sice primárně pro uspokojování potřeb členů, ale pokud dělá veřejně prospěšnou činnost, může ji nabízet i veřejnosti, a to i za úplatu.
Odměny může spolek vyplácet jakoukoli zákonnou formou, tedy i na smlouvu o dílo.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je nutné mít u zapsaného spolku, který je založený za účelem péče o handicapované, opuštěné a staré psy a shromažďování příspěvků pro jejich péči, nutné mít vedlejší hospodářskou činnost? Děkuji
Odpovědi:
17. 12. 2019, 09:55
Kopečná Karla
Dobrý den, spolek nemusí mít vedlejší hospodářskou činnost. Rozhodnutí je pouze na samotném spolku, zda chce vedlejší činnost vykonávat.
S pozdravem. Kopečná
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na správný postup při změně ředitele zapsaného ústavu. Rádi bychom, aby se původní ředitel ústav stal členem správní rady a původní člen správní rady novým ředitel. Je možné, aby ke stejnému datu rozhodla správní rada o volbě nového ředitele ústavu a zřizovatel by bývalého ředitele jmenoval členem správní rady? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem, Hana.
Odpovědi:
Výměna je možná, ale je potřeba dodržet postupy, které máte jednak popsané ve statutu nebo zakládací listině, a také dodržet náležitosti dané souvisejícícmi zákony a vyhláškami, aby soud změny zapsal.
Pokud budete chtít, napište mi na mail, poradím Vám konkrétně.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu, co dělat v případě, že Městský soud v Praze rozhodl již 17.10. o zapsaní spolku, no ten stále v elektronickém rejstříku zapsán není a banka nám kvôli tomu odmítá založit účet. Moc děkuji,s pozdravem
Luba Schmarcová
Odpovědi:
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob uvádí v § 96 (1) Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů. A v § 98 (1) Neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě uvedené v § 96 odst. 1, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty; to neplatí, byl-li před uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět.
Požádejte tedy soud o urychlený zápis.
Dobrý den, v roce 2014 jsme založili Spolek, ale ten doposud neměl žádnou, ani ekonomickou činnost. Jsme povinni zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku i když jsme hospodařili s nulou a nevedli tím pádem účetnictví? Děkuji.
Odpovědi:
Ano, účetní závěrku založit do sbírky listin ve veřejném rejstříku musíte, i když v ní budou jen nuly. Termín je (zjednodušeně) do konce roku. Pokud chcete, napište mi a pošlu vám jednoduchou osnovu.
Dobry den,
jsem statutar neziskovky a vdala jsem se.Co mám udělat a kam se obrátit v případě změny jména s OP?Nedostanu se teď kvůli tomu na účet.Dekuji
Odpovědi:
Velice se omlouvám za mylnou informaci: změny, které jsou zavedené v matrice jako změna příjmení, příp. úmrtí) se objeví v zápisu automaticky. Nemusíte žádat o jejich změnu.
Bohužel musíte provést změnu ve veřejném rejstříku. Vyplníte elektronický formulář, v něm pořádáte o výmaz své osoby se jménem za svobodna a zapíšete se jako vdaná, a to k datu sňatku. K návrhu přiložíte oddací list.
Dobrý den mám dotaz,

zakládáme spolek na zdraví a fitness, v rámci činnosti spolku neplánujeme žádnou podnikatelskou aktivitu, ale rádi bychom, aby spolek někdy v budoucnu mohl odkoupit nebo založiti s.r.o.? Ve stanovách jsme jen napsali, že spolek si zřizuje právo na založení obchodní společnosti. Chci se zeptat zda to musíme uvést jako vedlejší činnost a hlavně, když máme toto ve stanovách budeme potřebovat ŽL? Podnikat nebude spolek, ale ta obchodní společnost. Děkuji
Odpovědi:
Vedlejší činnost mít nemusíte, protože plánujete, že hospodářskou činnost bude vykonávat ten další subjekt. A ten by taky musel mít (za určitých podmínek) živnostenské oprávnění. Váš spolek ne.
Ale jde o velmi všeobecnou radu na základě velmi omezených informací.
Dobrý den jsme fotbalový klub (spolek) rádi by jsme při domacích zápasech si sami porodávali občerstvení (pivo,limo,klobásu) aby jsme si vydělali na chod klubu musíme mít živnost na občerstvení ? Děkuji
Odpovědi:
7. 8. 2019, 08:09
Dobrý den, tady je otázka, jak často budete lihoviny prodávat. Neziskové organizace všeobecně koncesi nepotřebují, a to v případě, že je prováděn prodej lihovin na akci, kterou pořádá neziskovka a není to v rámci podnikatelské činnosti. Doporučuji se obrátit na příslušný živnostenský úřad, protože názor některých živnostenských úřadů je ten, že pokud se jedná o opakovanou činnost, může jít již o podnikatelskou činnost. Například pokud v období 6 měsíců po sobě jdoucích jsou pořádány opakované akce častěji než náhodně. Lze tedy říci, že nutnost koncese je třeba posoudit individuálně.
25. 7. 2019, 22:54   odpovědět na dotaz
MMC (Petr)
Dobrý den, dne 26.3.2018 jsem poslala na email všem členům a také doporučeným dopisem na adresu sídla
Oznámení o vystoupení ze spolku...
Tímto oznamuji, že s účinností od doručení tohoto oznámení vystupuji ze spolku ....
Žádám o zrušení a výmaz u Krajského soudu v Brně spisová značka L ... ze seznamu členu ve spolku ...., ke dni doručení tohoto oznámení (nejpozději do 1.4.2018).
Oznámení bylo odesláno všem členům jako emailová příloha, také bude tento dokument odeslán 27.3.2018 doporučeně na adresu sídla.

Doposud, když se dívám na členy, tak tam jsem, ale stále vedený. Mohu vás poprosit co mám teď dělat.Mám strach, aby se nedostali do nějakých problému atd. a já tam stále figuruji. Co mám prosím udělat, aby došlo k výmazu mé osoby z tohoto spolku?Děkuji moc za pomoc. S pozdravem Petr
Odpovědi:
O výmaz své osoby z veřejného rejstříku můžete soud požádat i sám, jako oprávněná osoba. Soudu ale musíte doložit, že Vaše členství v orgánu, ve kterém jste veden, opravdu zaniklo. - Jde-li o zrušení členství v orgánu organizace. Řadoví členové spolku se do rejstříku nezapisují.
29. 7. 2019, 14:54
Robert
Dobrý den, mám stejný problém. Už se vám někdo ozval, jak tuhle situaci řešit?

Děkuji
Dobrý den, jsme komorní orchestr s členstvím na základě dobrovolnosti (bez odměn) a minimálně jednou ročně pořádáme koncerty, máme tudíž příjmy ze vstupného (+ dotace na činnost). Za poslední tři roky byla naše hlavní činnost zisková. Vedlejší - hospodářskou činnost neprovozujeme. Je možné kumulovat zisk (třeba i douhodobě) a nepřijít o status neziskové organizace? Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
7. 8. 2019, 08:19
Dobrý den, ano, nezisková organizace může vytvářet zisk, ale tento zisk musí být vložen opět ve prospěch organizace.
26. 6. 2019, 11:13   odpovědět na dotaz
Kamila L.
Dobrý den, chci se zeptat zda může fungovat spolek pod spol.
s.r.o. ?
Děkuji,
s pozdravem
K. Lovecká
Odpovědi:
Nevím, jak přesně "pod s.r.o." bude spolek fungovat. kdo bude zakladatelem, jaký vzájemně prospěšný účel bude spolek mít. Jaké budou vztahy s.r.o. a spolku. To vše rozhoduje.
18. 6. 2019, 22:50   odpovědět na dotaz
Renáta
Dobrý den,
před lety jsem podepsala členství v zakládaném zapsaném spolku. Bohužel jsem se poté s ostatními členy nepohodli a již s nikým z nich nejsem v kontaktu. Mohu někde zjistit, zda jsem vedena jako člen? K přerušení kontaktů došlo v průběhu schvalování zapsaného spolku, proto nevím, zda jsem nebo nejsem členem. Předem moc děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Právo na tuto informaci máte dvojí: jednak by spolek měl vést seznam svých členů, také proto, aby bylo jasné, kdo tvoří nejvyšší orgán (valnou hormadu, členskou schůzi, shromáždění...) a koho na ni pozvat.
Z druhého úhlu máte podle GDPR právo na informaci, zda a jaké osobní údaje o vás spolek zpracovává - z toho vyplyne, jestli vás vedou jako člena, jinak totiž nesmí vaše údaje zpracovávat.
Dobrý den, založila jsem ústav na vzdělávání, výchovu a péči. První činnosti je vybudování a provoz dětské skupiny. Mohu se jako zakladatel a ředitel ústavu zaměstnat jako projektový manažer a ředitel dětské skupiny na částečný úvazek? Kdo podepisuje smlouvu? Máme jen správní řadu o 3 členech, ti to případně rozhodnou a podepíší? Děkuji moc AJ
Odpovědi:
Ano, můžete. Můžete být zaměstnaná i na pozici ředitele ústavu, stejně jako na jakoukoili jinou práci, kterou ústav potřebuje. Principiálně můžete uzavřít pracovní smlouvu sama se sebou, ale je lépe pro takové případy dát někomu plnou moc k podpisu za ústav.
Dobrý den,musíme prosí podávat DP ,když máme peníze pouze z darů a členských příspěvků?
Děkuji moc MR
Odpovědi:
Ne, daňové přiznání z příjmu PO podávat v tomto případě nemusíte. Bližší informace najdete tady: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/obecne-informace
14. 3. 2019, 10:32   odpovědět na dotaz
Drahokam (julia)
Dobrý den, chci založit obecné prospěšnost společnost, zakladatelka budu sama, kolik lidí musí být v dozorčí radě ? je stanoven věk ??? děkuji zdraví Svobodná
Odpovědi:
14. 3. 2019, 10:39
K. Kopečná
Dobrý den, obecně prospěšné společnosti bylo možné zakládat pouze do 31. 12. 2013. Po 1. 1. 2014 již není možné o.p.s. založit. Doporučuji zvolit jinou právní formu neziskové organizace např.: spolek, ústav... Informace o založení naleznete na tomto portálu v rubrice Důležité informace. S pozdravem. K. Kopečná
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně vkladu pri zakládání neziskovky, jehož potvrzení mi má dát banka. Já ale nemohu založit bankovní účet pro jeste neexistující neziskovku (nemam IČO). Mohu tedy uložit vklad neziskovky například na svůj osobní účet, nebo jakým způsobem můžu získat potvrzeni o vložení vkladu? Děkuji
Odpovědi:
Existují banky, které vám založí účet i na neexistující subjekt. Většinou jim stačí stanovy či statut a zakládací listina budoucí organizace. Odblokují ho ve chvíli, kdy jim pak donesete výpis z veřejného rejstříku.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda spolek může dát odměnu fyzické osobě , např. za přednášku nebo hudební vystoupení, když není zaregistrován na FÚ k dani ze závislé činnosti? Příjmy spolku jsou pouze členské příspěvky a dotace obce ve výši 10000-20000 ročně. Je nějaký způsob, jak lze odměnu vyplatit ? Děkuji a přeji hezký den.
Odpovědi:
12. 3. 2019, 13:01
Sepište dohodu o provedení práce a na jejím základě můžete vyplatit odměnu.
Dobrý den, měl bych na Vás dotaz, zda jsem povinnen dělat daňové přiznání za neziskovou organizaci, v případě, že sponzorské dary nepřevíšily výdaje. moc děkuji
Odpovědi:
Dovoluji to upřesnit: daňové přiznání nemusí podat veřejně prospěšný poplatník a SVJ, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy,
z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Bližší informace najdete tady: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/obecne-informace
14. 3. 2019, 12:40
Dobrý den,daňové přiznání se podávat musí, jen v přiznání mohou být nulové hodnoty, odpovídající nečinnosti. Finanční správa o nečinnosti společnosti nemůže bez podaného daňového přiznání vědět.
Dobrý den. Můžou poskytnout finanční dar neziskové organizaci OSVČ, které jsou v přímém příbuzenském vztahu s členy této neziskové organizace, ale samy členy neziskové organizace nejsou? Děkuji a přeji hezký den. Stanislav.
Odpovědi:
20. 3. 2019, 13:53
vzpírání haná z.s.
Samozřejmě, proč by nemohl? Dary neziskovkám většinou jsou právě od příbuzných nebo blízkých přátel členů spolku.
20. 2. 2019, 20:45   odpovědět na dotaz
Jana
Dobrý den,
prosím Vás chtěla bych se zeptat, jestli je nutné mít 3 podpisy (předseda, místopředseda a pokladník) na smlouvách o pronájmu nebo darovacích smlouvách. Děkuji moc za odpověď Jana.
Odpovědi:
Kdo za Vaši organizuje podepisuje důležité dokumenty, určují stanovy (statut). Pokud je tam uvedeno, že musí jednat společně, pak tam musí být všechny podpisy. Vyjma případů, kdy se musí podepsat jen jedna osoba nebo se třeba víc podpisů nevejde, pak se podepisuje ten s nejvyšší funkcí.
Dobrý den, prosím, je nutné při změně člena správní nebo dozorčí rady změnit také zakládací smlouvu? Je v ní uvedeno složení obou rad + ředitele. Nebo bude stačit dokládat aktuální výpis z rejstříku o.p.s? Děkuji.
Odpovědi:
Zakládací listina uvádí první členy orgánů, není ji třeba měnit, nově zvolení členové orgánů se zapisují do veřejného rejstříku.
17. 1. 2019, 08:25   odpovědět na dotaz
SRPS (Jana)
Dobrý den, jsem členkou SRPŠ a také pokladník. Vím, že máme vést jednoduché účetnictví, ale musíme podávat i daňové přiznání? Problém je v tom, že celkem dost věcí nám lidé prodají se slevou a bez paragonu. Děkuji za radu.
Odpovědi:
Vyjádřím se jen k podávání daňového přiznání: pokud nemáte zisk, který podléhá dani, daňové přiznání podávat nemusíte. Konkrétní informace najdete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/verejne-prospesny-poplatnik
Dobrý den,
s pár známými chceme založit spolek kvůli pořádání větší společenské, kulturní, umělecké a vzdělávací akce (několikadenní event pro vícero fandomů, převážně pro studenty 15+). Spolek jsme zatím nezaložili, jedním z důvodů je i ten, že nemůžu na internetu dohledat nějaký stručnější manuál - vše je to takové trochu chaotické. Další věc je ta, že budeme potřebovat nějaký větší prostor, a k pokrytí nákladů se nemůžu spoléhat jen na registrační poplatek a na vstupné, jelikož jde o studenty, a s naprostou jistotou vím, že nemůžu chtít víc, než nějakých 900,- v základu na 4 dny bez ubytování. Další věc je ta, že budu muset nějakým způsobem pokrýt i výdaje za IT tým (příprava webu, formuláře, funkční aplikace) a design tým.
- nebyl by prosím někdo ochoten poskytnout nějaký zaručený link nebo radu, jak se spolkem začít?
- není prosím nějaká možnost, jak snížit náklady, např. dotace, či tak něco?
- jsou nějaké věci, na které bychom si měli dát pozor?

Moc moc děkuji! :)
Odpovědi:
16. 1. 2019, 07:59
K. Kopečná
Dobrý den, informace, jak založit spolek naleznete tady na stránkách pod odkazem: http://zlk.neziskovka.cz/2-jak-zalozit-spolek.html. Co se týká dotací, tyto informace musíte hledat na stránkách měst a obcí popřípadě kraje.
Dobrý den,tápu nad otázkou zda založit(přepsat na sebe) neziskovku nebo s.r.o. Chci se svou kobylkou navštěvovat školky,školy,domovy důchodců ,Alzhaimr centra apod. .... Nevím co je v mém případě výhodnější aby projekt fungoval a přinášel hlavně radost ...
Odpovědi:
Důležité je, jak plánujete nakládat s případným ziskem. Pokud jej chcete využít ve svůj prospěch, musíte založit podnikatelskou právnickou osobu.
Druhým aspektem jsou cíle, které chcete naplnit. Pokud je to ta radost, jak píšete, pak by šlo spíše o účel nějaké formy neziskové organizace.
Chcete-li dělat aktivity pro veřejnost nikoli uspokojovat potřeby svých členů, doporučuji založit ústav. Nebojte se mi napsat, poradím Vám konkrétněji.
Musí mít ředitel neziskovky pracovní poměr, nebo muže pracovat bezplatně jako dobrovolník?
Odpovědi:
12. 11. 2018, 13:04
K. Kopečná
Dobrý den, záleží především na tom, o jakou neziskovku se jedná. Pokud jde o spolek a ředitel=předseda, tedy statutární orgán, doporučuje se uzavřít pracovní smlouvu s rozdílnou pracovní náplní. Jinak je to u Ústavu, tam je ředitel orgánem ústavu, a je povinen zajistit řádné fungování ústavu, ale nesmí být členem správní rady. U o.p.s. je to jedna z věcí, která v praxi není zrovna jednoduchá - je smluvní vztah ředitele. Klíčové je, že ředitel nesmí vykonávat svou funkci na základě pracovní smlouvy, zákon ukládá „smluvní poměr„. Je tedy lépe uzavřít příkazní smlouvu.
Dobrý den, pořádáme každý rok 14ti denní letní tábor pro děti a v průběhu roku čundry po republice. Teď můj dotaz. Musíme mít do konce roku vyčerpané všechny peníze na účtu nebo nám tam můžou zbýt do dalšího roku?
Odpovědi:
3. 12. 2018, 15:38
EUREGNIA (Huňková)
Zdravím,
peníze mít vyčerpané nemusíte. Můžete si je ušetřit na větší výdaje například na příští rok. Pozor na dotace - tam bývá podmínka, že musí být utraceno. Huňková
Dobrý den,
jsme malý zapsaný spolek, který pracuje s místními komunitami v Indii. Jako pomoc ve financování naší aktivity bychom chtěli dovážet ručně vyráběné šperky, případně tkané věci od tamních umělců a řemeslníků. Výrobky bychom nejspíš prodávali v ČR přes internetový obchod. Zisk by byl použit na financování činnosti spolku. Je toto vůbec v rámci právního nastavení v ČR možné? Jaká je pak daňová povinnost, případně jiné odvody? mockrát děkuji Lenka Topinková
Odpovědi:
19. 10. 2018, 12:45
Dobrý den, jedná se o pravidelnou činnost prováděnou za účelem zisku, tedy jde o podnikání a je nutné odvádět příslušnou daň z příjmu. Zbytek je možné použít na činnost spolku.
Dobrý den, máme založený spolek u KS v Ostravě. Jsme neziskovka a žijeme pouze z darů. Můj dotaz zní, zda se dají někde sehnat finanční prostředky i část myslím třeba Magistrát města na nákup motorového vozidla, který by byl majetkem spolku a tento ho užíval. Víceméně , kde se dá o jakoukoliv finanční podporu žádat a co je k tomu potřeba. Předem děkuji, Gřešek
Odpovědi:
27. 8. 2018, 07:28
Finanční prostředky můžete získat nejen oslovením úřadu, ale zkuste oslovit podnikatele.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mi můžete poradit jak přihlásit účet spolku k dlouhodobé sbírce. Děkuji Lenka
Odpovědi:
16. 5. 2018, 09:43
K. Kopečná
Informace, co potřebujete k pořádání veřejné sbírky vám podá příslušný krajský úřad, který tyto sbírky eviduje.
Dobrý den,

Ráda bych založila vzdělávací neziskovku. Je možné ještě založit ops. Nebo už je možný jen spolek?

Případně jaké jsou možnosti?

Předem děkuji, Hejzlarová
Odpovědi:
2. 5. 2018, 13:22
K.Kopečná
Dobrý den, o.p.s. už založit nelze, nově je možné, (jakoby místo této právní formy) založit ústav. Další právní formou je spolek. Spolek -hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, hospodářská činnost formou podnikání či jiné výdělečné činnosti může být vykonávána pouze jako vedlejší činnost, pokud účel slouží k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku. Ústav je právnická osoba ustanovená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.
Dobrý den,

rád bych využil této online poradny na dotaz ohledně zdanění příjmů. V zapsaném spolku mám 12 zaměstnanců, kteří pracují u jiného zaměstnavatele, tudíž ve spolku mají pouze DPP. Má situace je taková, že když například obdržím za službu nějaké peníze, tak je následně vyplácím danému zaměstnanci v čisté mzdě. Můj dotaz zní, když zaměstnanec má dostat 2000 Kč výplatu za měsíc, kdo odvede vypočtenou daň a hlavně kdy?
Děkuji
S pozdravem
Doležal
Odpovědi:
12. 11. 2018, 13:15
Pokud mají zaměstnanci jiný hlavní příjem a u vás pouze DPP, je na každém zaměstnanci, aby tento příjem od Vás zahrnul ve svém vlastním daňovém přiznání. (měli by si zajistit daňové přiznání, kde se sečtou všechny příjmy za rok, ale často po dohodě s účetní hlavního zaměstnání stačí dodat výši příjmu od vás.)
Najděte rychlou a pohodlnou žádost o půjčku, abyste zaplatili účty, spustili nový
podnikání nebo refinancovat své projekty za nejlevnější úrokovou sazbu ve výši 2%. The
minimální úvěrový limit je 5 000 eur až 5 000 000 eur
jak získat svůj úvěr, prosím navštivte stjamesservice669@gmail.com
Donrz den,hledame finance na zakoupeni auta k potrebe spolku,a finance na vlastni pomoc dle nasich stanov.
dekujeme predem za odpovedi a pomoc Horta
Odpovědi:
27. 8. 2018, 07:29
Zkuste dotační programy, nadace, oslovit podnikatele...
Dobrý den,
jsme začínající lesní klub pro děti vedený jako spolek a chtěli bychom vědět, jestli by pro nás bylo výhodné být zaměstnanci tohoto spolku nebo jak se jinak vyplácet. Nebudeme totiž mít velký příjem..
Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
3. 12. 2018, 15:34
EUREGNIA (Huňková)
Zdravím Vás Vendulo,
členové i dobrovolníci mohou pracovat pro spolek i zdarma. Pokud byste si chtěli vyplácet odměny, lze tak činit na dohodu o provedení práce nebo na plný či částečný úvazek, případně náhradu za mzdu. Záleží na Vašich stanovách. Huňková
Potřebovali bychom změnit sídlo naší organizace, je nějaký formulář, který musíme vyplnit a kam přesně poslat změnu.Děkuji
Odpovědi:
Změnu sídla provedete nejdříve jako změnu ve stanovách, kterou schválí orgán, který u vás schvaluje změny stanov. Pak tuto změnu ohlásíte rejstříkovému soudu prostřednictvím "inteligentního" formuláře "Návrh na zápis změn" na webu www.portal.justice.cz. Přiložíte k tomu souhlas majitele nemovitosti a soud pak sídlo změní ve vašem zápisu v rejstříku.
Dobrý den, dotkne se nás jak neziskovku nařízení GDPR, když shromažďujeme informace o členech spolku pro vnitřní potřeby?? Dále pak na sociální sítí jsou mnohdy označovány osoby na fotografii.. Prosím o radu a pomoc Děkuji
Odpovědi:
12. 3. 2018, 08:59
Kopečná
Dobrý den, ano, i neziskových organizací se GDPR dotýká. Záleží na tom, jaké informace o svých členech sbíráte, zda je potřebujete, jak s nimi pracujete a kdy a jak budou zlikvidovány apod. Obecně nelze takto sdělit. Doporučila bych Vám účast na nějakém semináři k GDPR. Například společnost Czechinvest pořádá semináře po celé ČR a zdarma. Je sice uřčen především podnikatelům, ale třeba ve Zlíně nemají problém, když se neziskovka přihlásí. Princip GDPR je jeden, tudíž je jedno, zda se jedná o firmu nebo NNO.
26. 2. 2018, 16:25   odpovědět na dotaz
SWO (Adam B.)
Dobrý den, chci se zeptat co byste nám doporučili. Děláme kurzy tance, klientela se rozrůstá a rosteme. Chceme být tedy spolek nebo s.r.o. Rádi bychom to vedli jako parta (jádro) zakladatelů s jedním řídícím prvkem (předsedou/jednatelem). Co byste doporučili pro takovýto druh podnikání. Děkuji.
Odpovědi:
To opravdu záleží na tom, zda vaši činnost chcete brát jako zájmovou nebo jako podnikání.
20. 2. 2018, 15:34   odpovědět na dotaz
Martin
Dobrý den, chci se zeptat, když chceme založit sportovní klub(spolek) na podporu, a celkový rozvoj daného sport.odvětví, kde by byla pro členy klubu možnost nárazově se něco i přiučit v tomto sportu(trénink), a jestli takový trénink je považován za vedlejší hosp.činnost,(pokud je vybírán poplatek za trénink,který bude sloužit na nové sport vybavení pro členy atd.), a jestli takovéto poplatky z tréninku podléhají dani. Je tedy nutno vést podvojné účetnictví? Moc děkuji za odpovědi s přánm hezkého dne Martin
Odpovědi:
Důležité je, zda je i trénink činností naplňující váš účel - pak je to hlavní činnost (předpokládám, že ano). Tedy co máte napsané ve stanovách. Pokud to chcete vědět konkrétně, napište mi.
Dobrý den, pro naše kulturní projekty jsme zakládali občanské sdružení Empathy. V našich projektech jsme po roce 2014 již dále nepokračovali. Nyní máme zájem opět tuto neziskovku obnovit jako zapsaný spolek s trochu jinou vedoucí strukturou. Rád bych se zeptal, jestli je to vůbec možné a jestli je rychlejší "předělat" o.s. na z.s., nebo založit neziskovku zcela novou. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Změna z o.s. na z.s. i změny v organizaci jdou cestou schválení nových stanov a zápisem změn do veřejného rejstříku. Založení nového spolku je sice jen o trochu komplikovanější, ale problém by byl v tom, že byste starý spolek museli zlikvidovat, což není jednoduchý proces.
Dobrý den, kontaktuji vás jménem Free Youth NGO. V roce 2017 jsme založili neziskové organizace, v této organizaci jsme 3 osoby. Nyní musíme změnit jednu osobu, protože se už nemůže účastnit. Chtěla bych se vás zeptat, jestli víte jaké kroky musíme udělat, abychom změnili tuto osobu? Děkuji.
Odpovědi:
2. 2. 2018, 10:13
Dobrý den, jestliže máte spolek, musíte svolat členskou schůzi, zvolit novou osobu, udělat zápis z členské schůze a tuto novou osobu zapsat do rejstříku https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=5OKW+FPx0KFHBMuR30iY8Spq?0
Dobrý den,
prosím o radu, jak je to s darovacími smlouvami u NNO. V jakém případě jsou nutné?Stačí vést příjem darů v databázi dárců a odděleně v účetnictví? Poradíte nám,prosím, jak dostatečně transparentně vést evidenci darů? Stačí databáze dárců při případné kontrole? Potvrzení o příjmu daru k daňovému přiznání vystavujeme. Děkuji.
Odpovědi:
Darovací smlouva povinná není. dary je nutné vést v účetnictví odděleně, také proto, že dary jsou osvobozeny od daně z příjmu PO. Evidenci si vést můžete, ale podstatné je správné zaúčtování.
29. 1. 2018, 21:56   odpovědět na dotaz
W (Petr)
Dobrý den,

Měl bych dotaz ohledně dotační podpory spolku. Náš spolek se před vuznikem až doposud, kdy už fungujeme jako spolek, stará o pozemek s budovami, udržuje na něm čistotu a pořádek a všeobecně ho zvelebuje. Pozemek byl před naším příchodem velmi zdevastovaný a my mu pomáháme opět "vydechnout život".
Tento prostor používáme právě pro aktivity našeho spolku a rozhodli jsme se, že bychom ho rádi koupili.
Avšak vzhledem k předpokládané vysoké ceně nejsme schopni tento prostor financovat z financí spolku.
Proto bych se chtěl zeptat, zda je možné získat dotace na samotnou koupi nemovitosti a její připadnou revitalizaci a to ve většinové dotační výši 70-90%?
(pozn. Ještě dodatečný dotaz a to, zda musí mít spolek nějakou finanční historii a nevadí, že funguje necelý rok)
Vím, že je to spíše dotaz na dotačního odborníka, ale budu rád, pokud mi budete schopni poradit i zde.

Moc děkuji
Odpovědi:
Takto všeobecně se opravdu dá říci jen, že principiálně lze na koupi dotaci získat. Důležité jsou ale konkrétní detaily a všechny související informace.
25. 1. 2018, 13:34   odpovědět na dotaz
spolek (Petr)
Kamarád mne požádal , aby sídlo neziskovky bylu u mne na mé soukromé adrese. Plyne z toho pro mne nějaké omezení (kromě označení spolku na schránce), myslím tím třeba možnost exekuce nebo tak.... Děkuji za váš názor
Odpovědi:
2. 2. 2018, 10:38
Dobrý den, ano, kdyby se spolek dostal do finančních problémů a exekuce, je velmi pravděpodobné, že by se exekutor dostavil na adresu spolku (vaši adresu) a zajistil majetek. Pak by bylo na Vás prokázat, že zajištěné věci jsou Vaše, že jsou účty na Vaše jméno.
25. 1. 2018, 11:06   odpovědět na dotaz
Helena
Dobrý den, jsme zapsaný spolek při mateřské škole, vedeme jednoduché účetnictví. Vybíráme příspěvky od rodičů, za které pak dětam nakupujeme dárky k Mikulaší, vánocům apod. Musíme podávat daňové přiznání? Děkuji
Odpovědi:
Podle obecných informacíFinanční správy: "Daňové přiznání není povinen podat:
veřejně prospěšný poplatník, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy od daně osvobozené..."
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/obecne-informace
16. 1. 2018, 16:44   odpovědět na dotaz
Michal Smetana
Dobrý den – pokud jsme zapsaný spolek s jednoduchým účetnictvím, který nemá v daném roce žádné zdanitelné příjmy, nemáme povinnost vytvářet účetní závěrku? Ani výroční zprávu? Je tam v tomhle směru nějaká jiná povinnost, která mi potenciálně utekla? Snažil jsem se to dohledat, ale našel jsem několik si navzájem odporujících interpretací. Předem moc díky!
Odpovědi:
Účetní závěrku vypracovat musíte, protože ji musíte každoročně od roku 2014 vložit do sbírky listin u vašeho zápisu ve veřejném rejstříku. Výroční zprávu dle zákona vypracovávat nemusíte, ale podívejte se do svých stanov, jestli jste si tuto povinnost nestanovili sami. Pak byste ji vypracovávat museli.
Dobrý den, prosím o radu. Pořádáme v naší obci každoroční akci, na které jsme loni vydělali nějaký obnos peněz. Po konzultaci s obcí bychom chtěli postavit vinařům v naší obci sochu. Tedy spíše pro ulehčení ji postaví obec a my bychom ji na to chtěli z větší části přispět vydělanými penězi. Vzhledem k tomu, že jako neziskový spolek není nutné platit daně, když v případě výdělku veškeré finanční prostředky do 3 let investujeme, rád bych se zeptal, jestli možnost poskytnutí finančního daru pro obec se může do tohoto také započítat? Děkuji Meduňa
Odpovědi:
3. 12. 2018, 15:43
EUREGNIA (Huňková)
Zdravím Vás pane Meduňo,
možná dnes již socha stojí. Ohledně Vašeho dotazu, tak spolek může použít své prostředky na činnosti, které jsou v rámci její hlavní činnosti. Pokud socha je v rámci podpory Vaší hlavní činnosti, tak se určitě spadá. Hezký den Huňková
10. 1. 2018, 12:10   odpovědět na dotaz
Petra
Dobrý den, náš spolek (dříve o.s.) - automaticky přepsán na právní formu spolek, jsme nepřepsali stanovy a nezměnili název podle zákona. Spolek nebyl několik let využíván, chtěli jsme ho zrušit, ovšem nyní jsme se rozhodli pro zájem členů znovuobnovit jeho činnost. Lze tedy přepsat spolek i nyní, téměř 2 roky po stanovené lhůtě? Popř. se máme připravit na nějaké finanční sankce ? Lze v jednom kroku změnit stanovy, sídlo a vedení spolku ? Moc děkuji za radu a za Váš čas. Pospíšilová
Odpovědi:
Změny provést zcela určitě jde a sankce žádné nečekejte :) Návody najdete na www.portal.justice.cz nebo se obraťte přímo na mne.
Dobrý den, uvažuji o založení spolku pro část své činnosti. Konkrétně chci dělat ekologickou výchovu pro školy na svojí přírodní zahradě u domu (jinak v ekologické výchově podnikám). Motivací pro založení spolku je dosažení na dotace pro tvorbu nákladnějších didaktických prvků v zahradě a taky na dotace na dopravu pro školy. Můj dotaz zní, jak je to pak právně ošetřeno majetkově, když pozemek je mé soukromé vlastnictví? děkuji
Odpovědi:
Právně si to musíte ošetřit Vy se spolkem. Pozemek můžete spolku pronajímat bezúplatně i za úhradu. Vždy musíte pečlivě oddělit, kdy jste v jednání sama za sebe, jako majitelka pozemku, a kdy jednáte za spolek.
U dotací doporučuji předem pečlivě nastudovat podmínky poskytovatele v souvislosti s tím, že spolek využívá "cizí" pozemek.
Dobrý den, založili jsme spolek pro obnovu chátrající pohřební kaple Botschen, Kaple není zapsanou památkou, ale je to významná památka místního významu. Na obnovu kaple jsme vyhlásili veřejnou sbírku ( se všemi náležitostmi). Je pro případné dárce dar odpočitatelnou položka v daňovém přiznámí? V zákoně je uvedeno "kultura", ale nenašla jsem tam vyloženě památky ( natož nepamátky nebo památky místního významu)? Může být starosta obce místopředsedou spolku, když usilujeme o převod vlastnictví z vlastníka (soukromá firma) na obec ?
Odpovědi:
Jsem přesvědčena, že oprava kulturní památky patří pod oblast specifikovanou v zákoně o DP jako "kultura".
Starosta být místopředsedou může, ale při převodu doporučuji, aby za spolek jednal jiný statutární zástupce.
31. 10. 2017, 19:18   odpovědět na dotaz
skolka (Robert)
Zdravicko, muzu spolku ktery zakladam pujcit penize do zacatku? Budu zaroven spolkem zamestnan. Slo by o bezurocnou pujcku s pevnou splatnosti. Jde to provest jednoduse prostrednictvim smenky, nebo je treba vymyslet smlouvu? Diky
Odpovědi:
Půjčit spolku můžete a stačí úplně jednoduchá smlouva: kdo komu kolik půjčuje, jaká je splatnost a úroky 0. Datum, dva podpisy. Účel půjčky nemusí být uveden, pokud na tom netrváte Vy, jako věřitel, a je to lepší, spolek pak má volnější ruku v nakládání s těmito penězi.
A do začátku držím palce :)
6. 9. 2017, 17:10   odpovědět na dotaz
Michal Sládek
Dobrý den, pomůžete nám se založením spolku pro podporu rozvoje dětí a mládeže?
Michal Sládek
Odpovědi:
Ano, pomohu vám ráda, ozvěte se mi prosím.
Dobrý den, v roce 2010 jsme zakládali cyklistický spolek, který však od dob jeho založení v podstatě nefunguje a zanikl, v rejstříku je den zápisu 1. ledna 2014, nyní bych jej chtěla vymazat z rejstříku, za celou dobu je příjem i výdaj nula, ikdyž jsem popravdě nikde nepodávala žádné papíry. Bude nutné něco zpětně dovyplnit, nyní čtu na diskuzích. že od roku 2014 došlo ke změnám....Děkuji moc
Odpovědi:
Způsobů je několik, prosím ozvěte se mi přímo a vybereme ten, který bude pro vás konkrétně nejefektivnější.
Dobrý den,

je možné po čase přejít ze statusu Neziskové organizace na s.r.o.?

Děkuji za informaci,
s pozdravem
Karolína Matulová
Odpovědi:
Ne, změnit jakoukoli právní formu neziskové organizace na podnikatelský subjekt nelze. Se znalostí konkrétních souvislostí vám mohu poradit jinou cestu.
27. 6. 2017, 20:55   odpovědět na dotaz
Kristýna
Dobrý den
Jsme parta pár ženských které by rádi pořádali akce na pomoc nemocným dětem..chtěli by jsme neziskovou organizaci ale bohužel nevíme kde začít budeme rádi za každou radu či pomoc
Odpovědi:
28. 6. 2017, 09:54
K. Kopečná
Dobrý den, vhodnou a nejméně náročnou formou je spolek, informace, jak založit spolek naleznete tady na portálu v rubrice NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK http://zlk.neziskovka.cz/2-jak-zalozit-spolek.html, pokud budete potřebovat další informace, napište mi na info@zlk.neziskovka.cz.
28. 6. 2017, 09:18
K. Kopečná
Dobrý den, vhodnou a nejméně náročnou formou je spolek, informace, jak založit spolek naleznete tady na portálu v rubrice NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK http://zlk.neziskovka.cz/2-jak-zalozit-spolek.html, pokud budete potřebovat další informace, napište mi na info@zlk.neziskovka.cz. Kopečná
Dobrý den, naše organizace má změnu dvou členů vedení ) v Radě spolku) jak máme změnu ohlásit? Děkuji Vám, G. Kabátová
Odpovědi:
Změnu musíte nechat zapsat do veřejného rejstříku. Vyplníte na webu http://portal.justice.cz tzv. inteligentní formulář, uvedete všechny změny a přidáte přílohy, které tyto změny dokladují. Vše pak pošlete na váš krajský soud, který změny uvede do vašeho zápisu v rejstříku.
11. 6. 2017, 18:12   odpovědět na dotaz
Vlada Michal
Dobry den , chtěl bych se zeptat zda-li nezisková oraganizace muže provozovat loterii, a když ano tak za jakých podmínek . Díky moc
Odpovědi:
Provozovatelem loterie může být při splnění určitých podmínek i NNO. Doporučuji nastudovat zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
6. 6. 2017, 19:56   odpovědět na dotaz
Sdh (Lucie)
Dobrý den, chceme pořádat dětský den co můžeme prodávat za alkohol jako sdružení dobrovolných hasičů nebo jak pojmenovat tuto akci aby jsme mohli prodávat alkohol jo
Odpovědi:
27. 7. 2017, 13:27
KP (VM)
Na prodej potravin i alkoholu musíte mít. na balený (lahve) živnostenské oprávnění maloobchod. Na čepovaný alkohol hospodskou licenci. Pokud si koupíte lahváče pro sebe a neprodáváte je, nemusíte mít ŽL.
Prodej alkoholu je daňový příjem, nejedná se o hlavní činnost spolku.
Dobrý den, vznikli jsme jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra v roce 1995.Od roku 2004 naše akce probíhají pouze neoficiálně, nevyvíjeli jsme žádnou ekonomickou činnost. Nyní chceme neziskovku obnovit v plné šíři, změnit stanovy. Jakým způsobem se máme transformovat na zapsaný spolek podle nového OZ? Nebo jsme se stali spolkem automaticky? Děkujeme za radu.
Odpovědi:
Spolkem jste se stali automaticky dnem účinnosti nového občanského zákoníku, tedy 1.1.2014. Nyní musíte do veřejného rejstříku zapsat povinné údaje a upravit tak jako tak stanovy, aby odpovídaly novým zákonům. Odkaz na postup je uveden u jedné z odpovědí níže. Pokud byste potřebovali pomoci, obraťte se na mne přímo.
Dobrý den,

jsme zapsaný spolek fungující jako sportovní oddíl. Chtěl bych se zeptat, zda je nutné, abychom vedli podvojné účetnictví, pokud bychom chtěli čerpat dotace z MŠMT/kraje/města?

Předem děkuji.
Odpovědi:
Tohle zjistíte zcela přesně v pravidlech dotací u jednotlivých poskytovatelů.
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat. Jako spolek organizujeme benefiční ples za účelem pomoci rodině, která se stará o 3 hendikepované děti. Akce je na bázi plesu.

Avšak nemáme jasno v účetnictví. Jak máme zaevidovat tržbu vstupenek? Musíme akci někde hlásit? Je potřeba získat povolení ke konání akce?

Děkuji
Odpovědi:
dobrý den,
Chtěl bych si založit neziskovou organizaci pro pomoc dětem v dětských domovech. Mohl by mi někdo pomoci a zaslat třeba na email odkaz co přesněji musím splňovat a návod jak danou organizaci založit? Našel jsem různé odkazy ale jejich datum je zastaralí a já stále nevím co se pozměnilo. Děkuji moc za pomoc
Odpovědi:
Doporučuji Vám se v problematice skutečně dobře zorientovat, protože i nezisková organizace musí plnit mnoho dalších povinností, stejných jako podnikatelský subjekt.
Záleží i na právní formě, kterou chcete zvolit, a výběr někdy není snadný.
Na internetu opravdu najdete mnoho zavádějících informací, takže Vám nabízím individuální konzultaci.
Dobrý den, jsem spolek, který má ve svých stanovách vedlejší činnost prodej a nákup občerstvení. Tuto činnost by sme rádi vykonávali na základe existujících živnostenských oprávnění členů. Jak máme postupovat? Je nutné tohle hlásit na živnostenském případně finančním úřadě anebo postačuje podepsaní smlouvy se živnostníkem? V případe že ano, jaké? Děkujeme za pomoc.
Odpovědi:
Pokud budou podnikat členové na základě svých oprávnění, podnikají i na svou odpovědnost, váš spolek tedy ani nemůže nikde nic ohlašovat. Může se členy uzavřít smlouvu o poskytování služeb nebo prostě jen vystavit objednávku na tyto služby.
12. 4. 2017, 18:08   odpovědět na dotaz
Sonia
Dobrý den,
prosím o radu ohledně založení neziskovky. Založili jsme s.r.o. pro provoz sociální kavárny a rádi bychom založili neziskovou organizaci (aktivitami bychom zřejmě nejvíce odpovídali ústavu), která by v kavárně pořádala volnočasové programy, vzdělávací kurzy a zároveň by nabízela pečovatelské služby. Když jsme na počátku konzultovali náš záměr s lidmi, kteří se pohybují v sociálním podnikání, řekli nám, že s.r.o. potom může být jeden ze zakládajících subjektů neziskovky. Teď jsem se ale setkala s informací, že by byl zřejmě lepší opačný postup a to ten, že by neziskovka byla jeden ze společníků s.r.o. Proto jsem sechtěla zeptat, která z variant by byla lepší:

Založit neziskovou organizaci a tu poté dopsat do rejstříku jako dalšího společníka s.r.o. nebo udělat z s.r.o. jednoho ze zakladatelů neziskovky?

A dále jsem se chtěla zeptat, zda nevadí, že by zakladatelé s.r.o. i neziskové organizace (které spolu budou provázané) byli ti stejní lidé?

Mnohokrát děkuji za odpověď!
Odpovědi:
Nelze takto všeobecně říci, která varianta je vhodnější, to záleží na mnoha konkrétních věcech.
Zcela jistě ale nevadí stejní lidé v obou právnických osobách.
Dobrý den,

mám dotaz ve spojitosti s EET, máme amatérský divadelní soubor (spolek) a povedlo se nám sehnat vlastní scénu, to znamená konání představení ve vlastní režii a z toho vyplývá vstupné, které celé půjde na provoz spolku, možná časem na honoráře hercům. Co jsem se dočetl, tak od března 2018 bychom ale tím vstupným měli spadat pod EET, je to tak? Nebo je nějaká dolní hranice objemu financí? Protože to by znamenalo registraci na finančáku a tu zatím nemáme, protože nesplňujeme dolní hranici objemu financí a žijeme jen z členských příspěvků a nebo darů, v zásadě by to ale znamenalo dost administrativy a nákladů navíc oproti tomu co děláme, představeních právě ani nemůže být mnoho, jsme amatéři a je to volnočasová aktivita.

Jinak bych se v zásadě rád dozvěděl, jak by se mělo vlastně správně řešit to vstupné, které jde prioritně na provoz spolku.

Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Všechny informace najdete na tomto webu: http://www.etrzby.cz/cs/index. Je to oficiální mail Ministerstva financí a neziskovkám se věnuje zde: http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty
7. 4. 2017, 08:07
K. Kopečná
Na spolky se nevztahuje povinnost zřídit EET, pokud se jedná o aktivity, které jsou hlavní činností spolku. EET se vztahuje pouze na vedlejší činnost neziskovek a to za předpokladu, že by v předešlém roce byl příjem z této činnosti vyšší než 175 tis. nebo vyšší než 5 % z celkových příjmů organizace.
Dobrý den. Musí být spolek registrován na finančním úřadě jako daňový poplatník, pokud spolek nemá žádné příjmy z obchodní činnosti a jeho jediným příjmem jsou členské příspěvky? Děkuji. Iva
Odpovědi:
7. 4. 2017, 07:59
Nejlépe je informovat se na příslušném finančním úřadu.
2. 4. 2017, 08:16   odpovědět na dotaz
Eva Skopalová
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je nutné dokládat účetní závěrku spolku (či závěrečnou zprávu), pokud v roce 2016 nevyvíjel žádnou činnost a její položky by byly tedy nulové. Spadáme do jednoduchého účetnictví.
Předem děkuji.
Odpovědi:
Podle novely zákona o účetnictví musí účetní závěrku uložit do sbírky listin všechny subjekty zapsané v rejstříku, a to zpětně od roku 2014. Tedy i pokud závěrka obsahuje jen nuly.
Dobrý den, nestihli jsme se zaregistrovat do spolkového registru. Poradíte jak teď postupovat ? Máme upravené stanovy které teď čekají na schůzi výboru na schválení. Ale jinak nic jiného.
Odpovědi:
31. 3. 2017, 10:52
K. Kopečná
Dobrý den, informace, jak postupovat naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html. V uvedeném postupu ovšem již neplatí povinnost změny názvu spolku, tato povinnost byla zrušena od 1.1.2017.
29. 3. 2017, 14:22   odpovědět na dotaz
DADA (Lena)
Dobrý den, chtěla bych se optat, jak proplatit předsedovi spolku naftu a parkovné, při užití svého soukr vozidla. Použil ho celkem 3x za rok, ptám se i z důvodu silniční daně, nevzniká tímto povinnost silniční daň zaplatit? Předem děkuji.
Odpovědi:
27. 7. 2017, 13:31
Kp (VM)
Jde o to, na co pan předseda vozidlo použil. Pokud jen na akci, nebo něco vezl na akci jejíž příjem nepodléhá dani z příjmů, neplatíte silniční daň. Jedná se například o ztrátovou nebo nevýdělečnou hlavní činnost. Pokud máte z akce daňové příjmy (například vezete zboží, které budete na akci prodávat), platíte silniční daň. patrně uhradíte tři dny po 25 Kč.
22. 3. 2017, 13:42   odpovědět na dotaz
spolek (Eva)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné, měl účet spolku podobu osobního účtu vedeného na předsedu, případně na všechny členy ve výboru?
Předem mnohokrát děkuji za odpověď.
S přáním hezkého dne
Eva Machová
Odpovědi:
Zcela určitě ne. Už z toho důvodu, že spolek musí vést své účetnictví oddělené od financí svého předsedy nebo členů orgánů.
21. 3. 2017, 16:52   odpovědět na dotaz
Odessa Primus
Dobry den, zakladam organizaci, neziskovou, a nevim zda zalozit spolek ci ustav. Uz mam prectene vse o obou, ale stale nevim ktere je lepsi pro me ucely.
Tato organizace bude nabizet a organizovat seminare a projekty studentum na strednich skolach, i verejnosti. Dale bude za poplatky (ktere budou prispivat funkci organizace) nabizet kulturni vymeny do zahranici, dobrovolniceni, a tak dale. Bude produkovat vyzkum a dale prispivat ke kampani snizit vek volicu na 16 let, takze bude mit trosku politicke zamereni.

Prosim dejte vedet v detailech

Odessa
Odpovědi:
Zatímco hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, ústav je zakládán za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky. Principiálně tedy bude pro vaše potřeby vhodnější asi ústav. Ale detaily vám mohu poskytnout až na základě vašich konkrétních informací, můžete mi napsat na můj mail.
Dobrý den, zakládáme spolek, kde chceme jako hlavní činnost mít pořádání různých akcí pro děti. Nebude problém mít v hlavní činnosti např. pořádání letních příměstských táborů? Předpokládáme, že z těchto táborů bude nějaký zisk, který chceme použít na vybavení prostor a další potřeby spolku. Hlavní činnosti spolku máme ve stanovách vyjmenované takto:
a) pořádáním letních příměstských táborů pro děti od 2 do 7 let
b) pořádání různých akcí pro rodiče s dětmi (dětský den, pálení čarodějnic a další)
c) podpora environmentální výchovy dětí
d) vytváření prostoru pro děti, kde si mohou hrát a mít kontakt se zvířaty
Myslíte, že to projde?
Děkuji za radu.
Odpovědi:
Projde to určitě :), protože tábory máte v popisu činnosti naplňující váš účel (hlavní činnost). Zisk z ní plynoucí vložíte do rozvoje vaší organizace a tím naplňujete zákonná i morální pravidla spolku. Držím palce!
Dobry den,

mela bych dotaz ohledne prevodu neziskove organizace na jinou osobu, co vsechno pro to musim udelat, abych mohlan zapsany spolek predat nekomu jinemu ? Staci napsat smlouva jako dar a nebo musim udelat i jine kroky ?

predem dekuji a preji prijemny den

s pozdravem

Marketa Filarova
Odpovědi:
Z vašeho dotazu není jasné, co plánujete, komu chcete organizaci "předat". Pokud chcete, napište na můj mail více informací.
28. 2. 2017, 09:52   odpovědět na dotaz
David Novotný
Dobrý den, chtěl bych si založit spolek, který bude vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost podléhající podání daňového přiznání. Dočetl jsem se v diskuzích, že příjem nesmí přesáhnout 300tis. Kč, aby se nemusela platit daň z příjmu. Tato částka je příjem nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ? Děkuji
Odpovědi:
27. 7. 2017, 13:36
KP (VM)
Základ daně lze snížit o 30% maximálně o 1.000.000 Kč, pokud snížení činí méně než 300.000 Kč, lze základ daně snížit až o 300.000 Kč do výše základu daně.
Musí mít nadační fond, který chce pořádat veřejnou sbírku prodejem předmětů (v souladu s hlavní činností), živnostenské oprávnění na prodej a EET, přestože jsou příjmy osvobozené od daně z příjmů? Děkuji.
Odpovědi:
Povinnost EET se nevztahuje na žádnou z hlavních činností. Týká se pouze vedlejší hospodářské činnosti, ale pokud je tato větší než "drobná". To znamená že je příjem z této konkrétní vedlejší činnosti vyšší než 175 tis. v minulém roce nebo je vyšší než 5 % z celkových příjmů organizace za minulý rok. Pak byste museli mít EET pokladnu.
Také ŽL potřebujete pouze na činnosti, které nenaplňují váš účel, tedy nejsou vaší hlavní činností.
Dobrý den, jako tělovýchovná jednota jsme chtěli žádat o grant. Z výpisu o přidělení IČ jsme zjistili, že jsme vedeni jako spolek. Jak jsme zjistili, na spolek jsem byli automaticky přejmonováni, ale chtěla jsem se zeptat, jestli platí povinnost pro změnu stanov kvůli názvu, kde má být uveden "spolek" , i když jsme před tím nebyli občanské sdružení? Platí tedy tato povinnost - změny stanov a názvu pro naše TJ? Děkuji
Odpovědi:
Od 28.2.2017 je zákonem č. 460/2016 Sb. dáno, že název měnit nemusíte. Ale povinnost přizpůsobit stanovy v dalších bodech občanskému zákoníku a dalším zákonům musíte, tedy měli jste tuto povinnost splnit do 31.12.2016.
21. 2. 2017, 23:01   odpovědět na dotaz
Zapsaný spolek
Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který pořádá sportovní akce. Členové neplatí členské příspěvky. Náš příjem představují peněžní dary od sponzorů a startovné. Výdaje (cca 49tis) - zisk (cca 50tis) = výdělek (cca 1tis). Musíme podávat daňové přiznání a platit daně?
Odpovědi:
Zdravím, ze zákona máte povinnost podávat daňové přiznání, pokud se nedohodnete se svým správcem daně na FÚ jinak. Doporučuji dohodu prokazatelnou formou. Daně asi nebudete mít vyměřeny v tomto popsaném rozsahu hospodaření žádné. Upozorňuji také na povinnost uložit účetní závěrku do sbírky listin, a to zpětně od roku 2014.
Dobrý den, chci se zeptat, zdali je možné proplatit účtenky zakoupené osobní platební kartou a případně od kdy toto platí nebo kde zjistím víc informací, děkuji
Odpovědi:
11. 5. 2017, 11:10
SDH Vrbčany (Lada Urbanová)
Byla jsem na školení pro vedení Pokladny (pracuji na obecním úřadu) před 2 lety a není problém proplatit v hotovosti účtenku, která byla zaplacena platební kartou. Peníze na účtu jsou obdobou hotovosti = není problém.
Proplatit nicméně nejde účtenka, která byla uhrazena stravenkami, protože k tomuto účelu stravenky nejsou primárně určeny.
Přesné paragrafy a zákony Vám bohužel nejsem schopna dát. To fakt nevím.
6. 2. 2017, 18:22   odpovědět na dotaz
LUKE (mihcal)
Máme zaregistrovaný spolek a přidělené IČ. Pro registraci v čjf potřebujeme v elektronickém formuláři ověřit IČ, ale to v systému ARES není. Bude tam vloženo automaticky nebo se to musí nějak zajistit?
Odpovědi:
Systém ARES není stoprocentně vypovídající a omlouvám se,netuším,co je čjf ;) Váš spolek je veden ve veřejném rejstříku, který najdete zde: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
2. 2. 2017, 14:26   odpovědět na dotaz
Petra Válková
Dobrý den, ráda bych v místě svého bydliště tj. Velké Pavlovice pořádala víkendy pro rodiče s postiženými dětmi. Jsem schopna zajistit ubytování, koně, výlety exkurze atd. Mohli byste mi prosím poradit jakou právní formu mám zvolit nebo kam se ještě obrátit pro radu? Časem bych ráda byla schopna na tyto akce získat finanční prostředky, jelikož mi jde hlavně o pomoc těmto rodičům kteří mají nemalé výdaje se svými dětmi. Za jakékoliv vaši odpověď velice děkuji. S pozdravem Petra Valková
Odpovědi:
Doporučuji tzv. ústav, který se zakládá "za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky" a podle Vaší krátké informace asi nejvíc odpovídá Vašim záměrům. Pokud byste potřebovala konkrétnější informace,obraťte se na mne přímo.
31. 1. 2017, 13:32   odpovědět na dotaz
Roman
Dobrý den, jaký daňový subjekt by jste doporučili pro kapelu? Kapela má cca 40 vystoupení za rok, navíc chceme provozovat mini eshop s prodejem vlastních CD, triček s logem kapely a ostatní promotion. Tyto věci bychom prodáváli i během koncertů. Většina členů kapely vykonává hlavní pracovní poměr, kde platí povinné odvody. Přemýšlel jsem nad spolkem s vedlejší hospodářskou činností(pro provoz ehopu a prodeje CD). Ale příjmy za vystoupení (předpokládám, že by to byly příjmy z hlavní činnosti) by zřejmě přesahovaly doložitelné výdaje na provoz kapely. Jakou formou se ve spolku dají vyplácet honoráře muzikantů?

Předem moc děkuji za odpověď
Odpovědi:
Vám bych zcela upřímně doporučila s.r.o., Spolek bych doporučila, pokud byste chtěli vykonávat nějakou činnost ve společném zájmu a podnikatelská činnost (koncerty a prodej) by byly vedlejší hospodářskou činností, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku - viz občanský zákoník.
Dobrý den, jsem ředitelkou ústavu, zakoupila jsem na své jméno ze svých soukromých financí dům v hodnotě 1,5 mil. s úmyslem pro činnosti ústavu, neboť ústav nemá finance na jeho nákup ze svých zdrojů. Lze objekt na ústavu v katastru nechat přepsat (čili něco jako prodej) tak, že mi tuto částku bude zavázán splatit do např. 10ti let? Případně může se ústav zavázat, že mi tuto částku vyplatí při případné likvidaci ústavu (po prodeji nemovitosti) ? Děkuji.
Odpovědi:
Ústav je vaším obchodním partnerem, takže si můžete dohodnout vše, na co přistoupí obě strany.
Dobrý den, mohou být zakladatele o.p.s. členy její správní rady? Děkuji VladkaVokurková
Odpovědi:
Obecně prospěšnou společnost již nelze založit.
Dobrý den,
jsme nově zřízený spolek, zabývající se volnočasovými aktivitami, a momentalně stojíme před otázkou u které banky je nejvýhodnější si zřídit účet. Můžete nám poradit, nebo se jedna o individuální věc každé organizace.. Děkuji R.
Odpovědi:
29. 3. 2017, 10:14
Jde o to udělat si průzkum, která banka má výhodnější podmínky pro vaši organizaci. Obecně nelze říci...
5. 1. 2017, 17:29   odpovědět na dotaz
Meteo (Tomáš)
Dobrý den, jsme neziskovka - dříve občanské sdružení. Jedno uročně nám jedna firma posílá malou částku jako dar. Ale prý máme starou darovací smouvu. Můžete mi poradit, kde bych našel novou platnou darovací smlouvu? Máte prosím nějaký vzor? Děkuji Tomáš z Pardubic
Odpovědi:
19. 1. 2017, 14:44
Vzor darovací smlouvy lze stahnout z internetu
4. 1. 2017, 13:56   odpovědět na dotaz
FFFAN (Danna N.)
Dobrý den. S manželem provozujeme neziskovou organizaci (nyní spolek) již přes 10 let. Žijeme s miloradů a příspěvků od lidí. Já jako češka jsem normálně zaměstnaná abychom měli nějaký příjem. Manžel je cizinec, a zároveň ředitel/zakladatel spolku. Má vůbec nějaký nárok na to, aby od státu dostal jakkoukoliv sebemenší podporu? Můžeme získat jakkoukoliv státní dotaci, která mě uschopní být zaměstnaná v manželově spolku? Děkuji předem za odpověď.
Odpovědi:
27. 1. 2017, 12:36
Dobrý den, nevím, za jakým účelem byl založen váš spolek, ale z Vašeho dotazu skoro vyplývá, že spolek jste založili za účelem zaměstnání Vás i manžela, což není záměrem právní formy spolku. Spolek se zakládá k uspokojování a ochraně zájmů členů spolku. Z dotazu nevyplývá, čím se Váš spolek zabývá, tudíž nelze poradit více o dotacích. Dotace poskytují státní orgány, kraje, obce, nadace apod. Ale dotace na zaměstnávání zakladatelů spolku nenajdete.
16. 12. 2016, 21:12   odpovědět na dotaz
Honza
Dobrý den,
přemýšlím nad založením neziskové organizace na podporu sportu ve školském prostředí. Prosím Vás o radu jaký by byl vhodný typ neziskové organizace pro toto využití, tak aby nově vzniklá organizace mohla žádat o dotace, granty a sponzorské dary na sportovní vybavení a sportovní akce pro děti školního a předškolního věku.

Děkuji za Vaší odpověď
S pozdravem J. Dobřický
Odpovědi:
19. 12. 2016, 08:53
K. Kopečná
Dobrý den, je možné založit spolek, jak na to naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-jak-zalozit-spolek.html.
Dobrý den, může být předseda spolku zaměstnán v projektu na DPP/DPČ příp. na smlouvu o dílo - např. jako lektor odborných kurzů? Děkuji za informaci.
Odpovědi:
Ano, může, bez problémů. Žádný zákon tento případ nijak neupravuje, tedy ani nezakazuje.
11. 11. 2016, 16:39   odpovědět na dotaz
JIHOPU (J.Trnka)
Dobrý den,
již delší dobu se pohybuji v oblasti socální podpory uprchlíků. Jsem z jižních čech, kde zatím žádná nezisková organizace v tomto oboru nepůsobí.Chtěl bych tedy založit neziskovou organizaci pro podporu uprchlíků. Potřeboval bych se poradit, jaká právní forma NO je dle dnešních právních podmínek nejvhodnjěší? Dle občanského zákoníku je nejvhodnější "spolek"? Můžete doporučit nějaké zdroje kde v počátcích čerpat informace?

Předem děkuji za Vaší odpověď.
J.Trnka
Č.Budějovice
tel.776/120070
Odpovědi:
Já doporučuji spíš "ústav", je to právní forma, která se zakládá právě na poskytování obecně prospěšné činnosti a služeb. Spolek je zakládán pro uspokojení společných potřeb členů.
8. 11. 2016, 13:23   odpovědět na dotaz
Jitka Hašková
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda existuje dotace na založení spolku? Nemohu to nikde najít. Moc děkuji, Hašková
Odpovědi:
Skoro mohu odpřísáhnout, že taková dotace není :) Je to také proto, že náklady na založení organizace jsou minimální - jen platba za ověření některých podpisů.
Dobrý den, potřebuji změnit sídlo našeho spolku. Stačí když vyplněný formulář se souhlasem majitele bytu, ve kterém by měl nově spolek sídlo zašlu na rejstříkový soud? Pavlištíková
Odpovědi:
9. 11. 2016, 08:59
K.Kopečná
Záleží na tom, co máte uvedeno ve stanovách, jakým způsobem je možná změna. Někdy bývá nutné odsouhlasit nové stanovy. Schválit změnu sídla by měl také nejvyšší orgán spolku, pořídit zápis a prezenční listinu. To vše doložit k formuláři pro změnu v rejstříku.
Dobrý den, jak mám provést změnu ve stanovách spolku? Jedná se o změnu ve vedlejší činnosti. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Máte ve vašich stanovách uvedeno, kdo jejich změnu schvaluje, většinou to bývá nejvyšší orgán (valná hromada). Jakákoli změna v textu je možná jen schválením nové verze stanov. A u vedlejší činnosti doporučuji do stanov uvést přesnou citaci činností, které máte uvedené na živnostenském oprávnění - to musíte k vedlejší činnosti mít. Nezapomeňte pak změny zapsat i do veřejného rejstříku.
Dobrý den, jsme zapsaný ústav a změnil se nám člen dozorčí rady a také se zvolil nový předseda dozorčí rady. Je nutné toto uvádět v obchodním rejstříku a jak změnu hlásit?
Moc děkuji za pomoc a radu. S pozdravem,
Kateřina Kozáková
Odpovědi:
Ano, členové kontrolního orgánu se zapisují do veřejného rejstříku všichni. Změnu osob necháte zapsat prostřednictvím Návrhu na zápis změn (Inteligentní formulář) na portálu Justice (prostřednictvím něj jste zapisovali ústav) a přiložíte zápis z jednání, na kterém byla změna provedena (podle vašeho statutu).
Dobrý den, náš spolek existuje pouze 10 měsíců a chtěli bychom zaměstnant našeho prvního pracovníka. Co musíme udělat?
Odpovědi:
Uzavřít s ním pracovní smlouvu nebo dohodu :) Zaměstnávání osob se i ve spolku řídí zákoníkem práce a stejnými pravidly jako třeba v s.r.o. A předpokládám, že už jste zaregistrovaní na FÚ jako plátci daně...
Dobrý den, jsme neziskové občanské sdružení zaměřené na kulturní a vzdělávací činnost v obci Zlatá Koruna. Nyní chceme začít s jazykovými kurzy a sjednat DPP s místní učitelkou a jazyků. Je to v rámci sdružení možné? Náklady na lektorku budou hrazeny kurzovným od jednotlivých účastníků. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Především už jste spolek. A ano, i spolek může uzavírat pracovní smlouvy a dohody.
dobry den ras bych zalozil neziskovku a rad bych vedel zda jsou njeake poplatky za založeni
Odpovědi:
Ne, nestátní neziskové organizace jsou osvobozeny od soudních i správních poplatků.
Od soudních poplatků jsou osvobozeny i při tzv. prvozápisu, tedy při založení.
30. 9. 2016, 16:07   odpovědět na dotaz
old gym (Michal)
Dobrý den mame založený spolek pro zajem kulturistika atd a chtek jsem ze zeptat jestli může nam nějaká firma darovat sponzorsky dar dekuji
Odpovědi:
Pokud se opravdu ptáte pouze na to, zda vám firma může dát dar, pak ano, může.
Dobrý den,
potřebuji poradit s naší NNO. Nedávno jsme získali grant na neformální vzdělávání mládeže. Řešíme problém, zda se musíme registrovat na finančním úřadě nebo ne. Všechny finance budou použity na realizaci projektu, takže NNO žádný příjem mít nebude.

Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Na FÚ se musí jako plátce daně nahlásit každá právnická osoba ve lhůtě do 8 dnů od vzniku. Doporučuji to tedy provést co nejdříve a současně se poraďte se svým správcem daně o tom, jak a zda budete podávat daňové přiznání.
Je možno z bankovního účtu skautského střediska (účetní jednotka s vlastním IČ převést peníze na pokladní deníky oddílů (podružné pokladní deníky) formou bankovního převodu na osobní účty vedoucích oddílů a tito vedoucí si peníze vyberou a vloží do pokladny oddílu? Co na to poskytovatel dotace? A druhý dotaz, zda je možno převodem ze soukromého účtu/kartou platit a účtenku použít pro pokladnu oddílu z hledika dotací? Cítím, že by to tak být nemělo... Díky
Odpovědi:
Převést finance na soukromé účty nelze, lze je vybrat z účtu a neprodleně vložit do pokladny.
Dobrý den, máme založený spolek. Pokud náš spolek chce vystavit fakturu za poskytované služby, které má v předmětu stanov, musí být nějakým způsobem zaregistrovaný na finančním úřadě zvlášť? Nebo spolu se založením a přidělením Ič už nemusím nic takového řešit? Děkuji za odpověď
Odpovědi:
10. 8. 2016, 09:43
Bigbuba z.s. (Petr)
A DIČ se mi automaticky přiřadí při registraci z.s. na krajským soudu? Díky
Zdravím Vás,
žádná další registrace Vás nečeká. Pokud jste registrováni na FÚ a máte přiděleno DIČ, tak můžete fakturovat.
Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který řeší tzv. "rozdělení". Původní - stávající spolek bychom chtěli zachovat. Část členů vytvoří nový spolek, s podobnou náplní. Je možné, aby jeden spolek - právnická osoba, věnoval dar spolku jinému? Samozřejmě po schválení členskou schůzí.Děkuji za pomoc.
Odpovědi:
Zdravím,
spolek může poskytnou dar jinému spolku, pokud o tom rozhodne kompetentní orgán a stanovy to nezakazují.
Hezký den Huňková
Dobrý den,
již jsme ve spolkovém rejstříku, ale stále nemáme změněné jméno na spolek. Prosím poraďte jak sjednat nápravu. Děkuji
Odpovědi:
29. 7. 2016, 08:09
K. Kopečná
V rubrice Nový občanský zákoník je k dispozici článek: Návrh na změnu zapsaných údajů do spolkového rejstříku, tam je popsáno, co je třeba udělat pro změnu názvu a také další povinnosti spolku.
Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně fungování správní rady u organizace zapsaný ústav, jako zaměstnanec této organizace. Dotazy mám 3 a to:

1) Existuje nějaká možnost kontroly správní rady mimo organizaci, zda vykonává řádně svou funkci, mimo dozorčí rady organizace? Pokud ano, jaké?

2) Existuje mechanismus pro odvolání člena správní rady pro předpojatost a neobjektivnost? Pokud ano, jaké?

3) Existují nějaké zákonné stanovy či důvody pro odvolání ředitele zapsaného ústavu z funkce mimo zakládací listinu organizace? Pokud ano, jaké?

4) Na koho bychom se jako zaměstnanci organizace mohli obrátit s žádostí o podporu a pomoc, mimo ČMKOS?

Obracím se na Vás z důvodu vyhrocené a kritické situace v organizaci, kdy se drtivá většina zaměstnanců obrátila na správní radu s požadavkem na odvolání ředitele z funkce pro nezákonné jednání a poškozování organizace. Dle mého názoru je právní rada úzce propojena s vedením organizace a nejedná tedy nezávisle. Předběžným výsledkem mimořádného zasedání správní rady je setrvání ředitele ve funkci.

Předem děkuji za odpověď

S přáním klidných dní
Odpovědi:
V neziskových organizacích většinou převládá řešení dohodou a zákonná opatření nastupují jako poslední. Neznám Vaši situaci, takže na všeobecnou otázku poskytnu všeobecnou odpověď. Určitě existuje statut ústavu,který ošetřuje řízení organizace. V ústavu bývá poslední instancí zakladatel a jeho práva jsou popsaná právě ve statutu. Pokud selžou všechny domluvy, pak v případě zaměstnanců doporučuji postupy dle zákoníku práce.
Dobrý den, hlavní náplní našeho spolku je Dále je účelem spolku podpora výkonu sportovní činnosti, branné připravenosti, soužití občanů, příprava v případě nenadálých a krizových situacích dále je zaměřena na úkoly vojenského a civilně-obranného charakteru vyplývající z požadavků na zajištění obrany a ochrany životů i majetku obyvatel ČR, a územní celistvosti, bezpečnosti a hospodářsko-politické stability ČR.

Moje otázka zní pokud máme zakomponováno ve stanovách zajištění obrany a ochrany životů i majetku můžeme zajišťovat pořadatelskou službu, ochranu osob a bezpečnostní služby ??? Děkuji za odpověď
Odpovědi:
Spolky mohou vyvíjet vedlejší činnost k podpoře činnosti hlavní. Dle popsané věcné náplně soudím, že je zde obhajitelná věcná souvislost mezi činností hlavní a vedlejší, tato vedlejší činnost tedy spadá pod vymezení ve stanovách jako podpora činnosti hlavní.

Pokud má být vedlejší činnost vyvíjena soustavně (opakovaně) a být zisková, jedná se o podnikání a je na ni nutno získat živnost. Pořadatelská služba je oborem č. 73 živnosti volné, takže k oprávnění není nutno splnit žádné zvláštní podmínky. Naopak ostraha majetku a osob či poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob představují živnost koncesovanou, u které by bylo nutno požádat živnostenský úřad o schválení (koncesi) prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce splňujícího zákonné podmínky (vzdělání, praxe).
Dobrý den, potřebovala bych poradit se změnou sídla spolku - vím, že se to dělá elektronicky přes Veřejný rejstřík, ale přiznám se, že vůbec netuším jak dál...co vše potřebuji? Je na to předepsaný formát? Prosím o nějakou "polopatickou" odpověď s kroky, co dělat....moc děkuji :)
Odpovědi:
Změnu sídla lze udělat pouze cestou změny stanov a změny zápisu ve veřejném rejstříku, Pokud jste zápis už dělali v rámci povinné změny názvu, je to totéž. Pokud jste tím ještě neprošli, nakontaktujte mne přímo a pomohu Vám z celým zápisem, změnou stanov, tak aby byly v souladu s novým zákonem i v ostatních bodech, a spřípravou povinných listin, které budete k zápisu přikládat.
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda můžeme jako nezisková organizace podat žádost na nadaci za klientku a tím se stát příjemcem finanční částky. Děkuji
Odpovědi:
23. 6. 2016, 09:41
K. Kopečná
Podmínky a kdo je žadatelem by měly být uvedeny v podmínkách podání žádosti u konkrétní nadace. Pokud to není v podmínkách striktně uvedeno, je lépe se informovat přímo u této nadace.
9. 5. 2016, 13:33   odpovědět na dotaz
Sokol (Kudrna)
Sokol má závazný předpis:
Sportovní oddíly hospodaří se svými prostředky získanými z členských spolkových a oddílových příspěvků, z příspěvků na činnost poskytnutých cestou župy, z ČOS, ze získaných sponzorských darů, z výsledků vlastních aktivit a z příspěvků vlastní jednoty. Finanční prostředky, procházející hospodářskou evidencí, jsou pro oddíly zpravidla vedeny v účetnictví jednoty jako samostatné středisko.

Může výbor TJ Sokol vzít oddílu penize z účtu s kterými hospodaří? Každý oddíl si odděleně odsouhlasí výši oddílových příspěvků s kterými během roku hospodaří. Pokud oddílu na peníze výbor TJ Sokol sáhne, potom plán oddílu nejde dodržet a peníze schází na aktivity oddílu.
Děkuju za pomoc a přeju hezký den.
Jiří Kudrna
Odpovědi:
Pokud oddíl vybral od svých členů příspěvky, (případně si zajistil další příjmy dle závazného předpisu), tak se jedná o příjmy, se kterými má právo hospodařit daný oddíl. Není obvyklé, aby výbor používal prostředky jednotlivých oddílů. Výbor má pro činnost organizace většinou vlastní zdroje.
6. 5. 2016, 17:12   odpovědět na dotaz
Rudolf Pecha
Dobry den, mam dotaz k založeni Romske organizace,jak? a kde mohu podat/založit organzaci??děkuji,Rudolf Pecha.
Odpovědi:
29. 7. 2016, 08:11
K. Kopečná
Dobrý den, v rubrice Nový občanský zákoník je zveřejněn postup založení spolku.
Dobrý den, prosím, může zapsaný spolek vydávat faktury za služby ? Např. za organizaci akce pro děti zaměstnanců některé firmy. Najdu paragraf v zákoně ? Děkuji.
Odpovědi:
Organizace může provozovat činnosti, které má určené ve svých Stanovách. Forma vyúčtování pak může mít formu třeba faktury.
14. 4. 2016, 00:22   odpovědět na dotaz
U Krbu (Petra)
D. den, již nějakou dobu zvažuji založení neziskové organizace - spolku. V této souvislosti bych se Vás ráda zeptala, zda je možné, aby neziskovka žádala o dotaci na zaměstnance. Resp. na zřízení nového pracovního místa. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. Petra
Odpovědi:
15. 4. 2016, 11:51
K. Kopečná
Dobrý den, je možné zajistit podporu z ÚP a zřídit společensky účelné pracovní místo nebo veřejně prospěšné pracovní místo. Podmínky naleznete na stránkách úřadu práce.
Dobrý den,
nově musí spolek dokládat do OR také účetní závěrku. Má zároveň povinnost dokládat OR či FÚ soupis majetku, příp. další listiny týkající se účetnictví?
Odpovědi:
15. 4. 2016, 10:07
K. Kopečná
Dobrý den, ano spolky mají povinnost dokládat do sbírky listin ve veřejném rejstříku účetní závěrku, tato povinnost vznikla od 1.1.2014, tedy za rok 2014 by měla být první účetní závěrka. Pro splnění této povinnosti je lhůta do konce tohoto roku.
Do kterého políčka daňového přiznání se sprácně uvádí sponzorský příspúěvek?
Odpovědi:
Sponzorský příspěvek se neuvádí zvlášť, protože je zaúčtováván do příjmů.
Dobrý den,
jsme nezisková organizace - spolek, který se zabývá poskytováním sociálních služeb. Za rok 2015 nám vyšel pro daňové přiznání zisk ve výši 338000 Kč. V tomto zisku jsou zahrnuty dary ve výši cca 180000. Dále se skládá z příjmů za poskytování péče pro naše klienty a cca 10000 tvoří příjem z vedlejší hospodářské činnosti. Tento zisk hodláme v roce 2016 použít na rekonstrukci prostor, ve kterých poskytujeme sociální služby. Je třeba z tohoto zisku platit daň z příjmu?
Děkuji za odpověď Šárka Daňková
Odpovědi:
Zkuste se poradit s účetním, který umí účtovat "veřejně prospěšného poplatníka". A to zejména na vedení vašeho účetnictví.
Je prosím možné jako sídlo spolku uvést P.O.BOX a dále PSČ a místo ?
Děkuji.
Odpovědi:
15. 4. 2016, 10:14
K. Kopečná
Dobrý den, sídlo spolku nemůže mít adresu P.O.BOX. Už z názvu vyplývá "sídlo", ne poštovní doručovací adresa. Další věc je, že tuto adresu musíte zapsat do rejstříku spolků a tuto adresu tzv. "ověří" systém, zda existuje dle katastru nemovitostí. Za další, při zapisování do rejstříku musíte doložit souhlas majitele vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku (úředně ověřeno). S pozdravem Kopečná
Dobrý den, mám dva dotazy:
1. je vhodné a výhodné zakoupit pro neziskovku osobní auto ke služebním účelům (za 7 let jsme proplatili na CP cca 270 000,-). Někdy dochází k překrytí služebních cest zaměstnanci v datu a čase.
2. Je u o.p.s. dle vašeho názoru členský/partnerský příspěvek zdanitelným příjmem, když cca 85-92% činnosti je nezisková (administrace projektů, animace území apod.) Příspěvek členů slouží na dofinancování neuznatelných výdajů při administraci a pro předfinancování projektů, které jsou následně propláceny z cca 90-94 % z dotací.. prosím o brzkou odpověď. Upřesním dotaz z tel. 737401855
Odpovědi:
ad 1) NO samozřejmě může být vlastníkem vozidla. Je však třeba zohlednit, to, že deklarované vyplacené náhrady jsou včetně PHM (možná i diet a parkovného).
Pokud tedy by Vaše celkové náklady na pořízení vozidla, opravy a PHM se vešly za dané období do této částky, jednalo by se o ekonomicky výhodné řešení.
Chci se zeptat, jaké jsou kompetence koordinátora projektu? Má právo zasahovat do kompetencí a činnosti předsedy správní rady neziskovky a jejího ředitele, úkolovat je a tozhodovat o projektu sám o sobě? Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Kompetence koordinátora projektu musí být zcela jistě v popisu projektu samého. Nejsou-li, vytvořte si vnitřní směrnice s právy, povinnostmi a pracovní náplní. vyřeší se tím mnohdy i osobní konflikty,které se z vašeho dotazu dají vyčíst.
18. 3. 2016, 14:15   odpovědět na dotaz
Veronika
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může nezisková organizce (spolek) mít osobní bankovní účet psaný na předsedu spolku, kde se mu promítají také osobní výdaje? Děkuji Merhautová
Odpovědi:
21. 4. 2016, 10:14
Dobrý den, spolek je právnickou osobou, tudíž by měl mít zřízen svůj účet. Pokud budete volit například jiného předsedu, jakým způsobem se dostanete k financím? Spolek by měl vést "jednoduché" účetnictví, jakým způsobem s osobními příjmy a výdaji předsedy si poradí účetní netuším... a navíc je nutné zveřejňovat účetní závěrku a to od roku 2014.
Dobrý den,
2/2015 jsme založili spolek, 11/2015 jsem načerpali dotaci z EU na nákup hmotného majetku, samotná činnost spolku bude započatá 4/2016. nemáme zatím jiné příjmy než dotaci. Musíme podat daňové přiznání z příjmů právnických osob? Děkuji
Odpovědi:
Zcela jistě ano. Předpokládám navíc, že jde-li o dotaci z EU, není váš příjem malý!
Dobrý den, náš spolek již cca 20 let nefunguje, ráda bych věděla, jak zrušit registraci pod Ministerstvem vnitra...Děkuji moc za radu
Odpovědi:
Dobrý den,

jsme studio, které provozuje taneční a pohybové kroužky pro děti. Pro tuto činnosti pro nás učí lektoři - mojue otázka je prostá - jakou formu smluv s nimi můžeme jako spolek uzavřít? Již se po tom pídíme nějakou dobu a každá účetní přichází s jiným návrhem. DPP nebo Licenční smlouva? Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Forma je zcela na Vás. Můžete uzavřít DPP (do 300 hod ročně) nebo DPČ. Pokud mají lektoři ŽL, stačí jednoduchá dohoda o poskytování služeb nebo prostá objednávka služeb.
Dobrý den, chci se zeptat, jestli pod statusem společensky prospěšná společnost můžeme žádat o dotaci na pracovní místo, jaká je výše finanční odměny od UP a stačí-li jako podmínka 5 měsíců evidence na UP?
Díky moc
Odpovědi:
26. 4. 2016, 09:38
Dobrý den, tento dotaz Vám zodpoví přímo na ÚP, nejde o status, jde právní formu organizace.
Dobrý den, kdy vzniká povinnost registrovat spolek na finančním úřadě? Děkuji moc
Odpovědi:
Do 8 dnů po přidělení IČ.
Dobrý den, chtěla bych založit neziskovou organizaci na pořádání výtvarných kurzů kresby a malby pro středoškoláky a seniory v Havlíčkově Brodě. Je ústav vhodná forma? A mohu být pouze já zakládajícím členem - ředitelem a zaměstnat se tímto způsobem 2x týdně o víkendu na zkrácený úvazek? O tom, že kurzy nebudou příliš výdělečné je jasné celkem dopředu. Jedná se o můj obor a mám v něm kvalifikaci. Na ŽL jít nechci. Občas bych přizvala i jiné lektory do výuky. Případně bych spolupracoval i s jinými neziskovkami a lektorovala příležitostně v jejich místě působení. Děkuji Satrapová
Odpovědi:
4. 3. 2016, 08:31
K.Kopečná
Dobrý den,
ústav se zakládá za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky a provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek. Ústav je možné založit jediným zakladatelem. Další možnou formou je spolek, který ale zakládají minimálně 3 osoby, které vede společný zájem. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů spolku.
Jakou právní formu zvolíte, je opravdu pouze Vaše rozhodnutí. V případě volby ústavu, můžete být jediným zakladatelem, ovšem je nutné zřídit správní radu. Tato správní rada pak jmenuje ředitele ústavu. Ředitel nemůže být členem správní rady. Z Vašeho dotazu mi připadne, že chcete založit neziskovou organizaci z důvodu svého zaměstnání, což nemusí být úplně šťastné, ale volba je pouze na Vás. Píšete, že kurzy nebudou příliš výdělečné, pak je na místě dopředu zjistit, jakým způsobem bude nezisková organizace zajišťovat finanční prostředky na svoji činnost a další náležitosti s vedením a řízením ústavu včetně vedení účetnictví apod.
Dobrý večer činností našeho spolku je pořádání akcí v podobě zábav. Nějaký menší výdělek z těchto akcí máme.Mluvila jsem s účetní která dělá daňové přiznání OSVČ a neví jestli máme povinnost podávat Daňové přiznání.Chtěla bych Vás požádat o radu.Není třeba nějaký minimální limit vydělku pro podání Daňového přiznání neziskových spolků nebo musíme podat to Daňové přiznání i když máme malý výdělek?Děkuji Vám za odpověd.
Odpovědi:
V první řadě si prosím ověřte, zda vaše účetní umí účtovat vás jako "veřejně prospěšného poplatníka". Účtování už je dost odlišné od účtování podnikatelských subjektů. Na podání daňového přiznání se dohodněte se svým správcem daně na FÚ - každý úředník na to má jiný názor.
Dobrý den, jsme spolek, který je tvořen vysokoškolskými studenty. Náš příjem je tvořen především plesem, nejde však o žádné převratné částky. Letos nám ples vynesl téměř pár korun. Chtěla bych se zeptat, jestli může mít zapsaný spolek jeden rok ztrátu. Děkuji mockrát
Odpovědi:
Spolek může mít ztrátu i dlouhodobě. Musí ale být samozřejmě něčím kryta, např. půjčkami.
22. 2. 2016, 13:47   odpovědět na dotaz
Božena Tomková
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o informace ohledně založení spolku. Kdo všechno může spolek založit? Zakladatel bych byla já (jsem na MD) k sobě mám ještě další 2 osoby. Ovšem tyto dvě osoby jsou: jedna podniká a druhá je zaměstnaná. Můžeme v takové sestavě spolek založit? Nebude to mít nějaký vliv na podnikající osobu-jde o to, že sestra (OSVČ) si bude žádat o dotace, tak aby ji to nějak neomezilo? Doufám, že pochopíte, jak to myslím?

Děkuji s pozdravem Tomková
Odpovědi:
26. 2. 2016, 08:25
Spolek zakládají alespoň 3 osoby. OSVČ nemá žádný vliv jak pro založení spolku, tak na vlastní činnost. Jedna činnost neomezuje druhou.
K. Kopečná
18. 2. 2016, 20:08   odpovědět na dotaz
o.p.s. (hana)
je účelový dar úhrada hodin asistence ? Paní si vybrala klientku, které hradí osobní asistenci, kterou jí poskytuje naše organizace. Uhrazenou částku si chce odečíst z daň. základu. Lze takto postupovat?
Odpovědi:
Tak, jak to popisujete, se jedná o dar té klientce. Pokud by ale dárkyně chtěla dar odepisovat z daní, musela by dát dar Vám, klidně jako účelově vázaný na služby konkrétní klientce.
Dobrý den,
může být s.r.o. zakladatelem a členem spolku? Není to nějaký problém? Děkuji.
Odpovědi:
26. 2. 2016, 08:28
K. Kopečná
Dobrý den, spolek mohou založit tři osoby - zakládající členové. Členy mohou být jak osoby fyzické, tak právnické a jakémkoliv "poměru".
Dobrý den,
založila jsem občanský spolek v obci na obnovu tradic. Nemáme žádné příjmy ani dary, při zakládání nám bylo přiděleno IČO, musím podávat daňové přiznání, nebo mám nějakou povinnost vůči fú ? Děkuji
Odpovědi:
26. 2. 2016, 08:29
Pokud nemáte příjmy a výdaje, není třeba podávat daňové přiznání.
Organizace již dlouho nefunguje. Jak ji zrušit oficielně na finančním úřadě-jak zrušit IČO_
Odpovědi:
Dobrý den, chci se zeptat zda má spolek vedoucí jednoduché účetnictví povinnost zveřejňovat účetní závěrku, reps. tedy výkaz o příjmech a výdajích? Pokud ano, tak od jakého roku? Děkuji
Odpovědi:
Za rok 2014 v termínu do 31.3.2016, za rok 2015 do 31.11.2016 a pak vždy do měsíce po schválení závěrky.
Dobrý den, je možné, aby měl spolek bankovní účet, který je napsaný na jméno jednoho z členů spolku? S tím samozřejmě, že pohyb na účtu je kontrolovaný více osobami.
Odpovědi:
Určitě ne.
29. 1. 2016, 21:17   odpovědět na dotaz
Klečkova
Dobrý den,jake jsou možnosti,kdyz chci zapsat spolek,ale na nemovitost mame úvěr tudis patři bance?Jde například spolek napsat ma městský byt?Diky moc
Odpovědi:
11. 2. 2016, 13:43
K. Kopečná
Dobrý den, pokud Vám dá město - jako vlastník nemovitosti souhlas s umístěním sídla spolku, tak můžete mít sídlo v městském bytě.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde seženu stanovy společnosti a za jakých podmínek mi je vydají, když jsem originály ztratil a pak jak změnit sídlo neziskové organizace.
Děkuji za odpověď
S přáním pěkného večera
Michal Halík
Odpovědi:
26. 2. 2016, 08:35
Dobrý den, stanovy, které dříve zakládalo Ministerstvo vnitra byly předány na Ministerstvo spravedlnosti, které je zodpovědné za rejstřík spolků. Do rejstříku zapisují příslušné rejstříkové soudy. Asi budete muset pátrat tam. Změnu adresy provedete právě u rejstříkového soudu. Jak na to je popsáno zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-budete-zakladat-spolek-nebo-menit-stanovy.html.
S pozdravem K. Kopečná
Dobrý den.
Jsme občanské sdružení zabývající se péčí o opuštěná a týraná zvířata. Naši dobrovolníci pro nás pracují zcela zdarma, telefon ani náklady na cestování jim nejsou propláceny. Jakým způsobem může neziskovka začít platit své lidi? co všechno je pro to potřeba vyřídit? na který úřad se máme obrátit?
Děkuji za odpověď
S pozdravem
Bc. Veronika Daňková
Odpovědi:
Už jste spolek nikoli občanské sdružení :) Vyplácet odměny pomocníkům můžete mnoha způsoby: v pracovně právním vztahu, na DPP, proplácet jim faktury, mají-li ŽL nebo nepravidelně např. na základě vaší vnitřní směrnice. Detailně bych vám poradila až po znalosti všech podrobností.
Dobrý den, může spolek založit firmu (s.r.o.)? Může být spolek vlastníkem obchodního podílu? Děkuji.
Odpovědi:
26. 4. 2016, 09:52
ano, může.
Dobrý den, můžu se zeptat zakládáme spolek naše příjmy se budou skládat z členských poplatků, dobrovolného vstupného na akcích a sponzorských darů (dar výměnou za umístění loga atd., sponz. smlouva) Chtěl bych se zeptat jaké povinnosti nám, spolku, z těchle příjmů vyplívají: - hlášení fin. úřadu, placení daně nebo něco podobného? Děkuji
Odpovědi:
20. 1. 2016, 10:07
Dobrý den, je nutné se zaregistrovat na finančním úřadě a podávat daňové přiznání, neboť se jedná o příjmy pro organizaci. Ze sponzorských darů se platí daň - na rozdíl o klasického daru.
Dobry den, plati se za zrizeni zivnostenskeho opravneni na vedlejsi cinnosti spolku poplatek nebo je od placeni spolek oprosten? A pak druhy dotaz - pri transformaci stanov sdruzeni na spolek bychom radi zmenili nazev spolku, ve kterem se objevuje slovo USTAV. Soud nam napsal doporuceni, ze se jedna o klamavy nazev. Chapeme, ustav je jina pravni forma, ale nam se ten vyraz do nazvu spolku hodi. Vadi to, kdyz za nazvem bude uvedena zkratka z.s.? Muze nekdo nazev spolku, ktery obsahuje slovo USTAV, nejak napadnout? Dekuji za radu.
Odpovědi:
26. 2. 2016, 08:50
Název spolku nesmí mít klamavý název. Ústav je nová právní forma a v názvu spolku působí opravdu klamavým dojmem. Pokud Vám soud poslal námitku, nejspíš ji budete muset respektovat nebo změnit právní formu na ústav.
15. 1. 2016, 15:01   odpovědět na dotaz
SRPŠ (Lucka)
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o rady týkající se našeho spolku rodičů a přátel školy. Jsme zaregistrování od 10.12.2015 u Rejstříkového soudu dle nových pravidel. Náš příjem obsahuje pouze členské poplatky, které jsou osvobozené od daně. Musíme podávat ač bude nulové daňové přiznání? Momentálně jsme obec za žádali o dotaci na pořádanou akci, pokud nám bude odsouhlasena musíme vést podvojné účetnictví? A třetí dotaz zní, zda uce můžeme vést jako hospodářský rok září-září nebo jsou někde podmínky pro takovéto rozhodnutí. Moc děkuji za rady.
Odpovědi:
Zdravím,
na podání nulového daňového přiznání se přímo dohodněte se svým správcem daně na FÚ. Jen připomínám povinnost ukládat účetní závěrku do sbírky listin v rejstříku. Vést podvojné účetnictví byste v souvislosti s dotací museli pouze pokud by to bylo v podmínkách poskytnutí oné dotace. O účtování v hospodářském roku se rozhodujete vy sami.
Dobrý den, mám dotaz
a) zda spolek může vystavit fakturu pro trenéry karate.
b) chceme založit spolek v novém městě můžeme mít sídlo na P.O.BOX děkuji
děkuji za odpověď
Müllerová
Odpovědi:
15. 1. 2016, 12:08
Dobrý den, spolek může vystavit fakturu, získané finanční prostředky jsou pak pro spolek příjmem, který je nutné uvést v daňovém přiznání. Adresa P.O.BOX není sídlo spolku, zde se asi členové spolku scházet nemohou a potom, v elektronickém formuláři je nutné adresu sídla tzv. "ověřit" = je zde tlačítko, které adresu porovnává s existencí v katastru nemovitostí.
Dobrý den.Je třeba sponzorský dar 1000,-Kč který jsme obdrželi jako spolek uvést v daňovém přiznání? Děkuji za odpověď.S pozdravem Polok R.
Odpovědi:
15. 1. 2016, 12:13
K. Kopečná
Dobrý den, pokud jde opravdu o sponzorský dar, tak se jedná o příjem organizace a podléhá dani z příjmu. Pokud jde pouze o dar, uvede se v daňovém přiznání, ale nepodléhá dani. Je nutné rozlišovat mezi darem a sponzorským darem. Sponzorský dar je brán jako tzv. protislužba - dostanu peníze za reklamu jména dárce apod.
Dobrý den, prosím o radu, jsme spolek, který by se rád stal n. o. Chtěl bych se zeptat - máme přiložit souhlas vlastníků nemovitosti. Sídlo spolku máme v místním Středisku volného času, kde máme věnovanou jednu učebnu, chtěl bych se zeptat, zda by stačil souhlas ředitelky a nebo musíme to nějak vyřídit přes město, jelikož budova je městská. Děkuji moc
Odpovědi:
14. 1. 2016, 12:19
K. Kopečná
Dobrý den, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti, tedy vlastníka budovy, což je jak píšete město. Soudní úředníci opravdu nahlíží do listu vlastnictví.
Dobrý večer,
Jsme zájmový kroužek, který pořádá zábavu, soutěže a hry pro dětia rádi bychom z toho udělali oficiální spolek, n.o.
Jsme poskládání jen z nezletilých členů, zastřešeni střediskem volného času... Takže nás napadlo, že by třetím zakladatelem (aspon jednomu musí být 18 let-pokud jsem dobře pochopil) mohla být ředitelka toho střediska... Má však obavy, aby z toho potom neměla problémy, že ona jakožto staturární orgán příspěvkové státní organizace, střediska volného času, založila spolek, neziskovou organizaci. Prosím poradte :)
Odpovědi:
Statutární orgán (například ředitel) má většinou ve své smlouvě omezení, v tomto případě se může jednat o omezení pro činnost v jiné neziskovce. Přeji hodně štěstí při hledání jiného vhodného dospělého.
Pracuji na změně stanov vývalého občanského sdružení Moravská brána.ve spolupráci se zahraničím,s potomkem bývalých židovských majitelů textilní továrny v Perštýnské ulici Alexander Zerkowitz,Rakousko, hodláme vybudovat židovské muzeum a v sousedním domě vzdělávací multikulturní centrum.vytvářím mezinárodní správní radu a potřebuji vědět,které ministerstvo schvaluje činnost .za ochotu a vstřícnost děkuje Křenková
Odpovědi:
13. 1. 2016, 16:02
K. Kopečná
Dobrý den, spolky má v kompetenci Ministerstvo spravedlnosti, spolky by měly do konce tohoto roku splnit povinnost úpravy stanov dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Podrobné informace naleznete v rubrice NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK : http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html
Může vykonávat zakladatel zú funkci ředitele? Může se zú dobrovolně přihlásit jako plátce DPH,příp za jakých podmínek? Děkuji za radu J.Krejčí
Odpovědi:
8. 1. 2016, 10:51
K. Kopečná
Zakladatel ústavu může být ředitelem, členem správní nebo dozorčí rady či jiného orgánu ústavu.
Dobry den! Je pri zakladani neziskove (charitativni) organizace nutny pocatecni vklad/jmeni?
Dekuji!
Odpovědi:
8. 1. 2016, 10:40
K. Kopečná
Dobrý den, záleží na tom, jakou právní formu neziskové organizace zvolíte. U spolku nebo ústavu není počáteční vklad nutný, u právní formy nadace je nutná nadační jistina ve výši 500 000 Kč.
Dobrý den, jak mohu sloučit obecně prospěšnou společnost a spolek. Fungovat bude spolek
OPSKA neplní účel založení. Jde o pomoc stejné cílové skupině - onkologickým pacientům.
Děkuji za odpověď. Monczková

Odpovědi:
7. 1. 2016, 08:35
K. Kopečná
Dobrý den, doporučuji obrátit se s dotazem na Mgr. Víta ze společnosti Neziskovky.cz
Dobrý den. Mám dotaz. Pobočný spolek obdržel finanční dar několik tisíc Kč od a.s. Je třeba zaslat finančnímu úřadu o tom informaci nebo nějaký výkaz a zaplatit daň? Daňové přiznání nezpracováváme.
Děkuji za radu.
Odpovědi:
15. 4. 2016, 10:22
Pokud má neziskovka jakýkoliv příjem, je dobré podat daňové přiznání, i když splňuje osvobození od placení daně. Nejlépe se poraďte na příslušném finančním úřadě.
Dobrý den,
jsme občanské sdružení s názvem "Přílepský kulturní spolek" - je třeba něco změnin do konce roku 2016 nebo jen provést zápis do spolkového rejstřiku, když máme v názvu slovo "spolek" ? Děkujeme
Odpovědi:
15. 12. 2015, 07:46
Váš název již obsahuje slovo spolek, tudíž pro tento rok není nutné provádět změny. V příštím roce je třeba kontrola stanov, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a do spolkového rejstříku doplnit zapisované skutečnosti + doložit potřebné listiny.
dobry den, zpracovavam standardy kvality, pry doslo k novele, ze neziskovky muzou dostávat jen sponzorske dary - zadne jiné - jako předtím - male hmotne, ci nehmotne, je to, prosim, tak? nemuzu pro toto podklad nebo pravni normu nikde najit....dekuji předem za radu. pstruzinova
Odpovědi:
Doporučuji nejdříve zjistit si rozdíl mezi dary a sponzorstvím. Dary jsou finanční i hmotná pomoc neziskovce s určitými navazujícími pravidly pro příjemce i dárce. Sponzorství je částka, kterou firma platí neziskovce za reklamu, a jde o jednoduchý příjem na straně NNO a výdaj na straně firmy.
Dobrý den, chceme převést sdružení do právní formy spolek. pustila jsem se do "inteligentního"formuláře a mám dotaz ohledně elektronického podpisu. Jde o kvalifikovyný certifikát, který musím vyřešit třeba n ačeské poště nebo stačí pouze naskenovaný můj podpis a přiložený jako třeba na vydaných fakturách? Děkuji za odpověď, Hana Giteva
Odpovědi:
2. 12. 2015, 08:08
K. Kopečná
Dobrý den, elektronický podpis musí být certifikovaný. Pokud jej nemáte, je možné formulář vytisknout a podpis nechat klasicky ověřit a spolu s povinnými přílohami zaslat poštou na rejstříkový soud.
Dobrý den.
Jen bych měl dotaz (ale nejsem ze Zlínského kraje). Rušíme OS (spolek). Máme zápis ze Shromáždění členů, že rušíme OS (spolek) k 10.12.2015, k tomu máme vyjádření správce daně a zprávu likvidátora (určili jsem stautárního zástupce), že jsme neměli žádný majetek, takže v podstatě jen zrušil účet a zůstatek 100 Kč byl použit na nákup diplomů pro děti. Podpis na zprávě likvidátora bude úředně oveřený.
Bude stačit to výše uvedené (zápis, souhlas správce daně a zpráva likvidátora) k tomu návrhu na zrušení (formulář ze stránek justice), který se chceme poštou poslat ke Krajskému soudu?

Přeji hezký den a předem děkuji

R. Balner
Krnov
Odpovědi:
Určitě to stačit nebude. Občanský zákoník popisuje likvidaci spolku obdobně jako probíhá likvidace například s.r.o. a je nutné všechny kroky splnit.
Dobrý den, jsem malá cesnická Tj (cca 50 šlenů), pořádáme spoustu kací pro členy i veřejnost., na kterých nevybíráme vstupné, cca 1x ročně dobrovolný příspěvěk na pokrytí na částečné pokrytí nákladů, a cca 2-3tisíce ročně jako příspěvek od sponzorů. Prosím, musíme podávat daňové přiznání na FÚ?
Odpovědi:
25. 11. 2015, 15:08
Dobrý den, pokud má vaše organizace příjem, měla by podat daňové přiznání, ať už je výsledek hospodaření jakýkoliv, tedy i nulový.
Kopečná
Dobrý den, jsme Studentský spolek při jedné VŠ (nezisková organizace) a během akademického roku pořádáme několik party (cca 4-5 za 12 kalendářních měsíců). Dosud bylo pořádání pro nás spíše ztrátové a zisk získal náš spolupořadatel, majitel barů, které na party byly. Rádi bychom se od něj odprostili a začli si prodávat alkohol a drobné občerstvení sami. Už máme zjištěno, že na tvrdý alkohol budeme potřebovat koncesi, ale ráda bych se zeptala, jak je to s živnostenským listem? Výbor našeho spolku se každý rok obměňuje a navíc v případě zisků z těchto party použijeme peníze na chod spolku a pořádání dalších např. vzdělávacích akcí - není to tak, že by šly peníze někomu do kapsy. Děkuji mnohokrát za odpověď.
Odpovědi:
25. 11. 2015, 15:01
živnostenský list si musíte zřídit na spolek, nikoliv na konkrétní jméno.
Dobrý den,
je nutné v případě změny statutárního orgánu měnit i stanovy? K návrhu na vklad muselo být ve stanovách uvedeno, kdo je statutárním orgánem.
Odpovědi:
25. 11. 2015, 14:59
Dobrý den, záleží na tom, co je napsáno právě ve stanovách. pokud máte statutární orgán např. předsedu, mělo by být ve stanovách určeno, kdo jej volí - předpokládám, že nejvyšší orgán (členská schůze apod.) V případě, že máte ve stanovách uvedeno konkrétní jméno statutára, budete muset stanovy přepracovat s tím, že žádná konkrétní jména tam již nebudou.
K. Kopečná
16. 10. 2015, 09:59   odpovědět na dotaz
JK (Petra)
Musím mít zapsaný spolek, jehož hlavní činností je výuka jízdy na koni ve vlastnictví koně? Chceme si příští rok požádat o dotace a momentálně máme možnost jednoho koně výhodně získat.
Odpovědi:
25. 11. 2015, 15:03
Kopečná
Dobrý den, pokud chcete žádat o dotace - předpokládám, že z veřejných zdrojů, je nutné mít registrovanou organizaci, vhodné je založit spolek. S tím je spojená také další odpovědnost jako např. při získání jakéhokoliv příjmu pro organizaci podávat daňové přiznání apod.
Může člen spolku pracovat jako dobrovolník v pozici personálního ředitele spolku či personalisty spolku, jenž může tak uzavírat za spolek pracovní smlouvy či je ukončovat ? a může k tomu být pověřen usnesením členské schůze?
Odpovědi:
25. 11. 2015, 15:12
K.Kopečná
Dobrý den, může takto pracovat, ale skutečnost, že může podepisovat pracovní smlouvy by měla být zmíněna buď ve stanovách nebo ve vnitřních dokumentech organizace.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat kde najdu dokumenty, diky kterým můžu přijmout dar od firem. Nebo jak by měl ten dokument vypadat. Diky za odpověď
Odpovědi:
25. 11. 2015, 15:05
K. Kopečná
Dobrý den, nejlépe je uzavřít darovací smlouvu. Pozor na dar a sponzorský dar, je v tom rozdíl, především v tom, že sponzorský dar je nutné vést jako příjem organizace a následně uvést v daňovém přiznání.
Dobrý den,
máme pronajatý areál, který je v okrajové části města a díky nezvaným návštěvám potřebujeme jeho ostrahu. Rádi bychom na tento účel přijali do zaměstnání konkrétního člověka, který je více než rok nezaměstnaný. Jde o člověka, který byl na ulici a my se jej už nějakou dobu pokoušíme přivést do normálního života. Rádi bychom využili možnost podpory Úřadu práce ale o této problematice nic nevíme můžete nám poradit jaká jsou případná úskalí a jak legálně realizovat tuto možnost.
Děkuji za radu a přeji hezký den.
S pozdravem

Karel Mráz II.Chance o.s.
Odpovědi:
Obraťte se přímo na Úřad práce, tam Vám poradí nejlépe a nejkonkrétněji.
Dobrý den,
prosím o radu. Naše správní rada je zcela nefunkční a zhoršuje dobré jméno organizace, to se týká i našeho prezidenta, resp. předsedy. Je možné nějakým způsobem "vyměnit" Radu a prezidenta např. na základě neplnění jejich povinností? Dále bych ráda věděla, zda je možné, abych se osobně mohla stát členskou správní rady, případně se stát předsedkyní, když jsem v organizaci zaměstnaná jako zástupkyně ředitelky?
Předem děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Postup volby (tedy výměny) orgánů máte popsán ve stanovách nebo ve statutu - nevím jako právní formu má vaše organizace. A také tam máte popsánu případnou neslučitelnost funkcí. Jinak Vám nic nebrání kandidovat na místo ve správní radě.
Dobrý den, rozhodli jsme se náš spolek po téměř 10 letech rozpustit - zlikvidovat. Důvodem je především nedostatek času u všech zbylých členů se spolku věnovat. Nemáme žádné dluhy, ale máme finanční hotovost + movitý majetek. Zajímá mne, jak s ním můžeme či máme podle NOZ naložit, zda ho lze nějakým způsobem rozdělit mezi členy, nebo, zda je jediným řešením ho převést na jiný spolek (potažmo město). Díky
Přerostová
Odpovědi:
Likvidace musí proběhnout zcela v souladu s občanským zákoníkem a je velmi podobná likvidaci podnikatelského subjektu. Potřebujete-li detaily, ozvěte se mi.
Dobrý den,
Máme se skupinou přátel občanský spolek zabývající se rekonstrukcemi historických událostí, obnovy historického života, vzděláváním v tomto oboru a podobně.. Rádi bychom pro naše působení získali nějakou dotaci nebo podporu, pro nákup vybavení. Je vůbec možné něčeho takového dosáhnout? Mnohokrát děkuji za pomoc.
Petr Figala
Odpovědi:
Ano, dotačních titulů je ale nepřeberné množství, takže je potřeba vybrat zdroje vždy na konkrétní činnosti. Máte-li zájem, ozvěte se mi.
Dobrý den.
Může předseda správní rady z.ú. a revizor pracovat z.ú. na DPP či DPČ, když v něm vykonávají tyto funkce? DSěkuji za odpověď.
S pozdravem
Ing. Eva Vyoralová
Odpovědi:
Revizor by neměl být zaměstnancem, protože by šlo o střet zájmů. Předseda může mít i HPP, ale nemůže být zaměstnán na funkci předsedy. Může tedy mít v pracovní smlouvě například koordinátora akcí nebo sociálního pracovníka, trenéra a pod.
Dobrý den. Musí být spolek registrován na finančním úřadě a když ano, tak jako fizická, nebo právnická osoba.
Dík za odpověď. Pavlík
Odpovědi:
26. 8. 2015, 15:28
Dobrý den, pokud má spolek nějaké příjmy, musí se registrovat na FÚ. Spolek je právnickou osobou.
Dobrý den, můžete mi prosím poradit kde a jak lze provést změnu statutárního zástupce? Děkuji.
Odpovědi:
Dovolím si ještě doplnit, že změna musí být nově zapsána ve veřejném rejstříku.
26. 8. 2015, 15:31
Co se týká změny statutárního orgánu, ve stanovách by mělo být uvedeno, kdo schvaluje změnu, zpravidla to bývá nejvyšší orgán spolku.
12. 8. 2015, 18:53   odpovědět na dotaz
Martin
Dobrý den, potřebuji radu. poslal jsme na soud registraci na založení spolku. Podle toho co jsme se dočetl mají 3 dny aby mi dali vyrozumění o doplnění chyb, Pokud se tak nestane mají do 5 dnů provést registraci do rejstříku. Žádost jim přišla 27.7. dnešním dne je to 12 dnů. Psal jsme na podatelnu a tam nejsou sdílný a telefon nezvedají. Jak mám postupovat ??
Odpovědi:
Doporučuji vydržet i v čase i s nervy. Praxe rejstříkových soudů není k neziskovým organizacím příliš vstřícná, abych to popsala kulantně. A na vyšším soudním úředníkovi zcela závisí, zda Váš spolek zapíše, či zda najde důvod proč tak smí neučinit. Není to příjemné, ale je to bohužel realita.
Dobrý den, potřebovala bych pomoct s převodem našeho občasného sdružení na spolek.
Odpovědi:
Spolkem již jste - viz má odpověď níže.
3. 8. 2015, 18:18   odpovědět na dotaz
Gabriela
Dobrý den. Měla bych na Vás takový dotaz. Teprve uvažujeme o založení neziskové organizace, útulku na pomoc týraným zvířatům, konkrétně koním. Je možné získat dotace i pro takovéto účely? Pokud ano, je možno získat dotaci i na dokoupení pozemků pro vybudování vhodných prostor pro tuto činnost? Jak postupovat při žádosti? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Odpovědi:
Zdroje by se mohly najít, určitě existuje dotační program na podporu vašich aktivit. Nicméně zakládat organizaci, která netuší, z čeho budou pramenit její příjmy, se mi zdá velmi riskantní.
Dobrý den jsme letecko modelářský klub a dověděl jsem se že musíme změnit název na spolek nebo z.s.Ale hlavně se chci zeptat dostaváme dotaci od obecního uřadu dotaci na sečení letiště 3000kč a povedlo se nám získat příspěvek na zakoupení sekačky musíme stím na finančak a odvádět daně nebo jsme od nich osvobozeni děkuji.
Odpovědi:
19. 8. 2015, 08:23
K. Kopečná
Dobrý den, spolky mají povinnost do konce roku upravit svůj název odpovídajícím způsobem dle nového občanského zákoníku. Postup, jak na to naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html. Co se týká dotací a darů, bude lépe se informovat u příslušného finančního úřadu.
Dobrý den, chci se zeptat jaké kroky musíme učinit, abychom se z občanského sdružení stali spolkem. Děkuji
Odpovědi:
Vy už spolkem jste. Stalo se tak rozhodnutím zákona od 1.1.2014. Nyní ale musíte uvést svůj název (do 31.12.2015) a své stanovy (do 31.12.2016) do souladu s novým občanským zákonem a vše zapsat do spolkového rejstříku. Pokud budete potřebovat detaily, napište mi.
Dobrý den,za jakých okolností je třeba měnit,doplňovat nebo přepracovávat současné stanovy Odborové organizace.
Děkuji
Odpovědi:
19. 8. 2015, 08:27
K. Kopečná
Informace o změně názvu spolku a stanov jsou uvedeny zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html. Stanovy by měly být v souladu s novám občanským zákoníkem č. 89/2012Sb. Je dobré si příslušnou část pročíst a porovnat se současnými stanovami. Znění nového občanského zákoníku naleznete na tomto portálu v rubrice Krátké zprávy.
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jestli mohou u právní formy NNO "ústav" zastávat funkci statutárního orgánu místo jednoho ředitele 2 osoby, konkrétně dva jednatelé, kteří by byli na stejné úrovni. Zákon totiž hovoří o řediteli nebo jiné osobě v působnosti statutárního orgánu. Děkuji za radu. D. Pokorná
Odpovědi:
20. 8. 2015, 14:10
K. Kopečná
Dobrý den, s podobným dotazem jsme se dosud nesetkali, v novém občanském zákoníku se mluví o řediteli jako o jedné osobě. Doporučuji obrátit se s dotazem na právníka, případně na Neziskovky.cz: http://www.neziskovky.cz/clanky/510_610/poradenstvi_profesionalni_konzultanti/
Dobrý den,
místní spolek holubářů si podal žádost obci o finanční příspěvek. Mohu jim příspěvek vyplatit v hotovosti nebo musí mít zřízený účet? Děkuji. Bártková
Odpovědi:
Vše záleží na tom, zda máte povinnost žadatele mít účet ve vašich schválených podmínkách dotací. Pokud ne, pak můžete vyplatit dotaci jakýmkoli prokazatelným způsobem, tedy i hotově.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Chtěla bych založit neziskovou organizaci, která bude provozovat coworkingové centrum. Je vhodnou formou v tomto případě spolek? Vím, že musíme být tři zakládající osoby. Dále mne zajímá, zda v tomto případě bude vadit, pokud budu mít ŽL na mé jméno. Oborem podnikání bude zcela jiná oblast, než na jakou se chceme jako nezisková organizace zaměřit. A můžu současně v neziskové organizaci figurovat jako jeden z placených zaměstnanců? Děkuji, Šlapalová
Odpovědi:
Určit vhodnou právní formu je velmi obtížné bez bližších informací. Váš ŽL v žádném případě nevadí :) A ano, organizace Vás může zaměstnat. Vše jsou to však jen velmi všeobecné odpovědi na všeobecné otázky.
Dobrý den.
Potřebuji vědět co vše potřebuji a kde mám stáhnout dokumenty k výměně místopředsedy.
Děkuji
Odpovědi:
O volbě místopředsedy s největší pravděpodobností rozhoduje váš nejvyšší orgán (valná hromada,členská schůze). Podstatné je, jak máte tento mechanismus popsaný ve stanovách. Pokud budete potřebovat poradit konkrétně, napište mi.
Dobrý den,

v roce 2011 jsme se tehdy ještě jako občanské sdružení zaregistrovali na FÚ. Je teď tedy prosím nutné podávat daňové přiznání, když jsme nyní od roku 2014 spolek a letos jsme obdrželi jen jeden dar v hodnotě 1000 Kč a vybrali dle stanov asi čtyři členské příspěvky v hodnotě 1 500 Kč a žádné jiné příjmy jsme neměli?

Děkuji moc za vysvětlení, nejsem si jistá, jestli totiž registrace na FÚ podmiňuje spolek podávat každý rok daňové přiznání i když žádné příjmy, které by se musely zdaňovat vlastně nemá. Děkuji.
Odpovědi:
Máte-li takovýto minimální obrat, daňové přiznání byste podávat nemuseli. Nicméně doporučuji se zeptat Vašeho správce daně na FÚ - některý úředník přiznání nepožaduje, některý trvá na daňovém přiznání s nulou a setkala jsem se i s požadavkem na čestné prohlášení ;). Vždy je lépe úřadu vyhovět:)
28. 4. 2015, 13:58   odpovědět na dotaz
Jana
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký druh neziskové organizace (spolek či ústav - příp. lze něco jiného?) byste doporučovali založit při zakládání "soukromé" neziskové alternativní školy, která bude zaměstnávat učitele aj., ideálně usilovat v budoucnu o získání grantů, dotací, mít v pronájmu prostory atd. Prostě vše, co je v rámci školy běžné. Díky moc za názory a informace. Pěkný den Jana
Odpovědi:
Já doporučuji jednoznačně ústav. Pokud budete potřebovat bližší informace, napište mi.
Dobrý den, může neziskovka darovat věcný nebo i peněžní dar třeba jiné neziskovce, v případě, že jí z hlavní činnosti vznikl nějaký zisk?
Odpovědi:
Ano, může. Není to sice běžné, ale výjimečně je to zcela v pořádku.
13. 4. 2015, 13:39   odpovědět na dotaz
Veronika
Dobrý den,

nedávno jsem ukončila studium korporátního práva, již delší dobu se věnuji rodinnému právu a ráda bych spolu s kolegyní založila neziskovku pro právní a jiné rady. Prozatím jsem na Úřadu práce. Mohu se optat co všechno k tomu potřebuji, kdy mohu počítat s platem pro sebe - jsem samoživitelka s dvěma dětmi, kdy, kde, jak a co zařídit a vyřídit. Hledám po netu a nějak nenacházím :-(

Děkuji mnohokrát, už chci z pracáku pryč
Odpovědi:
Nechcete si v tomto případě založit spíše živnost nebo s.r.o.? Neziskovou organizaci byste měla zakládat ve chvíli,kdy lidé ve vašem okolí potřebují službu, kterou jim chcete poskytovat "neziskově"...
Dobrý den! Chtěl bych, jako předseda spolku rodičů a přátel školy, odměnit učitelku za vedení účetnictví spolku, ale nejsem si jist, jak tuto finanční operaci správně provést. Děkuji za radu!
Odpovědi:
28. 8. 2015, 18:41
IKOR (Diváková)
Jednoduše sepíšete DPP, text za vedení účetnictví, paní kolegyně zaúčtuje, jedná se o běžný náklad organizace.
Dobrý den, jsme TJ které zatím vede daň.evidenci. Jak budeme postupovat při daru na opravu šaten a na pořádání sport.akcí. Musíme fin.dar.přiznávat?Jedná se o celkovou výši 6.000,-Děkuji za odpověď
Odpovědi:
.... odpověď viz níže - daň darovací byla zrušena, ale dar musíte zaúčtovat jako příjem (nicméně příjem, který je osovobozený od daně)
Dobrý den, jsme folklorní taneční soubor. Pořádáme ples.Zřídili jsme si koncesi na prodej alkoholu. Výtěžek zužitkujeme na činnost souboru , pořizování krojů , soustředění k nácviku. na konci roku nic nezbývá. je nutné podávat daňové přiznání, jaký formulář? Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
19. 8. 2015, 08:39
Je nutné daňové přiznání podat, je lépe oslovit zkušeného účetního/účetní.
Děkuji za odpověď ale bohužel stejně nevím, stejně jako neví spousta účetních v mém okolí, každýříká něco jiného, a to i na finančních úřadech!!!!! Samozřejmě , že čtu odkazy na daňové správě, který jste mi zaslali k prostudování ale tím jste mi moc nepomohli. Prostě tomu laicky nerozumím, zda neziskovky musí mít dtovou schránku nebo ne. Nešlo by odovědět stručně a jasně? aby bylo jasné nám všem?? Děkuji a omlouvám se.
Odpovědi:
NNO nemusí mít datovou schránku a elektronické podávání není povinné. El. podávání dokumentů České správě soc. zabezepečení bylo opět odloženo - sledujte ale aktuální informace zase na přelomu roku.
24. 3. 2015, 08:35
Základní úprava povinnosti činit vybraná podání elektronicky je
obsažena v § 72 odst. 4 DŘ, kde je uvedeno, že pokud má daňový subjekt nebo jeho
zástupce (dále jen „podatel“) zpřístupněnu datovou schránku nebo má podatel zákonem
uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen vybraná podání
(§ 72 odst. 1 DŘ) učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 písm. a) až c) DŘ, tedy buď:
• podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
• prostřednictvím datové schránky, nebo
• s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
Děkuji za odpověď ale bohužel stejně nevím, stejně jako neví spousta účetních v mém okolí, každýříká něco jiného, a to i na finančních úřadech!!!!! Samozřejmě , že čtu odkazy na daňové správě, který jste mi zaslali k prostudování ale tím jste mi moc nepomohli. Prostě tomu laicky nerozumím, zda neziskovky musí mít dtovou schránku nebo ne. Nešlo by odovědět stručně a jasně? aby bylo jasné nám všem?? Děkuji a omlouvám se.
Odpovědi:
15. 6. 2017, 17:44
viagra
24. 8. 2016, 13:17
restpharm
dobrý den, název ve spolkovém rejstříku přesně nesouhlasí s názvem při udělení IČO tomuto Spolku rodičů. Musím provést změnu ve spolkovém rejstříku, aby odpovédal u IČO? Děkuji
Odpovědi:
19. 8. 2015, 08:42
Ano, název je nutné dát do souladu s novým občanským zákoníkem, tedy název musí obsahovat slovo "spolek" nebo, zapsaný spolek, postačí zkratka: z.s. A název v rejstříku musí být stejný jako ve stanovách spolku. Postup změny názvu: http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html
Dobrý den. Potřebuji zrušit neziskovou organizaci a nevím jak mám postupovat. Rok a půl je nečiiná a na sídle jsme dostali výpověď.
Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
20. 8. 2015, 14:20
Dobrý den, jak postupovat naleznete ve svých stanovách, o zrušení rozhoduje nejvyšší orgán spolku- často členská schůze. Členská
schůze rozhodne o zrušení spolku s likvidací a určí likvidátora a den zrušení spolku, z členské schůze musí být vyhotoven zápis. Likvidátor sestaví soupis majetku a ten zpeněží, sepíše zprávu. Při likvidaci právnické osoby se požaduje
doložit souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního
rejstříku, souhlas vydá příslušný finanční úřad. O výmaz se spolkového rejstříku je nutné požádat u rejstříkového soudu vyplněním elektronického formuláře a doložením výše uvedených dokumentů. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
Přiznání za rok 2014 se musí podávat elektronicky? Nemáme datovou schránku. Nebo je i pro o.s./spolky povinná? Fyzicky nám přiznání leetos FU nevzali, prý elektronicky nebo pokuta 2000,-. Dotaz: podám přes EPO elektronicky a následně musím ještě na FU dodat vytisklou sestavu s podpisem prezidenta splečnosti, když nemáme datovku. Děkuji
Odpovědi:
Dobrý den, dovolte mi položit následující dotaz. Jsme spolek, který obdržel v roce 2014 finanční dar. Máme zjištěné, že jsme zbaveni povinnosti vůči finančnímu úřadu podávat přiznání k dani darovací, ale nyní se k nám dostal názor, že musíme podávat daňové přiznání. Už jsem volala na finančák, ale paní mi odpoví, až zjistí, na jiném finančáku mě odkázali na daňového specialistu. :) Děkuji za radu, s pozdravem Kateřina
Odpovědi:
Daň darovací byla zrušena, tedy nemusíte podávat ani přiznání k této dani. dar ale musíte uvést jako příjem do daňového přiznání právnických osob.
Náš spolek je prvním rokem, jsme ve ztrátě 29 tis., máme povinnost podávat daňové přiznání, pokud ano, tak jaký formulář máme použít. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
12. 3. 2015, 10:04
K. Kopečná
Pokud máte jakýkoliv příjem, měli byste podávat daňové přiznání (i když jste ve výsledku ve ztrátě). Pro upřesnění je nejlépe se obrátit na příslušný finanční úřad.
Dobrý den, jsme TJ Sokol, jsme příspěvková organizace, a protože děláme 1 x za rok hody a 1x ples a tam prodáváme rozlívaný alkohol museli jsme zřídit licenci a živnost. Veškeré zisky padnou na režie (EE,plyn,voda) Licenci máme od roku 2014, což znamená podat dan.přiznání. Jaké máme podat přiznání jaký formulář a počítá se do výnosu i dotace z obce? Děkuji Šebelová
Odpovědi:
12. 3. 2015, 10:15
K. Kopečná
Dobrý den, dotace z veřejných rozpočtů nejsou předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka. Jaký podat formulář Vám poradí na příslušném finančním úřadu.
Dobrý den
Jsme vedeni, jako pobočný spolek bez majetku a členů
a chtěli bychom se stát samostatným zapsaným spolkem. Lze dosáhnout samostatnosti transformací, nebo je třeba provést zánik a založit nový spolek ?
Odpovědi:
Osamostatnit se v tuto chvíli dá asi jen dvěma cestami:
buď rozdělením dle NOZ, což je velmi komplikovaný proces, ale zůstane Vám název, IČ a historie.
Nebo nechat organizaci zaniknout (pak je ale nezbytné, aby hlavní spolek o vašem pobočném opravdu do rejstříku nic nezapsal, pak pobočný spolek zaniká ze zákona ke dni 31.12.2016). A založit novou organizaci s jiným názvem, dostanete nové IČ a přijdete o historii.
Dobrý den
Jsme vedeni, jako pobočný spolek a chtěli bychom se stát samostatným zapsaným spolkem. Lze dosáhnout samostatnosti transformací, nebo je třeba provést zánik a založit nový spolek ?
Odpovědi:
2. 3. 2015, 07:40
K.Kopečná
Dobrý den,
pokud jste byli občanským sdružením, od 1.1.2014 jste se stali automaticky právní formou spolek. V tuto chvíli jde o změnu názvu. Doporučuji v souvislosti s touto změnou projít také stanovy, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. Co je potřeba ke změně názvu spolku naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html
Na portálu www.zlk.neziskovka.cz naleznete také znění nového občanského zákoníku v rubrice Krátké zprávy.
28. 2. 2015, 11:40   odpovědět na dotaz
Eva
Dobrý den,
založila jsem spolek za účelem pomáhat rodinám s vážně nemocnými dětmi. Hledám pro ně sponzory, kteří je napřímo podporují. Ovšem následně vznikl od veřejnosti zájem nám zasílat menší příspěvky pro tyhle rodiny... Můj dotaz zní, mohu je přijmou a pak je odeslat rodinám? nemusím kvůli tomu zakládat nadaci či nadační fond? A nebo třeba zrealizovat veřejnou sbírku? trošku v tom tápu... ráda bych dané dary využila a rodinám je zajistila, ale chci se vyhnout případným problémům. Předem velice děkuji za odpověď.
Odpovědi:
17. 3. 2015, 07:57
K. Kopečná
Dobrý den, pokud byste chtěla vyzývat veřejnost k získávání peněžitých příspěvků (např. v tisku, médiích nebo na svých webových stránkách nebo sociálních sítích)
pro účely humanitární a charitativní, což tahle pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi je, měla byste jako právnická osoba oznámit konání veřejné sbírky
pro tento účel Krajskému úřadu.
Pokud nebudete nějak veřejně propagovat získávání těchto finančních prostředků a peníze jí budou darovat jen přímo oslovení (tzn. určitý okruh lidí na základě darovacích smluv), pak by to byla jenom činnost daného spolku.
28. 2. 2015, 11:10   odpovědět na dotaz
Eva
Dobrý den,
založila jsem spolek za účelem pomáhat rodinám s vážně nemocnými dětmi. Hledám pro ně sponzory, kteří je napřímo podporují. Ovšem následně vznikl od veřejnosti zájem nám zasílat menší příspěvky pro tyhle rodiny... Můj dotaz zní, mohu je přijmou a pak je odeslat rodinám? nemusím kvůli tomu zakládat nadaci či nadační fond? A nebo třeba zrealizovat veřejnou sbírku? trošku v tom tápu... ráda bych dané dary využila a rodinám je zajistila, ale chci se vyhnout případným problémům. Předem velice děkuji za odpověď.
Odpovědi:
17. 3. 2015, 07:58
-
24. 2. 2015, 19:11   odpovědět na dotaz
Martina
Dobrý den,
jsme začínající o.p.s. a v tomto roce jsme neměli žádný výnos ani náklad v hlavní činnosti. Vše pouze v doplňkové. Je možné uplatnit v přiznání k DPPO §20, odst. 7 zákona?
Pokud ano, jakým způsobem budu evidovat tuto úsporu na pokrytí nákladů následující 3 roky, např. operativní evidencí v excelu?
Děkuji.
Odpovědi:
12. 3. 2015, 10:05
a
Pobočné spolky při hlavním spolku,jejich postavení ve stanovách hlav.spolku,mimo pobočného spolku existence čl. klubov
Odpovědi:
Netuším, v čem konkrétně potřebujete poradit. Pokud Vás zajímá celá problematika pobočných spolků, je to natolik rozsáhlé téma, že bude lépe, když se mi ozvete na mail.
ahoj
Jsme klasicke sdruzeni a mame se zmenit na spolek . Potrebuji poradit jak a co mam udelat kam zajit a co napsat. Dekuji
Odpovědi:
12. 3. 2015, 10:10
K. Kopečná
Dobrý den, od 1.1.2014 jste se díky novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., automaticky stali právní formou spolek. Do konce letošního roku máte povinnost upravit název spolku dle zmíněného občanského zákoníku. Informace naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html
Dobrý den .
Chtěl bych pozastavit a nebo zrušit neziskovou organizaci jak mám potupovat a kam zajít.Děkuji a krásný den
Odpovědi:
15. 10. 2017, 12:06
James
Definitely, what a fantastic website and informative posts, I definitely will bookmark your blog.All the Best!
15. 10. 2017, 12:06
James
Definitely, what a fantastic website and informative posts, I definitely will bookmark your blog.All the Best!
14. 10. 2017, 07:39
loans
The termLasik stands for http://soloadvance.com/ , viagra viagra viagra viagra viagra with quiet salary.
13. 10. 2017, 05:27
James
Wonderful site. Plenty of useful info here. I'm sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you to your sweat!
13. 10. 2017, 05:26
James
Wonderful site. Plenty of useful info here. I'm sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you to your sweat!
6. 10. 2017, 19:29
James
You are a really persuasive writer. I can see this in your writeup. You've a way of writing compelling info that sparks significantly interest.
3. 10. 2017, 11:19
James
This kind of game gives a real experience of
3. 10. 2017, 11:18
James
This kind of game gives a real experience of
Pozastavit ji už podle NOZ nelze a zrušení je komplikovaná záležitost, pokud chcete, ozvěte se mi na mail a pomohu Vám.
Dobrý den,
prosím o radu ohledně pobočných spolků. My jako hlavní spolek máme pod sebou několik pobočných spolků, z nichž u jednoho měníme adresu a jeden pobočný spolek chceme vymazat. Stejnou akci jsem řešila na soudě loni v září a návrh na změny podával hlavní spolek + doložili jsme listiny nutné ke změně adresy a usnesení ze shromáždění členů, kde jsme zrušili nefuknční pobočné spolky - takto to soudu stačilo. Nyní v únoru jsem podávala návrh na změny opět za hlavní spolek a bylo odepsáno, že návrh na změnu adresy musí podat pobočný spolek + doložit zase všechny listiny znovu a návrh na výmaz zase podá sám pobočný spolek a proběhne likvidace, což nevím jak postupovat. Můžete mi prosím poradit jak tedy postupovat?
Předem moc děkuji za informace.
Odpovědi:
12. 3. 2015, 10:01
K. Kopečná
Dobrý den, před zrušením pobočného spolku musí proběhnout klasická likvidace (dle § 187 a násl. NOZ). Postup by měl být zmíněn ve stanovách, pokud bude nějaký likvidační zůstatek, měl by být nejspíš převeden na spolek hlavní - opět by mělo být uvedeno ve stanovách. Po procesu likvidace může dojít k výmazu pobočného spolku ze spolkového rejstříku, a tedy i k jeho zániku (§ 185 NOZ).
Prosím o radu a to.Po uzávěrce roku 2014 a vyjetí počátečních stavů jsem zpracovala 1 měsíc a rozvahe nejde na pasivech. Aktiva jsou329.316,63 pasiva 885.479,49 rozdíl -556.162,86 a to mi visí. Prosím jak to opravit.Jakým dokladem a účtem to dostat do rozvahy.Děkuji Křiklánová M.
Odpovědi:
19. 2. 2015, 09:23
Ludmila
Ale to nemůže nikdy viset, nemáte tam neschválený hospodářský výsledek, aktiva se pasívům musí rovnat, nejde jen tak "doúčtovat", nepočítá něco špatně? Na konci roku sedělo?
Dobrý den,
prosím o radu ohledně účetnictví.
Vedeme jako spolek jednoduché účetnictví. Náš příjem je průměrně třeba 6000 ročně. Jako nově založený spolek dne 14.1.2015 máme hospodářský rok do 31.1.2015. Příjem jsou členské příspěvky stanovené zakládající schůzí, tudíž by měli být osvobozené. Výdaj máme pouze poštovné které se využilo zasláním dopisu na finanční úřad.
Jak mám s tímto naložit vzhledem k přiznání dani z příjmů, když příjem je osvobozený ale výdaj vznikl...Děkuji za informace
Odpovědi:
24. 8. 2015, 01:20
Kamil Knybel
Dobrý den chci se zeptat jaké metody se použivají pro zhodnocení finančního zdraví u neziskových organizací?

Děkuji
Dobrý den, jaké jsou práva a povinnosti zakládajících členů o.p.s..Mohou zrušuit společnost o.p.s.,děkuji, za odpověď
Odpovědi:
Podle zákona o o.p.s. ji mohla zrušit správní rada, pokud nemáte ve statutu uvedeno jinak. Musela to oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce přede dnem zrušení. Zakladatel toto rozhodnutí mohl změnit nebo zrušit, musel však současně zajistit činnost. Zákon už je ale zrušený a jak je to nyní, je velkou otázkou.

Dobrý den, chtěla bych transformovat o.s. na spolek. Dohodli jsme se, že k názvu přidáme slovo "spolek", ale potřebovali bychom pozměnit stanovy a netušíme zda máme na soud zaslat již v novém znění. Je možné získat kontakt na odborníka který se touto problematikou zajímá např. Bruntál. Děkuji
Odpovědi:
13. 2. 2015, 12:37
K. Kopečná
Dobrý den,
transformovat se nijak nemusíte, od 1.1.2014 jste se stali automaticky právní formou spolek. V tuto chvíli jde o změnu názvu. Doporučuji také v souvislosti s touto změnou projít také stanovy, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. Co je potřeba ke změně názvu spolku naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-navrh-na-zmenu-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku.html
Na rejstříkový soud je třeba zaslat stanovy nové.
Na portálu www.zlk.neziskovka.cz naleznete také znění nového občanského zákoníku v rubrice Krátké zprávy.
11. 2. 2015, 12:47   odpovědět na dotaz
Michaela
Dobrý den, prosím o radu ohledně nejvhodnějšího postupu zrušení sdružení resp. spolku. Vznikl 1.7.2014, pak sice neformálně proběhla zakládající schůze, ale žádný zápis z ní již nebyl pořízen, žádný ze 3 stávajících členů jakoby výkonné rady (jde o původní zakládající členy)nemá žádné písemné pověření k zastupování kromě mě (plná moc se týkala založení sdružení). Bohužel dosud sdružení nezačala být jakkoli aktivní, nemá zavedeno účetnictví, majetek nulový, nemá účet v bance, sídlo pro poštu je na mé trvalé adrese. Komunikace s ostatními 2 členy nefunguje, nereagují na mé opakované výzvy "spolek" dobrovolně rozpustit v souladu se stanovami. Mám tedy ze sdružení sama vystoupit (postačí mailem oznámit členům?) a posléze podat na příslušnou instituci žádost o zrušení sdružení, kdy bude muset být stanoven likvidátor atd. a bude to pro všechny asi administrativně velmi zdlouhavé a obtěžující. Děkuji předem za doporučení, jak nejlépe postupovat.
Odpovědi:
Pokud jste nezapsali spolek do veřejného rejstříku, tak podle NOZ nevznikl. Jste tedy jen neformální skupina, která může neformálně zaniknout. Pokud jste v roce 2014 spolek zapsali do rejstříku, je situace složitější a je nutné spolek dle zákona zlikvidovat.
3. 2. 2015, 15:18   odpovědět na dotaz
Marcela
Dobrý den, mám dotaz: o.p.s. provozuje školku, tuto činnost má ve svých stanovách a dále provozuje školení a semináře. Vše je hlavní činností této o.p.s. V roce 2014 se ovšem dostala do výrazného zisku. Dá se stále považovat takováto činnost jako činností neziskového sektoru a vztahuje se na ni úleva dle §20 ZDP? Jde stále o veřejně prospěšného poplatníka? Předem děkuji
Odpovědi:
12. 3. 2015, 12:21
úleva lze , ale musí ji hned v následujícím roce utratit - to je omezení pro o.p.s. a ústavy- viz §20 čl.7 v daních z příjmu
25. 1. 2015, 20:20   odpovědět na dotaz
Petr
Dobrý den, mám dotaz založili jsme spolek, který se zabývá výukou a přednáškami týkající se reálné sebeobrany. Většinu akcí provádíme zdarma, ale chtěli by jsme dělat i kurzy případně i tréninkovou činnost na zvyšování fyzické zátěže. Je nutné na spolek založit živnostenský list, nebo je i jiná alternativa ? Jde nám o to pokrýt náklady na tělocvičnu a pomůcky. Díky Petr
Odpovědi:
Pokud chcete za tyto aktivity vybírat účastnické poplatky a vykonávat je soustavně, pak doporučuji transformaci na ústav a mít i tyto aktiivty v hlavní činnosti (bez nutnosti mít ŽL). Pokud potřebujete detaily, napište mi.
25. 1. 2015, 19:48   odpovědět na dotaz
Petr (Táborský)
Dobrý den, chci se zeptat:
1) jestli je pravda, že občanské sdružení (spolek), když se nezaregistruje do konce roku 2016, tak zanikne?
2) jak to probíhá, je třeba nějaké prohlášení?
3) jak probíhá vypořádání majetku (v našem případě, je jen zůstatek na hotovosti?
4) Stále platí možnost nepodávat daňová přiznání v případě, že sdružení nemá žádné příjmy? Nebo již za zda za zdaňovací období 2014 je třeba podat přiznání k dani z příjmů.

Děkuji moc za odpověď
Odpovědi:
Spolek musí do 31.12.2016 doplnit do veřejného rejstříku všechny své údaje, povinné ze zákona. Tím "to proběhne". Když tak neučiní, soud ho po tomto termínu vyzve k doplnění a pak teprve může nastat doba, kdy soud rozhodne o zrušení spolku. Myslet tedy na vypořádání je ještě brzo :) S daňovým přiznáním máte ASI pravdu, ale doporučuji, zeptejte se svého správce daně na FÚ - on vám řekne nejlépe, co po Vás požaduje.
chceme založit spolek neziskovky nemáme peníze na žádnou registraci pomožte nám
Odpovědi:
3. 2. 2015, 14:10
Dobrý den,
registraci spolku provádí tzv. rejstříkové soudy. Informace lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Co všechno je k tomu třeba je popsáno také v tomto článku: http://zlk.neziskovka.cz/1-novy-obcansky-zakonik.html. Článek je sice zaměřen na změnu názvu spolku, ale potřebné dokumenty jsou téměř totožné. Na stránkách je také článek o osvobození neziskových organizací od soudních poplatků.
S pozdravem
K. Kopečná
23. 1. 2015, 17:16   odpovědět na dotaz
o.s. (renata)
Dobrý den, jak je to v roce 2015 s přiznáním k darovací dani pro o.s.?děkuji
Odpovědi:
26. 1. 2015, 12:22
renata
zákon č. 586/1992 Sb.) §19
23. 1. 2015, 14:49   odpovědět na dotaz
Alena K
Může mi někdo prosím přesně krok za krokem popsat, jak se dostanu na Webstránce Minist. vnitra k informacím o registraci spolku, včetně informací o poplatku za registraci. Moc děkuji
Odpovědi:
3. 2. 2015, 13:36
Dobrý den,
registrace spolku již nespadá pod Ministerstvo vnitra ČR, ale registraci provádí tzv. rejstříkové soudy. Informace lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Co všechno je k tomu třeba je popsáno také v tomto článku: http://zlk.neziskovka.cz/1-novy-obcansky-zakonik.html. Článek je sice zaměřen na změnu názvu spolku, ale potřebné dokumenty jsou téměř totožné. Na stránkách je také článek o osvobození neziskových organizací od soudních poplatků.
S pozdravem
K.Kopečná
23. 1. 2015, 08:33   odpovědět na dotaz
MAS (A)
Dobrý den,

máme v plánu založit místní akční skupinu - jsou 3 zakládající členové Cca 21 – 50 členů. Právní forma může být: spolek, ústav, o.p.s., z.s.p.o., která je pro nás nejvhodnější a proč? Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
3. 2. 2015, 14:05
Dobrý den,
v současné době je možné založit spolek (zkratka „z.s.“) nebo zapsaný ústav (zkratka „z.ú.“), méně obvyklé je sociální družstvo. Obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) už není možné zakládat, zákon byl zrušen a příspěvkovou organizaci (p.o.) zakládá obec či město. Základní rozdíl je v tom, že spolek nesmí být založen za účelem podnikání. Je možné vykonávat hospodářskou činnost pouze jako činnost vedlejší. Pro založení spolku či ústavu je vhodné pročíst příslušnou část nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., (Díl 3, Právnické osoby, Oddíl 2) http://zlk.neziskovka.cz/aktuality.html.
Informace naleznete také na www.zlk.neziskovka.cz v rubrice Nový občanský zákoník.
S pozdravem
K. Kopečná
23. 1. 2015, 06:22   odpovědět na dotaz
Iva
Dobry den ja se svou kamaradkou chceme zalozit asistencni suzbu pro seniory.Chteli by jsme byt neziskova organizace.Obe mame zakladni vzdelani.Muzete nam poradit jak to udelat a zda musime byt registrovani kdyz chceme byt neziskovka dekujem.
Odpovědi:
3. 2. 2015, 13:44
Dobrý den, v první řadě byste museli neziskovou organizaci založit, je na vás, pro jakou právní formu se rozhodnete např. spolek nebo ústav. Asistenční služba pro seniory je sociální službou, pro kterou je nutná registrace sociální služby. Je nutné orientovat se v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Doporučuji se obrátit na Odbor sociálních věcí příslušného krajského úřadu ve vašem bydlišti.
S pozdravem
K. Kopečná
Prosím, kde se máme zaregistrovat ,aby jsme neplatili 6000 jako u soudu
Odpovědi:
22. 1. 2015, 08:32
K.Kopečná
Dobrý den, z vašeho dotazu není patrné, o jakou registraci se vám jedná. Pokud chcete založit spolek, informace naleznete v zákoně č. 89/2012 nový občanský zákoník (DÍL 3 Právnické osoby, paragraf 214-302), tento naleznete zde na portálu v rubrice "Krátké zprávy". Informace o registraci spolku naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.
21. 1. 2015, 13:27   odpovědět na dotaz
školení (jakub)
V rámci naší činnosti poskytujeme na základě smlouvy lektorské kurzy pro s.r.o., které tyto kurzy dále prodává. Obratem bychom měli dostat od s.r.o. pouze umístění našeho loga na jejich propagačních materiálech. Je to v pořádku? Prosím případně o informaci jakou smlouvu s s.r.o. uzavřít, stačí inominátní smlouva o spolupráci? Děkuji za odpověď
Odpovědi:
22. 1. 2015, 08:22
-
Dobrý den. S kolegou již několik měsíců plánujeme založení "ústavu". Máme vše připravené a v podstatě jde o to jen zanést zakládací listinu k zápisu.
Bohužel mě kolega upozornil, že řeší menší problém a je pravděpodobné, že na něj bude uvalena exekuce.
Může tato exekuce nějak poškodit i ústav? Kolega je zakladatel (se mnou) a bude vykonávat funkci ředitele. Vím, že když třeba máte s.r.o., tak je v rejstříku objevují zápisy o oxekucích na společníky. Což samozřejmě dobrou vizitku nedělá. Může něco podobného vzniknout i zde?
Odpovědi:
22. 1. 2015, 08:21
doporučuji zeptat se v některé občanské poradně, která se zabývá tématem zadlužení
21. 1. 2015, 10:06   odpovědět na dotaz
školení (jakub)
V rámci naší činnosti poskytujeme na základě smlouvy lektorské kurzy pro s.r.o., které tyto kurzy dále prodává. Obratem bychom měli dostat od s.r.o. pouze umístění našeho loga na jejich propagačních materiálech. Je to v pořádku? Prosím případně o informaci jakou smlouvu s s.r.o. uzavřít, stačí inominátní smlouva o spolupráci? Děkuji za odpověď
Odpovědi:
Řekla bych, že se jedná o "sponzoring", tedy sponzorskou smlouvu. Jsou tam jisté odlišnosti z hlediska daňově uznatelných nákladů.
20. 1. 2015, 15:22   odpovědět na dotaz
ivana
Dobry den jsem asistentka pecovtelske sluzby a chtela bych asistencni sluzbu rorsirit o 1-2 asistenty.Je mozne zalozit neziskovou organizaci kdyz jsem zatim jen sama asistentka soc.sluzby .Popripade jakou neziskovku zalozit.Dekuji Ivana
Odpovědi:
Ano, na tuto sociální službu lze založit neziskovou organizaci, ale bez znalostí bližších informací Vám neporadím jakou právní formu zvolit. Prosím napište mi, mohu Vám případně pomoci i se založením.
dobrý den chci se zeptat jestli je nejaká vyjímka pro neziskovky při pořádání kulturních akcí (ples, atd) aby mohly prodávat alkohol (víno, pivo a tvrdý ) nemůžeme totiž najít garanta a všichni nám tvrdí že neziskovky mají nějakou vyjímku. Děkuji za Vaši odpověď Josef
Odpovědi:
22. 1. 2015, 08:50
K. Kopečná
jedná se o koncesi a záleží na tom, zda tyto akce pořádáte pravidelně či se jedná o náhodné občasné aktivity. Jak finanční, tak živnostenský úřad tento pohled rozlišují. Doporučuji se s dotazem obrátit na příslušný živnostenský úřad v blízkosti místa sídla vašeho spolku.
Dobrý den,
jsem členkou občanského sdružení, respektive Sboru dobrovolných hasičů. Chtěla jsem se zeptat, kde se vyřizuje změna názvu společnosti dle NOZ, z důvodu transformace na spolek. A dále bych se chtěla zeptat zda je přímo napsán nějaký návod pro transformace občanského sdružení na spolek.
Velice děkuji za odpověď.
Lančová
Odpovědi:
15. 1. 2015, 10:45
K. Kopečná
Dobrý den,
nejedná se o transformaci, ale od 1.1.2014, kdy nabyl platnosti nový občanský zákoník č.89/2012 Sb., se všechna občanská sdružení automaticky stala spolky. Pokud patříte pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a byli jste tzv. organizační jednotkou, od 1.1.2014 máte právní formu: pobočný spolek. Pro změnu právní formy tedy není třeba nic dělat. Doporučuji zkontrolovat ve veřejném rejstříku, zda je váš pobočný spolek zapsán: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
Informace o pobočném spolku naleznete v časopise Svět neziskovek 12/2014 na str. 16: http://www.neziskovky.cz/sdata/SN_12_766.pdf
Dobrý den,

jsme spolkem, jehož vedlejší činností je provoz kavárny. Zaměstnancem kavárny budou dva ze tří členů výboru spolku (předseda a pokladník). Jak v tomto případě postavit pracovní smlouvy? Zástupcem spolku by byl místopředseda? Děkuji Součková
Odpovědi:
Členové orgánů nesmí být placeni za výkon své funkce, mohou však být zaměstnaní právě na jiné pozice, tedy jako například provozní v kavárně, číšník apod. Statutárním zástupcem bude ten,koho si určíte ve stanovách. Pokud potřebujete bližší informace, napište mi.
Dobrý den,prosím o radu ohledně mé pracovní smlouvy v naší neziskové organizaci. Jsem předseda spolku a budu i pracovat jako pedagog. Musím mít 2 pracovní smlouvy např. jako ředitelka i jako pedagog? Děkuji Balcarová
Odpovědi:
Pokud vykonáváte práci ředitelky spolku a současně pedagožky a organizace má dostatek financí, aby Vás v obou pozicích platila, je dobré mít na každou pozici zvlášť pracovní smlouvu. Druh pracovněprávního vztahu už by byl na detailnější informace. Jen upozorňuji, že nemůžete mít pracovní smlouvu na práci v orgánu spolku.
1. 1. 2015, 18:16   odpovědět na dotaz
Kmotr
Dobrý den, rádi bychom založili nadaci či spolek ve stylu adopce děti na dálku. Zajímá mne však jakou formu je možno založit, náš zdroj příjmů bude zatím jen dary od lidí a firem.část penz bude užita na provoz a zbytek bude předán resp. budou pořízeny potřeby a pomůcky pro rodiny či jednotlivce
Odpovědi:
22. 1. 2015, 08:55
K. Kopečná
Nejjednodušší právní formou je spolek, je možné také založit ústav či nadační fond nebo nadaci. Rozdíly mezi jednotlivými právními formami naleznete na tomto portálu v rubrice NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, zpráva ze dne 18. listopadu 2013: INFORMACE KE SPOLKOVÉMU PRÁVU a NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM od 1. 1. 2014
30. 12. 2014, 16:16   odpovědět na dotaz
ZO ČZS (Marta)
Musí ZO ČZS podávat daňové přiznání.
Děkuji
Odpovědi:
19. 1. 2015, 11:19
pokud má příjmy a výdaje, tak ano
Dobrý den,v nových stanovách na základě nového OZ se má objevit ustanovení ,že členem spolku může být jen člen z okresu kde tento spolek sídlí.Není to diskriminující požadavek?
Odpovědi:
1. 12. 2014, 16:02
Karla Kopečná
Dobrý den, nový občanský zákoník žádné takové ustanovení neobsahuje. Ke členství ve spolku se váží §§ 232-236 nového občanského zákoníku, tyto je možné nalézt na portálu www.zlk.neziskovka.cz v rubrice Krátké zprávy.
27. 11. 2014, 20:31   odpovědět na dotaz
AMAG
Dobrý den, s budoucími členy zakládáme zapsaný spolek. Chtěla jsem se zeptat zda spolek musíme zaregistrovat na finančním úřadě, a pokud ano, tak co musíme ročně vykazovat. Děkuji
Odpovědi:
9. 12. 2014, 10:24
Dobrý den, pokud počítáte s příjmy a výdaji organizace, je nutné se na FÚ přihlásit a každoročně podávat daňové přiznání, přesto, že bude daň nulová. Na příslušném FÚ Vám podají konkrétní informace
Dobrý den, založili jsme Spolek rodičů a přátel školy, máme příjmy z členských příspěvků a ze zisku námi pořádaných akcí jako je karneval, školní ples.... Musíme se přihlásit k dani? Pokud ano - kdy a jak postupovat? Děkuji za opověď. Franková
Odpovědi:
9. 12. 2014, 10:25
Ano, máte příjmy a tudíž je nutné podávat daňové přiznání a to i v případě, že daň bude nulová.
Nemam žadnou organizaci, dva roky se snažim zřidit male mini zoo s dětskym koutkem. Ježděni ns mini konicich kontakt s miniprasatkem a kraliky. Mužete mi poradit jak mohu založit bezziskovou organizaci pro deti a mladež?
Odpovědi:
11. 12. 2014, 10:41
Dobrý den, máte možnost založit právní formu Spolek nebo Zapsaný ústav. Doporučovala bych spolek – je to méně složitá forma.
chci založit neziskovku, jak se nyní nazývá místo občanského sdružení?
Odpovědi:
7. 11. 2014, 11:28
Nazývá se SPOLEK. Informace, jak založit spolek naleznete na tomto portálu, vlevo v záložce NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK.
19. 10. 2014, 21:11   odpovědět na dotaz
Ivana Haisova
Dobry den prosim o radu.Chtela bych si zalozit tereni pecovatelskou sluzbu a chtela bych ji zapsat na MV jako neziskovou organizaci.Muzete mi prosim poradit co je k tomu potrba.Nekdo rika zapsat jako ziskova nekdo neziskova organizace nevim jaky je mezi tim rozdil nevyznam se v tom.Proto Vas prosim o pomoc.Moc Vam dekuji s pratelskym pozdravem Haisova
Odpovědi:
22. 10. 2014, 09:14
K. Kopečná
Dobrý den, pokud chcete založit neziskovou organizaci, od 1.1.2014 došlo ke změnám, Ministerstvo vnitra ČR již žádnou registraci neprovádí. Je možné založit neziskovou organizaci právní formy „spolek“ či „zapsaný ústav“. Pro zřízení terénní pečovatelské služby by bylo lépe zřídit zapsaný ústav, ovšem kterou formu zvolíte, je pouze na Vašem rozhodnutí. Nové zřízení organizace se provádí u příslušného rejstříkového soudu – informace naleznete na odkaze: https://or.justice.cz/ias/ui/podani.
Co se týká pečovatelské služby – jedná se o sociální službu, což se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Domnívám se, že budete muset žádat na MPSV o registrace soc. služby.
Dobrý den, založil jsem turistický kroužek a nevím jak udělat organizaci pod Pionýrem, aby jsme mohli požádat i o dotace. Děkuji všem za radu.
Odpovědi:
6. 11. 2014, 13:13
Dobrý den, pokud chcete být pod organizací Pionýr, měli byste se informovat v hlavní organizaci, jaké jsou jejich podmínky - http://www.pionyr.cz/. Jinak je možné založit si vlastní spolek. Informace o spolku naleznete na tomto portálu ve složce NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Dobrý den, můžete mi prosím poradit. Exituje nějaký jiný způsob ( mimo grantové finance) jak financovat mzdy zaměstnanců občanských sdružení. Většina grantů je jen na konkrétní projekt a často vysloveně vyjímá mzdovou složku. Děkuji Benešová
Odpovědi:
Je to otázka vícezdrojového financování. Měli byste mít jako zdroje příjmů členské příspěvky, nějakou činnost, ze které budete mít příjem a lze oslovovat i dárce (firemní či individuální), aby vám poskytli dar nebo sponzorský příspěvek. S těmito penězi pak můžete nakládat podle svého rozhodnutí (nicméně podle vašich stanov), včetně výplaty odměn.
Jak má správně vypadat darovací smlouva pro naši organizaci?
Odpovědi:
29. 9. 2014, 14:12
Dobrý den, buď Vám pomůže právník nebo je k dispozici internet např.: http://www.vzory.cz/vzory/podnikani-a-zivnosti/darovaci-smlouva-4/
Dobrý den.
Prosím Vás, chtěl bych se zeptat. Spolek, který získané finance opět investuje do svých cílů, tak zda musí vést jednoduché účetnictví (asi ano), ale zda musí také odvádět daně.
Děkuji za odpověď
Odpovědi:
29. 9. 2014, 13:45
Dobrý den, doporučuji najít si účetní, pokud existuje nějaký finanční pohyb, je nutné vést účetnictví a z výsledku vyplyne, zda máte nějaký příjem, který je nutné zahrnout do daňové povinnosti. U neziskových organizací je často příjem - výdej roven nule.
Dobrý den, založily jsme se ženou sdružení (teď je to spolek) se zaměřením na jezdecký sport. Spolek má i další členy. Do spolku každým rokem poskytujeme peněžní dar, dá se i letos v roce 2014 tento dar odečíst ze základu daně? Děkuji Matějka
Odpovědi:
29. 9. 2014, 14:38
U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota dosahuje 2 % z příjmů a nebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst maximálně 15 % ze základu daně (pro dary zaslané v období leden-prosinec 2013 platí maximálně 10 %).
Dobrý den, chci se zeptat, jak velkou část si múže občanské sdružení nebo nadační fond ponechat ze získaného grantu na organizační a provozní náklady a případně i jako svůj určitý zisk. Děkuji za odpověď, RB
Odpovědi:
10. 9. 2014, 07:58
V každém grantovém řízení je určeno, na co mohou být prostředky určeny, při jeho získání je nutný podpis smlouvy, kde je také přesně dáno, na co budou finance vynaloženy.
Dobrý den, jsem nově vznikající spolek s vojenskou a sportovní tematikou, který chce udělat něco pro naší přírodu, lepší soužití ale hlavně něco pro naší mládež. Jelikož chceme využít šanci registraci do veřejného rejstříku jako neziskovou organizaci. Co je vše nutné pro správnou a právní funkci spolku. Co dělat po registraci aby se neporušoval zákon. Děkuji za případné odpovědi. Na stránkách asgcf.tym.cz se dozvíte víc informací o funci spolku mino jiné i stanovy
Odpovědi:
10. 9. 2014, 08:09
Doporučuji pročíst nový obřanský zákoník DÍL 3 Právnické osoby, který naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/dokumenty/016/obcansky_zakonik_89_2012.pdf
Dobrý den, jsem nově vznikající spolek s vojenskou a sportovní tematikou, který chce udělat něco pro naší přírodu, lepší soužití ale hlavně něco pro naší mládež. Jelikož chceme využít šanci registraci do veřejného rejstříku jako neziskovou organizaci. Co je vše nutné pro správnou a právní funkci spolku. Co dělat po registraci aby se neporušoval zákon. Děkuji za případné odpovědi. Na stránkách asgcf.tym.cz se dozvíte víc informací o funci spolku mino jiné i stanovy
Odpovědi:
10. 9. 2014, 08:09
Doporučuji pročíst nový obřanský zákoník DÍL 3 Právnické osoby, který naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/dokumenty/016/obcansky_zakonik_89_2012.pdf. K. Kopečná
Jsme spolkem, který má ve svém organizačním členění také pobočný spolek (dříve organizační jednotku) a v rámci novelizace stanov hlavního spolku, vyvolané potřebou přizpůsobit stanovy NOZ, byla většinovým rozhodnutím nevyššího orgánu schválena (kromě řady jiných změn) také změna způsobu volby členů statutárního orgánu (výboru) pobočného spolku. Podle předchozí verze stanov byli členové výboru voleni nejvyšším orgánem organizační jednotky - valnou hromadou. Podle nové úpravy je kompetence k volbě členů výboru pobočného spolku svěřena do působnosti statutárního orgánu hlavního spolku, což lze vnímat jako zvýšení možného vlivu hlavního spolku na výběr osob, které budou zastávat funkci ve statutárním orgánu pobočného spolku.
Nejasnost však vzniká v tom, že pro stávající členy výboru, kteří byli zvoleni ještě podle dřívější úpravy valnou hromadou organizační jednotky na 4 roky, není v nových stanovách žádné přechodné ustanovení, ze kterého by bylo možné dovodit, že jejich mandát na výkon funkce ve statutárním orgánu je platný i po nabytí účinnosti nových stanov, kdy je výkon funkce člena statutárního orgánu pobočného spolku odvozen od většinové vůle výboru hlavního spolku.
Část členů se domnívá, že je nezbytné, aby výbor hlavního spolku neprodleně přijal rozhodnutí, kterým v souladu s platným zněním stanov, zvolí členy statutárního orgánu pobočného spolku s tím, že jejich mandát, vzešlý z dřívější úpravy stanov rozhodnutím valné hromady organizační jednotky již nemůže mít potřebnou legitimitu, neboť současné znění stanov vyžaduje, aby členové statutárního orgánu byli zvoleni výborem hlavního spolku. Tím, že nové stanovy nemají žádné ustanovení, které by konstatovalo, že členové statutárního orgánu pobočného spolku, zvoleni podle dřívější úpravy valnou hromadou vykonávají funkci člena statutárního orgánu pobočného spolku až do zvolení nových členů výborem hlavního spolku, není možné považovat jejich mandát za legitimní?
Za odpověď předem děkuji a jsem s pozdravem
Jiří Němec
Odpovědi:
6. 11. 2014, 13:08
Doporučujeme se obrátit na Mgr. Víta, kontakt na www.neziskovky.cz
Dobrý den, vzhledem k NOZ a standardizaci MAS jsme od nového roku spolkem a právní forma se nám musí promítnout do názvu.. s tím rovnou měníme název na zjednodušení MAS Hranicko z. s. Mám k Vám dotaz. Kam všude musíme změnu názvu organizace nahlásit? Jsme zapsáni ve spolkovém rejstříku, takže ty změny jsou sdílené mezi jednotlivými subjekty automaticky nebo musíme dát my vědět FÚ, soc. a zdrav. pojišťovně? Děkuji za informaci, za radu.
Odpovědi:
20. 8. 2014, 14:05
Rozhodně je dobré všechny subjekty obeslat s touto informací
Dobrý den,

Ráda bych se zeptala, zda existuje něco jako účet pro neziskovku na který mohou přispívat lidé z celého světa (pokud se jim tato činnost líbí) také zda to funguje pouze u sdruženích nebo jen u fyzických osob?

Moc děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Většina neziskových organizací má svůj bankovní účet. Pak je jen na organizaci, zda ho zveřejní a pořádá veřejnost o dary na svou činnost. Podléhá to samozřejmě určitým zákonným povinnostem, ale dary nejsou omezeny hranicemi naší republiky. Pokud potřebujete konkrétnější radu, obraťte se přímo na můj mail, ráda pomohu.
Dobrý den, jako neziskovka chceme vydat nový statut společnosti (o.p.s.), bohužel jsem laik a netuším,co všechno za podklady musím na rejstříkový soud dodat? v jaké formě?
Odpovědi:
10. 7. 2014, 14:24
K. Kopečná
Dobrý den, informace o podání do veřejného rejstříku naleznete zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani.
Dobrý den,
zakládáme zapsaný spolek Naše budoucnost bez uranu z.s.. Prosím o radu zda má zapsaný spolek povinnosot vést evidenci za účelem přiznání daně z příjmů. Pokud ano, tak jakou formou - účetnictví, daňová evidence? Je spolek povinný podávat přiznání, i když nevykazuje zisky?
Děkuji za odpověď
Odpovědi:
10. 7. 2014, 14:17
K. Kopečná
Dobrý den, pokud má spolek jakýkoliv příjem, měl by podat daňové přiznání (třeba i s nulovou daní). Pokud příjem nemá, přesto bych doporučila informovat se na příslušném finančním úřadě.
25. 6. 2014, 21:52   odpovědět na dotaz
Andrea Radová
Dobrý den, moc prosím o radu. Neziskovku chci teprve zakládat, ale jsem ztracena ve změti zákonů a předpisů. Máte prosím tip, kam se nejdříve obrátit, pokud chci nejprve poradit obecně s tím, jakou formu neziskovky zvolit (spolek, ústav atd…) a jaké povinnosti se s tím pojí (jaké účetnictví, daně atd atd…). Stručně řečeno, chci založit neziskovku, která by získávala prostředky (finanční i materiální) na koupi a následné darování určitého zboží pro děti v nouzi. Uměli by jste my možná poradit přímo Vy prosím? Budu moc vděčná za jakoukoli radu, abych věděla, jak se hnout dál z místa. Jsem naprostý začátečník v tomto oboru, ale mám nápad, chuť a energii jít do toho.  Předem děkuju, Andrea Radová
Odpovědi:
5. 8. 2014, 09:08
Mgr. Nováková
Na portále pro neziskové organizace www.zlk.neziskovka.cz máme část věnovanou spolkové části nového občanského zákoníku. Zde klidně můžete zahajit svoje studování. Přečíst si zveřejněnou část zákona a další informace, které zde máme. Jakou formu neziskové organizace zvolit si musíte bohužel zvolit Vy sama a být za to zodpovědná. To málo, co jste napsala by mohlo být klidně i nadací či nadačním fondem, když chcete získávat peníze a dále obdarovávat. Je nutné si vše popsat a zhodnotit dle znění jednotlivých forem neziskových organizací. Co se týká účetnictví, tak doporučuji najít si účetního v místě a projednat s ním záležitosti účetního charakteru. Takto přes emailovou korespondenci jsou dotazy i odpovědi nepřesné. Máme nádherný nápad a přeji Vám stále hodně chuti a energie jej realizovat.
25. 6. 2014, 00:28   odpovědět na dotaz
Shotokan (Ivana)
Dobry den. Potrebuji u sdruzeni prijmout dva nove cleny, zmenit predsedu, adresu, jmeno sdruzeni a stanovy. Co vsechno musi clovek udelat ?Kam jit ? Je mozne toto cele zadat notari, aby vse pripravil a vyridil ? Dekuji za odpoved.
Odpovědi:
Ve stávajících stanovách máte uvedeno, kdo a jakým způsobem přijímá nové členy. Předsedu s největší pravděpodobností volí Vaše "valná hromada", stejně jako rozhoduje o změně stanov. Změny se nyní nově zapisují do rejstříku spolků na Vašem rejstříkovém soudu. Pokud budete potřebovat poradit s konkrétními kroky, obraťte se přímo na mne, notáře k tomu nepotřebujete.
Já jsem pan Patrick Chan výkonný ředitel Hang Seng Bank Hong Kongu. Potřebuji pomoc při převodu finančních prostředků v hodnotě $ 35,5 m USD z mé banky. Máte-li zájem, kontaktujte mě e-mailem: patchan037@gmail.com podrobnostiOdpovědi:
24. 6. 2014, 14:19
-
Dobrý den.Pravidelně pořádáme pro veřejnost Týdny pro duševní zdraví. Jedna klientka bude letos vystavovat své malby.Některé z jejich obrázků budou použity na plakáty a pozvánky, které budou veřejně distribuovány.Dala nám k tomu souhlas ústní. Je potřeba mít písemně, že používáme autorské fotky? Pokud ano, jak by takový souhlas měl vypadat, aby nebyl napadnutelný. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Alena Jbaili
Odpovědi:
5. 8. 2014, 09:06
Mgr. Nováková
Tuto záležitost raději projednejte s právníkem-advokátem. Dle našeho názoru by měl být souhlas písemný a měl by být dostatečně jasný a srozumitelný oběma stranám, tj. ten kdo souhlas dává a ten kdo souhlas získává.
Může Iskérka o.p.s.když pořádá nějakou akci, která je podpořena z různých zdrojů, tyto zdroje/partnery uvést na plaká,t aniž by se to považovalo za placenou reklamu? V účelových darovacích smlouvách není řečeno, že dárce zveřejníme, je to naše volba. S tím souvisí také zveřejnění dárců na webu a to buď formou loga nebo textem. Ve smlouvách nemáme protislužbu, je to naše volba. Překračujeme tím zákon? Děkuji za odpověď A.J.
Odpovědi:
Zdravím, nejde o porušení zákona, ale o rozdílné zaúčtování. Dar je "jednosměrné" poskytnutí daru, za které dárce nemůže dostat žádnou kompenzaci. Pak si může za určitých okolností tento dar odečíst z daně z příjmu. Sponzorský příspěvek může naopak NNO kompenzovat velkou reklamou na akci, vyvěšením loga na sídlo NNO a podobně. Pak si tento příspěvek NNO zaúčtovává jako příjem z reklamy a sponzor jako náklad. Logo na plakátu k akci se však dá považovat za formu poděkování, nepřekračuje hranice reklamy, takže to klidně považujte za dar.
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat: Potřebujeme koncesi na prodej pivo, víno, limo a jiný alkohol. Předem děkuji za odpověď Mlčková
Odpovědi:
10. 7. 2014, 14:15
Dobrý den, informaci Vám podá živnostenský úřad v místě Vašeho bydliště.
K. Kopečná
TJ Sokol má příjmy ze vstupného na fotbalové utkání, jsou tyto příjmy předmětem daně z příjmů nebo jsou osvobozeny? Děkuji moc za odpověď
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:10
Vstupné na fotbalové utkání je pro organizaci příjmem, který je nutné zahrnout do částky určené k dani z příjmu.
Může mít podle NOZ zapsaný spolek v názvu "SOKOL" nyní se jmenujeme TJ Sokol Razová a chtěli by jsme jen SOKOL Razová z.s.
Odpovědi:
5. 8. 2014, 09:02
Mgr. Nováková
Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“.
Dle Vámi uvedeného by mohl být název SOKOL Razová z.s.
Jak jsem zjistila jste zapsáni v rejstříku spolků vedeným Krajským soudem v Ostravě a jste forma spolku. Takže si můžete svolat Vaši členskou schůzi dle stanov nebo jak nazýváte nejvyšší orgán a schválit si nový název a pak vyplnit formulář (https://or.justice.cz/ias/tangle/iform) a doplnit přílohami a poslat kolkovanou žádost.
29. 5. 2014, 07:00   odpovědět na dotaz
Eva Ferancová
Dobrý den,

může jednatel s.r.o. založit neziskovku (občanské sdružení) a pak s touto neziskovou spolupracovat? Nebo musí být zakládající členové cizí osoby (bez jednatele s.r.o.)?

Děkuji za odpověď.

Odpovědi:
10. 7. 2014, 14:14
K. Kopečná
Spolek zakládají 3 osoby, je jedno zda 3 fyzické osoby nebo 1 právnická osoba a 2 fyzické osoby... Takže ve vašem případě jedním ze zakladatelů může být jednatel společnosti.
Dobrý den, můžeme jako nezisková organizace podepsat s VZP smlouvu o reklamě, za kterou nám VZP vyplatí 50.000,- Kč. Děkuji za rychlou odpověď
Odpovědi:
24. 6. 2014, 14:22
Mgr.Kkarla Kopečná
Smlouvu o reklamě samozřejmě podepsat můžete, ovšem je to pro organizaci příjem, který podléhá dani z příjmu.
Dobrý den, chceme založit spolek, ale informace z internetu bývají často zkreslené. jaký orgán se zabývá založením spolku? km jít pro informace, aby nám je řekl člověk a né internet? (pracovní úřad, magistrát....?)

Děkuji
Eva Švecová
Odpovědi:
Dobrý den,

jsme nezisková organizace, která pomahá lidem poskytováním právních služeb bez nároku na finanční odměnu, pokud se jedná o lidi, kteří si vzhledem ke své finanční situaci nemohou dovolit zaplatit práci advokáta. Právní služby a samotné založení, tak sepsání stanov spolku můžeme poskytnut maximálně za sníženou odměnu. Pokud Vás táto nabídka zaujala, nebo potřebujete víc informací neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem a přaním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Mgr. Matúš Kočiš

Právník pro chudé z.s.
Vazovova 3216/7
143 00 Praha
www.pravnikprochude.cz
Dobrý den, ráda bych se informovala, zda je ještě nějaká možnost po 31.12.2013 převést naši neziskovou organizaci (nyní tedy spolek ) na o.p.s. Moc děkuji za odpověď.
Odpovědi:
Zdravím, v tuto chvíli už na o.p.s. transformovat nelze. Můžete se ale změnit na tzv. ústav, což je právní forma velmi podobná. Doporučuji však s veškerými změnami počkat, až se situace po změně NOZ zkonsoliduje a praxe bude jasná a jednotná. Máte na změnu právní formy čas do 31.12.2016.
Dobrý den, nemáme založenou neziskovou organizaci.Jsme 4 chlapy, co máme pronajatý od obce rybník, na kterém chceme pořádat 1 za rok rybářské závody, na kterých podáváme občerstvní ,alkohol a pivo. Straší nás lidé s koncesí a živnostenským listem. A tak se chci zeptat jak to tedy
je? Děkuji za odpověď
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:11
Obraťte se s dotazem na příslušný živnostenský úřad, kde vám poradí jak s živnostenským listem, tak s koncesí.
Dobrý den,chci založit neziskovku,jejíž náplň bude hiporehabilitace,psychoterapie pomocí koní a ozdravné a relaxační pobyty pro handicapované děti.Je lepší forma spolku,nebo ústav? Dále mě zajímá,zda v případě žádosti o dotaci/grant na případnou rekonstrukci stávajících prostor,nebo výstavbu kryté jízdárny, je,nebo není podstatné,že nemovitost a pozemky jsou v soukromém ( mém) vlastnictví? Předem velice děkuji za odpověď.
Odpovědi:
5. 8. 2014, 09:10
Mgr. Nováková
Dle § 402 je definice ústavu – právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společenský nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenné dostupné za podmínek předem stanovených.

Dle § 214 alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolných svazek členů a spolčovat se v něm. Dle § 216 Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činnosti spolku být nemůže.

Na základě výše uvedenou dvou definic musíte zhodnotit, zda zvolit formu spolku nebo ústavu. Ústav jednoduše uvádí svůj účel. U spolku si musíte dokázat, jestli naplňuje zájmy členů nebo spíš zájmy jiných osob (dětí, postižených).
Důležité je také, že u spolku nesmíte v hlavní činnosti podnikat ani realizovat jinou výdělečnou činnost. Zodpovědnost a to správné rozhodnutí je na Vás.
Co se týká rekonstrukce prostor, tak tam velmi záleží, co bude obsahovat výzva, která Vám umožní podat žádost na finanční prostředky. Každý vyhlašovatel má právo si zadat svoje podmínky. U některé výzvy by to vadilo, že jste majitelkou Vy a musela byste svůj majetek převést na organizaci, u některé výzvy by to nevadilo a stačily by uzavřené smlouvy o nájmu či výpůjčce. Takto obecně to bohužel napsat nejde. Vždy záleží na konkrétním vyhlášení výzvy.

Dobrý den. Na ŽU jsme vyřizovali živnostenské oprávnění na prodej kvasného lihu atd. + hostinskou činnost.
Garantem je členka našeho sboru, která splňuje podmínku vyučen v oboru. Bylo nám doporučeno, aby jsme uzavřeli s ní smlouvu. Můžete nám poradit, co musí smlouva obsahovat, popř. návrh smlouvy v tomto případě? Garant poskytuje bezplatně. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:14
-
Dobrý den. Na ŽU jsme vyřizovali živnostenské oprávnění na prodej kvasného lihu atd. + hostinskou činnost.
Garantem je členka našeho sboru, která splňuje podmínku vyučen v oboru. Bylo nám doporučeno, aby jsme uzavřeli s ní smlouvu. Můžete nám poradit, co musí smlouva obsahovat, popř. návrh smlouvy v tomto případě? Garant poskytuje bezplatně. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:13
Obraťte se na právníka popř. zkuste vyhledat na internetu jsou portály, kde lze získat některé vzory smluv.
29. 4. 2014, 09:56   odpovědět na dotaz
SRPŠ (SRPŠ )
Dobrý den, jsme tohle sdružení vzniklé v roce 1992 zatím bez IČO, v té době se asi nedávalo. Můžete nám poradit, jak provozovat akci jako dětský den, ples, když nemáme zatím vyřízenou koncesi na prodej alkoholu. Na dětském dnu nám většinou výdělek pokryje náklady, takže zisk není žádný. Stačilo by, kdyby jsme si na prodej alkoholu domluvili někoho s touto koncesí. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:15
S dotazem se obraťte přímo na příslušný živnostenský úřad v blízkosti Vašeho bydliště.
Dobrý den, nejsme žádná organizae, ani nic podobného. Jsme jenom skupina několika starších lidí, kteří se scházejí a udržují v naší obci život pro starší a pokročilé, tedy pro důchodce. . Chceme pořádat akci, která se neobejde bez vína a jídla. K tomu i nealko a nejake občerstvení. Chtěla jsem se zeptat, jak je to s tou koncesí o prodeji alkoholu. Nevím o nikom kdo by z jejich skupiny měl dokončené vzdělání v oblasti pohostinctví. Co musíme udělat, abychom mohli bez problému prodávat alkohol a pořádat tyto akce. Děkuji Velímová Jana´.
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:17
S dotazem se obraťte na příslušný živnostenský úřad v blízkosti Vašeho bydliště, tam jsou kompetentní sdělit informace týkající se nutnosti vyřízení koncese.
25. 4. 2014, 11:22   odpovědět na dotaz
Skřivánek Pavel
Dobrý den, prosím Vás můžete mi pomoci založit či poradit jak zřídit příspěvkovou organizaci.Děkuji
Odpovědi:
Zdravím, příspěvkovou organizaci zřizuje veřejná správa, tedy obec, kraj nebo stát.
Dobrý den,chtěla bych zjistit,kde bychom se jako zahrádkáři mohli kromě našeho ústředí ucházet o nějakou dotaci na naši činnost.Děkuji Psotková Miroslava
Odpovědi:
5. 8. 2014, 08:58
Na portále pro neziskové organizace www.zlk.neziskovka.cz je grantový kalendář, kde si můžete hledat podporu ze všech možných zdrojů, ke kterým se dostaneme. Jinak je základní postup následující: zjistit podmínky v místě Vašeho sídla – co podporuje Vaše obce či město a pak se podívat na příslušný web kraje. Pokud jste malá organizace, tak bohužel dotace na činnost budete hledat u svého příslušného města či obce. Pokud tuto podporu neposkytují, tak ji bohužel na vyšších úřadech nezískáte. Kraje či stát podporují nadregionální věci popř. celorepublikové.
Dobrý den, potřebovali bychom jako občanské sdružení, které se chce stát spolkem nějaké nejjednodušší stanovy jako vzor a vědět zdali budeme muset vést účetnictví stejně jako nyní jako občanské sdružení i když neprovádíme žádnou výdělečnou činnost.
Jen sportujeme a pořádáme pro své členy sportovní soutěže.
Děkuji za odpověď
Petera
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:19
Mgr. Nováková
Od 1.1.2014 jste již automatický spolkem, takže nemusíte přemýšlet o tom, že se chcete stát spolkem. To za Vás již vyřešil nový občanský zákoník.
Dle § 30041 NOZ musíte dát do 3 let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku stávající stanovy do souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku. Je tedy důležité si tuto část zákona přečíst (znění máte také uvedeno na našem portále pro neziskový sektoru) a zhodnotit, zda-li musíte něco opravit či nemusíte.
Co se týká vedení účetnictví, tak v tom se nic nezměnilo. Pokud jste vedli účetnictví dosud, tak máte zřejmě nějaké náklady a výdaje s činností Vaší organizace a budete je mít, i když jsou drobné, i nadále, takže účetnictví dále povedete.
Dobrý den, jsme obecně prospěšná společnost, která se zabývá vývojem a výrobou technického zabezpečení usnadňujícího ošetřování trvale ležících pacientů umístěných v domácí péči. Pro zajištění financování chodu společnosti vyrábíme výrobky, které chceme prodávat na trhu, abychom mohli zaplatit zaměstnance a případně vyrábět výrobky, které budou určeny pacientům. Vím, že prodejem výrobků už vytváříme zisk. Vedeme podvojné účetnictví. Mám, prosím dotaz: Můžeme prodávat výrobky, když nemáme živnostenský list na prodej? Je k tomu třeba mít ŽL? Děkuji Vám, s pozdravem Bláhová - za společnost QUO o.p.s.
Odpovědi:
Pokud výrobky prodáváte "soustavně", což asi ano, když z výtěžku financujete část provozu, měli byste na tuto vedlejší hospodářskou činnost vést oddělené účetnictví a mít na ni živnostenské oprávnění.
15. 4. 2014, 22:23   odpovědět na dotaz
SRPŠ (Sochor)
Dobrý den, jsme SRPŠ máme svoje IČ „vkládáme“ příspěvky od rodičů a spnzorské dary od rodičů / firem do MŠ/ZŠ. Dotaz: je možné hodnotu poskytnutých daru či příspěvků (pouze jinak nazvané) uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně z příjmu?
Pokud ano, prosím o realizační návod. Děkuji za odpověď. LS
Odpovědi:
29. 9. 2014, 14:27
K. Kopečná
Dobrý den, podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je předmětem daně příjem z členského příspěvku. Osvobozeny od daně jsou členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích či zakladatelských listin přijatých: 1. zájmovým sdružením právnických osob, 2. spolkem, 3. odborovou organizací.... Tudíž pokud máte právní formu "spolek" , členské příspěvky máte uvedeny ve stanovách, jsou od daně osvobozeny.
15. 4. 2014, 12:24   odpovědět na dotaz
Lucie
Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde všude musí být uvedeno sídlo zapsaného spolku? Pokud je p.o.box z.s., jak rozlišit, kde zvolit sídlo a kde p.o.box?Děkuji, L.
Odpovědi:
5. 8. 2014, 08:54
Dle § 218 NOZ musí být uvedeno sídlo spolku ve stanovách. Při zápisu do veřejného rejstříku je nutné uvést adresu a to vyhledáním adresního místa v registru územní identifikace, tudíž p.o.box nestačí.
Dobrý den,
můžeme si jako neziskovka vyřídit koncesi na prodej alkoholu?
Děkujeme za radu
Odpovědi:
15. 5. 2014, 16:54
Dobrý den, i jako nezisková organizace si samozřejmě koncesi vyřídit můžete
13. 4. 2014, 22:25
zapomněla jsem napsat, že fungujeme jako spolek pořádající několik akcí do roka, pro děti i dospělé...
10. 4. 2014, 17:35   odpovědět na dotaz
Viktor (Viktor)
Dobrý den, chtěl bych založit neziskovou organizaci, každý rok pořádáme zábavný den pro děti a rok co rok se zvětšijeme a snažíme se hledat sponzory, jenže většina sponzorů nás nemůže sponzorovat legálně jelikož nejsme registrovaná nezisková organizace jak postupovat a jak registrovat nebo kde registrovat neziskovou organizaci a hlavně v jaké sektoru. Děkuji za odpověď
Odpovědi:
15. 4. 2014, 07:55
pokud chcete založit neziskovou organizaci, pak doporučuji právní formu spolek. Dodoporučuji prostudovat příslušnou část občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Ten je možné nalézt také na stránkách www.zlk.neziskovka.cz v rubrice Krátké zprávy.
9. 4. 2014, 15:16   odpovědět na dotaz
UCSDT (Přemysl)
Dobrý den, potřeboval bych radu jak založit ústav, co je vše třeba napsat do dopisu nebo jak se to podává, nejlépe nějaký vzor. Děkuji
Odpovědi:
15. 4. 2014, 09:31
Dobrý den, ústav se zakládá zakládací listinou:
Náležitosti:
• název ústavu, který musí obsahovat slova „zapsaný ústav“ či zkratku „z. ú.“
• sídlo,
• účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání,
• údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu,
• počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů
• podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu, nevyhradí-li se její úprava statutu ústavu
Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Podrobnosti fungování ústavu může upravit statut, který vydává správní rada a který se zakládá do rejstříku.
Ústavy mají zákonem danou strukturu orgánů:
Ředitel (statutární orgán ústavu, s nárokem na odměnu).
Správní rada (dohlíží na ředitele, rozhoduje o hlavních finančních otázkách atd., nárok na odměnu jen je-li to v zakládací listině)
Na právní poměry ústavu se dále použijí obdobně ustanovení o nadaci
(ne však ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu).
Při porovnání právní formy ústavu se stávajícími právními formami lze nalézt podobné znaky s obecně prospěšnými společnostmi, úprava je však o něco volnější. Ústav zejména nemusí mít povinně dozorčí radu
a může se účastnit na podnikání třetích osob (může např. založit společnost s ručeným omezením).
Je nutné vyplnit elektronický formulář pro zápis do veřejného rejstříku: https://or.justice.cz/ias/tangle/iform
Další náležitosti potřebné pro zápis do veřejného rejstříku naleznete zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani
Zápis do veřejného rejstříku provádí rejstříkové soudy: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy-$
S pozdravem
Mgr. Karla Kopečná
Jsme nezisková organizace, nepodnikáme. Banka u které máme účet nám tvrdí, že jsme právnická osoba podnikající a za vedení účtu
strhává měsíčně 50,-Kč. Je jejich postup správný ? Neziskovky platí jen za pohyby na účtu.
Odpovědi:
Vše záleží na tom, jak máte uzavřenou smlouvu o vedení účtu. Pokud Vám tato banka nevyhovuje, najděte si jinou, která Vám sama doporučí předem účet vedený zdarma.
8. 4. 2014, 17:10   odpovědět na dotaz
Miroslav Frkáň
Dobrý den bydlím v Havířově a chtěl bych dát sponzorský dar 60 000kč, Chtěl bych je darovat školské či neziskové organizaci která se zabývá výhradně dětmi.Chci vás požádat jestli mi můžete napsat co bych těl po těchto lidech jako například na co to použijí a co mi na oplátku mohu pro mne udělat. Předem děkuji za odpověď Miroslav Frkáň Tel . : 733433006
Odpovědi:
15. 4. 2014, 09:41
Pokud chcete dát organizaci dar, je nutné sepsat darovací smlouvu, ve které by měl být uveden účel – tedy konkrétně, na co bude příslušná finanční částka použita. Pokud byste chtěl nějakou „protislužbu“ jako například reklama apod. jednalo by se už o sponzorský dar a ten je pro neziskovou organizaci nevýhodný, neboť pak je tato částka pro organizaci příjmem, ze kterého by museli zaplatit daň z příjmu.
Jsme občanské sdružení /sportovní kulečník/ máme příjmy pouze z členských příspěvků a dotace na činnost od města - musíme podávat daňové přiznání? Děkujeme.
Odpovědi:
Pokud jste registrovaní na FÚ jako plátci daně z příjmu PO, pak bych doporučila poradit se s Vaším správcem daně. Některý daňové přiznání požaduje, některý ne, někdo chce například čestné prohlášení o nulovém zisku.
Dobrý den, prosím Vás o informaci. Jsme SRPŠ při ZŠ Bílovice. Jednou za rok pořádáme ples, na kterém prodáváme občerstvení a alkohol. Musíme si vyřídit živnostenské oprávnění a koncesi? Velmi Vám děkuji za odpověď. Přeji hezký den. M.Kolínková
Odpovědi:
10. 4. 2014, 08:25
Dobrý den, pořádáním plesu 1x za rok neprovozujete podnikatelskou činnost, tudíž koncesi nepotřebujete.
31. 3. 2014, 10:54   odpovědět na dotaz
Dagmar Krestynova
Dobrý den,
můžete mi prosím napsat, jak mám postupovat při změně sídla neziskové organizace?Děkuji
Odpovědi:
2. 4. 2014, 15:37
poradkyně pro NNO
Dobrý den,
změnu adresy provedete formou zápisu do rejstříku. Pokud jste spolek, musíte tedy nově zapsat organizaci do spolkového rejstříku, nyní s novou adresou.
Zdraví Milada Šnajdrová
Dobrý den, chci se zeptat jak je to s tou koncesí. Zajištujeme občerstvení na zápasech, trénincích a různých zábavách.
Co to pro nás znamená. Díky za pomoc.
Odpovědi:
10. 4. 2014, 08:39
Jestliže jsou tato akce pravidelné a máte z těchto akcí zisk, měli byste si koncesi vyřídit.
10. 4. 2014, 08:23
Pokud nevykonáváte soustavnou podnikatelskou činnost, koncesi nepotřebujete
Dobrý den, je občerstvení (nápoje, chlebíčky) zakoupené pro rozhodčího sportovní soutěže, která je hlavním činností občanského sdružení, daňovým nákladem?
Odpovědi:
28. 3. 2014, 12:43
Tintěrová
Dobrý den,
pokud pořádáte sportovní soutěže jako hlavní nevýdělečnou činnost, která není daněna, tak výdaje nutné k této činnosti jsou samozřejmě také "nedaňové", resp. započítávají se do nákladů této činnosti.
Pokud by činnost byla zisková, je třeba zdanit zisk - pak budou příjmy i výdaje "daňové". Výdaj na péče o rozhodčí je jistě oprávněný.
Máme SRPŠ při ZŠ a slyšela jsem, že by se měla v roce 2014 transformovat, ale nevím jak, mohl by mi někdo poradit, kde bych našla nějaký návod a co to bude znamenat pro organizaci SRPŠ? Mockrát děkuji za odpověď Jiřina
Odpovědi:
19. 3. 2014, 10:42
Dobrý den,
z Vašeho dotazu není patrno, ale předpokládám, že jste byli registrovaní jako občanské sdružení a máte IČ. Pokud tomu tak je, od 1.1.2014 jste se tedy automaticky stali spolkem, nijak se nemusíte transformovat. Pak je třeba do dvou let dát do souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. název spolku a do 3 let stanovy. Podrobnější informace naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-lhuty-pro-spolky-a-rejstrik-spolku.html.
S pozdravem
Mgr. Karla Kopečná
13. 3. 2014, 22:21   odpovědět na dotaz
KPŠ (Anna)
Dobrý večer, jsme Spolek rodičů a přátel školy od 1.1.2014. Zaslala jsem rejstříkovému soudu změnu stanov, ale pořád mně není jasné, zda jsem neudělala chybu, kdyz jsem za název napsala ops, což mně někdo sdělil, že je to lepší než z.s., když chceme příjímat dotace dary, pořádáme ples, příměstský tábor. apd. Jsme nezisková organizace, pořádáme akce výhradně pro děti. Můžete mně prosím poradit, co mám vlastně za ten název napsat, abysme toto všechno mohli dělat? Moc děkuji za odpověď. Anna
Odpovědi:
19. 3. 2014, 12:04
Dobrý den,
spolek a o.p.s. jsou dvě podstatně rozdílné právní formy. Obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) bylo možné založit do 31.12.2013 dle zákona č. 248/1995 Sb., spolek nahradil občanská sdružení (dříve dle zákona č. 83/1990 Sb.).
Z toho tedy plyne, že pokud jste spolek, nemůžete mít v názvu zkratku o.p.s. Informace o doplnění názvu spolků naleznete zde: http://zlk.neziskovka.cz/2-lhuty-pro-spolky-a-rejstrik-spolku.html
Jinak nic nebrání tomu, abyste jako spolek žádali o dotace, pořádali ples, příměstský tábor apod.
Informace o změnách dle nového občanského zákoníku uvádíme na portálu www.zlk.neziskovka.cz v sekci Informace pro neziskovky – Nový občanský zákoník.
S pozdravem
Mgr. Karla Kopečná
K 31.1.1991 jsme byli zaregistrováni jako sdružení a bylo nám přiděleno IČO 49181084. Při žádosti o dotaci bylo 2.3.2014 zjištěno, že byla registrace k 31.3.2013 zrušena be uvedení důvodu a o této skutečnosti nebyli statutární zástupci TJ Seč ani informováni. Jak postupovat k provedení obnovení registrace naší organizace jako spolku. Děkuji za odpověď. Hranička Václav
Odpovědi:
12. 3. 2014, 13:02
Dobrý den, doporučuji se obrátit s dotazem na Ministerstvo spravedlnosti na pracovníky legislativního odboru.
Byl jsem pověřen vypracovat stanovy. Pokud to dobře chápu. tak název hlavního spolku bude Cantes z.r. Z canistertapeutických skupin spadající pod Cantes se stávají pobočné spolky, které mají svá IČO. Jaké zde budou názvy. Příklad: Cantes z.s. sekce Brno. Bude muset být za slovem Brno také z.s
Odpovědi:
12. 3. 2014, 13:10
Dobrý den,
nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. par.216 uvádí, že název spolku musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z.s.“. Tudíž zákon neuvádí, kde v názvu slovo či zkratka má být uvedena.
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s jedním problémem. Od 1. 1. 2014 byla zrušena darovací daň a veškeré dary spadají jako příjem a vykáží se v přiznání k dani z příjmů v následujícím roce. Nejen pro naše hnutí bude ale toto zdanění velice výrazným zásahem, protože při daru 10.000 Kč budeme muset 2.100 Kč odvést na daních. Je nějaký možný legální způsob, jak se vyhnout tomuto vysokému zdanění? Předem děkuji za odpověď.
Odpovědi:
28. 3. 2014, 12:32
DCP (Tintěrová)
...pokračování v § 19b, odstavec 2, písmeno b, bod 1. = dary poskytnuté "jako zastara" a u dárce použitelné k odečtu od daně z příjmů (§ 20, odst. 8) se u příjemce daru nedaní. Plus se nedaní veřejné sbírky.
S jednou změnou - osvobození je potřeba uplatnit (předpokládala bych, že jako se dříve podávala modrá přiznání k dani darovací, kde se dokazovalo osvobození, tak že to bude totéž v růžovém, resp. oranžovém): "Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit."
28. 3. 2014, 11:25
DCP (Tintěrová)
Prostudujte si §4a zákona o daních z příjmů
Dobrý den , potřeboval bych oradit s prodejem alkoholu na akcich co pořádáme , jedná se o výstavy kozlí trh. Nevím jak to má být když ted je nějaká ta koncese ?
Odpovědi:
5. 8. 2014, 10:21
S dotazem se obraťte na příslušný živnostenský úřad v místě Vašeho bydliště.
20. 2. 2014, 14:28   odpovědět na dotaz
Petr (Petr)
Vážená paní Šnajdrová, moc děkuji za Vaši odpověď na můj dotaz .( Občanské sdružení už neexistuje - nyní je to podle NOZ spolek. Obecně prospěšnou společnost už nemůžete založit, protože již není účinný zákon o o.p.s. Můžete tedy založit spolek nebo "ústav", což je podobná právní forma jako o.p.s. Volba právní formy záleží na několika podstatných věcech, napište mi a poradím vám konkrétněji.) Právě z toho důvodu, že došlo ke změnám a nemohu na internetu nalézt pro sebe jasnou odpověď, tak nevím pro jakou formu (zda spolek či ústav) se mám rozhodnout. Zpočátku by organizace fungovala na bázi dobrovolné činnosti a aktivit pro děti pořádaných zdarma + příspěvky od soukromých sponzorů. Do budoucna by ráda na svůj projekt využila i možnosti čerpání případných grantů + "vlastních" zdrojů financí z vedlejší podnikatelské činnosti. Hlavní činností by vždy mělo být primárně vzdělávání "předškolních" dětí ze sociálně vyloučených lokalit a volnočasové aktivity pro děti od 3 do 16 let. Zároveň bude organizace zapojovat do přímé spolupráce a "práce" s dětmi mládež ve věku od 16 do cca 26 let. V širším dlouhodobém horizontu by se organizace zaměřovala i na poskytování dočasné pěstounské péče, apod. Mockrát děkuji za Váš čas a podporu.
Odpovědi:
V tomto případě by pro vás byl asi nejvhodnější formou ústav. Ale ke konečnému rozhodnutí by to chtělo daleko víc informací - někdy rozhodují zdánlivé drobnosti. Přeji vám úspěch a radost z vaší práce.
19. 2. 2014, 10:13   odpovědět na dotaz
Petr (Petr)
Dobrý den, potřeboval bych se dozvědět, jaké jsou "zásadní" rozdíly mezi "bývalým" o.s. a o.p.s. po úpravách OZ. Chtěl bych založit organizaci, která by se zaměřovala na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí majoritního etnika i etnik menšinových. Primární cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 až 7 let a sekundární dětí ve věku 3-16 let. Chci založit organizaci, která se bude moci "pochlubit" (kromě výsledků) především svojí transparentností a důvěryhodností, tudíž systém "větší kontroly" a průkaznosti mne "neodrazuje", ale naopak je mým cílem. Budu moc rád za Vaši odpověď a radu.
Odpovědi:
Občanské sdružení už neexistuje - nyní je to podle NOZ spolek. Obecně prospěšnou společnost už nemůžete založit, protože již není účinný zákon o o.p.s. Můžete tedy založit spolek nebo "ústav", což je podobná právní forma jako o.p.s. Volba právní formy záleží na několika podstatných věcech, napište mi a poradím vám konkrétněji.
18. 2. 2014, 16:55   odpovědět na dotaz
Veronika
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně dotací a obecně prospěšných společností.

Pokud je ředitelem, tedy statutárním orgánem, a manažerem jedna osoba, je možné vyplácet tomuto manažerovi mzdu z poskytnuté dotace? Ptám se v souvislosti s Metodikou MPSV, dle níž není možné vyplácet z dotací odměnu statutárnímu orgánu, ale zaměstnancům mzdu ano.
Předem velice děkuji.
Odpovědi:
Řediteli můžete například vyplácet mzdu a odměnu za jinou činnost než výkon funkce ředitele. Stejně tak je myšlena ona metodika, tedy nelze vyplácet odměny za práci ve funkci orgánu NNO. Ale konkrétní člověk, byť je statutárním orgánem, může vykonávat placenou práci třeba koordinátora projektu.
Dobrý den, nejsme žádná organizae, ani nic podobného. Jsme jenom skupina několika mladých lidí, kteří se scházejí a udržují v naší obci folkor. Chceme pořádat akci, která se neobejde bez vína, slivovice a dalších alkoholických nápojů. K tomu i nealko a nejake občerstvení. Chtěla jsem se zeptat, jak je to s tou koncesí o prodeji alkoholu. Nevím o nikom kdo by z naší skupiny měl dokončené vzdělání v oblasti pohostinctví, jenom já pracuji v baru a bude to teprve rok. Co musíme udělat, abychom mohli bez problému prodávat alkohol.
Děkuji za odpověď
Maňásková
Odpovědi:
29. 9. 2014, 13:50
Obraťte se na příslušný živnostenský úřad v místě Vašeho bydliště.
Dobrý den. Rádi bychom zrušili naše občanské sdružení. Nedisponujeme žádnými financemi ani majetkem. Dle stanov jsme na valné hromadě odhlasovali zrušení a sepsali a podepsali zápis.Kam jej poslat a jakou formou žádat o zrušení? Stačí písemná žádost o výmaz nebo je nutný elektr.formulář? Děkuji PS: jsme ze Střed.kraje
Odpovědi:
V tuto chvíli jste již spolek a ten by měl být v evidenci spolkového rejstříku. Pokud ale nechcete v práci pokračovat a nechcete mít jasný, rychlý a prokazatelný doklad o likvidaci Vaší organizace, vyčkejte. Pak Vaše organizace zanikne poté, co se do 3 let nezaregistrujete. Pokud chcete, můžete ale podstoupit zápis stávajícího spolku do spolkového rejstříku a následně jej podle NOZ zlikvidovat.
Dobrý den, mám od r.2011 založen motocyklový tým který se skládá z rodinných příslušníků a jezdcem týmu byl vždy jen můj syn, je možné v této sestavě podle nového zákoníku pokračovat? nebo na koho se obrátit pro radu. Děkuji.
Odpovědi:
Neuvedl jste jakou právní formu má Vaše organizace, takže je obtížné Vám poradit. Pokud budete chtít, obraťte přímo na mne.
Dobrý den, hledám, jak zformalizovat klub pro děti, který provozuji, nevím, zda je výhodnější provozovat ho na ŽL (pracovna je pouze místností v bytě, kde bydlím), nebo zda je lepší založit neziskovku (no prý pak nepůjde zvát a nechat si spíš symbolicky zaplatit od kohokoliv z veřejnosti, prý by to šlo jen od členů spolku. Přeju si, aby byla pracovna klubu přístupná jak "štamgastům", tak nově, či dočasně příchozím. V jakém režimu to tedy provozovat? S díky a pozdravem Marcela
Odpovědi:
14. 2. 2014, 09:06
Dobrý den, co se týká spolku, ten nemusí své služby poskytovat pouze členům, ale také veřejnosti, záleží, co by bylo uvedeno ve stanovách jako hlavní činnost. Hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Problém by byl spíše v tom, že spolek nemůže mít podnikání jako hlavní činnost. Spolek může vykonávat hospodářskou činnost formou podnikání či výdělečné činnosti, ovšem pouze jako činnost vedlejší a tento účel musí sloužit k podpoře činnosti hlavní. To znamená, že případný zisk nemůže být rozdělen mezi zakladatele, ale musí být použit ve prospěch spolku na podporu činnosti hlavní. Další věc týkající se spolku je, že spolek zakládají min. 3 osoby, spolek musí mít členy, řídí se stanovami, kde jsou určeny orgány apod.
Co je výhodnější a jakou právní formu nakonec zvolíte, je na Vás.
S pozdravem
Mgr. Karla Kopečná
Proč sociální služby poskytuje množství o.p.s. místo třeba s.r.o.? Jsou v tom nějaké zásadní rozdíly? A jeké? Děkuji.
Odpovědi:
15. 4. 2014, 15:36
Michal
Dobrý den, na tuto otázku hledám již rok odpověď, ale stále jsem jí nenašel. Pokud by se našla dobrá duše, která by naše dilema zodpověděla, byl bych i já velmi rád. Máme totiž s přítelkyní v úmyslu založit ústav (dle nového zákona) s kompletními službami a s podporou samostatného bydlení pro OZP. V tuto chvíli ovšem nevíme zda založit ústav, nebo s.r.o. Rádi bychom dosáhli na dotace a různé granty. Michal
Dobrý den, zajímalo by mě jak se to s povinností ohlášení sbírky. Jsme nově vzniklé o.s., dříve jsme byli jako projekt pod větší organizací. Finanční zdroje tvoří především příspěvky od členů a dary od sponzorů - firem na základě darovací smlouvy - na čož by se zákon o veřejných sbírkách neměl vztahovat. Teď jsem se na školení k účetnictví dozvěděla, že pokud číslo účtu uveřejníme na webu, tak nám vzniká povinnost ohlásit veřejnou sbírku. Znamená to, že musíme založit nový účet na sbírku? Pro sbírky platí využití na náklady na provoz organizace max 5%, což by pro nás bylo likvidační. Jak tedy tuto situaci řešit? Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
10. 2. 2014, 13:39
K. Kopečná
Dobrý den, na sbírku je nutné zřídit nový účet, sbírka musí být povolena příslušným krajským úřadem. Zmíněných max. 5 % - jedná se o náklady spojené s konáním sbírky. Každá sbírka má vždy nějaký účel, který je nutno uvést. Doporučuji pročíst manuál pro pořádání veřejných sbírek, který zpracoval Krajský úřad Zlínského kraje :http://zlk.neziskovka.cz/2-informace-pro-poradatele-verejnych-sbirek.html
Dobrý den, prosím o informaci, zda je možné z nějakého zdroje čerpat finanční příspěvek pro skautský oddíl ve Zlínském kraji. Naše město nepodporuje tyto aktivity, přitom náš oddíl je zde aktivně činný již přes 20 let.Při hledání na internetu jsme narazili pouze na podporu velkých projektů (např.z dotací při krajském úřadu Zlín).

Děkuji a těším se na Vaši odpověď, zdraví Šárka Kramolišová
Odpovědi:
5. 8. 2014, 08:44
Na portále pro neziskové organizace www.zlk.neziskovka.cz je grantový kalendář, kde si můžete hledat podporu ze všech možných zdrojů, ke kterým se dostaneme. Co se týká Zlínského kraje, tak vyhlášené výzvy jsou na webu Zlínského kraje v části Dotace a granty. Pro Vás je zřejmě nejvhodnější Fond mládeže a sportu, který má nyní otevřenou výzvu na 2.pololetí roku 2014 s termínem do 13.8.2014.
Dobry den,rad bz som vas opoziadal o zaslanie noveho formularu (2014) pre zalozenie obcanskeho sdruzeni.
Odpovědi:
29. 1. 2014, 12:21
Mgr. Kopečná
Dobrý den,
zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů byl zrušen a podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., jsou od 1.1.2014 občanská sdružení považována za spolky. V současné době lze založit tedy spolek a doporučuji nahlédnout do zákona, jaké náležitosti jsou nutné při jeho založení: http://zlk.neziskovka.cz/dokumenty/016/obcansky_zakonik_89_2012.pdf
Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí. Návrh na zápis se podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu (viz § 75 zákona č. 304/2013 Sb.) https://or.justice.cz/ias/ui/soudy-$
Podat návrh na zápis nového spolku je možné pouze na stanoveném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být formulář elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem.
Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává.
Odkaz na formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/tangle/iform
Dobrý den. Jsme neziskovka - o.s., které bude podle NOZ zapsaný ústav. Ráda by nám dala finanční dar fyzická osoba. Otázka je, zda lze takto získaný dar použít i na mzdy, zda je potřeba, aby tato fyzická osoba přímo v darovací smlouvě určila účel - tedy na mzdy nebo co je pro to potřeba udělat.
Odpovědi:
29. 1. 2014, 12:06
Dobrý den, v darovací smlouvě by mělo být uvedeno, na jaký účel je dar poskytován, v případě, že jej chcete využít na mzdy, je možné uvést "na osobní výdaje organizace". K. Kopečná
Dobrý den.Jsem občanem Ukrajiny a vzhledem tomu že na Ukrajině ted výpukla občanska valka proti tyroru V.Janukoviče tak jsou stovky lidi ktere jsou zmlacene , tyrane atd, a pro to z pritelkini zvažujeme o založeni sdruženi na vypomoc obětem teto valky. totiž zajištěni ozdravnych pobytu, rehabilitace osob, pomoc na Ukrajine z nakupem medykamentu, poradte prosim kdo se vyzna jak na to a co to obnaši, Předem děkuji A.Melnyk. Spěcha
Odpovědi:
27. 1. 2014, 15:15
K.Kopečná
Dobrý den, občanská sdružení jsou od1.1.2014 nahrazeny spolkem. Právní forma spolku je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Spolek zakládají alespoň 3 osoby vedené společným zájmem.
Spolek:
- hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen
- hospodářská činnost formou podnikání či výdělečné činnosti může být vykonávána pouze jako vedlejší činnost, pokud účel slouží k podpoře hlavní činnosti
- případný zisk lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku


Založení spolku: Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov nebo proběhne ustavující schůze.

Stanovy obsahují minimálně tyto údaje:
a) název a sídlo spolku
b) účel spolku
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, případně určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,
d) určení statutárního orgánu.
Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí. Návrh na zápis se podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu (viz § 75 zákona č. 304/2013 Sb.)
Podat návrh na zápis nového spolku je možné pouze na stanoveném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být formulář elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem.
Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává.
Odkaz na formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/tangle/iform

Dobrý den, moc děkuji především Mgr. K.Kopečné za informace ohledně neziskovek. Jistě je naše sdružení využije. Děkuji p.magistro.
Odpovědi:
23. 1. 2014, 08:07
_
Dobrý den, vloni jsme poprvé dostali granty na naši činnost a peněžní dar od sponzora.Je nutné tyto granty a sponzorský dar přiznat v dani darovací a nebo stačí až při daňovém přiznání?
Děkuji.
Odpovědi:
20. 1. 2014, 18:15
Jarka
ano, musí se přiznání podat, a podle §20 odst.4, nebo 10 zák.357/1992 to budou dary osvobozeny od daně darovací, když splníte podmínku pro osvobození ( např. peníze použijete na činnost pro kterou jste byli zřízeni) .
Dobrý den, mám na vás tento dotaz: Připravujeme úpravy stanov našeho občanského sdružení na z.s. Je možné nyní ve stanovách určit pro nové členy i zkušební lhůtu? Např. 3 měsíce od podpisu přihlášky do vydání průkazu, jako potvrzení přijetí? V této lhůtě by mohl od členství odstoupit nezávazně jak zájemce, tak i spolek? Provozujeme sportovní aktivity a jde nám o určitou ochranu spolku i jeho členů. Předem děkuji za odpověď. PN
Odpovědi:
22. 1. 2014, 10:02
Mgr. Karla Kopečná
Dobrý den,
dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., uvádí § 233 že členství ve spolku může vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným stanovami. Z toho plyne, že si můžete určit podmínku pro členství a zároveň také způsob zániku členství a uvést tak ve stanovách.
S pozdravem
K.Kopečná


Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaká příručka souvztažností pro občanská sdružení?
Odpovědi:
20. 1. 2014, 18:21
Jarka
můžete klidně používat pro podnikatele, musíte jen dodržovat logiku výkaznictví ( P+A rozvahu a výsledovku N+V) toho co chcete účtovat ( názvy účtu si přizpůsobit své potřebě)
18. 1. 2014, 18:42   odpovědět na dotaz
Tj sokol (Franta)
Chci se zeptat zda musí naše organizace zdaňovat příjem z pronájmu budovy a zda může pořádat zábavy bez živnostenského listu a prodávat na nich alkohol bez vyřízení koncese na prodej alkoholu.
Odpovědi:
20. 1. 2014, 18:22
Jarka
příjmy z pronájmu jsou u neziskovek vždy zdanitelné. Na ostatní se ptejte na živnost.úřadu, to jsou větší odborníci
18. 1. 2014, 11:56   odpovědět na dotaz
Miroslav John
Dobrý den,
jak lze prodávat předměty bez toho aby to byla verejna sbírka
Odpovědi:
22. 1. 2014, 09:48
K.Kopečná
Dobrý den, můžete jako nezisková organizace prodávat předměty, aniž by to byla veřejná sbírka, ovšem tuto činnost byste měli mít uvedenu jako vedlejší činnost organizace a příjmy z této činnosti podléhaji dani z příjmu.
20. 1. 2014, 18:17
Jarka
to by naplňovalo ale znaky podnikání ( zdaňovali byste příjmy), nikoliv činnost neziskovky
17. 1. 2014, 18:42   odpovědět na dotaz
Kateřina
Dobrý večer, omlouvám se, ž píši takhle, ale můj kolega si založil neziskovou organizaci dne 31.12.2013 to má potvrzené od ministerstva na základě stanov. Tato organizace se bude zajímat o záchranu kostelů v ČR a varhanů v kostelech. Bohužel jsem nikde nenašla, jaké dokumenty má vést toto sdružení, nebude to výdělečná oraganizace, tím pádem bude mít zjednodušené účetnictví. Ale nevím jak se tohle vede, vím podvojné !! A jské knoíhy má vést tato organizace ?? Prosím nepomůžete mi ?? nebo podle jakého zákonu to najdu ! Co má vše vést tato organizace. děkuji Vám moc a přeji hezký víkend ! Katka
Odpovědi:
20. 1. 2014, 18:19
Jarka
veďte podvojné, to není nic proti ničemu :-) daňovou evidenci u o.s. ( ops) nebo nadací vést beztak nelze.
jsme parta motorkářů a rádi bychom založili neziskovku. je nás 26 členů a pořádáme dětské dny,sportovní akce atd. vše financujeme ze svých kapes.rádi bychom více akcí.jak by to bylo s příspěvky.děkuji
Odpovědi:
22. 1. 2014, 10:32
Je možné založit spolek a pak si vyhledávat možnosti získání příspěvků, dotací či grantů na Vaše aktivity.
Dobrý den,máme založený klubík o.s. pro občany naší vesnice.Členů máme 50 a každý člen platí měsíčně 100kč jako příspěvek.Klubík je schválený Ministerstvem vnitra.Z členských příspěvků pořádáme pro děti a dospělé různé akce s malým občerstvením,Zajímalo by nás,jestli musíme podávat daňové přiznání,když provozujeme posezení pro občany s malým občerstvením i mimo akce.Děkuji za radu Kratochvílová
Odpovědi:
Pokud jste registrovaní na FÚ jako plátci daně z příjmu PO, pak bych doporučila podat daňové přiznání s tím, že uvedete všude nulu. Někde takové daňové přiznání nevyžadují, ale hodně to záleží na konkrétní správkyni daně. A myslím, že je lépe podat to přiznání, než pak zpětně finančnímu úřadu zdůvodňovat, proč jste to nedělali :)
10. 1. 2014, 08:09   odpovědět na dotaz
Tereza Malá
Dobrý den, v prosinci proběhla transformace našeho o.s. na o.p.s., které poskytuje sociální služby )občanskou poradnu, nízkoprahové zařízení, terenní programy v sociálně vyloučených lokalitách). Jak bych měla postupovat v účetnictví? Můžete mi prosím poradit nějakou literaturu nebo odborný seminář? Děkuji
Odpovědi:
29. 1. 2014, 12:30
Dobrý den, semináře k účetnictví pořádají Neziskovky.cz: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php
Dobrý den, rád bych založil útulek pro hospodářská zvířata a koně. Volné kapacity stájí aj. bych rád nabídl ke komerčním účelům, díky kterým bychom získávali peníze na provoz útulku. Rád bych se zeptal, jaký právný subjekt by byl nejvhodnější, abychom mohli vystavovat darovací smlouvy a rovněž mohli nabízet např. služby jako přepravu koní či ustájení a nakupovat další pozemky k rozšíření (Neziskovka, o.p.s. či něco jiného?) Děkuji
Odpovědi:
20. 1. 2014, 18:30
Jarka
u neziskovek je běžné, že si na hlavní činnost ( například péče o zvířata) vydělávají z vedlejší ( zdanitelné) činnosti ( například pronájem koní na různé akce, pronájem pozemků a podobně).
Důležité také je, co si vymezíte jako neziskové činnosti ve stanovách (př. péče zdravotní o zvířata, ustájení, pořádání seminářů a podobně). A vedlejší činnost to bude vždy pronájem čehokoliv, reklama a to se bude normálně zdaňovat ( samozřejmě k tomu můžete vztáhnout nějaké výdaje)
Vždy musíte vést ty činnosti účetně odděleně, aby bylo jasné co je a není předmětem daně, co je nájem, nebo příjem z reklamy a podobně. Předmětem daně budou činnosti ( kromě příjmu z nájmu a reklamy) kde převyšují příjmy nad výdaji.
Dobrý den, rád bych založil útulek pro hospodářská zvířata a koně. Volné kapacity stájí aj. bych rád nabídl ke komerčním účelům, díky kterým bychom získávali peníze na provoz útulku. Rád bych se zeptal, jaký právný subjekt by byl nejvhodnější, abychom mohli vystavovat darovací smlouvy a rovněž mohli nabízet např. služby jako přepravu koní či ustájení a nakupovat další pozemky k rozšíření (Neziskovka, o.p.s. či něco jiného?) Děkuji
Odpovědi:
Doporučuji "ústav" - viz nový Občanský zákoník. Komerční služby pak můžete provozovat v tzv. vedlejší hospodářské činnosti.
Dobrý den, prosím o radu - v 11/2013 jsme založili občanské sdružení, registrace na MV proběhla. Máme povinnost se registrovat na Fú k platbě daně z příjmu, když jsme neměli žádné příjmy ke zdanění? V 12/2013 jsme vybrali členské příspěvky cca 8000 Kč. Žádné jiné příjmy v r.2013 nejsou. Děkuji
Odpovědi:
Zdravím,
registrovat se na FÚ máte povinnost do 30 dnů od zahájení činnosti, což samozřejmě nemusí být nutně od data vzniku organizace. Takže registrovat se budete muset až ve chvíli, kdy svou činnost rozšíříte a skutečně získáte i nějaké příjmy ke zdanění (i když budete od povinnosti platit daň z příjmu PO osvobozeni).
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně transformace o.p.s. Jedná se mi o následující: nadace krása pomoci má svou ops, v současné době kdy je možné, aby nadace podnikala řešíme, zda tuto ops převést pod nadaci. Nenašla jsem nikde, jak by tato transformace probíhala, jestli je nejprve nutné z ops "udělat" nadaci a až poté obě nadace sloučit? A dále by mě zajímalo v čem vidíte hlavní výhody a nevyhody tohoto procesu. Velmi děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Zuzana
Odpovědi:
23. 1. 2014, 12:18
_
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně transformace o.p.s. Jedná se mi o následující: nadace krása pomoci má svou ops, v současné době kdy je možné, aby nadace podnikala řešíme, zda tuto ops převést pod nadaci. Nenašla jsem nikde, jak by tato transformace probíhala, jestli je nejprve nutné z ops "udělat" nadaci a až poté obě nadace sloučit? A dále by mě zajímalo v čem vidíte hlavní výhody a nevyhody tohoto procesu. Velmi děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Zuzana
Odpovědi:
23. 1. 2014, 09:22
k.Kopečná
Dobrý den, přeměnu právnické osoby řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §§ 174-184. Ve vašem případě by šlo o fúzi, kdy jde o sloučení nebo splynutí dvou právnických osob. Při sloučení jedna právnická osoba zaniká a povinnosti a závazky přechází na jednu z organizací. Při splynutí zanikají obě organizace a na jejich místě vzniká nová právnická osoba a na ni přechází práva a povinnosti obou organizací. Doporučuji poradit se o postupu s právníkem a také nezapomenout připravit účetnictví na tuto změnu.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, od kdy můžeme používat zkratku z.s., od 1.1.2014 nebo až po schválení Stanov? Velice Vám děkuji za informaci a přeji Vám hezký den. Zdena Kmentová
Odpovědi:
7. 1. 2014, 10:01
Dobrý den, zkratku nelze používat bez oficiální změny názvu organizace. Pro změnu názvu spolku je lhůta 2 roky. Informace o změně a jak postupovat je uvedeno na tomto odkaze: http://zlk.neziskovka.cz/2-lhuty-pro-spolky-a-rejstrik-spolku.html. S pozdravem
Mgr. Karla Kopečná
Dobrý den,
chtěli bychom moc poprosit o radu ohledně transformace z již vzniklého o.s. na o.p.s. podle nového občanského zákoníku ?? Jaký postup a co je potřeba k převedení?? Moc děkujeme za odpověď.
Odpovědi:
3. 1. 2014, 09:05
Dobrý den, v současné době již nelze převést o.s. na o.p.s., možná je pouze změna právní formy na ústav. Právní forma ústavu je jakoby "novodobá" o.p.s.
Kopečná
Dobrý den,
mohli by jste mi prosím sdělit hlavní rozdíly mezi stávající o.p.s. a nově vzniklým ústavem? Koho mám požádat o uznání statusu veřejně prospěšného poplatníka?
Jak se bude o.p.s. zdaňovat v r. 2014?
Děkuji
Menclová
Odpovědi:
3. 1. 2014, 09:10
Lze říci, že ústav je jakoby "novodobá" o.p.s. a od 1.1.2014 se mohou o.p.s. transformovat na ústav. Zákon o veřejné prospěšnosti zatím nebyl schválen, jsou s ním spojena zvýhodnění daní pro NNO, zatím můžeme pouze očekávat, že bude snad co nejdříve přijat.
Dobrý den. Musí naše o.p.s.ka částku uvedenou ve smlouvě zdanit? Jde o propagaci pojišťovny na reklamních předmětech spolku.
Děkuji za odpověď. Monczková
Odpovědi:
11. 12. 2013, 07:56
Dobrý den,

pokud máte uzavřenu smlouvu o reklamě a propagaci, jedná se o „sponzoring“ tedy o platbu za poskytnutí reklamní služby. Tento příjem z reklamy je vždy zdanitelným příjem.

S pozdravem

Mgr. Karla Kopečná
Dobrý den, seznámil jsem se se změnami, povinnostmi, pravomocemi ředitele a odpovědností správní a dozorčí rady ops. Rád bych věděl jak je to se zakladatelem, je-li možné aby jím blo občanské sdružení nebo fyzická osoba, jaké má následně, povinnosti, pravomoce, apod. Zda jeho činnost končí založením ops ? děkuji JR
Odpovědi:
11. 12. 2013, 08:04
Dobrý den, zkuste se obrátit na Mgr. Víta, který se zabývá poradenstvím pro http://www.neziskovky.cz/.
K. Kopečná
1. 12. 2013, 18:29   odpovědět na dotaz
Monika Kacetlová
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak máme s děvčaty postupovat při založení občanského sdružení. Je nás sedm děvčat a v letošním roce jsme pořádaly kulturní akce pod obecním úřadem. Rozhodly jsme se založit občanské sdružení, ale od ledna 2014 mají být změny a tak teď nevíme, jak to vyřešit. Jestli teď v prosinci založit občanské sdružení nebo počkat na leden 2014. Co je pro nás svůdnější cesta? Děkujeme za odpověď
Odpovědi:
2. 12. 2013, 09:59
KÚZK
Dobrý den,
klidně můžete ještě teď založit občanské sdružení a podat návrh na registraci o.s. na Ministerstvo vnitra ČR. Od nového roku budete pak automaticky považováni za spolek. Možná by bylo dobré do názvu již zahrnout slovo „spolek“, „zapsaný spolek“ či „z.s.“, aby název odpovídal novému občanskému zákoníku. Pokud se rozhodnete počkat, od 1.1.2014 registraci spolků povedou rejstříkové soudy a žádosti by se měly podávat na el. formulářích. Jak tyto registrace budou fungovat, ukáže zkušenost.
S pozdravem
K. Kopečná
Dobrý den, jsme OS ,které provozuje Azylové domy,noclehárny, nízkoprahové denní centrum a terénní službu.Prozatím jsme se netransformovali.Vzhledem k platnosti NOZ od 1.1.2014 se chci zeptat, jaké kroky musíme podniknout abychom mohli poskytovat služby sociální prevence i v dalších letech. Děkuji.
Odpovědi:
2. 12. 2013, 10:14
Dobrý den,
předpokládám, že jste občanské sdružení a tudíž budete od 1.1.2014 automaticky považováni za spolek. Služby sociální prevence budete moci poskytovat i nadále, ovšem do budoucna byste měli zvážit přeměnu právní subjektivity na ústav, neboť Vaše činnost nevykazuje prvky spolkové činnosti. Na přeměnu právní formy budete mít od 1.1.2014 tři roky. Doporučuji min. půl roku počkat, než se nová situace ustálí.
MPSV vydalo stanovisko k poskytování sociálních služeb spolky: http://zlk.neziskovka.cz/2-stanovisko-mpsv-ke-spolkum-jako-poskytovatelum-socialnich-sluzeb.html
Aktuální informace vyvěšujeme na portálu zlk.neziskovka.cz/NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: http://zlk.neziskovka.cz/1-novy-obcansky-zakonik.html
S pozdravem
Mgr. Karla Kopečná
Transformovat z o.s. na o.p.s.?
Jsme občanské sdružení a provozujeme veřejné knihovní služby, vzdělávací činnost a revitalizujeme nemovitou kulturní památku na kterou žádáme a získáváme dotace. Přemýšlíme o transformaci na o.p.s., ale nevíme jestli je tato transformace pro nás ideální. Knihovní služby jsou provozované na základě knihovního řádu a vybíráme roční registrační poplatek.Děkuji za Vaši odpověď.
Odpovědi:
2. 12. 2013, 10:22
Dobrý den,
pokud si nejste jisti, zda se transformovat na o.p.s., doporučila bych vyčkat, jaká bude situace po 1.1.2014. Od tohoto data budete automaticky převedeni na spolek, a pokud Vám tato forma nebude vyhovovat, lze přeměnit právní formu na ústav, což je novodobá forma o.p.s. V názvu se slovo ústav nemusí objevit, stačí na konci zkratka „z.s.“ Při této přeměně právní formy zůstává organizaci stejné IČ i historie. Případnou přeměnu byste měli provést do 3 let, je tedy dostatek času na zvážení.
S pozdravem
K. Kopečná
31. 10. 2013, 07:32   odpovědět na dotaz
Miroslav John
Dobrý den,

zakládám občanské sdružení a chtěl bych se zeptat jestli stanovy mají obsahovat jména osob přípravného výboru nebo stačí jména jen na návrhu na registraci.

S pozdravem John
Odpovědi:
31. 10. 2013, 14:32
Fabianova
Dobry den,

jmena a os.udaje clenu pripravneho vyboru staci uvest pouze na navrhu na registraci, nikoliv do stanov OS.
29. 10. 2013, 17:32   odpovědět na dotaz
srpš (marie)
Dobrý večer, měla bych otázečku. Jsem SRPŠ a máme příspěvky od žáků, příjmy ze vstupného Plesu školy, dostali jsem sponzorský dar na knižní poukázky , musíme podat daňové přiznání darovací? Prosím musíme se transformovat do konce roku na o.p.s. ? Když se nebudeme transformovat přijdeme o nějaké výhody-nevýhody? Jsme letos nově založen a zatím to vedu jenom pokladní knihou a BV, faktury eviduji. Musím si zakoupit proram k účetnictví? Děkuji Maruška Dobrovolná,Vysočina
Odpovědi:
1. 11. 2013, 08:21
KÚZK
Dobrý den,
předpokládám, že jste registrovaná organizace s vlastním IČ a pokud máte jakýkoliv příjem, je třeba podat daňové přiznání, přestože jsou občanská sdružení osvobozena od některých daní:
- od daně z členských příspěvků (členské příspěvky musí být uvedeny ve stanovách)
- od daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
- předmětem daně nejsou příjmy vyplývající z hlavní činnosti, pokud výdaje vynaložené na tuto činnost jsou vyšší.
- daň se neplatí z dotací, příspěvků na provoz z rozpočtu státu, kraje, obcí apod.
Doporučuji oslovit účetní/ho se zkušenostmi pro podání daně z příjmů, který bude mít přehled, které příjmy nejsou předmětem daně z příjmů.
Co se týká transformace na o.p.s., žádná taková povinnost Vás nečeká, ovšem je to jedna z možností. Dle mého názoru pro vaši organizaci by to byla zbytečně složitá právní forma. Od 1.1.2014 dojde k automatické změně právní formy občanských sdružení na spolek. Vy potom máte 2 roky na to, abyste si upravili název (postačí za název zkratku z.s.) a 3 roky na případnou úpravu stanov a doplnění potřebných dokumentů do rejstříku spolků. V příloze Vám zasílám stručné informace, co se bude dít po novém roce, další informace naleznete na portálu zlk.neziskovka.cz: http://zlk.neziskovka.cz/1-novy-obcansky-zakonik.html

S pozdravem

Mgr. Karla Kopečná
Dobrý den, chtěla bych Vás jménem Spolku poprosit o radu. Jsme nezisková organizace na ochranu zvířat, která působí převážně v Moravskoslezském kraji a chtěli bychom rozjet náš vlastní e-shop.Tady se dostávám ke svoji prosbě, mohli byste mi prosím poradit, jak to je u neziskových organizací v případě, že si jej chtějí zřídit?Co je k tomu všechno třeba? Zjišťovala jsem, že jako neziskovka můžeme mít e-shop, ale je nutné z něho odvádět daň z příjmu...je nutný i živnostenský list? Předem moc děkuji za odpověď.
Odpovědi:
8. 11. 2013, 07:59
KUZK
Dobrý den, pokud má nezisková organizace jakýkoliv příjem, musí podávat daňové přiznání. Od některých daní jsou NNO osvobozeny, přesto je nutné daňové přiznání podat. Co se týká živnostenského oprávnění, doporučuji obrátit se přímo na příslušný živnostenský úřad.
17. 10. 2013, 00:14   odpovědět na dotaz
Michaela
Dobrý den,
je nás 6 maminek v současné době a rády bychom založily o.s. za podporou vzdělávání a rozvoje aktivit našich dětí, společné vzdělávací programy, výlety,kulturní činnosti tábory atd... na druhé straně bychom, ale našim členkám chtěli poskytnout zvýhodněné hlídání dětí, jak je to v tomto případě? může mít o.s. jako vedlejší činnost činnost výdělečnou? jak je to se zaměstnanci? může pro o.s. pracovat její člen za finance? jak je to v tomto případě s osobou OSVČ, kdybychom si jí na takovouto činnost najaly? zisk který by byl z hlídání dětí by musel jít celý na podporu rozvoje o.s. nebo je zde možnost tento zisk něják rozdělit? a je zde možnost tyto služby hlídání dětí nabídnout i nečlenům? předem Vám děkuji za odpověď Michaela
Odpovědi:
1. 11. 2013, 08:17
KÚZK
Dobrý den,
k vašemu dotazu: občanské sdružení může mít výdělečnou vedlejší činnost, ovšem zisk z této činnosti musí být využit na podporu činnosti hlavní, v žádném případě jej nelze rozdělit mezi členy apod. K tomu je lépe si založit jinou právní formu např. s.r.o. Občanské sdružení může mít zaměstnance i v případě, že tento zaměstnanec je členem sdružení. Podobně si může sdružení objednat poskytnutí služby u OSVČ. Službu hlídání dětí je možné pro členy zvýhodnit a také nabídnout nečlenům.
Jen bych upozornila, že občanské sdružení je možné založit pouze do konce roku 2013, od 1.1.2014 bude možné založit jiné právnické subjekty jako spolek, ústav apod. Od 1.1.2014 se také všechna občanská sdružení automaticky mění na „spolek“. Více informací získáte na portálu zlk.neziskovka.cz: http://zlk.neziskovka.cz/1-novy-obcansky-zakonik.html

S pozdravem

Mgr. Karla Kopečná
musí být člen neziskove organizace obcanskeho sdruzeni) trestne bezúhonný
Odpovědi:
14. 10. 2013, 15:34
Podmínky členství, co se týká trestní bezúhonosti, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů neupravuje.
musí být člen neziskove organizace obcanskeho sdruzeni) trestne bezúhonný
Odpovědi:
14. 10. 2013, 15:35
I
musí být člen neziskove organizace obcanskeho sdruzeni) trestne bezúhonný
Odpovědi:
14. 10. 2013, 15:35
I
25. 9. 2013, 12:25   odpovědět na dotaz
OS (Novotný)
Jsme organizační složka občanského sdružení s vlastní právní
subjektivitou, máme své ič, řídíme se však společnými stanovami
"mateřského" občanského sdružení, které má své ič, u Ministerstva vnitra
je registrováno "mateřské" o.s.
Jako organizační složka občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou
se chceme dle zákona 68/2013 transformovat na obecně prospěšnou
společnost. Je to možné? Jaký je postup (postup v podstatě znám, když jde
o přímou transformaci o.s. na o.p.s., jen se ptám, jestli je něco
záludného v tom, že jsme organizační složka)? Děkuji.
Odpovědi:
7. 10. 2013, 13:18
Kopečná
Dobrý den,
budoucí změny nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) jsou pro organizační složky zásadní.
Jako organizační složka občanského sdružení nemůžete (podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na o.p.s.) změnit právní subjektivitu na obecně prospěšnou společnost. To může učinit pouze „mateřské“ občanské sdružení jakožto celek. Pokud chcete být naprosto samostatnou organizací, je tak možné smluvním převodem, tedy dohodnout se s „mateřskou“ organizací na tomto kroku. Osoby v organizační jednotce založí novou právnickou osobu a následuje smluvní převod majetku, zaměstnanců, klientů…. Půjde tedy o naprosto novou organizaci, s novým IČ, bez historie….
Příslušný orgán původní (mateřské) organizace rozhodne o zrušení organizační jednotky.
Zásadní je dohodnout se s mateřskou organizací, někdy se může stát, že se v organizaci nedohodnou, potom bych doporučila, potom bývají velmi těžká jednání, přes právní zástupce a dokonce i soudy.
Takže přejeme Vám hodně štěstí.

25. 9. 2013, 12:16   odpovědět na dotaz
OS (Novotný)
Jsme organizační složka občanského sdružení s vlastní právní
subjektivitou, máme své ič, řídíme se však společnými stanovami
"mateřského" občanského sdružení, které má své ič, u Ministerstva vnitra
je registrováno "mateřské" o.s.
Jako organizační složka občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou
se chceme dle zákona 68/2013 transformovat na obecně prospěšnou
společnost. Je to možné? Jaký je postup (postup v podstatě znám, když jde
o přímou transformaci o.s. na o.p.s., jen se ptám, jestli je něco
záludného v tom, že jsme organizační složka)? Děkuji.
Odpovědi:
7. 10. 2013, 13:21
1x
Dobrý den, jsme sokromá mateřská školka i pro handicapované děti. Najde se někdo, kdo nám pomůže s prevodem na o.p.s.? Děkuji
Odpovědi:
24. 9. 2013, 10:05
Dobrý den, informace k převodu občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost naleznete na odkaze: http://zlk.neziskovka.cz/2-zmena-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost.html
Dobrý den, stále všude čtu o změnách a podmínkách k přeregistrování o.s. do konce roku. Můžete mi prosím poradit, my jako neziskovka provozující Hiporehabilitaci pro handicapované, jak bychom měli tedy postupovat? Převedou nás automaticky. Děkuji
Odpovědi:
24. 9. 2013, 10:03
KÚZK (Kopečná)
Dobrý den,
k žádné povinnosti přeregistrování nedochází. Od 1.1.2014 se občanská sdružení automaticky stávají spolkem a není třeba k tomu nic činit. Následně mají o.s. 2 roky na to, aby upravily svůj název (stačí přidáním zkratky "z.s.") a 3 roky na úpravu stanov, aby odpovídaly novému občanského zákoníku. Tyto spolky pak mají možnost změnit právní formu na ústav, kdy jim zůstává jak IČ, tak historie. Informace naleznete na portálu Zlk.neziskovka.cz v sekci NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK http://zlk.neziskovka.cz/1-novy-obcansky-zakonik.html
Do konce roku je čas pro občanská sdružení, které se chtějí transformovat na obecně prospěšnou společnost.
Dobry den, jako neziskova organizase a utulek pro kocky bychom potrebovali napsat smlouvu o pronajmu a vecnem bremeni. Je ve Zlinskem kraji pravnik, ktery by byl ochoten tuto smlouvu shotovit zdarma, popripade za snizenou cenu. Dekuji Hradilova
Odpovědi:
11. 12. 2013, 08:01
Dobrý den, možná by Vám mohli pomoci zde: http://www.umsemumtam.cz/.
Dobrý den,

jsme občanské sdružení Plamen naděje o. s., a našim posláním je kultivace kulturních a životních podmínek občanů a sociálních skupin.
Touto cestou se na Vás obracím s dotazem, zda (případně za jakých okolností) jsou občanská sdružení povinni podávat daňové přiznání, a zda mají povinnost hradit darovací daň, jestliže dostávají výhradně věcné dary.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem a poděkováním.

Ondřej Skála
ředitel Plamen naděje o. s.
Odpovědi:
10. 9. 2013, 10:58
Neziskové organizace, zejména občanská sdružení, mohou uplatnit osvobození od daně darovací na základě zákona č. 357/1992 Sb., pokud je dar určen na účely v oblastech: kultura, školství, věda a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchova, sport, výchova a ochrana dětí a mládeže a požární ochrana – viz § 20 odstav. 4, písm. a). Získá-li nezisková organizace pouze dary osvobozené od daně darovací, musí sice podat daňové přiznání, a to po skončení každého pololetí v daném roce, (do 31.7 a 31. 1.), ale daň platit nebude.
Dva způsoby ocenění nepeněžních darů včetně služeb:
• jejich cenou, je-li známa (např. pořizovací cena daru prokázaná dokladem o jeho pořízení),
• cenou zjištěnou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se zpravidla stanoví jako cena obvyklá (což je v souladu s daňovým oceňováním nepeněžních příjmů podle § 3 odst. 3 a § 23 odst. 6 ZDP).
29. 8. 2013, 13:38   odpovědět na dotaz
Krautwurmová
Dobrý den,
chtěla bych poradit, zda-li jsou semináře ohledně založení NNO, chtěly bychom si založit RC, ale nevíme jakým způsobem to bude nejlepší hlavně tedy se spojitostí s novým občanským zákoníkem od nového roku. Děkuji za odpověď
Odpovědi:
9. 8. 2017, 17:27
cialis_au
Your best source for buying high quality http://canadiangcialisonline.com/ , Super P-Force at Zefat, Mevo Betar online.
9. 8. 2017, 17:27
for
Wwwfreeviagracom , recommended dosage for http://canadiangcialisonline.com/ , .
23. 5. 2017, 12:51
James
Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which is developed by Autodesk.
23. 5. 2017, 12:51
James
Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which is developed by Autodesk.
13. 5. 2017, 12:58
James
betamethasone acetatena phos
13. 5. 2017, 12:58
James
betamethasone acetatena phos
13. 5. 2017, 12:57
credit
Generic medications save money Some ED patients look for generic http://loanbadoknpz.com/ , without prescription.
6. 5. 2017, 19:00
James
Ultimately, a dilemma that I'm passionate about. I have looked for data of this caliber for the previous various hours. Your internet site is greatly appreciated.
6. 5. 2017, 19:00
James
Ultimately, a dilemma that I'm passionate about. I have looked for data of this caliber for the previous various hours. Your internet site is greatly appreciated.
20. 4. 2017, 21:52
James
It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!
20. 4. 2017, 21:51
James
It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!
13. 4. 2017, 20:00
James
Where To Buy Cheap Generic Cefuroxime 250mg in Baltimore
13. 4. 2017, 19:59
James
Where To Buy Cheap Generic Cefuroxime 250mg in Baltimore
21. 3. 2017, 23:10
buy_cialis
http://v1buyonline.com/ , for at the moment use discontinued treatment as a result of back pain/myalgia.
21. 3. 2017, 23:09
buy_cialis
X-ray had for should try in or kamagra http://v1buyonline.com/ , uk stroke loops to other Dr.
21. 3. 2017, 22:19
generic_cialis
We offer buy http://v1buyonline.com/ , online for lowest prices.
21. 3. 2017, 22:17
generic_cialis
Generic cymbalta for sale http://v1buyonline.com/ , in usa buy viagra sales down zoloft party xenical priceline.
1. 3. 2017, 12:25
William
Well I really enjoyed reading it. This information procured by you is very practical for correct planning.
1. 3. 2017, 12:25
William
Well I really enjoyed reading it. This information procured by you is very practical for correct planning.
28. 2. 2017, 10:39
cialis
Does female http://cia1sideffects.com/ , work for women cialis online discount But that is my add coming out.
28. 2. 2017, 10:39
cialis
Have you ever took any generic suppliers for existe un generico de http://cia1sideffects.com/ , ?
28. 2. 2017, 09:07
cialis
See also ist http://cia1sideffects.com/ , in deutschland rezeptfrei cutting cialis pills half Comments for this thread .
28. 2. 2017, 09:06
cialis
It means the unaware best dose for daily http://cia1sideffects.com/ , to enable the bumps in ground.
10. 2. 2017, 11:39
Thomas
Howdy! I basically would like to give a huge thumbs up for the good data you've got here on this post. I will probably be coming once again to your weblog for far more soon.
10. 2. 2017, 11:38
Thomas
Howdy! I basically would like to give a huge thumbs up for the good data you've got here on this post. I will probably be coming once again to your weblog for far more soon.
18. 1. 2017, 05:40
Daniel
permethrin toxicity in cats bessant
18. 1. 2017, 05:40
Daniel
permethrin toxicity in cats bessant
17. 1. 2017, 17:09
viagra_online
Procedure for flonase is is generic http://buycheap1v.com/ , legal in the united states.
17. 1. 2017, 17:08
viagra_online
Erfahrung[/url] do i need a prescription for generic http://buycheap1v.com/ , [url=/index.
11. 1. 2017, 02:04
Charles
Good post. I study something more challenging on completely different blogs everyday. It is going to all the time be stimulating to learn content material from different writers and practice somewhat one thing from their store. I
11. 1. 2017, 02:03
Charles
Good post. I study something more challenging on completely different blogs everyday. It is going to all the time be stimulating to learn content material from different writers and practice somewhat one thing from their store. I
23. 12. 2016, 00:26
Charles
Spot lets start off perform on this writeup, I seriously consider this astounding internet site needs much more consideration. Ill apt to become once again to find out to read considerably a lot more, thank you that information.
23. 12. 2016, 00:25
Charles
Spot lets start off perform on this writeup, I seriously consider this astounding internet site needs much more consideration. Ill apt to become once again to find out to read considerably a lot more, thank you that information.
20. 12. 2016, 08:59
Charles
I really enjoy the blog post. Great.
20. 12. 2016, 08:59
Charles
I really enjoy the blog post. Great.
14. 12. 2016, 16:37
Joseph
I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great D. Good job, cheers
7. 12. 2016, 05:40
Donald
Hi, Neat post. There's a problem with your site in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing because of this problem.
7. 12. 2016, 05:40
Donald
Hi, Neat post. There's a problem with your site in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing because of this problem.
2. 12. 2016, 17:21
James
I like this weblog so considerably, saved to my bookmarks.
2. 12. 2016, 17:20
James
I like this weblog so considerably, saved to my bookmarks.
25. 11. 2016, 07:08
Joseph
Keep working ,impressive job!
25. 11. 2016, 07:08
Joseph
Keep working ,impressive job!
24. 11. 2016, 07:56
buy_cialis
What a lot much more low-priced generic http://c9superactive.com/ , might be available for the internet.
18. 11. 2016, 17:34
Thomas
Beneficial Location Hi gentleman the following transpire a number of web page link with the aim of represses information that will a person may possibly acquire positive yourselves. The Significance Verifying away from home.
18. 11. 2016, 17:33
Thomas
Beneficial Location Hi gentleman the following transpire a number of web page link with the aim of represses information that will a person may possibly acquire positive yourselves. The Significance Verifying away from home.
12. 11. 2016, 18:00
James
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
12. 11. 2016, 17:59
James
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
5. 11. 2016, 16:02
John
Regards for helping out, superb information.
5. 11. 2016, 16:02
John
Regards for helping out, superb information.
27. 10. 2016, 13:22
William
This web site really has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.
27. 10. 2016, 13:22
William
This web site really has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.
19. 10. 2016, 12:37
Mark
Specifically where web can a certified psyciatrist submit content or sites for them to become fashionable?
19. 10. 2016, 12:37
Mark
Specifically where web can a certified psyciatrist submit content or sites for them to become fashionable?
15. 10. 2016, 14:58
Robert
Well I really enjoyed reading it. This information procured by you is very practical for correct planning.
15. 10. 2016, 14:58
Robert
Well I really enjoyed reading it. This information procured by you is very practical for correct planning.
12. 10. 2016, 11:43
viagra_online
http://v6sale.com/ , once in a while--just for kicks?
7. 10. 2016, 11:39
online
http://10rciaonline.com/ , for example reduces blood pressure so taking viagra and l-arginine together is a no-no.
7. 10. 2016, 11:39
online
http://10rciaonline.com/ , For Women Available In India in Pflugerville .
4. 10. 2016, 14:48
Fighter
Consult your doctor or pharmacist for more dangers of http://games10v.com/ , use details.
4. 10. 2016, 14:47
Fighter
It makes our herbal substitute for http://games10v.com/ , really powerful.
30. 9. 2016, 12:07
what are some really good and popular websites for blogging? ?? .
30. 9. 2016, 12:07
what are some really good and popular websites for blogging? ?? .
29. 9. 2016, 15:29
viagra
Look for yogurt in whichever way is good for you to be as effective as http://fastvr4.com/ , .
29. 9. 2016, 15:29
viagra
This is a general rule for all Australian http://fastvr4.com/ , pills.
27. 9. 2016, 22:20
James
reverse lookup cell phone free christian louboutin shoes you are
27. 9. 2016, 22:20
James
reverse lookup cell phone free christian louboutin shoes you are
24. 9. 2016, 12:09
Mark
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!
24. 9. 2016, 12:09
Mark
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!
24. 9. 2016, 12:08
cialis
Worse you worked hard it times and http://www.erectilepharm11.com/wp/ , Cialis valid source for disaster.
21. 9. 2016, 02:10
David
Farmville farms even include free gift that is especially designed for the neighbors on their farm visit.
21. 9. 2016, 02:10
David
Farmville farms even include free gift that is especially designed for the neighbors on their farm visit.
2. 9. 2013, 13:35
Dobrý den, seminář k novému občanskému zákoníku se bude konat dne 9.9.2013 ve Zlíně, pozvánku nalznete na hlavní straně portálu.
Prosím o informaci zda platí Stanovy naší ZO, schválené Ministerstvem vnitra 17.7.1992, protože AVZO TS ČR nás nutí řídit se jejich Stanovami. Jsme samostatní s vlastní nemovitostí zapsanou na naše jméno v Katastru nemovitostí.Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
24. 9. 2013, 09:47
Dobrý den, z Vašeho dotazu nevyplývá, zda máte vlastní IČ jako samostatné občanské sdružení, v tom případě AVZO TS ČR nemůže nutit jejich stanovy. Pokud jste organizační jednotka sdružení, to poznáme podle IČ, což je vedeno v rejstříku MVČR a zde bohužel, i když máte vlastní IČ, tak organizace patří pod dané občanské sdružení tzv.“matku“ a existují určitá pravidla mezi sebou a buď se opravdu musíte řídit jenom jejich stanovami, nebo máte své stanovy odvozeny od jejich. V tom případě pozor, od 1.1.2014 dochází k výrazným změnám pro organizační jednotky sdružení.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s placením poplatků za ověřování listit, podpisu, kopii. Víme, že na městském úřadě máme tyto služby zdarma - dle zákona. Týká se to i ověření listit na poště nebo u právníka? Děkuji za odpověď
Odpovědi:
27. 8. 2013, 10:24
Dobrý den,
správní poplatky jsou vyměřovány a vybírány orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy. Správní poplatky se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a jsou příjmem do státního rozpočtu. Na vybraných pracovištích České pošty, obecních a krajských úřadech, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů jsou zřízeny tzv. Czech POINTy které slouží k přibližování výkonu státní správy občanům a jsou zde prováděny úkony jako ověřování listin, podpisů, výpisy z registrů apod., proto také zde platí osvobození od poplatků dle příslušného zákona.
Doporučujeme najít místo Czech Point v blízkosti Vašeho bydliště (http://www.czechpoint.cz/web/), advokáti a notáři se mohou řídit jinými zákony a jejich úkony jsou již úplatné.
Dobrý den,
mám dva dotazy:
1. jak změnit sídlo našeho sdružení
2. jak změnit naše o.s. na o.p.s.(existuje nějaký formulář,).Děkuji
Martina Kločko
Odpovědi:
15. 8. 2013, 14:27
KÚZK (Kopečná Karla)
Při změně adresy sdružení je nutné upravit stanovy sdružení, kde bude uvedena nová adresa sdružení. Změnu stanov provádí orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn, pokud tak není ve stanovách uvedeno, změnu stanov schvaluje nejvyšší orgán sdružení. Změnu stanov je nutné oznámit ministerstvu vnitra do 15 dnů od schválení změny a zaslat dvě vyhotovení textu změny (§ 11 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů).
Změnu občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost upravuje zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, postup zpracoval také Mgr. Vít a je uveden na odkaze:
http://www.neziskovky.cz/clanek/1842/0/home/jak-na-to-tranformace-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost/
12. 8. 2013, 07:12   odpovědět na dotaz
Jarka
Dobrý den, potřebuji poradit, co dělat, když jsem předsedou neziskovky a chtěla bych úplně odejít a změnit adresu neziskovky uvedenou ve stanovách. Děkuji za odpověď
Odpovědi:
15. 8. 2013, 14:00
KÚZK (Kopečná Karla)
Dobrý den,
pokud máte v úmyslu zcela odejít z neziskové organizace, předpokládám, že z občanského sdružení, je třeba nahlédnout do stanov, kde by mělo být uvedeno, který orgán jmenuje a odvolává předsedu sdružení. Pak tedy svolat tento orgán (radu), kde se vzdáte členství a tento orgán následně zvolí nového předsedu.
Při změně adresy sdružení je nutné upravit stanovy sdružení, kde bude uvedena nová adresa sdružení. Změnu stanov provádí orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn, pokud tak není ve stanovách uvedeno, změnu stanov schvaluje nejvyšší orgán sdružení. Změnu stanov je nutné oznámit ministerstvu vnitra do 15 dnů od schválení změny a zaslat dvě vyhotovení textu změny (§ 11 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů)
Darovací daň - nezsikovky jsou osvobozeny od darovací daně. Je nutné podávart přiznání k dani z daru poskytnuté neziskovce a v jakých lhůtách? Děkuji Temiaková
Odpovědi:
29. 7. 2013, 14:07
Neziskové organizace nejsou povinny podat daňové přiznání, pokud mají pouze příjmy, které jsou od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, kromě příjmů podle §36 odst. 6 písm. a).
Neziskové organizace však nejsou zproštěny povinnosti podat daňové přiznání k dani darovací, pokud jsou nabyvateli daru. I když žádná daň z tohoto poskytnutého daru zaplacena nebude (protože je od daně osvobozena), musí se učinit nárok na osvobození od daně právě v tomto přiznání.

Na neziskové organizace se vztahuje řada osvobození od daně. Tato osvobození jsou upravena v §19 a jsou to především tato:
• členské příspěvky podle stanov,
• výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností,
• příjmy státních fondů a dalších fondů stanovené zvláštními předpisy,
• příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku,
• úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku,
• příjmy plynoucí z úroků z finančního prostředků, kterou jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky,
• příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku.
dobry den, zalozily jsme si neziskovou organizaci czech volunteers, pusobime v oblasti golfu. radi bychom do budoucna vystupovaly jako samostatna jefnotna organizace na poradani profesionalnich golfovych turnaju v CR i v zahranici. co je potreba k nahlaseni a kde se organizace nahlasuji. Dekuji
Zitek
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:26
tuto záležitost si musíte zajistit skutečně sami. Určitě najdete v ČR různé Asociace a s nimi si musíte tuto otázku probrat.
Dobrý den, účetní, která vedla účetnictví sdružení zpracovala chybně daňové přiznání a špatně i účtovala (za rok 2012), ve sdružení byla zaměstnána na DPP. V tuto chvíli nám účetnictví opravuje firma, které budeme opravu hradit. Jak lze právně získat zpět zaplacenou finanční částku za vedení účetnictví? Děkuji.
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:26
Bohužel zpět finanční prostředky získáte pouze soudní cestou. Je nutné se obrátit na právníka a vše s ním důkladně probrat včetně předložení všech uzavřených dokumentů.
hezký den, v případě, že by se o.s. změnilo do konce roku 2013 na o.p.s.má právo ne všechny již rozjednané dotace na sociální služby. Budou platit stejná již vyměřená chráněná pracovní místa i nové právní formy? Spolek od 1.1.2014 je definitivní nebo budou ještě další doplňující zákony? ptám se kdo uhradí veškeré transakce spojené s přeměnou právní formy? Budou platit veškeré smluvní vztahy, smlouvy pokud budeme o.p.s?
Odpovědi:
29. 7. 2013, 14:31
Dobrý den,
k Vašemu dotazu: při změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost podle zákona č. 68/2013 Sb., jde o změnu právní formy, což znamená, že zůstává IČ, historie, všechny právní vztahy (smlouvy), registrace apod.
Pokud sdružení nepřeměníte do konce roku na o.p.s., sdružení se automaticky přemění na spolek, k tomu nejsou nutné žádné další úkony. Ve lhůtě do 3 let je pak nutná kontrola stanov, zda jsou v souladu s novou právní úpravou.
Dobrý den, zajímalo by mě, jakým institucím (MV, FÚ?) musí občanské sdružení oznámit změnu bankovního ústavu.
Děkuji B. Mynaříková
Odpovědi:
29. 7. 2013, 14:33
Doporučujeme změnu č.ú. oznámit všem donátorům a institucím, se kterými probíhají účetní transakce.
Dobrý den,
Ráda bych věděla zda v souvislosti s novelou OZ budou stávající ops povinny transformovat se / případně nějakou jinou formou změny / mít právní formu / nebo pouze technický termín / ústavu. Na různých seminářích jsem slyšela různé výklady. Případně jestli je nějaká přechodná doba na rozhodnutí a zda tato změna vyplývá jako povinnost ze zákona. Děkuji za odpověď
Odpovědi:
29. 7. 2013, 14:37
Dobrý den,
u obecně prospěšných společností neprobíhá od 1. 1. 2014 žádná změna, nový občanský zákoník se jich netýká. O.p.s. budou nadále fungovat podle stávajícího zákona, přestože bude zákon zrušen.
Může správní rada OPS zasahovat do rozhodování ředitele ops o pracovně právních vztazích? Může zrušit výpověď, kterou dal zaměstnanci kanceláře ops?
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:25
správní rada nemůže zasahovat do rozhodování ředitele o pracovněprávních vztazích, ale může změnit ředitele.
29. 5. 2013, 14:31   odpovědět na dotaz
Soňa Sladkovská
Dobrý den.Ráda bych založila dětský klubík.Je to v zájmu obce,mnoho dětí nebylo přijato do Mš.Nesplňuji,však hyg.nároky pro provoz klasické školky.Moc děkuji za radu jak v té věci postupovat.Sladkovská
Odpovědi:
29. 7. 2013, 14:48
Dobrý den, doporučuji oslovit přímo příslušnou krajskou hygienickou stanici, odbor, který se tímto zabývá. Tam by Vám měli poradit, co je nutné pro dětský klub a které instituce je nutné také oslovit.
Dobrý den, jako mateřské centrum bychom si chtěli otevřít celodenní pravidelné hlídání dětí, dosud poskytujeme hlídání pouze jednorázově. Potřebujeme splnit nějaká zákonná nařízení nebo je zřízení pravidel této služby čistě na nás? Děkuji
Odpovědi:
29. 7. 2013, 14:55
KÚZK
Dobrý den, při celodenním hlídání dětí je nutné splňovat určité normy, ať už to jsou prostory či stravování. Je třeba vyjádření stavebního úřadu, hasičů i krajské hygienické stanice. Doporučuji oslovit přímo příslušnou krajskou hygienickou stanici, odbor, který se tímto zabývá, tam by Vám měli upřesnit postup v této věci.
K.Kopečná
29. 4. 2013, 21:39   odpovědět na dotaz
Petra Šlencová
Dobrý den, chtěla bych se také zeptat zda je lepší právní forma neziskové organizace obecně prospěšná společnost nebo příspevková organizace, zajimají mě výhody a nevýhody jak založení, financování, služeb i cíle. Chceme otevřít školičku dle školského zákona a být zařazeni do sítě registru škol, popř. dotace EU. Moc děkuji, hezký večer Petra Šlencová
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:25
Neporadíme Vám, co je lepší založit, ale základní rozdílmezi příspěvkovou organizací a obecně prospěšnou společností je ten, že příspěvkovou organizaci nemohou založit občané. Příspěvkové organizace zakládají pouze obce, města, kraje a stát. Jestli chcete jako občané založit právnickou osobu, tak můžete založit pouze obecně prospěšnou společnost, občanské sdružení, nadaci nebo nadační fond, což je oblast neziskových organizací nebo můžete založit nějakou obchodní společnost. Nikoliv však příspěvkovou organizaci.
Dobry den,
Chtela bych se touto cestou zeptat, co je potreba k tomu, pokud bych si chtela zalozit materske centrum s hlidanim dticek cca o 2-6 let? Jake dokumenty, povoleni, musim mit Zl? Dekuji moc za dpovedi.

Gabca
Odpovědi:
5. 8. 2013, 13:36
Dobrý den, pokud jde o hlídání dětí, určitě se obraťte na příslušný odbor hygienické stanice, kde Vás seznámí s požadavky, které je nutné splnit pro hlídání dětí a také Vám jistě poradí, které další organizace je třeba oslovit (stavební úřad, hasiči apod.) Možná nebude špatné navštívit podobné centrum v jiném městě a požádat je o jejich zkušenosti.
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jak postupovat při transformaci os na ops? Děkuji, za odpověď, Robert Horváth
Odpovědi:
10. 4. 2013, 16:52   odpovědět na dotaz
efina
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je lepší právní forma neziskové organizace obecne prospesná společnost nebo příspevková organizace, zajimají ne vyhody a nevyhody v oblasti financování a sluzeb. Děkuji
Odpovědi:
16. 8. 2013, 11:56
Neporadíme Vám, co je lepší založit, ale základní rozdíl mezi příspěvkovou organizací a obecně prospěšnou společností je ten, že příspěvkovou organizaci nemohou založit občané. Příspěvkové organizace zakládají pouze obce, města, kraje a stát. Jestli chcete jako občané založit právnickou osobu, tak můžete založit pouze obecně prospěšnou společnost, občanské sdružení, nadaci nebo nadační fond, což je oblast neziskových organizací nebo můžete založit nějakou obchodní společnost. Nikoliv však příspěvkovou organizaci.
3. 4. 2013, 12:43   odpovědět na dotaz
Jitka
Dobrý den, ráda bych se zeptala na ověřování zápisů ze zasedání a schůzí OS. Jsme opravdu malinké OS, které funguje necelý rok. Za tu dobu proběhlo několik členských schůzí, z nichž byly pořízeny zápisy, které jsou řádně podepsané všemi účastníky. Bohužel jsme je nenechali potvrdit na obecním úřadě (jelikož jsme nevěděli, že tato povinnost je). Je možné tyto zápisy nechat potvrdit zpětně? A jakým způsobem? A jaké právní následky by pro nás vyplývaly, kdybychom tyto zápisy potvrdil nedali? Předem děkuji za Vaši odpověď.
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:23
Ověřování zápisů není ze zákona potřeba. To opravdu nemusíte. Takže rozhodně nedělejte nic zpětně. Jestli chcete si ověřovat zápisy, tak to začněte dělat až aktuálně, ale opravdu to není žádná zákonná povinnost. Takže pokud máte zápis řádně podepsaný všemi členy a je to originál zápisu, tak je vše v pořádku.
3. 4. 2013, 01:47   odpovědět na dotaz
Jitka
Dobrý den, ráda bych se zeptala na ověřování zápisů ze zasedání a schůzí OS. Jsme opravdu malinké OS, které funguje necelý rok. Za tu dobu proběhlo několik členských schůzí, z nichž byly pořízeny zápisy, které jsou řádně podepsané všemi účastníky. Bohužel jsme je nenechali potvrdit na obecním úřadě (jelikož jsme nevěděli, že tato povinnost je). Je možné tyto zápisy nechat potvrdit zpětně? A jakým způsobem? A jaké právní následky by pro nás vyplývaly, kdybychom tyto zápisy potvrdil nedali? Předem děkuji za Vaši odpověď.
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:23
Dobrý den.
Jak se můžeme úředně přetransformovat z občanského sdružení na obecně prospěšné sdružení? A kam musím nahlásit změny v personálním obasazení sdružení? Děkuji za odpověď. Kropáček
Odpovědi:
13. 3. 2013, 08:49
KÚZK
Dobrý den,
v současné době zatím zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost nenabyl účinnosti. V nedávné době Poslanecká sněmovna schválila ústavní většinou (121 hlasů) zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a poslala jej tak do prezidentské kanceláře.
Otázkou kdy dostane Prezident zákon k posouzení a podpisu. Lhůta pro tento poslední krok je 30 dní. Pokud se v této době Prezident nevyjádří, bude zákon platit bez jeho podpisu. V případě, že by Prezident zákon vetoval, vrátí se do Poslanecké sněmovny k dalšímu hlasování.
Účinný bude zákon první den následujícího měsíce po jeho vyhlášení. Vše tedy nasvědčuje tomu, že by zákon mohl nabýt účinnosti 1. dubna, nejpozději 1. května.
V této chvíli se začaly připravovat metodické doporučení, jak postupovat v případě, že 100 % jejich členů souhlasí se změnou na obecně prospěšnou společnost.
Z těchto důvodů doporučuji vyčkat, až zákon nabyde v platnost a budou hotova metodická doporučení pro změnu této právní formy.
O změně právní formy musí souhlasit všichni členové občanského sdružení, následně sdružení vyhotoví zápis ve formě notářského zápisu, který nahrazuje zakládací listinu o.p.s. Náležitosti této listiny a další postup se řídí zákonem 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
Dobrý den, ve sdružení přátel školy vedu účetnictví, to je eviduji příspěvky rodičů, pokud se organizuje např. ples tak veškerou evidenci příjmů a výdajů. Výtěžek se pak dává na provoz školy, nákup pomůcek, výlety pro děti apod. Musíme podávat daňové přiznání? Někde jsem slyšela, že údajně ne, nicméně ráda bych si ověřila.
Děkuji za radu. Gebauerová
Odpovědi:
13. 3. 2013, 09:11
Neziskové organizace nejsou povinny podat daňové přiznání, pokud mají pouze příjmy, které jsou od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, kromě příjmů podle §36 odst. 6 písm. a).
Neziskové organizace však nejsou zproštěny povinnosti podat daňové přiznání k dani darovací, pokud jsou nabyvateli daru. I když žádná daň z tohoto poskytnutého daru zaplacena nebude (protože je od daně osvobozena), musí se učinit nárok na osvobození od daně právě v tomto přiznání.

Na neziskové organizace se vztahuje řada osvobození od daně. Tato osvobození jsou upravena v §19 a jsou to především tato:
• členské příspěvky podle stanov,
• výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností,
• příjmy státních fondů a dalších fondů stanovené zvláštními předpisy,
• příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku,
• úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku,
• příjmy plynoucí z úroků z finančního prostředků, kterou jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky,
• příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku.

OPS zdravý život již několik let nevykazuje žádnou činnost. Rozhodli jsme se, že ji zrušíme. Jak máme postupovat při zrušení OPS a jejího vymazání z rejstříku?
Předem děkuji za vaši radu.
Jarmila Hokrová
Odpovědi:
13. 3. 2013, 09:10
Dobrý den,
obecně prospěšná společnost se zrušuje:
a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
b) dosažením účelu, pro který byla založena,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,
d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,
e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
f) prohlášením konkursu na její majetek5).

Dle § 9 jmenuje správní rada k provedení likvidace likvidátora.
Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti.
Likvidátor zahajuje likvidaci
a) ověřením, že zakladatelé obecně prospěšné společnosti byli včas o likvidaci informováni,
b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným, k přihlášení se o svá práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce,
c) zveřejněním vstupu obecně prospěšné společnosti do likvidace v Obchodním věstníku,
d) oznámením zahájení likvidace obci, v níž obecně prospěšná společnost sídlí, a příslušnému finančnímu úřadu.

Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků obecně prospěšné společnosti.
Majetek ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení konkursu. Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu.
Nejde-li o případ podle § 4 odst. 4 a není-li zakladatelem obecně prospěšné společnosti Česká republika nebo kraj, likvidační zůstatek nabídne likvidátor k převodu obci, ve které sídlí obecně prospěšná společnost v likvidaci.
Nejde-li o případ podle § 4 odst. 4 a je-li zakladatelem obecně prospěšné společnosti kraj, likvidační zůstatek nabídne likvidátor k převodu kraji.
Je-li zakladatelem obecně prospěšné společnosti Česká republika, likvidační zůstatek přechází na Českou republiku.
Je-li jedním z více zakladatelů obecně prospěšné společnosti obec, dobrovolný svazek obcí, kraj nebo Česká republika, nabídne likvidátor každému ze zakladatelů část likvidačního zůstatku podle hodnoty jimi vložených vkladů nebo poskytnutých darů, anebo rovným dílem, pokud zakladatelé žádný vklad nevložili ani dar neposkytli.
Pokud obec nebo kraj do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.
Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz obecně prospěšné společnosti z rejstříku.
Dobrý den, jako občanské sdružení nás čeká transformace do o.p.s. a moc si s tím nevím rady. Zajímalo by mě, jak postupovat nebo kam se mohu obrátit o pomoc a kvalifikovanou radu. Děkuji.
Odpovědi:
13. 3. 2013, 08:50
KÚZK
Dobrý den,
v současné době zatím zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost nenabyl účinnosti. V nedávné době Poslanecká sněmovna schválila ústavní většinou (121 hlasů) zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a poslala jej tak do prezidentské kanceláře.
Otázkou kdy dostane Prezident zákon k posouzení a podpisu. Lhůta pro tento poslední krok je 30 dní. Pokud se v této době Prezident nevyjádří, bude zákon platit bez jeho podpisu. V případě, že by Prezident zákon vetoval, vrátí se do Poslanecké sněmovny k dalšímu hlasování.
Účinný bude zákon první den následujícího měsíce po jeho vyhlášení. Vše tedy nasvědčuje tomu, že by zákon mohl nabýt účinnosti 1. dubna, nejpozději 1. května.
V této chvíli se začaly připravovat metodické doporučení, jak postupovat v případě, že 100 % jejich členů souhlasí se změnou na obecně prospěšnou společnost.
Z těchto důvodů doporučuji vyčkat, až zákon nabyde v platnost a budou hotova metodická doporučení pro změnu této právní formy.
O změně právní formy musí souhlasit všichni členové občanského sdružení, následně sdružení vyhotoví zápis ve formě notářského zápisu, který nahrazuje zakládací listinu o.p.s. Náležitosti této listiny a další postup se řídí zákonem 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
Dobrý den.
Chceme získat certifikát k provádění protidrogové prevence, což je podmínkou k záskání dotace na tuto činnost. Jak a kde ji získáme? Děkujeme za odpověď. Kropáček L. za o.s.
Odpovědi:
13. 2. 2013, 13:18
KÚZK
Certifikát k provádění protidrogové prevence lze získat v souvislosti s poskytováním „drogových“ sociálních služeb, jako je např. kontaktní centrum nebo terénní program. Takovýto certifikát pak uděluje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě doporučení certifikačního výboru po provedeném místním šetření certifikačního týmu (viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/certifikace/certifikace-odborne-zpusobilosti-sluzeb-69227/).
Další typ certifikace uděluje MŠMT. Tento proces je dle informace ředitelky odboru vzdělávání, prevence a institucionální výchovy z r. 2011 dosud přerušen a MŠMT k tomu poskytlo patřičné informace, avšak náměstek ministra MŠMT ve své informaci z r. 2012 uvádí, že v r. 2013 bude tento proces znovu postupně obnovován. (viz http://www.msmt.cz/socialni-programy/certifikace). Pro získání aktuálních informací lze pro případné zájemce o certifikaci jejich programů doporučit sledovat výše uvedené webové stránky, v případě MŠMT je kontaktní osobou v odkazu uváděný Mgr. Vladimír Sklenář (mail: vladimir.sklenar@msmt.cz, tel.: 234 811 698).
Spolupracuji s o.s. jako koordinátorka na regionální úrovni už 1/2 roku, přestože mě tato práce naplňuje a max. se ji věnuji, jsem bez příjmu. Má o.s. nárok na nějaké dotace na mzdy? Pracuji, takže logicky chci mít nějaký příjem.
Odpovědi:
13. 2. 2013, 13:15
Občanská sdružení jsou zakládána naprosto dobrovolně, jsou samostatným právnickým subjektem, tudíž žádný nárok na dotace na mzdy nevzniká. Některé organizace fungují pouze z členských příspěvků a na základě dobrovolné práce. Organizace, které mají zaměstnance získávají příjem z projektů a dotací, které je možné získat na úrovni EU, státní, krajské nebo obecní. Je nutné sledovat vyhlašování dotačních titulů. V poslední době organizace také často získávají prostředky z vlastní činnosti.
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jak je to v současné době ops. Dříve jsme mohli jednat samostatně za organizaci i ředitel i správní rada. Dle novely: http://www.neziskovky.cz/clanek/1583/511_559/fakta_legislativa-a-ucetnictvi/zmena-pravni-upravy-obecne-prospesnych-spolecnosti-od-1-1-2011/ to znamená, že podepisovat smlouvy může pouze ředitel organizace a správní rada jednat jménem společnosti nemůže? Pouze posílá doporučení, kde schvaluje, zda to ředitel může udělat nějaký úkon? Neexistuje nějaká možnost, jak upravit tento vztah. V naší organizaci píšem granty atd. všichni. Jak správní rada, i ředitel a byl by problém, abych to vše podepisoval já, jako ředitel, když členové SR jsou daleko. Je možné je třeba nechat jednat tak, že by se to upravilo ne v zakládací listině, ale statutu? Děkuji za odpověď. Počepický
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:21
Po novele zákona o.p.s. je opravdu vše soustředěno v rukou ředitele. Je nutné opravit zakládací listinu. Možnost nějakého vztahu doporučuji projednat s konkrétním právníkem, kterému předložíte všechny Vaše listiny a řádně vysvětlíte všechny postupy v organizace.
Dobry den,
chtel bych se zeptat, jak je to s hlasovanim na Valne hromade o.s. Presneji se mi jedna o situaci, kdy jsou vybirany clenske prispevky od deti do 18-ti let, kteri jsou clenove o.s. Otazka zni, jestli ma rodic nezletileho pravo hlasovat na Valne hromade o.s., kdyz on sam neni clenem o.s.?

Predem dekuji za odpoved.

Tomas Stverak
Odpovědi:
16. 8. 2013, 10:06
KÚZK
Ve stanovách by mělo být uvedeno, že členové mohou hlasovat a podílet se na rozhodování až po dasažení 18 let. Rodiče by neměli hlasovat za své děti, pokud nejsou členy organizace.
16. 8. 2013, 09:27
KÚZK
Osoby až při dosažení 18 let získávají způsobilost k právním úkonům, tj. mohou se také sdružovat. Pokud máte za členy svého sdružení osoby mladší 18-ti let, tak porušujete zákon o sdružování. Oni nemohou být členy sdružení, neboť se toto členství vykonává osobně, což je právě důkaz při hlasování. Členy sdružení mohou být pouze rodiče těchto dětí.
5. 1. 2013, 20:07   odpovědět na dotaz
Radek Hnátek
Dobrý den,
může být zakladatel o.p.s. současně ředitelem o.p.s.. Velice děkuji za odpověď.
Odpovědi:
4. 2. 2013, 09:03
Dobrý den, dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech není zakladatel členem žádného orgánu (správní rady, dozorčí rady), ale tyto orgány jmenují ředitele o.p.s., mohou tedy jmenovat zakladatele ředitelem.
prosím vymažte všechny mé nezodpovězené dotazy, děkuji
Odpovědi:
16. 8. 2013, 09:25
x
Dobrý den, se chválenou změnou OZ budeme muset přetransformovat občanské sdružení na zapsaný ústav. Můžete nám prosím poradit, jak právní ošetřit, aby jedna organizace přelš aplynule do druhé a kolik osob je potřebných pro založení ústavu. Z výkladu zákona to nevyplývá. Může to být třeba jen jedna osoba? V tu chvíli má le všechny rozhodovací pravomoci jedna osoba - volí správní rady, dozorčí rady, ale má právo veta. Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
16. 8. 2013, 09:19
Dobrý den, dne 9.9.2013 se uskuteční seminář k novému občanskému zákoníku, kde jistě naleznete odpovědi k Vašim dotazům. Pozvánku naleznete na portálu zlk.neziskovka.cz
Dobrý den,chtěli bychom změnit Radu sdružení,složení.Jak máme postupovat a zda zápis o změně máme ohlásit MV a do kolika dnů?Děkuji.
Odpovědi:
3. 12. 2012, 14:53
KÚZK
Dobrý den,
rada sdružení je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá nejvyššímu orgánu sdružení (často valná hromada, shromáždění apod.). Tento nejvyšší orgán sdružení tvoří všichni členové sdružení. Nejvyšší orgán (valná hromada) volí členy rady sdružení a rozhoduje o počtu členů rady. Z toho plyne, že pokud chcete vyměnit radu sdružení, musí tak učinit nejvyšší orgán (valná hromada) na základě hlasování. Pro tuto změnu musí kladně hlasovat prostá většina přítomných členů. O změně ve složení rady není třeba informovat Ministerstvo vnitra ČR.
Dobrý den,
mám dva dotazy: Je dostupný nějaký vzor darovací a sponzorské smlouvy mezi dárcem(sponzorem) a občanským sdružením? Mate mne totiž , že se tyto darovací smlouvy uzavírají podle různých zákonů.
2. jaká je hranice mezi darem a sponzoringem. Respektive stává se uvedením loga dárce z daru sponzorský dar?
3. Stačí pro dárce jako doklad sloužící k odpočtu daně smlouva nebo musí obdarovaný dárci zaslat nějaký speciální formulář?
Děkuji za informace
Odpovědi:
20. 11. 2012, 14:50
KÚZK
Dobrý den, dar je jakékoliv bezúplatné nabytí majetku a je poskytován na základě darovací smlouvy. Dary neziskovým organizacím podléhají osvobození od daně darovací, ale je nutné podat daňové přiznání k dani darovací. Sponzoring znamená platbu za poskytnutí propagační reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi, uzavírá se na základě smlouvy o reklamě, o dílo, o pronájmu apod. Sponzorský příspěvek pro neziskovou organizaci znamená příjem z reklamy, což je vždy zdanitelný příjem. Hranice mezi darem a sponzoringem pro o.s. udána není, limity platí pro dárce v případě daru, kdy mu jde o položky snižující základ daně. V darovací smlouvě musí být pro daňové účely vždy uveden účel darování. Objeví-li se pak ve smlouvě, jakákoliv satisfakce darujícímu (tedy uvedení loga tam a tam...) jde automaticky o sponzoring, i když název smlouvy zní Darovací smlouva. Vzor smlouvy darovací a smlouvy sponzorské lze nalézt na odkazu: http://new.ecn.cz/index.stm?x=74651.
Dárci stačí jako doklad darovací smlouva (následně výpis z účtu).
11. 11. 2012, 21:36   odpovědět na dotaz
Petr Vaculík
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda bych mohl ne za účelem výdělku uspořádat zábavu. Nemám živnostenské oprávnění. Na akci by se vybíralo vstupné pro kapely a zvukaře. Nevím kam jinam se obrátit. Děkuji
Odpovědi:
22. 11. 2012, 14:00
KÚZK
Dobrý den, předpokládám, že akci budete organizovat svým jménem. Pokud by se jednalo o jednorázovou akci, tak není třeba vyřizovat živnostenský list. Pokud by šlo o více akcí za rok, už jde o soustavnou činnost a je nutné živnostenské oprávnění. Pokud budete potřebovat konkrétní informace, je dobré obrátit se na kterýkoliv živnostenský úřad.
Dobrý den,
jedná se mi o zrušení o. s.. Je asi zhruba 8 let nefunkční, členové tam nejsou asi 10 let. Ukončení půjde proti stanovám organizace. Ve stanovách je uvedeno, že se org. může rozpustit valným shromážděním a to nemůže zasednout,když nejsou členové. Může se pod ukončení podepsat statutář a projde to přes ministerstvo? Po účetní stránce je vše v pořádku. děkuji za odpověď
Odpovědi:
7. 11. 2012, 11:10
Pokud se opravdu všichni členové písemně vzdali členství, a zůstala jste jediná, pak byste měla být nejvyšším orgánem sdružení a postupovat dle stanov - rozpustit o.s. Vyhotovíte zápis z členské schůze a spolu s účetní uzávěrkou zašlete na Ministerstvo vnitra.
Po dlouhých letech jsme dali dohromady sál sokolovny.Slavnostní otevření proběhlo za účasti občanů z obce i členů sokola. byla připravená zábava s hdbou a občerstvením-nápoje. Vybíralo se vstupné.Jak vyúčtovat zisk, když byly i náklady?? Jsme neziskovka a veškerý provoz je finančně zajištěn členy sokola příspěvky a známky a na část plateb za energie nám přidává župa.Oprava sálu byla finančně náročná hlavně z našich kapes,dary stavebního materiálu,vlastními silami.Je nějaký předpis, že ze zábavy se odvádí nějaké finance? Jak ,komu kdy.
Děkuji za radu
Odpovědi:
7. 11. 2012, 10:52
KÚZK
Každá řádně registrovaná nezisková organizace je samostatným právním subjektem, který jako takový by měl podávat daňové přiznání, pokud má jakékoliv příjmy. Tedy jak finance z Vaší akce, tak příspěvky členů jsou pro organizaci ziskem. (příspěvky jsou osvobozeny od daně, přesto by měly být vedeny jako nezdanitelný příjem). Jak píšete, má organizace také náklady - vše by tedy mělo být účetnicky vedeno. Pokud vaše organizace účetnictví nevede, doporučuji oslovit účetní/ho, který Vám s tím pomůže a který bude vědět, co je třeba vést a kdy podávat daňové přiznání.
Dobrý den,
pokud zakládám o.s. a mám možnost nechat na něj přepsat svůj automobil, např. kvůli odečtům, co proto musím udělat?
A mohu si do stanov upravit, že je mé, a v případě změny předsedy nebo zaniknutí mi zůstalo a nebylo třeba nějak děleno mezi ostatní členy o.s.?
Jdu na evidenci vozidel, kde mi bude současný majitel auta přepisovat auto na mne, a já váhám, zda na sebe nebo na o.s.
Díky
Odpovědi:
6. 11. 2012, 14:05
Dobrý den,
pokud necháte automobil napsat na občanské sdružení, stává se majetkem o.s. a tudíž pozbýváte na něj nárok. Jak s tímto majetkem bude nadále nakládáno je na rozhodnutí nejvyššího orgánu sdružení. Pokud byste se tak rozhodla, měla byste sepsat darovací smlouvu, aby bylo jasné, jakým způsobem sdružení k automobilu přišlo. Je ale možný nájem automobilu.
Do stanov sdružení údaje o automobilu nepatří, ovšem je nutné ve stanovách uvést, jakým způsobem bude při zániku sdružení provedeno majetkové vypořádání.
3. 11. 2012, 16:01   odpovědět na dotaz
Miroslav John
Dobrý den,
chci se zeptat zda o.s musí mít valnou hromadu, dozorčí radu,správní radu nebo stáčí jen statutarní orgán.
A zda je možné aby lide z přípravného výboru mohly být zároveň v dozorčí radě.
Odpovědi:
5. 11. 2012, 15:10
KÚZK
Dobrý den, které orgány bude mít sdružení a způsob jejich ustanovení musí být popsán ve stanovách sdružení, které vypracovává přípravný výbor, je tedy pouze na něm, jak se orgány budou nazývat. Orgány sdružení se dělí do tří skupin. Tou první je orgán, který shromažďuje všechny členy sdružení a je to orgán nejvyšší. Často se nazývá: členská schůze, valná hromada nebo shromáždění členů. Další skupinu orgánů sdružení tvoří orgán, který je výkonným orgánem sdružení, který se schází častěji než členská schůze a řeší obvyklou činnost sdružení. Tento orgán se často nazývá výbor sdružení, předsednictvo, nebo rada sdružení a v rámci tohoto výkonného orgánu působí také statutární zástupce sdružení, který se často nazývá také předseda či prezident nebo vedoucí sdružení, a ten podepisuje listiny jménem sdružení a vystupuje za sdružení navenek. Poslední třetí skupinou orgánů jsou orgány kontrolní, které se nazývají kontrolní komise, revizní komise nebo revizor.
Takže je opravdu na Vás, jak se Vaše orgány ve sdružení budou nazývat, svoboda je zde opravdu veliká. Nicméně toto trojí rozdělení by mělo ve stanovách být. Co se týká lidí z přípravného výboru, tak se předpokládá, že budou členové sdružení a členská schůze pak ze svého středu zvolí ten výkonný orgán, tj. výbor a kontrolní orgán, tj. revizní komise či jednoho revizora. Lidé z přípravného výboru mohou být, jak ve výkonném tak v revizním orgánu, pokud této oblasti rozumí. Ale vždy každá osoba může být jenom v jednom orgánu. Tedy, ten kdo je zvolen do výkonného orgánu nemůže být zároveň zvolen i do revizního orgánu. To si musí ti lidé z přípravného výboru rozdělit, kdo chce dělat jedno a kdo to druhé.
Zároveň bych chtěla upozornit, že od 1.1.2014 budou veškerá občanská sdružení dle nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) spolkem. Bude proto nutné posoudit, zda sdružení zůstane spolkem či změní právní formu. S tím souvisí také nové uvedení stanov do souladu s aktuálním právním předpisem, kde jsou orgány popsány.
29. 10. 2012, 19:49   odpovědět na dotaz
Orel (Silvie)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak napsat smlouvu nebo dohodu se třetí osobou, pokud máme pronájem jiné budovi nepatřící naší organizaci napsaný na naší organizaci, ale akci dělá třetí osoba, která není zatím členem v naší organizaci a veškerá odpovědnost bude na tuto osobu. Chceme tim pomoci mladým, ale zároveň pokud by se něco stalo chceme mít sepsanou nějakou smlouvu kde veškerá odpovědnost bude na té třetí osobě. Naše organizace jen pomáhá aby nemusela třetí osoba platit tolik peněz za pronájem budovi nepatřící ani nám ani třetí osobě. Děkuji moc za pomoc.
Odpovědi:
1. 11. 2012, 10:10
Záleží na tom, zda má Vaše organizace ve smlouvě s vlastníkem nemovitosti uvedeno, že můžete sami pronajímat nemovitost. Pokud ve smlouvě nic takového uvedeno nemáte, je jistě na místě dohodnout se s majitelem nemovitosti.
26. 10. 2012, 13:49   odpovědět na dotaz
Helena
Dobry den, chtěla bych Vás poprosit o odpověď - nevíte jaký je rozdíl mezi sponzorským příspěvkem, darem a charitou? Moc dekuji.
Odpovědi:
1. 11. 2012, 10:19
KÚZK
Dobrý den. Dar je jakékoliv bezúplatné nabytí majetku a je poskytován na základě darovací smlouvy. Dary neziskovým organizacím podléhají osvobození od daně darovací, ale je nutné podat daňové přiznání k dani darovací. Sponzoring znamená platbu za poskytnutí propagační reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi, uzavírá se na základě smlouvy o reklamě, o dílo, o pronájmu apod. Sponzorský příspěvek pro neziskovou organizaci znamená příjem z reklamy, což je vždy zdanitelný příjem. Pojem "charita" se používá jako vyjádření nějaké dobročinnosti, tedy bezplatná pomoc, dar apod.
Dobrý den, jsme základní škola a chceme pořádat u příležitosti výročí školy ples, musíme mít živnostenské oprávnění nebo stačí pouze povolení zřizovatele. Děkuji AN
Odpovědi:
1. 11. 2012, 10:47
živnostenské oprávnění není třeba, stačí domluva se zřizovatelem.
Dobrý den!
Může občasnké sdružení vést daňovou evidenci, pokud je úspěšným žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu?
Odpovědi:
1. 11. 2012, 10:49
Při jakémkoliv přijmu je třeba vést účetnictví a podat daňové přiznání z příjmu, až už příjem podléhá či nepodléhá dani z příjmu.
Dobrý den, založili jsme neziskovku a bylo nám přiděleno IČO. Jak dál máme postupovat, musíme se ještě dál někde registrovat(finanční úřad)?
Děkuji Josef
Odpovědi:
1. 11. 2012, 10:07
Jakmile organizace získá nějaký příjem, je nutné se registrovat na FÚ a následně podat daňové přiznání za příslušné zdaňovací období.
Krasny den,
zalozili jsme si detsky klub-neziskovku, jehoz hlavnim cilem je provoz klubu pro deti-celodenni hlidani deti s programem. Klub sidli v samostatnem domecku (WC,kuchyn, herna)-spada pod nas dum.Chtela jsem ho nahlasit na hygiene, tam po nas chteji zpravu od stavebniho uradu o zmene uzivani, hasice a pod. Je to nutne ? Mluvila jsem s ostatnimi domacimi hlidanimi, nikdo nemusel nic nahlasovat...narazila jsem na byrokrata nebo je to skutecne podminkou ?
dekuji
Odpovědi:
3. 1. 2013, 10:22
Stavbu lze podle § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. V tomto případě se pravděpodobně nejedná o původní účel užívání stavby, ke kterému byl dům postaven a bude nutné dát vše do souladu s platnou legislativou.

Dle dalších ustanovení výše uvedeného zákona je změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Změna v užívání stavby musí být v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívaní stavby na základě oznámení osoby, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání, a závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Jedná se i o stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice), ke kterým je tento úřad kompetentní v rámci např. územního řízení, řízení o vydání územního souhlasu, stavebního řízení, řízení o změně stavby či změně účelu užívání aj.
Zákon 89/2012 mění občanská sdružení. Jsme zaregistrováni jako o.s., naše činnost je specifická - ráda bych se poradila s Mgr. Petrem Vítem o tom, zda naše činnost může pokračovat jako spolek od roku 2014 nebo je třeba přeregistraci na jinou formu NNO. MAS má sdružovat občanský, veřejný a podnikatelský sektor a je postavená na co nejširší členské základně. Obávám se, že této podmínce například o.p.s. nevyhovuje. MAS je v republice kolem 160 a většina je registrována jako o.s. Prováděcí předpis k novému zákonu neznáme - nebyl by možný seminář?
Odpovědi:
5. 10. 2012, 10:46
Dobrý den,
ve Zlínském kraji bude seminář s Mgr. Vítem 8.10.2012, jinak společnost Neziskovka.cz pořádá semináře na dané téma právě s Mgr. Vítem, termíny naleznete na jejich webových stránkách http://www.neziskovky.cz/.
Je možné získat od státní neziskové organizace např. auto, třeba vyřazenou sanitku apod.? Sháníme dodávku.
Odpovědi:
20. 11. 2012, 14:28
( )
Je možné získat od státní neziskové organizace např. auto, třeba vyřazenou sanitku apod.? Sháníme dodávku.
Odpovědi:
20. 11. 2012, 14:28
( )
Dobrý den. Potřebujeme poradit jak zrušit Základní organizaci zahrádkářů.Koupili jsme pozemky do osobního vlastnictví a chtěli bychom vystoupit z Okresního zahrádkářského svazu a zrušit registraci u Min. Vnitra. Poraďte jak na to.Děkuji.Jirka
Odpovědi:
16. 8. 2013, 09:21
Zrušení organizace lze provést dle stanov sdružení, pokud jste organizační jednotka sdružení, tak musíte komunikovat se svým občanským sdružením, které je zastřešující organizací.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li jeden ze zakladatelů OPS může být jmenován ředitelem této OPS a zda-li ostatní zakladatelé mohou být zaměstnanci této OPS? Děkuji za odpověď
Odpovědi:
19. 2. 2013, 17:26
Jan
Zakladatel OPS nemůže být zároveň ředitelem.
A jestli zakladatel může být zaměstnancem - to se také snažím zjistit.
Dobrý den,
zastupuji Akademii J. A. Komenského, která je od roku 1990 registrována u MVČR jako neziskové občanské sdružení, které má působnost na celém území České republiky prostřednictvím jednotlivých organizačních jednotek a jejím hlavním posláním je vzdělávací činnost. AJAK je právnickou osobou.
Zajímalo by mne, jak se dotkne novela občanského zákoníku, platná od roku 2014, našeho občanského sdružení.
Odpovědi:
27. 6. 2012, 09:23
KÚZK
Forma občanských sdružení zanikne a organizace se budou muset transformovat na jinou formu dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Doporučuji prostudovat Díl 3 občanského zákoníku, případně vyhledat seminář zaměřený na toto téma. Ve Zlínském kraji bude seminář k novému občanskému zákoníku na podzim letošního roku, pozvánka bude vyvěšena na tomto portálu.
Dobrý den, doslechla jsem se, že v roce 2014 má být ukončena forma občanských sdružení. Co máme podniknout, aby jsme mohli fungovat a od kdy začít?
Odpovědi:
31. 5. 2012, 07:58
KÚZK
Ano, forma občanských sdružení zanikne a organizace se budou muset transformovat na jinou formu dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zlínský kraj plánuje uspořádat v letošním roce minimálně jeden seminář k občanskému zákoníku, kde budou neziskové organizace zvány. Informace o semináři pak naleznete na portálu www.zlk.neziskovka.cz.
27. 4. 2012, 17:10   odpovědět na dotaz
Dita Dvořáková
Dobrý den, nemohu najít některé informace týkající se o.p.s Rádi bychom takovou společnost založili, avšak nevím,jak a z koho je třeba volit členy správní a dozorčí rady. popř. mohou-li členové správní rady být zároveň zaměstnaní na HPP?
Předem mnoho díků za odpovědi.
Odpovědi:
27. 6. 2012, 09:58
Doporučujeme prostudovat novelu zákona o obecně prospěšných společnostech č. 231/2010 Sb., která přináší do neziskové oblasti řadu změn, nabývá účinnosti od 1. ledna 2011. Změny lze nalézt na odkaze: http://www.epravo.cz/top/clanky/co-noveho-prinasi-vladni-novela-zakona-o-obecne-prospesnych-spolecnostech-65840.html
27. 4. 2012, 12:58   odpovědět na dotaz
Dita Dvořáková
Dobrý den, nemohu najít některé informace týkající se o.p.s Rádi bychom takovou společnost založili, avšak nevím,jak a z koho je třeba volit členy správní a dozorčí rady. popř. mohou-li členové správní rady být zároveň zaměstnaní na HPP?
Předem mnoho díků za odpovědi.
Odpovědi:
16. 8. 2013, 09:24
Dobrý den, přizaložení obecně prospěšné společnosti je třeba se řídit zákonem č. 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Založit o.p.s. můžete však pouze do konce roku 2013, od 1.1.2014 se tento zákon zrušuje, ovšem stávající o.p.s. budou nadále fungovat.
Pociťuji, že svoboda praktických lékařů pro děti a dorost je v ohrožení a chci založit nějakou neziskovou instituci, která by nám pomohla svobodu uhájit. Jakou nejvhodnější formu, v Česku, dle legislativy možnou,mi doporučíte?Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
4. 4. 2012, 08:50
KÚZK
Nejjednodušší formou neziskové organizace je občanské sdružení založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Manuál, jak založit občanské sdružení naleznete na odkazu: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html
Právní řád umožňuje další formy neziskových organizací: zákon č. 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 158/2010 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Doporučuji příslušný zákon vyhledat a pročíst, naleznete zde všechny podmínky pro založení příslušné neziskové organizace.
Ještě bych chtěla upozornit, že platí nový občanský zákoník, který bude od roku 2014 formu neziskových organizací měnit.
Dobrý den,Jsme občanské sdružení pracující s dětmi a postiženými občany v hudební oblasti.Firma nám chce dát menší finanční obnos, ale nechce klasickou darovací smlouvu. Navrhuje sepsat smlouvu o reklamě, ale pokud vím, tak to zase OS nemůže -si takto "vydělávat". Je přípustné přijmout obnos za pronájem plochy na našich stránkách ? Pro toto také existuje vzor smlouvy o reklamě.
Děkuji Vám za odpověď, zdraví Š.Kramolišová
Odpovědi:
23. 3. 2012, 12:32
KÚZK
Dobrý den,

pokud byste umožnili firmě pronájem plochy na vašich stránkách, stále se jedná o reklamu firmy, ať už na základě smlouvy o reklamě, o dílo, o pronájmu apod. Jednalo by se stále o příspěvek či dar tedy platbu za poskytnutí propagační reklamní služby neziskovou organizací, jde tedy o sponzoring. Což je ve výsledku pro organizaci příjem, který je nutné zdanit. Je to pro neziskovou organizaci možná forma poskytnutí financí, ale nevýhodná.
Pro neziskovou organizaci je nejvýhodnější uzavřít darovací smlouvu, kdy dary neziskovým organizacím podléhají osvobození od daně darovací dle §20 ods.4 zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Ovšem i když je neziskovka od této daně osvobozena, je přece jen nutno podat daňové přiznání k dani darovací.
O potížích s finančním úřadem s poskytnutím daru mi není známo.
Vzory smluv naleznete např.: http://new.ecn.cz/index.stm?x=74651
Pro daňové účely je nutné vždy uvést ve smlouvě účel darování! (jestli právě chybějící účel darování ve smlouvě nebyl problémem u finančního úřadu??)
Dobrý den, potřebujeme poradit s účtováním nově vzniklé o.p.s. Lze někde sehnat Účetní souvztažnosti pro neziskovky? Popř,ozvala by se některá účetní ochotna poradit nám?
Děkuji moc, J.Niklová
email: anzuk@seznam.cz
Odpovědi:
Dobrý den, pokud budete potřebovat poradit napište mi email, ráda Vám odpovíd, co budu vědět.
Dobrý den,
prosím o informaci, zda může nadační fond prodávat ručně vyráběné šperky a jiné předměty, které pro nadační fond tvoří jeho tvůrčí tým? Když je výsledkem prodeje zisk, nejedná se o podnikatelskou činnost a tedy o činnost pro fond zakázanou? Jak je to s daněním finančních prostředků prodejem získaných? Je možné mít prodej jako jednu z hlavních činností NF?

Moc děkuji za odpověď. Radka Dokoupilová
Odpovědi:
9. 3. 2012, 12:39
KÚZK
Nadace a nadační fond je obecně zřízen k naplňování cílů, které jsou uvedeny ve zřizovací listině, z toho plyne, že níže uvedená činnost (hlavní činnost) nadačního fondu, by měla být v souladu s cílem a také nejspíš uvedena ve zřizovací listině. Dle § 23 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech nesmí nadace nebo nadační fond vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.
Je tedy možné např. zřídit sbírku prodejem předmětů, což podléhá zákonu č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Konání sbírky je nutné písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu, který formou správního řízení sbírku povoluje. A sbírka může být zřízena až na 3 roky.
Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, musí být zřetelně uvedena výše příspěvku. Výtěžkem sbírky je příspěvek, nikoliv celková cena.

Co se týká daní, tak předmětem daně nejsou příjmy vyplývající z hlavní činnosti neziskové organizace, za podmínky, že výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním činnosti jsou vyšší. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, je nutné platit daň z příjmů. Osvobození od daně je možné v případě bezúplatného nabytí majetku z veřejných sbírek na humanitární aktivity, což je ale nutné řešit s finančním úřadem.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jsou občanská sdružení osvobozena od správních poplatků? Děkuji za odpověď. P. Macová
Odpovědi:
27. 3. 2012, 13:32
Dobrý den, ano, občanská sdružení jsou osvobozena od některých poplatků. přesné uvedení, kterých poplatků se to týká naleznete v zákoně č. 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích. Tento zákon naleznete na tomto portálu ve složce Právní předpisy pro NNO.
Dobrý den, naše os dostalo
dotaci od města (na konkrétní akci), byla proplacena na základě předložených účtenek.
Je toto zdanitelný příjem?
Odpovědi:
13. 2. 2012, 14:42
Předmětem daně nejsou mimo jiné příjmy z dotací, příspěvky na provoz z rozpočtu státu, kraje, obcí. Příjmy osvobozené od daně se uvádí v daňovém přiznání, ale nezapočítávají se do základu daně.
4. 2. 2012, 13:30   odpovědět na dotaz
jana
DObrý den,
jsme neziskovka (občanské sdružení), která z finančních důvodů zvažuje ukončení své činnosti. Kdo by mi mohl poradit jak takové ukončení probíhá, jak probíhá proces likvidace a kdo ručí za pohledávky sdružení? Děkuji moc za odpověď a jakoukoli nápovědu
Odpovědi:
13. 2. 2012, 14:40
KÚZK
Občanské sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. Pokud stanovy sdružení neurčují způsob dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán (členská schůze, výbor...). Tento orgán oznámí zánik sdružení do 15 dnů příslušnému ministerstvu (Ministerstvo vnitra ČR). Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Není-li ve stanovách uvedeno, jak naložit s majetkem sdružení při jeho zániku, je to věc příslušného orgánu, majetek může použít například veřejně prospěšným způsobem.
Tento postup je uveden v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Dobrý den, potřebujeme poradit s účtováním nově vznikající o.p.s. Lze někde sehnat Účetní souvztažnosti pro neziskovky? Popř,ozvala by se některá účetní ochotna poradit nám?
Děkuji moc, J.Niklová
Odpovědi:
27. 2. 2012, 17:02
Macková Ludmila
Prosím o radu jakým způsobem a co k tomu potřebuji,pokud bych chtěla zaregistrovat ženský pěvecký sbor jako sdružení,který je potřeba při vyhlášení grantu obecním úřadem abychom mohly tento grant získat.Bylo nám řečeno,že pouze zaregistrovaní sdružení nebo jednotlivci mají možnost.I když si myslím,že dobrou věc dokáže udělat sbor i bez registrace,ale bohužel na kulturu jsou vždy potřeba peníze. Děkuji!Macková Ludmila
Jsme Občanské sdružení. Hlavní náplní je tělovýchova.Na činnost dostáváme dotace města, kraje a sponzorské dary FO. Dále pak máme členské příspěvky. Musíme podat daňové přiznání za rok 2011 ?
Odpovědi:
30. 3. 2012, 08:03
X (Petra)
Dobrý den,
neziskovka není povinna podávat daňové přiznání k dani z příjmu, pokud má pouze příjmy osvobozené od daně nebo které nejsou předmětem daně - par 38m. Je dobré také řešit zda příjmy z akce převyšují náklady. Pokud jsou náklady vyšší, daňové příjmy pak nejsou předmětem daně.
31. 1. 2012, 13:24
KÚZK
Jakmile má nezisková organizace příjem, je nutné podat daňové přiznání. Příjmem se rozumí také dotace a dary, jiná věc je zdanění, kdy NNO jsou od některých daní osvobozeny. Dále bych upozornila na rozdíl mezi darem a sponzorským darem. Sponzorská smlouva se uzavírá na nějakou tzv. "protislužbu", tedy reklama, smlouva o dílo, o pronájmu apod. Je to pro NNO zdanitelný příjem.
Může si OPS koupi vlastní byt?
Odpovědi:
30. 1. 2012, 15:34
KÚZK
O.p.s. si může koupit vlastní byt, záleží, k jakým účelům bude tento byt využíván - předpokládám, že např. jako kancelář o.p.s.- tedy ve prospěch společnosti, ne ve prospěch jednotlivce.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli může obč.sdružení zaměstnat svého člena na dohodu o provedení práce.Děkuji
Odpovědi:
30. 1. 2012, 15:35
KÚZK
Ano, občanské sdružení může se svým členem uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti.
24. 1. 2012, 20:45   odpovědět na dotaz
s.nyklickova
dobrý den mam dotaz jak postupovat v případě , že občanské sdružení nemá a nikdo nechce vést a nejsou delší dobu činné nemají žádného člena ani příspěvky jako kdyby vyhaslo samovolně co s tím děkuji
Odpovědi:
30. 1. 2012, 16:02
KÚZK
Dobrý den,
pokud občanské sdružení není činné, není důvod ke sdružování a vyvíjení aktivit, pak by mělo sdružení zaniknout. Podle §3 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů nesmí být nikdo nucen ke sdružování, k členství ani na účasti na činnosti sdružení.
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním a pokud stanovy sdružení neurčují způsob tohoto dobrovolného rozpuštění, rozhodne o něm nejvyšší orgán sdružení jako např. valná hromada nebo rada sdružení. Pokud má sdružení nějaký majetek, je nutné provést majetkové vypořádání. Zánik sdružení se oznámí na příslušné ministerstvo, tedy Ministerstvo vnitra ČR.
Dobrý den,
prosím může OS (účel získávat finance pro školu) pořádat plesy, zábavy a vydělat finance pomocí prodeje alkoholu apod.??? Moc děkuji za pomoc.
Odpovědi:
13. 2. 2012, 15:41
Občanské sdružení vykonává činnosti, které jsou v souladu se stanovami sdružení. Pokud jsou tyto aktivity ve stanovách uvedeny, nebude s tím problém. Občanské sdružení může pořádat plesy a zábavy také jako vedlejší činnost, ovšem z těchto činností bude organizace vykazovat příjem, který podléhá zdanění a je nutné jej uvést do daňového přiznání organizace a zahrnout tak do základu daně.
Dobrý den, plesy apod. pořádat můžete.I prodávat alkohol. Jen musíte vše dělat dle platné legislativy. Nikde není uvedeno, že o.s. nemůže vykazovat zisk ;-)
Jsme občanské sdružení,musíme podávat daňové přiznání za rok 2011?
Nemáme žádné zisky, jen dar od obce. Děkuji
Odpovědi:
19. 1. 2012, 08:55
Doporučuji informovat se na příslušném FÚ
Dobrý den, můžete mi dát spojení na právníka Mgr.Petra Víta, který přednášel za Vaši organizaci zhruba před rokem právní záležitosti? Děkuji moc , T.Janoušková
Odpovědi:
1. 11. 2012, 10:51
Dobrý den, kontakt získáte na www.neziskovky.cz
Dobrý den, rádi bychom se registrovali jako nezisková organizace můžete nám prosím poradit co je k tomu potřeba děkujem.
Odpovědi:
18. 1. 2012, 15:13
K založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněny informace o vzniku občanských sdružení. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete také na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html.


Dobrý den, založili jsme o.s. při ZŠ, kde příjmy máme hlavně z čl.příspěvků a akcí vyjmenovaných ve stanovách. Nyní to vypadá, že dostaneme i nějaký finanční dar. Ten by měl být pro nás zproštěn darovací daně? Týká se osvobození celé částky, nebo je tam nějaký strop? Dále bychom chtěli vědět, zda i při osvobození musíme podávat daňové přiznání, nebo ne. V jakém termínu? Předem děkuji za odpověď. D.M.
Odpovědi:
1. 11. 2012, 13:35
Dobrý den, je nutné sepsat darovací smlouvu, dary pro neziskové organizace nemusí podléhat dani z příjmu, ovšem vždy je nutné podat daňové přiznání k darovací dani. Doporučuji informovat se na FÚ.
Jsme příspěvková organizace. Chci se zeptat, zda můžeme s dárci uzavírat sponzorskoé smlouvy. jde o to, že v těchto smlouvách se zavazujeme pro dárce za dar zprostředkovat například reklamu. Nemáme pro tuto činnost živnostenské oprávnění. Brání nám to tedy uzavřít sponzorskou smlouvu?
Děkuji.
Odpovědi:
28. 11. 2011, 09:29
KÚZK
Nezisková organizace může uzavřít sponzorskou smlouvu, ovšem upozorňuji, že se pak jedná o příjem organizace a nutné jej zahrnout do dani z příjmu. Jste příspěvková organizace, bylo by asi vhodné informovat zřizovatele o této činnosti.
Dobrý den, zajímalo by mne zda jsou ve Zlínském kraji popřů v ČR vypsány granty či dotace pro letní dětské tábory, popř. pro aktivity pro -náctileté. Za odpověď předem děkuji. J. Machalíčková
Odpovědi:
16. 8. 2013, 09:25
Dobrý den,chtěly bychom pro své diabetické děti založit klub, aby oni věděli, že existují děti se stejným problémem a my maminky si mohly předávat zkušenosti.
Bohužel nevíme jak na to. a proto prosíme o radu. Děkujeme
Odpovědi:
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://www.coach-factoryoutlets.us.org
http://www.longchamphand-bags.co.uk
http://www.canadagooseoutletstores.name
http://www.coachfactoryoutletstores.us.org
http://www.hervelegeroutlet.us.com
http://www.airmax90.us.com
http://www.michaelkorswallets.us.org
http://www.ferragamo-outlets.us.com
http://www.coachoutletstoreoutlet.us.com
http://www.uggbootsclearancesale.us.org
http://www.cheapjerseyswholesale.org
http://www.michaelkorsoutletnyc.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearance-online.us.com
http://www.vansgreeceoutlet.com
http://www.newbalance2018.com
http://www.fitflopssale.us
http://www.poloralphlaurens.me.uk
http://www.kobebryantshoes.in.net
http://www.jordanshoesstore.us.com
http://www.canadagooseoutlet-store.name
http://www.jeanstruereligion.in.net
http://www.michaelkorsoutletclearancer.us.com
http://www.uggsoutletinc.us.com
http://www.chromeheartsoutletstore.us.com
http://www.outletchristianlouboutin.us.com
http://www.canadagooseoutletstore.ca
http://www.christianlouboutin-shoes.me.uk
http://www.pandoracharmss.us.com
http://www.cheap-jordanshoes.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirtss.org.uk
http://www.pandorajewelrycharm.us.com
http://www.outlettruereligion.in.net
http://www.pandoraoutletstore.us
http://www.christianlouboutin-outlet.us.org
http://www.christianlouboutin-shoes.co.uk
http://www.nikeairmax-90.org.uk
http://www.cheapoakleysunglassesformen.us.com
http://www.katespade-outlets.us.org
http://www.adidasoutletstore.in.net
http://www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com
http://www.toryburchoutletoutletsale.us.com
http://www.uggblackfridays.us.com
http://www.pandoraoutletjewelry.us.com
http://www.supremeclothing.org
http://www.pandorajewelryoutlet.us.com
http://www.simlogy.com
http://www.fredperrypolo-shirts.com
http://www.pradasunglasses.us.com
http://www.coachoutletcoupons.us.com
http://www.canadagooseoutlet-online.com
http://www.macmakeup.us.org
http://www.cheap-snapbacks.us.com
http://www.toryburchoutletstores.us.org
http://www.soccer-shoes.us
http://www.pradaoutlet.us
http://www.canadagoose-jackets.org.uk
http://www.cheapnfljerseysfactorystore.us.com
http://www.swarovskioutletstore.us.com
http://www.foampositeshoe.net
http://www.canada--goose.ca
http://www.uggoutletonlineclearance.us.org
http://www.canadagoosejacketsca.ca
http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com
http://www.truereligionoutletclearance.us.com
http://www.uggboots-australia.us.com
http://www.cheapmlbjerseyss.us.com
http://www.fitflopssale.me.uk
http://www.michaelkorshandbagsoutletstores.us.com
http://www.addidasshoes.net
http://www.ferragamoshoes.org.uk
http://www.oakleysunglasses-clearance.us.com
http://www.asics-shoes.us.com
http://www.oakleysunglassesoutlet-online.us.com
http://www.canadagoosesoutletstore.com
http://www.michaelkorsoutletme.us.com
http://www.ferragamooutletstore.net
http://www.reeboktrainers.me.uk
http://www.mulberryoutlets.org.uk
http://www.canadagooseoutletoutlet.us.com
http://www.birkenstock-outlet.us.com
http://www.hermesoutletonline.us.com
http://www.uggsoutletco.us.com
http://www.max1.nl
http://www.pandoracharmssaleclearance.org.uk
http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com
http://www.pandoraoutletshop.us.com
http://www.truereligionjeans.co.uk
http://www.cheap-jerseyswholesale.us.com
http://www.nikeshoes-outlet.us.com
http://www.polo-lacostepascher.fr
http://www.uggsoutlet-stores.us.com
http://www.christianlouboutins.org.uk
http://www.nikedk.com
http://www.uggoutletusa.us.com
http://www.cheapmichaelkors-handbags.us.com
http://www.uggbootsclearancesale.us.com
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.nikeshoessale.us.com
http://www.uggsoutlet-boots.us.com
http://www.montblancpenssale.us.com
http://www.truereligion-jeanssale.us.com
http://www.coachcanada-outlet.ca
http://www.timberlandboots.net
http://www.rayban--sunglasses.co.uk
http://www.coachoutlet-store.us.org
http://www.polooutletsale.us.com
http://www.pandoracharmsonline.us.com
http://www.katespadeoutletonlines.us.com
http://www.raybansunglassesusa.us.com
http://www.christian-louboutinshoes.us.org
http://www.burberryoutletstore.in.net
http://www.nikean.com
http://www.katespadeoutletsales.us.com
http://www.ugg-bootsclearance.us.org
http://www.longchampsoldes.fr
http://www.uggsoutletonlinestore.us.com
http://www.moncler-jackets.org.uk
http://www.supremeclothingonline.us.com
http://www.lakersjerseys.us.com
http://www.salomonsko.org
http://www.moncler.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearanceus.us.com
http://www.raybansunglassesonlines.us.com
http://www.truereligionjeansoutlets.us.com
http://www.uggboots-clearance.us.org
http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com
http://www.fitflopssaleclearance.in.net
http://www.oakleysunglassesformens.us.com
http://www.raybansunglasses2.us.com
http://www.michaelkorsoutletonline-shop.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-clearance.us.com
http://www.coachoutletclearance.us.com
http://www.poloralphlaurendiscount.us.com
http://www.cheapuggbootsonline.us.com
http://www.polooutletpolo.us.com
http://www.nikeshoesofficial.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlinefactory.us.com
http://www.oakleysunglassesoak.us.com
http://www.tomsnosko.com
http://www.fitflop.in.net
http://www.ralphlauren-outletuk.me.uk
http://www.lebronjamesshoess.us.com
http://www.oakleysunglasseseye.us.com
http://www.ferragamoshoesofficial.us.com
http://www.mulberryhandbags-uk.me.uk
http://www.oakleysunglasses-uk.org.uk
http://www.raybansunglassesoutlets.net.co
http://www.nikeairmax-90.me.uk
http://www.ralphlauren-poloshirts.org.uk
http://www.cheapjordansonline.us.com
http://www.mulberryhandbagssale.me.uk
http://www.christian-louboutinoutletstore.us.com
http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk
http://www.nikeshoesstore.us.com
http://www.ralph-laurenpoloshirts.us.com
http://www.truereligionoutlet-store.us.com
http://www.kobeshoes.us
http://www.canadagooseoutletstore.com.co
http://www.coach-outletstore.us.org
http://www.michaelkorsoutletwww.us.com
http://www.michaelkorshandbags-onsale.us.com
http://www.pandoraoutlets.us.org
http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com
http://www.adidasnmdad.us.com
http://www.skysneakers.com
http://www.nikeairhuaraches.co.uk
http://www.coachoutletstores.eu.com
http://www.michaelkorsoutletnewyork.us.com
http://www.polooutletsfactorystore.us.com
http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.gionali.it
http://www.swarovskioutletonline.us.com
http://www.raybansunglassesforwomens.us.com
http://www.coachoutletcanada.com.co
http://www.canadagoosejacketssale.co.uk
http://www.truereligionjeanssale.com
http://www.coachfactoryoutlet-sale.us.com
http://www.ugg-outletonlineclearance.us.com
http://www.salomonshoess.us.com
http://www.chicagoblackhawksjerseys.us.com
http://www.coachoutletclearance.us.org
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com
http://www.coachfactory-outlets.us.org
http://www.pandoraoutletinc.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlineus.us.com
http://www.adidastrainersshoes.co.uk
http://www.long-champpliage.fr
http://www.kicksnice.com
http://www.cartieroutlets.us.com
http://www.canadagoosejacketssale.org.uk
http://www.uggsoutletclearance.us.org
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com
http://www.salomonzapatillas.es
http://www.jordanshoesfactory.us.com
http://www.nikefree5.us
http://www.pandora-outletstore.us.com
http://www.true-religion.org.uk
http://www.oakleysunglasseswholesaleus.us.com
http://www.oakleysunglassesofficial.us.com
http://www.ralph-laurenpolo.us.com
http://www.truereligion-jean.us.com
http://www.cheapnba-jerseys.us.com
http://www.mont-blancpens.com.co
http://www.adidas-uk.me.uk
http://www.reebokoutletstores.us.com
http://www.pandoracharmssaleclearance.us.org
http://www.uggoutletugg.us.com
http://www.coachoutlet-canada.ca
http://www.canadagoosecoats.org.uk
http://www.cheapnhljerseyss.us.com
http://www.canadagooseblackfriday.us.com
http://www.raybansunglasses1.us.com
http://www.airjordan4.org
http://www.canadagooseparka.name
http://www.kobe9elites.us.com
http://www.hermesbelts.us.com
http://www.coachfactoryoutletstore.com.co
http://www.raybansunglasses-onsale.us.com
http://www.coachfactoryoutletoutlet.us.com
http://www.linksoflondon.org.uk
http://www.supreme.us.org
http://www.uggcybermonday.us.com
http://www.lacostepoloshirts.us.com
http://www.uggoutlet.ca
http://www.coach-onlineoutlet.us.com
http://www.canadagooseoutletclearance.us.com
http://www.nikeairsko.com
http://www.raybansunglassessale.net.co
http://www.tomssko.eu
http://www.pandoraoutlet-store.us.com
http://www.cazaloutlet.us.com
http://www.coachoutletoutlet.us.com
http://www.ferragamooutletstore.us.com
http://www.michaelkorsoutletcoupons.us.com
http://www.ferragamo.us.org
http://www.mikmok.com
http://www.nfljerseysfactorystore.us.com
http://www.uggoutletshop.us.com
http://www.uggoutletstoress.us.com
http://www.barbouroutlet.us.com
http://www.pandoracharmssaleclearances.co.uk
http://www.polooutletonlinestores.us.com
http://www.nike-airmax2015.us
http://www.longchampoutletonlines.us.com
http://www.uggoutlets.ca
http://www.oakleysunglassescheapsale.us.com
http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk
http://www.christian-louboutin-heels.com
http://www.michaelkorsoutletcheap.us.com
http://www.clevelandcavaliers.us.com
http://www.uggoutletuggs.us.com
http://www.michaelkorsoutletkors.us.com
http://www.poloralphlaurenofficial.us.com
http://www.yeezyboostoutlet.us.com
http://www.katespadeoutletonlinestores.us.com
http://www.michael-korsoutletuk.me.uk
http://www.swarovskicrystaluk.org.uk
http://www.nfljerseyss.us.com
http://www.michaelkorsukhandbags.co.uk
http://www.ralphlaurenpoloshirtss.us.com
http://www.coachoutletonline.com.co
http://www.canadagooseoutlets.name
http://www.airhuaracheuk.org.uk
http://www.coachoutletonlineco.us.com
http://www.uggoutletonline-clearance.us.com
http://www.christianlouboutinoutletshop.us
http://www.niketrainersnikeshoes.co.uk
http://www.burberryoutlet.ca
http://www.poloralph-lauren.us.com
http://www.adidasnmduk.org.uk
http://www.michaelkorshandbagsclearancestore.us.com
http://www.cheapoakleysunglassesfactory.us.com
http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com
http://www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlinecheap.us.com
http://www.long-champsolde.fr
http://www.futbol-baratas.com
http://www.canadagoosejackets.me.uk
http://www.poloralphlaurens.in.net
http://www.michaelkorsoutletmks.us.com
http://www.uggsbootsclearance.us.org
http://www.polooutletfactorystore.us.com
http://www.cheapjordan-shoes.us.com
http://www.canadagoosecybermonday.us.com
http://www.christianlouboutinoutletfactory.us.com
http://www.toryburchoutletus.us.com
http://www.uggsoutletuggboots.us.com
http://www.coachoutletonlinefactorystore.us.com
http://www.uggoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.salvatore-ferragamo.in.net
http://www.raybansunglassesonsales.us.com
http://www.uggoutletonlinestore.us.org
http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com
http://www.raybansunglassescheapsale.us.com
http://www.raybansunglassescom.us.com
http://www.polooutletfactory.us.com
http://www.uggsbootsclearance.us.com
http://www.coachfactoryoutletshop.us.org
http://www.raybansunglassesrbs.us.com
http://www.christianlouboutin-outlet.me.uk
http://www.pandorajewellery.cc
http://www.edhardy.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.canadagoosejackets-outlet.us.com
http://www.toryburchoutlets.us.org
http://www.cheapsoccerjersey.net
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.timberland-sko.com
http://www.fitflopsshoes.in.net
http://www.longchamphandbagssale.us.com
http://www.salomonchaussures.fr
http://www.fitflopsshoes.me.uk
http://www.michaelkors-handbagsuk.me.uk
http://www.michaelkors.eu.com
http://www.michaelkorsoutletca.us.com
http://www.coachoutlet-store.eu.com
http://www.nikeblazerpaschers.fr
http://www.ugg-bootsoutlet.us.org
http://www.suprashoes.us.com
http://www.canadagooseoutlet-stores.com
http://www.denverbroncos.us.org
http://www.conversestar.com
http://www.shoelysale.com
http://www.poloralphlaurenshirtss.us.com
http://www.raybans-sunglasses.us.com
http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com
http://www.vanssko.net
http://www.uggoutletclearance.us.com
http://www.airmax90uk.me.uk
http://www.true-religionjeanssale.us.com
http://www.kevindurantshoes.net
http://www.nikeshoesusa.us.com
http://www.poloralphlaurencheap.us.com
http://www.jordanshoesoutlet.us.com
http://www.ralphlaurenpolo.eu.com
http://www.uggoutletscheap.us.com
http://www.eccoshoesoutlet.us.com
http://www.canadagooseoutletss.us.com
http://www.coachoutletonline-coachfactoryoutlet.us.com
http://www.nikerosherun.me.uk
http://www.michaelkorscybermonday.us.com
http://www.pumaoutlet-online.com
http://www.canadagooseoutletcoats.us.com
http://www.oakley-sunglasses.nom.co
http://www.michaelkorsoutletclearanceinc.us.com
http://www.ray-bansunglassesonsale.us.com
http://www.truereligionjeans-canada.com
http://www.mulberryhandbagss.org.uk
http://www.moncleroutletonline.us.com
http://www.coach-handbags.us.com
http://www.moncler.us.org
http://www.nhljerseysforsale.us.com
http://www.ralphlauren-poloshirts.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesaleusa.us.com
http://www.canadagooseoutletgoose.us.com
http://www.poloralphlaurensales.us.com
http://www.coach-outletclearance.us.com
http://www.longchamppascher.fr
http://www.niketrainers-uk.co.uk
http://www.jordanshoesshop.us.com
http://www.mulberrybagsuk.co.uk
http://www.ralphlauren-polo.us.org
http://www.moncler-jackets.co.uk
http://www.huarachesshop.com
http://www.cheapnfljerseysus.us.com
http://www.canadiangooseoutlet.us.com
http://www.toryburch.com.co
http://www.christian-louboutin.us.org
http://www.ralphlaurenpolo.us.org
http://www.bottega-venetaoutlet.us
http://www.burberrysaleoutlet.us.com
http://www.eccosale.com
http://www.nfljerseysonlines.us.com
http://www.mcmoutletstore.us.org
http://www.cheapfootballshirts.org.uk
http://www.canadagoose-jackets.us.org
http://www.hermesoutletstore.us.com
http://www.pandoracharm.us.org
http://www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com
http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com
http://www.canadagooseoutletco.us.com
http://www.niketrainers-uk.org.uk
http://www.toryburch-outletstore.in.net
http://www.canadagooseoutletcom.us.com
http://www.canadagooseoutletinc.us.com
http://www.basketballshoes.us.com
http://www.michaelkorsoutletfactorystore.us.com
http://www.coachoutletclearanceonline.us.com
http://www.poloralphlaurenwholesale.us.com
http://www.adidas-wings.in.net
http://www.ralphlaurenpolostore.us.com
http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com
http://www.oakleysunglassesvip.us.com
http://www.cheapsnapbacks.net
http://www.nikerosheone.us
http://www.toryburchoutletofficials.us.com
http://www.chromeheartsoutlet.com.co
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.pradahandbagsuk.co.uk
http://www.uggsboots.ca
http://www.marc-jacobs.us.org
http://www.canada--goosejackets.ca
http://www.nikesko.net
http://www.coachoutletonline-clearance.us.com
http://www.coachhandbagsclearance.us.com
http://www.ysloutlet.us.com
http://www.nikeshoesfactory.us.com
http://www.canadiangoosejackets.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesalestore.us.com
http://www.michaelkorsoutletr.us.com
http://www.katespadeoutletofficials.us.com
http://www.dansko-shoes.us.com
http://www.uggbootscybermonday.us.com
http://www.adidasko.com
http://www.jordanshoesclearance.us.com
http://www.christianlouboutinonline.us.com
http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk
http://www.birkenstocksandals.me.uk
http://www.truereligionjeansclearance.us.com
http://www.fitflopsoutletsale.com
http://www.christianlouboutin-shoes.us.org
http://www.nikeoutletonline.us.org
http://www.michaelkorsbagss.co.uk
http://www.toryburchoutlet-online.us.com
http://www.airmax-trainers.co.uk
http://www.cheap-uggsoutlet.us.com
http://www.nfljerseysofficial.us.com
http://www.poloralphlaurenfactorystore.org.uk
http://www.canadagooseoutletstoress.us.com
http://www.nikestore-uk.org.uk
https://www.salomonsko.com
http://www.michaelkorsoutletnew.us.com
http://www.longchamphandbagsuk.me.uk
http://www.oakleysunglassesstyle.us.com
http://www.raybansunglassesofficialsite.us.com
http://www.nike-store.org.uk
http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk
http://www.uggsoutletscheap.us.com
http://www.uggsoutlet.ca
http://www.nikefactoryoutlets.us.com
http://www.michaelkorsfactory-outlets.us.com
http://www.katespadesoutletonlinestore.us.com
http://www.uggbootsclearance.us
http://www.michaelkorsoutletz.us.com
http://www.nbajerseysnike.us.com
http://www.ralphlaurenoutletclearance.us.com
http://www.oakleysunglasseswear.us.com
http://www.michaelkors.de.com
http://www.canadagoosejackets-uk.org.uk
http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com
http://www.longchampoutlet.us.com
http://www.raybansunglassesco.org.uk
http://www.swarovskioutletstores.us.com
http://www.canadagoosejacketssale.ca
http://www.nikeairmax90.nl
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://www.montblancpenss.us.com
http://www.christianlouboutin-outletsale.us.com
http://www.rayban-sunglassesoutlets.us.com
http://www.handbagslongchamp.us.com
http://www.coachoutletonlineshops.us.com
http://www.nfljerseysus.us.com
http://www.clearancefitflopssale.com
http://www.todsoutlet.us.org
http://www.mulberrysaleuk.org.uk
http://www.airforce1.us.com
http://www.mulberrybagssale.org.uk
http://www.coachoutletonlinecoachfactory-outlet.us.com
http://www.supremeclothing.com.co
http://www.footballshirts.me.uk
http://www.pandoracharms-saleclearance.org.uk
http://www.polo-outletonline.us.com
http://www.pradashoesofficial.us
http://www.longchampoutlet1.us.com
http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com
http://www.coachoutletofficials.us.com
http://www.monclersjackets.com
http://www.coachoutletonline.us.org
http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com
http://www.coachoutletstore.com.co
http://www.oakleysunglassesoakley.us.com
http://www.canadagooseoutletofficial.name
http://www.uggsoutletstores.us.org
http://www.long-champhandbags.co.uk
http://www.raybansunglasseson-sale.us.com
http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com
http://www.yeezyboost350sale.us.com
http://www.canada-goosejacketsoutlet.us.com
http://www.swarovski-outlets.us.com
http://www.michael-korsoutletuk.org.uk
http://www.nikeairmaxtrainers.co.uk
http://www.denverbroncosjerseys.org
http://www.uggsoutletonsale.us.com
http://www.mbt-shoesoutlet.us.com
http://www.converseshoes.us.com
http://www.coach-factoryoutletclearance.us.com
http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com
http://www.poloralphlauren-outlets.us.com
http://www.michaelkorsoutletcheapsale.us.com
http://www.uggsoutletusa.us.com
http://www.sunglassofficialstore.com
http://www.nikeoutlets.us.org
http://www.ralphlauren-pascher.fr
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.montblanc-pensoutlet.us.com
http://www.vans-shoes.cc
http://www.burberryoutletus.us.com
http://www.raybanssunglassesoutlets.us.com
http://www.truereligionjeans.org.uk
http://www.swarovskicrystaluk.me.uk
http://www.hermes-birkin.in.net
http://www.uggsoutletsclearance.us.com
http://www.tomssko.net
http://www.pandoracharmsofficial.us.com
http://www.coachoutletonline-factory.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-storesofficial.us.com
http://www.cheap-nfljerseyschina.us.com
http://www.oakley-sunglasseswholesale.us.com
http://www.uggoutletstoresofficial.us.com
http://www.poloralphlaurens.org.uk
http://www.pandoraoutletstore.us.org
http://www.coachoutletstorecoach.us.com
http://www.coachoutletcoachfactoryoutlet.us.com
http://www.christianlouboutinoutletcl.us.com
http://www.michaelkorsoutletin.us.com
http://www.polotshirts.org
http://www.canadagooseoutletstoresale.us.com
http://www.ugg-outletsstore.us.com
http://www.michaelkorssuk.org.uk
http://www.coachfactoryoutletclearance.us.com
http://www.montblancpensoffcial.us.com
http://www.michaelkors-outletonlinesale.us.com
http://www.airmax90uk.co.uk
http://www.thomassabocharms.me.uk
http://www.polooutletclearance.us.com
http://www.nfljerseysusa.us.com
http://www.shoesjordan.net
http://www.raybansunglassesoutlets.com.co
http://www.fitflopssale.in.net
20180111caihuali
19. 8. 2011, 12:47
Dobrý den,
je třeba zvážit, zda se chcete setkávat neformálně, nebo oficiálně založit např. občanské sdružení, které s sebou nese určité povinnosti. K založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněny informace o vzniku občanských sdružení. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete také na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html.
Dobrý den, ráda bych věděla, co obnáší změna o. s. na o. p. s. Děkuji.
Odpovědi:
19. 8. 2011, 08:29
KÚZK
Dobrý den,
změna o.s. na o.p.s. nelze. Vždy musíte založit o.p.s. novou a rozhodnout se, zda necháte původní o.s. nebo jej zrušíte. Zakladatelem o.p.s. mohou být jak fyzické osoby, takže např. členové o.s. a pak můžete stávající o.s. zrušit tak právnické osoby, tedy například dané o.s. a poté jej nemůžete zrušit, protože plní funkci zakladatele o.p.s., na kterou pak vše (aktivity, majetek ...) převedete.
O.p.s. se zakládá zakládací smlouvou, pokud je jediný zakladatel (o.s.) nahrazuje se smlouva zakládací listinou ve formě notářského zápisu. Tato listina musí obsahovat všechny potřebné náležitosti včetně notářsky ověřeného podpisu zakladatele či zakladatelů. Po zřízení zakládací listiny je nutno podat návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných organizací, který je veden u příslušného krajského soudu. Pro podrobnosti doporučujeme prostudovat novelu zákona o.p.s. č.231/2010 Sb. nebo informace naleznete: http://www.jaktak.cz/jak-zalozit-obecne-prospesnou-spolecnost-ops.html
Dobrý den, rádi bychom v rámci některých veřejných akcí nabízeli k prodeji tématické placky s drogovou problematikou, která je naším oborem. Potřebujeme jako občanské sdružení živnostenský list, když se de-facto jedná o nákup a prodej s určitým ziskem? Děkuji.
Odpovědi:
28. 11. 2011, 09:30
KÚZK
Doporučujeme zjistit na Finančním úřadě
2. 8. 2011, 11:41   odpovědět na dotaz
X
Jak postupovat v případě, kdy firma, která není členem občanského sdružení, se snaží ovládnout rozhodující postavení ve vedení sdružení včetně nerespektování stanov, lží, polopravd a zavádějících a neúplných informací členům, jakož i formou zneužití členů o.s. Někteří členové o.s. mají obavy veřejně proti majitelům firmy vystoupit, jiní to již vzdali s tím, že se stejně nic nedá dělat, ale v o.s. chtějí zůstat i nadále. Je nějaká zákonná, nebo účinná obrana proti jejich snaze získat pro svou firmu finanční výhody na úkor ostatních členů o.s.?
Odpovědi:
2. 8. 2011, 11:42
KÚZK
Dobrý den,
ve stanovách sdružení musí být podle §3 odst.3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů vymezena práva a povinnosti členů. Pokud jsou ve sdružení rozpory, je možné svolat členskou schůzi a problémy zde řešit, nebát se a přehlasovat ty, o kterých si ostatní členové myslí, že se nechovají správně. Další možností je rozhodnout se a všichni nespokojení ze sdružení vystoupit a založit si nové. Pokud máte pocit, že někdo porušuje zákon, tak je možné se obrátit na soud dle občanského práva nebo na policii, pokud se domníváte, že byl spáchán trestný čin nebo na přestupkovou komisi městské úřadu, pokud by šlo o přestupek.
jak můžeme žádat o pomoc
radi bychom sehnali nějaký nábytek a vybavení pro naše sdružení .
Odpovědi:
28. 11. 2011, 09:35
Doporučuji oslovit charitní organizace
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné, abychom jako o. s. prodávali knihy, jejichž výtěžek jde autorovi, který nám za každý prodaný kus věnuje na účet 25% ze zisku? Případně za jakých podmínek je to možné, děkuji za odpověď, Trübenekrová.
Odpovědi:
28. 11. 2011, 09:35
KÚZK
Nevím podrobnosti, předpokládám, uzavřeníu zprostředkovatelské smlouvu o prodeji knih s autorem a následně darovací smlouvy na 25% ze zisku. Pokud tuto činnost nemáte ve stanovách, doporučuji informovat se na FÚ, zda nenípotřeba živnostenský list.
Dobrý den,
velmi ráda,bych založila neziskovou organizaci na podporu preventivních programů a specializovaných lázeňských pobytů pro obézní děti a programy pro dospělé a specializované kursy vaření. S léčením obezity dle přístupu Lázní na netu je již rok velmi úspěšné a proto jsem se rozhodla vytvořit neziskovou organizaci.Co dělat v případě,že nebudu mít dvouletou historii a ráda bych požádala o dotace na podporu těchto preventivních programů? děkuji mikšíková
Odpovědi:
2. 8. 2011, 12:50
Dobrý den, můžete založit neziskovou organizaci buď formou občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete také na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html.
k tomu Vám zasílám návod. Občanské sdružení registruje Ministerstvo vnitra ČR. Nebo můžete založit obecně prospěšnou společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., která je registrována soudem, který vede obchodní rejstřík nebo ť se jedná o společnost. Vzhledem k tomu, co popisujete o preventivních programech a léčení tak upozorňuji na oblast sociálních služeb a na oblast zdravotnictví, které mají své speciální zákony a tyto činnosti musí mít další příslušné registrace. Z Vašeho dotazu nelze více zjistit, takže jenom informuji, že pokud bude předmět neziskové organizace veden směrem k sociálním službám nebo zdravotnickým službám tak MV ČR již nepovolí založení občanského sdružení a bude Vás orientovat na založení obecně prospěšné společnosti. Co se týká poslední věty dotazu o dvouleté historii a získávání dotací, tak bohužel toto neobejdete. Každá nezisková organizace si prošla úvodními velmi krušnými lety, kdy především státní dotace mají podmínku určité historie. Tomu neuniknete.
Ráda bych založila v naší obci
kynologický klub,co je k tomu potřeba?
Odpovědi:
2. 8. 2011, 12:38
k založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněny informace o vzniku občanských sdružení. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete také na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html.
Dobrý den,chtěli bychom si prodejem malých suvenýrů trochu naplnit pokladnu aby bylo na cestovné na maňáskové vystoupení,které děláme..může občanské sdružení prodávat suvenýry? )domácí ruční výroba členů)
Odpovědi:
28. 11. 2011, 09:37
KÚZK
Pokud nemáte prodej suvenýrů zahrnutý ve stanovách organizace, doporučuji informovat se na FÚ
Potřebuji poradit se založením NO , s náplní činnosti ,,záchrana řemesla,, Předem děkuji za informace. Jiří Kraus
Odpovědi:
2. 8. 2011, 12:45
Dobrý den, k založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněny informace o vzniku občanských sdružení. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete také na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html
14. 6. 2011, 17:41   odpovědět na dotaz
Nehasilová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. občanské sdružení má v předmětu činnosti: organizování mimoškolních a zájmových činností a kulturních akcí, nákup školních pomůcek a jejich následný prodej žákům, nákup vybavení pro školu, vykonávání aktivit podporující činnost školy....a další. Jako zdroj příjmů mají kromě členských příspěvků i tzv. zápisné do mimoškolních aktivit.
Můj dotaz zní, zda některá z těchto činností by neměla být spíše vedlejší činností a tudíž by k ní měl být pořízen živnost. list nebo zda tím, že jde o nevýdělečné sdružení, nepodléhá živnostenskému zákonu a tedy žádný živnostenský list na např. vázanou živnost mít nemusí....?
Další dotaz je ten, že sdružení chce i začít hlídat děti do 3 let věku....je toto možné než živnostenského listu k živnosti péče o dítě do 3 let věku, když hlídání nebudou provozovat za účelem zisku? Na občanské sdružení by se tak nemusely vztahovat podmínky odborné způsobilosti?
děkuji moc za odpověď.
Odpovědi:
2. 8. 2011, 13:05
Co se týká hlavní a vedlejší činnosti, tak je na členech občanské sdružení, co chtějí a vnímají jako hlavní činnost a vedlejší činnost. K čemu je občanské sdružení založeno. Možná je již založeno dávno a dobou se projevil směr sdružení, takže je třeba doba na úpravu stanov sdružení. Nicméně určitě na nákup a prodej musí být živnostenský list, je nutné si informace zjistit u příslušného finančního úřadu dle sídla sdružení, protože praxe je různorodá. Poslední věty týkající se hlídání dětí do 3 let míří do oblastí školství, zdravotnictví a zde jen nutné si ohlídat všechny povinnosti včetně ekonomických, protože hlídání dětí bude opět vnímáno jako činnost zisková. Více informací z Vašeho dotazu nezískáme, proto doporučujeme individuální přístup, kterým si všechny podmínky splníte, co bohužel Vás bude na vstupu něco stát.
Dobrý den , zakládám neziskovou org.- občasnko- prospěšnou společnost . A dle jednotlivých zákonů jsem nikde nezjistila , zda ředitel OPS je fuknce povinná nebo zda stačí zvolit správní a dozorří radu . Děkuji Háková
Odpovědi:
2. 8. 2011, 13:05
Dobrý den,
Založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., uvádí jasně, že ve stanovách musíte mít jméno a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele OPS. Je to funkce povinná, neboť ředitel je statutárním orgánem a toto nelze nenaplnit či vypustit.
Přeji dobrý den. O.p.s je založená, čeká na registraci. Budu ředitelkou o.p.s. Mohu dělat projektovou manažérku této společnosti? Na DPP v počtu 150 hodin ročně. Děkuji za zodpovězení. Monczková
Odpovědi:
2. 8. 2011, 13:28
Pokud jste ředitelkou o.p.s, jste statutární orgán společnosti a musíte mít buď pracovní smlouvu (pracovněprávní vztah), příkazní smlouvy bez nároku na odměnu (občansko-právní vztah)nebo smlouvu o výkonu funkce (obchodní vztah).
Projektová manažerka na DPP v této společnosti musí být tedy pojata tak, aby nedošlo k porušení či křížení k právnímu vztahu v jakém jste v pozici ředitelky. To již budete muset řešit přímo se svým účetním. Více informací nelze z dotazu zjistit.
Dobrý den,
chtěla bych založit občanské sdružení pro volnočasové aktivity romských dětí a bezplatnou poradnu pro sociálně slabé. Co mám pro to udělat. Již jsme udělali několik benefičních koncertů a pár sportovních akcí, Potřebuji případně čerpat prostředky z fondů EU. Prosím jaké jsou podmínky a co vše se musí udělat?
Odpovědi:
23. 5. 2011, 10:51
KÚZK
k založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněné informace o vzniku občanských sdružení. Žádost o registraci podepisují všichni členové přípravného výboru a přikládají se stanovy ve dvojím vyhotovení.
11. 4. 2011, 17:18   odpovědět na dotaz
Iveta Mauci
Dobrý den,
chtěla bych založit občanské sdružení pro děti. Mám pozemek na kterém bych chtěla provozovat hřiště a další atrakce. Co mám pro to udělat. Již jsme udělali několik benefičních koncertů a pár financí na to máme, ale potřebuji to podložit sdružením.

Děkuji za odpověď
Iveta Mauci
Odpovědi:
23. 5. 2011, 10:48
Dobrý den,
k založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněny informace o vzniku občanských sdružení. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete také na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html.
Pokud zakládáte občanské sdružení za účelem provozování hřiště a dalších atrakcí, pak byste si měli pečlivě promyslet, jak budete provozování hřiště řešit, zda se nebude jednat o podnikatelskou činnost, zda to má být opravdu provozování hřiště nebo sdružení zajištující volnočasové aktivity dětí a to hřiště pak majetek některého člena sdružení nebo toho sdružení... Buď to budete mít hlavní činnost organizace, která se píše do stanov sdružení a schvaluje to ministerstvo vnitra nebo mít to jako podnikatelskou činnost, tudíž je nutné mít živnostenský list a řádně vést účetnictví a příjmy zdaňovat. Ministerstvo vnitra ČR totiž nemusí vždy schválit aktivity uvedené v hlavní činnosti a požaduje to převést právě na podnikatelské aktivity sdružení, které se musí řádně danit.
Také bych upozornila na bezpečnostní předpisy a řád hřiště, projednat provoz s příslušnými institucemi...
Závěrem zdůrazňuji, že konkrétní zpracování je již na Vás. Neziskové organizace podléhají stejně jako ostatní subjekty všem daňovým zákonům, přesto jsou rozdíly, které ne každý účetní zná. Proto doporučuji již při přípravě stanov si řádně připravit hospodářskou činnosti občanského sdružení.
11. 4. 2011, 17:18   odpovědět na dotaz
Iveta Mauci
Dobrý den,
chtěla bych založit občanské sdružení pro děti. Mám pozemek na kterém bych chtěla provozovat hřiště a další atrakce. Co mám pro to udělat. Již jsme udělali několik benefičních koncertů a pár financí na to máme, ale potřebuji to podložit sdružením.

Děkuji za odpověď
Iveta Mauci
Odpovědi:
12. 4. 2011, 13:20
KÚZK
Dobrý den,
k založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněny informace o vzniku občanských sdružení. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete také na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html.
Pokud zakládáte občanské sdružení za účelem provozování hřiště a dalších atrakcí, pak byste si měli pečlivě promyslet, jak budete provozování hřiště řešit, zda se nebude jednat o podnikatelskou činnost, zda to má být opravdu provozování hřiště nebo sdružení zajištující volnočasové aktivity dětí a to hřiště pak majetek některého člena sdružení nebo toho sdružení... Buď to budete mít hlavní činnost organizace, která se píše do stanov sdružení a schvaluje to ministerstvo vnitra nebo mít to jako podnikatelskou činnost, tudíž je nutné mít živnostenský list a řádně vést účetnictví a příjmy zdaňovat. Ministerstvo vnitra ČR totiž nemusí vždy schválit aktivity uvedené v hlavní činnosti a požaduje to převést právě na podnikatelské aktivity sdružení, které se musí řádně danit.
Také bych upozornila na bezpečnostní předpisy a řád hřiště, projednat provoz s příslušnými institucemi...
Závěrem zdůrazňuji, že konkrétní zpracování je již na Vás. Neziskové organizace podléhají stejně jako ostatní subjekty všem daňovým zákonům, přesto jsou rozdíly, které ne každý účetní zná. Proto doporučuji již při přípravě stanov si řádně připravit hospodářskou činnosti občanského sdružení.
dobrý den chci se zeptat jak je to sponzorsdkýma darama co je potřeba vystavit osobě která daruje nějakou častku a co se má vystavit po toho který dar přijíma
děkuju za pomoc M.Páv
Odpovědi:
7. 4. 2011, 11:37
KÚZK
Pro Vás je nutné rozlišit, zda se jedná o dar nebo o sponzorský dar, je v tom rozdíl. Dar je jakékoliv bezplatné nabytí majetku a je poskytován na základě darovací smlouvy. Dary neziskovým organizacím podléhají osvobození od daně darovací. Sponzorský dar = platba za poskytnutí propagační reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Pro neziskovou organizaci tedy znamená příjem, který je zdanitelný. V případě daru je nutné uzavřít darovací smlouvu, stejně tak v případě sponzorského daru je nutné uzavřít sponzorskou smlouvu. Vzory smluv je možné nalézt i na internetu, ale nejlépe probrat s právníkem.

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně neziskové organizace: Musíme podávat daňové přiznání, pokud jsme rozjeli veřejnou sbírku a zisky na účtě nepřesahují sto tisíc?
Musíme v daňovém přiznání uvádět věcné dary získané ve veřejné sbírce?

Děkuji.

S pozdravem

Andrea Vyhnalíková
Odpovědi:
2. 8. 2011, 12:47
Dobrý den, pokud má organizace příjem, podává daňové přiznání. Doporučujeme informovat se na FÚ ve kterých případech jse jedná o osvobození od daně.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,
jak je to u OS s přijetím sponzorského daru.
Je třeba podávat přiznání k dani darovací, jedná se o částku asi 10 000,-.
Děkuji za informace
Odpovědi:
23. 5. 2011, 12:29
KÚZK
Pro Vás je nutné rozlišit, zda se jedná o dar nebo o sponzorský dar, je v tom rozdíl. Dar je jakékoliv bezplatné nabytí majetku a je poskytován na základě darovací smlouvy. Dary neziskovým organizacím podléhají osvobození od daně darovací. Sponzorský dar = platba za poskytnutí propagační reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Pro neziskovou organizaci tedy znamená příjem, který je zdanitelný. V případě daru je nutné uzavřít darovací smlouvu, stejně tak v případě sponzorského daru je nutné uzavřít sponzorskou smlouvu. Vzory smluv je možné nalézt i na internetu, ale nejlépe probrat s právníkem. V každém případě je nutné podat daňové přiznání.

Dobrý den, obarcím se na vás s následujícím dotazem: naše nezisková organizace (o.p.s.) má v plánu změnit své sídlo, nevíme však co je všechno potřeba doložit na rejstříkovém soudě, případně další právní kroky, které jsou k tomuto potřeba. Děkuji mnohokrát, s pozdravem Markéta Fošumová

Odpovědi:
23. 5. 2011, 12:34
KÚZK
Doporučujeme postupovat dle novely zákona o obecně prospěšných společnostech. Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/novela-zakona-o-obecne-prospesnych-spolecnostech-74681/
14. 3. 2011, 20:21   odpovědět na dotaz
Petr Bystřický
Dobrý den,
naše sdružení získalo v loňském roce sponzorský dar ve výši 100 tisíc korun. Byl to náš jediný příjem a zajímalo by mě, zda musíme podat daňové přiznání a jak máme postupovat v případě, že doposud nemáme zřízeno DIČ.

Děkuji,
Bystřický
Odpovědi:
16. 3. 2011, 13:00
KÚZK
Z dotazu nevyplývá, zda je organizace již přihlášena na finančním úřadě. Co se týká daňového přiznání, to byste měli řešit s účetní/m a doporučujeme se o informace obrátit na příslušný finanční úřad.
Dobrý den,
naše občanské sdružení hospodaří se ziskem, zisk jsem zaúčtovala na účet 901-Vlastní jmění, mohu jej na tomto účtě nechat a čerpat z něj např. na dary jiným neziskovkám nebo musím zisk rozdělit na jiné účty.
Děkuji za odpověď
Ilona Krapková
Odpovědi:
23. 8. 2012, 09:30
Mathilda (Krapková Ilona)
dobrý den,
prosím odstraňte tento inzerát, děkuji Krapková
18. 1. 2011, 18:54   odpovědět na dotaz
Jirka
Dobrý den, mám dotaz zda brigádník může mít hmotnou zodpovědnost za určitý sektor se zbožím, jestli ne jaký je to paragraf v zákoně?. Děkuji za odpověď
Odpovědi:
12. 8. 2011, 12:29
Podmínky odpovědnosti zaměstnance za škodu - § 250-264 zákoníku práce 262/2006 Sb., jsou jasně dány a často musí být i písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (týká se to tedy i dohod konaných mimo pracovní poměr – DPP, DPČ – co byl asi případ brigádníka). Pokud je součástí práce i tato dohoda musí o tom zaměstnavatel informovat zájemce o práci a na něm je rozhodnutí, zda tuto práci bude dělat či nikoliv. Takže nelze odmítnout tuto odpovědnost (není na to paragraf v zákoně), pokud je součástí dané práce.
Dobrý den, chtěl bych Vás touto cestou požádat o informaci, potřeboval bych sjistit rekvalifikační kurz pro Zdravotně sociální pomocníky a kurz pro sociálně právni ochrany děti. Předem Vám děkuji Mirga
Odpovědi:
28. 1. 2011, 12:43
KÚZK
Na portálu NNO máme ve složce „Vzdělávání pro NNO“ vyvěšeny semináře, které jsou pořádány. Také semináře nabízejí Neziskovky cz http://www.neziskovky.cz/. Zkuste však také se obrátit na Váš krajský úřad, který sídlí v Olomouci, protože některé kraje, jako např. i Zlínský, realizují projekty na vzdělávání sociálních pracovníků poskytovatelů služeb z území daného regionů.
15. 12. 2010, 19:51   odpovědět na dotaz
Žaneta Šebrlová
Dobrý den,v naší obci mi pí. starostka nabízí prostory k provozu MC.Můž te mi poradit jak toto centrum financovat a co potřebuji k jeho zřízení?Děkuji moc za informace
Odpovědi:
21. 12. 2010, 08:39
KÚZK
Dobrý den,
co se týká mateřského centra, máte dvě možnosti, jednou z nich je, že se budete scházet naprosto neformálně, bez jakékoliv registrace. Druhou možností je založit si občanské sdružení, které je nutné registrovat na Ministerstvu vnitra. Bude-li mít následně občanské sdružení nějaký majetek a příjmy, musí vést účetnictví a k němu se váže povinnost podávat daňové přiznání. Informace, jak založit občanské sdružení naleznete na portálu Zlínského kraje, který je určen pro neziskové organizace: http://zlk.neziskovka.cz/2-manual-jak-zalozit-obcanske-sdruzeni.html nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Základem mateřských center je dobrovolná práce. Další finanční zdroje mohou získat osobními příspěvky zakladatelek, příspěvky obcí, Zlínský kraj zřídil Sociální fond Zlínského kraje, dále existuje dotační program na podporu fungující rodiny - MPSV, možné jsou prostředky z ESF nebo získat finanční prostředky z podnikatelské sféry.

Co se týká mateřských center doporučuji obrátit se na Síť mateřských center, kde poskytují poradenství a služby: http://www.materska-centra.cz/
adresa:
Síť mateřských center o. s.
Hradební 3
110 00 Praha 1

telefon: 224 826 585
e-mail: info@materska-centra.cz
web: www.materska-centra.cz

Dobrý den, zajímá mně transformace os na ops. Kde nebo jak se mohu dostat k podrobným informacím? Chtěla bych vědět jaký bývá zpravidla důvod transformace os?
děkuji
Odpovědi:
15. 12. 2010, 13:11
KÚZK
Dne 18. ledna 2011 se uskuteční ve Zlíně v budově sídla Zlínského kraje seminář
"Povinné změny o.p.s.", informace naleznete: http://zlk.neziskovka.cz/2-odborny-seminar-povinne-zmeny-o-p-s.html
Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s účetnictvím pro občanská sdružení? Podává se daňové přiznání, když nejsme plátci?
Odpovědi:
6. 12. 2010, 11:46
KÚZK
Pokud má sdružení nějaký majetek, musí vést účetnictví. Standardem
pro vedení účetnictví neziskové organizace je podvojné
účetnictví. Pouze ve výjimečných případech u neziskových organizací s velmi malým obratem je přípustné vedení jednoduchého účetnictví.
Poslední novela zákona o účetnictví stanoví v §38a, že jednoduché
účetnictví může být použito pouze v případě, že v předcházejícím roku
celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly hodnoty 3 milionů Kč.
K příjmům se rovněž váže povinnost podat daňové přiznání. Finanční
úřady požadují, aby se sdružení registrovalo u finančního úřadu
jako plátce daně (podle zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků).
I když neexistují jednotné stanoviska povinnosti občanského sdružení
podávat daňové přiznání (podle jednoho názoru sdružení nemá povinnost
se registrovat – na základě § 33 zákona ji totiž mají subjekty vzniklé za
účelem provozování podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti),
z hlediska transparentnosti lze doporučit, aby každé sdružení bylo
u finančního úřadu registrováno, byť by nemělo žádné příjmy, a podávalo
daňová přiznání.
Občanská sdružení jsou osvobozena od některých daní. Osvobození
a jednotlivé zákony jsou následující:
• od daně z členských příspěvků – zákon č. 586/1992 Sb., §19 odst.
1 písm. a)
• od daně z příjmu v rámci činnosti, které vyplývají z poslání organizace,
dotace, úroky vkladu na běžném účtu u banky – zákon
586/1992 Sb., §18 odst. 5
• možnost snížení základu daně – zákon č. 586/1992 Sb., §20 odst. 7
• od daně z nemovitosti – zákon 338/1992 Sb.
• od daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti – zákon
357/1992 Sb.
Dobry den.Jsme zacinajici organizace v oblasti osobni asistence pro seniory.a postižene občany.Chtela bych se zeptat mame moznost dostat darovaci dar,ale nevime kam mame nahlasi ze jsme neziskova organizace a jestli nam ten dar nez si to vyridime muzou poskytnout a nebo muze i soukromej sektor ktery se zabýva osobni asistenci pro seniory a postizene obcany což stat nepodporuje, dostat ten dar.Dekujiu za odpověd Kratochvilová
Odpovědi:
28. 1. 2011, 12:45
KÚZK
Nezisková organizace může získat dar na základě darovací smlouvy dle Občanského zákoníku. Hlásit dar, že jste obdrželi nemusíte, od darovací daně ze smlouvy dle Občanského zákoníku jste osvobozeni. Spíše Vám doporučuji si zajít v průběhu roku na Váš příslušný finanční úřad a projednat přihlášení k daním, abyste měli vše v pořádku. Praxe finančních úřadů není jednotná, tak je dobré si tuto skutečnost ověřit.
Dobrý den, rádi bychom zřídili u nás v muzeu dětský koutek, ovšem bez dozoru. Zajímalo by mě, zda z legislativního hlediska stačí do vymezeného prostroru umístnit oznámení, že se jedná o prostor, který je určen pro hraní dětí výhradně za dozoru rodičů! Zda toto oznámení stačí k tomu, abychom se nedostali do problémů v případě úrazu v tomto prostoru. Zda tedy stačí vyvěšit provozní řád? Děkuji
Odpovědi:
Dobrý den, v momentě, kdy zřídíte ve Vašich prostorách dětský koutek, jste plně zodpovědni za jeho chod i případné úrazy. Oznámení o tom, že se jedná o prostor, který je určený pro hraní dětí (zde bych doporučovala uvést věkový limit dětí - př. ve věku od 1 do 6 let) výhradně za dozoru rodičů je možné. Zbavujete se tím služby hlídání dětí. V případě úrazu se však musí brát na zřetel, zda úraz vznikl vlivem špatného (nefunkčního) zařízení a hračky (př. zlomení dětské skluzavky ap.) nebo špatným dozorem dítěte. V přívním případě byste nesli zodpovědnost Vy, v druhém dozor dítěte. Provozní řád rozhodně doporučuji vyvěsit - vhodná by byla i tzv. návštěvní či denní kniha, kde by se rodiče podepisovali a zároveň stvrzovali souhlas s provozním řádem. Jsem s pozdravem. Leona Hozová, členka pracovní skupiny rodinných center Zlínského kraje
Dobrý den,
FÚ dělal naší organizaci kontrolu dotace od MPSV za r.08,09. V roce 08 jsme poslali pozdě oznámení o dohodě hmotné odpovědnosti, která má být dle Rozhodnutí o dotaci zaslána do 14 dnů od doručení tohoto Rozhodnutí, my jsme ji poslali o 2 měsíce později. za celé dva kontrolované roky jsme žádnou jinou chybu neudělali, bohužel FÚ nám vyměřil pokutu dle podmínek rozhodnutí, která činí 11 tis. Chci se zeptat, zdali máme nějakou možnost odvolání či žádost o prominutí této pokuty, případně jak toto odvolání napsat, jaké formulace použít. Zprávu o kontrole jsme zatím nepodepisovali, tak zatím nevím, jaké jsou další podmínky. Výsledek jsem se dověděla včera, 11tis je pro naši malou NNO docela dost na tak malou chybu.
Děkuji za odpověď
Odpovědi:
22. 10. 2010, 10:37
KÚZK
Tento Vás konkrétní případ je potřeba řešit s Vaší účetní, pokud ji nemáte, tak je nutné se obrátit na odborníka v této oblasti, který má zkušenosti s příslušným finančním úřadem a má na starosti právnické osoby, se kterými řeší i tyto případy. Na základě zkušeností, dokáže tento účetní připravit potřebné podklady nebo Vám naopak řekne, že věc již nelze řešit. Ale to je potřeba najít účetního ve Vašem okolí a také mu jeho radu či práci finančně uhradit.
5. 9. 2010, 14:27   odpovědět na dotaz
Holcová
Dobrý den, již dva roky vedu mateřské centrum, nyní mi končí MD a já bych jej chtěla provozovat dále. Můžete mi poradit, jaké jsou možnosti financování mé práce pro MC. Děkuji.
Odpovědi:
20. 10. 2010, 12:07
Bára Skoupilová
Financování provozu MC lze z různých zdrojů - město, kraj, MPSV, nadace, dárci....

V případě možnosti spolupráce, se ozvěte.

Skoupilová
Dobrý den, momentálně pracuji pro jedno občanské sdružení jako koordinátor a tato práce mě moc naplnuje, ale ráda bych si založila svou organizaci.
Můžete mi prosím poradit co k tomu potřebuji?
Představuji si že by jsme vyráběli nějaké upomínkové předněty s logem sdružení a zaměstnávali brigádníky kteří by ty upomínkové předněty prodávali, z výtěžku za předměty bychom vypláceli brigádníky, hradili náklady a zbytek peněz, řekněme 40% zisku by šel do různých dětských domovů, nemocnic atd.
Poradíte mi prosím jak na to?
Děkuji
Odpovědi:
30. 8. 2010, 15:28
KÚZK
k založení občanské sdružení: doporučujeme prostudovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně 3 členný přípravný výbor a sepsat si stanovy, které mají v zákoně daný obsah. Registrace občanských sdružení probíhá na Ministerstvu vnitra ČR, proto je dobré se podívat na jejich webové stránky www.mvcr.cz, kde mají zveřejněné informace o vzniku občanských sdružení. Žádost o registraci podepisují všichni členové přípravného výboru a přikládají se stanovy ve dvojím vyhotovení. Pokud zakládáte občanské sdružení za účelem výroby upomínkovým předmětů, pak bych velmi doporučila, abyste si již podrobně promysleli a připravili, jak budete tu výrobu upomínkových předmětů řešit. Buď jako hlavní činnost, která se píše do stanov sdružení a schvaluje to ministerstvo vnitra nebo mít to jako podnikatelskou činnost, tudíž je nutné mít živnostenský list a řádně vést účetnictví a příjmy zdaňovat. Ministerstvo vnitra ČR totiž nemusí vždy schválit aktivity uvedené v hlavní činnosti a požaduje to převést právě na podnikatelské aktivity sdružení, které se musí řádně danit.
Nový trend, který se objevuje je také tzv. sociální podnikání, ke kterému budeme např. na krajském úřadě připravovat seminář, aby se s tímto novým pojmem neziskové organizace seznámily. Nicméně, jedná se již o formu podnikání, i když má např. podporu z prostředků Evropské unie, což najdete na www.strukturalnifondy.cz.
Závěrem zdůrazňuji, že konkrétní zpracování je již na Vás a na druhé nejdůležitější osobě ve sdružení, což je účetní. Neziskové organizace podléhají stejně jako ostatní subjekty všem daňovým zákonům, přesto jsou rozdíly, které ne každý účetní zná. Proto ve Vašem případě (z Vámi popsaného záměru) doporučuji již při přípravě stanov si řádně připravit hospodářskou činnosti občanského sdružení.

14. 8. 2010, 19:15   odpovědět na dotaz
Simona
Dobrý den, je mozné aby si nekdo zalozil neziskovku a mel to jako rodinný podnik? kde pouze rod. prisl. mohou zadarmo uzívat nabízene služby a jiní přichozi pro které je to ůčelně a fiktivně vybudováno platí za nab. službu? To potom není dobrovolná organizace když to nefunguje jak má.Mělo to být pro děti, a ti ohužel musí platit .děkuji za odp.
Odpovědi:
18. 8. 2010, 14:35
KÚZK
Odpověď je podobná, jako v předešlém dotaze, neexistuje jednotná definice neziskové organizace. Je možné si založit neziskovou organizaci dle příslušného zákona (občanské sdružení, nadaci, nadační fond, církevní organizaci nebo obecně prospěšnou organizaci) a pokud je zaregistrována registrujícím orgánem, tak je založena v souladu s konkrétním zákonem, např. o sdružování občanů si založí občanské sdružení. Financování bývá jedním z bodů stanov a dále je pak realizováno orgány tohoto neziskového subjektu. Neziskový subjekt musí své financování vést také v souladu se všemi daňovými zákony naší republiky. Důležité pro Vás je, ale to, že spojení neziskové organizace s pojmem dobrovolné organizace není totožné. I nezisková organizace má své náklady a na ty musí získat finance. Takže pojem dobrovolnost se k právní formě, realizování aktivit pro druhé osoby opravdu neshoduje. Pokud se chcete scházet jen tak dobrovolně, tak není potřeba zakládat nějaký právní subjekt. Vy však upozorňujete na rozdíl v přístupu představitelů či pracovníků dané neziskové organizace vůči rodinným či blízkým osobám představitelů či pracovníků této neziskové organizace a vůči ostatním zájemcům o jejich aktivity či činnost. Pokud mají postup řádně stanoven, projednán a je v souladu s daňovými předpisy není z hlediska práva nic v nepořádku, ač Vám to nepřipadá férové. Pokud to tak cítíte a berete to jako porušení svého osobního práva, pak je tady možná cesta pouze soudní žalobou, kdy byste dokazovala, že Vaše osobní právo bylo porušeno. Závěrem opět upozorním, že dobrovolná organizace nerovná se nezisková organizace, ač v každém z nás pojem nezisková organizace vyvolává různé vlastní definice.
14. 8. 2010, 19:06   odpovědět na dotaz
žádná (ANNA)
DOBRÝ DEN CO JE TO PROSÍM NEZISKOVKA? JEN DOT. PÁN VEDE NEZÍSKOVKU A VYBÍRA PENÍZE, PODNIKA V TOM, PRESTO U NEJ PRACUJI DOBROVOLNICI ZADARMO, ON VSAK POBÍRA PENÍZE ZA SLUZBY CO NABIZI, ALE VYUZIVA OSTATNI LIDI PRACI ZDARMA. VYNÁSI MU TO. PRESTO MA FIRMU NEZISKOVKU. Z PRACÁKU MA LIDI , DOBROVOL. DEKUJI ZA ODPOVED.
Odpovědi:
18. 8. 2010, 14:34
KÚZK
Pojem nezisková organizace není jednotně upraven v českém právu, nenajdete jednu sjednocující a obecnou definici na rozdíl od pojmu obchodní společnost, pro kterou je také jeden souhrnný a speciální právní předpis - Obchodní zákoník. Obecně lze říci, že neziskové organizace jsou právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání, ale za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení nebo aktivit veřejně prospěšného charakteru. Forem neziskových organizací je několik a v české legislativně je ke každé formě speciální zákon (občanské sdružení, církevní organizace, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost). Ani v oblasti daňových předpisů není nezisková organizace chápána jako specifický typ daňového subjektu a postavení těchto subjektů je víceméně stejné v porovnání s ostatními daňovými subjekty.
Nyní k Vašemu dotazu - pokud si dotyčný založil neziskovou organizací dle jednoho ze 4 zákonů a pokud je zaregistrována registrujícím orgánem, tak ji založil v souladu s konkrétním zákonem, např. o sdružování občanů si založí občanské sdružení. Financování bývá jedním z bodů stanov a dále je pak realizováno orgány tohoto neziskového subjektu. Neziskový subjekt musí své financování vést v souladu se všemi daňovými zákony naší republiky. I nezisková organizace má své náklady provozní nebo osobní a na ty musí získat finance. Takže pokud realizuje nezisková organizace aktivity a uživatelé těchto aktivit za ni platí, musí pak nezisková organizace tyto příjmy vykazovat v účetnictví a musí vést řádné účetnictví své organizace. Pokud v neziskové organizaci pracují fyzické osoby dobrovolně, tak je to jejich svobodné rozhodnutí. Když v organizaci pracují, tak ví o tom, že za služby jsou úhrady a je na nich, proč v organizaci pracují formou, na kterou přistoupili. Pokud dotyčný má své pracovníky z úřadu práce, musí mít s úřadem práce uzavřenou smlouvu a tam podmínky, které musí plnit.
Nezisková organizace nerovná se organizace dobrovolná a zcela bez nákladů. Pokud máte pochybnosti o této neziskové organizace ve vztahu k pracovníkům z úřadu práce, tak se můžete obrátit na konkrétní úřad práce s dotazem. Závěrem opět upozorním, že dobrovolná organizace nerovná se nezisková organizace, ač v každém z nás pojem nezisková organizace vyvolává různé vlastní definice.
Dobrý den. Rád bych se Vás zeptal, jestli je možné, aby občanské sdružení mohlo mít i zaměstnance (pro svůj organizační provoz). Jak je to s pravidly vyplácení těchto zaměstnanců? Mám tím na mysli především dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a další ostatní osobní náklady organizace. Moc děkuji, R.Kresta
Odpovědi:
3. 8. 2010, 08:58
KÚZK
Občanské družení může mít zaměstnance, tedy uzavřít s pracovníkem pracovněprávní vztah a to buď na plný nebo částečný pracovní úvazek. Povinností organizace je postarat se o správné zdanění příjmu a odvádění sociálního a zdravotního pojištění. Dále je možné s pracovníkem uzavřít dohodu o provedení práce (DPP), kdy je ve smlouvě jasně vymezen úkol, nejedná se o průběžné vykonávání opakované činnosti. Dohoda o provedení práce může být uzavřena až na 150 hodin za kalendářní rok. Podrobnosti k DPP lze nalézt: http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php
Dále je možné uzavřít Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kdy jde o činnost opakovanou nebo její rozsah je větší než 150 hodin/rok. Další podrobnosti k DPČ naleznete: http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-pracovni-cinnosti.php
19. 7. 2010, 10:52   odpovědět na dotaz
škola
Vzhledem k nejasnostem řešeným v minulosti ohledně jmenování se ptám:
Jaký je správný postup v případě, že statutátním zástupcem krajské příspěvkové organizace bude stávající zaměstnanec, který má pracovní smlouvu na výkon práce učitele. Bude se řešit změna dodatkem pracovní smlouvy - změna výkonu práce učitele na výkon práce statutárního zástupce nebo jmenováním do funce statutáního zástupce bez změny v pracovní smlouvě? Děkuji za odpověď.
Odpovědi:
19. 7. 2010, 10:53
KÚZK

1. Situace, kdy zástupce statutárního orgánu je podle organizačního řádu samostatnou funkcí s vlastním popisem pracovních činností:
Zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace není podle § 33 odst. 3 ZP jmenovanou funkcí, protože funkcemi, u nichž vzniká pracovní poměr jmenováním, jsou pouze ty, které jsou uvedeny buď ve zvláštním právním předpisu anebo v ZP. Zástupce ani podle jedné z možností jmenovanou funkcí není, protože u příspěvkové organizace je podle § 33 odst. 3 ZP funkcí jmenovanou pouze vedoucí příspěvkové organizace a vedoucí organizačního útvaru příspěvkové organizace, a proto pracovní poměr zástupce vedoucího příspěvkové organizace vzniká výhradně pracovní smlouvou. V tomto případě by tedy došlo ke změně druhu práce formou dohody o změně druhu práce.

2. Situace, kdy se zaměstnanec stane vedoucím organizačního útvaru na škole (v tomto případě teoretického vyučování) a zároveň zástupcem statutárního orgánu – zástupce statutárního orgánu není samostatnou funkcí, řešilo by se pouze zastupování v době nepřítomnosti statutárního orgánu (ředitele):
Pracovní poměr zaměstnance, který bude vedoucím organizačního útvaru, vzniká jmenováním. K popisu pracovních činností vyplývajících z této funkce upravených např. v pracovní náplni, může patřit i zastupování statutárního orgánu. Platí potom, že zástupcem statutárního orgánu je ten zaměstnanec, který je v konkrétním okamžiku vedoucím příslušného organizačního útvaru. Ukončí-li výkon funkce, končí i jeho zastupování statutárního orgánu. V daném případě dojde ke změně pracovního poměru jmenováním (jmenovacím dekretem).
3. 7. 2010, 11:49   odpovědět na dotaz
- (Jandáková)
Dobrý den, chtěla jsem založit centrum primární prevence a potřebovala, ale netuším, kam se úplně poprvé obrátit, můžete mi prosím pomoci? děkuji Jandáková
Odpovědi:
15. 7. 2010, 07:22
KÚZK
k Vašemu dotazu: nejdříve je nutné si ujasnit jakou formu toto centrum bude mít. Občanské sdružení nebo obchodní společnost či obecně prospěšná společnost atd.
Centrum prevence v kraji existovalo, bylo zřízeno jako součást příspěvkové organizace kraje, ale na konci roku 2008 bylo zrušeno. Nyní tuto oblast zastávají neziskové organizace. Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda máte zjištěny podrobnější informace o již probíhajících aktivitách, které souvisí s primární prevencí.
Jinak co se týká této oblasti, tak na kraji jsou dvě místa, na které byste se mohla obrátit a s pracovníky projednat Váš záměr, a to PhDr. Jarmila Peterková, prevence sociálně patologických jevů, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 577 043 746, email: jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz a Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor, Odbor kancelář hejtmana, tel. 577 043 179, email: petr.horyansky@kr-zlinsky.cz.
Také je důležité si ujasnit i zdroje financování, které v této oblasti jsou především z MŠMT (informace u PhDr. Peterkové).
Dobrý den, naše MC poskytuje hlídací službu pro děti do tří let jako příležitostní hlídání. Za jakých podmínek toto lze praktikovat? Děkuji.
Odpovědi:
3. 8. 2010, 09:04
KÚZK
Co se týká mateřských center doporučuji obrátit se na Síť mateřských center, kde poskytují poradenství a služby: http://www.materska-centra.cz/
adresa:
Síť mateřských center o. s.
Hradební 3
110 00 Praha 1

telefon: 224 826 585
e-mail: info@materska-centra.cz
web: www.materska-centra.cz
Dobrý den, založili jsme občasnké sdružení, aby jsme mohli rozvíjet dětské hřiště. Nyní bych na tomto hřišti chtěla pořádat 2x týdně odpoledne pro maminky s dětmi. Chtěla jsem se zeptat, zda je za nějakých podmínek možné vybírat dobrovolné nebo vstupné. A také bych zde chtěla mít pro maminky malé občerstvení - kde si mohou zakoupit alespoň něco k pití. Je to legálně možné? Když jako nezisková organizace nemohu nic prodávat? Děkuji L.Humrová
Odpovědi:
20. 4. 2010, 07:48
KÚZK

Dobrý den,
na váš dotaz bude odpověď z několika oblastí:
1. Z dotazu nevyplývá, jestli hřiště máte ve svém vlastnictví, tedy ve vlastnictví občanského sdružení nebo jej máte pronajaté apod. Toto je základní otázka k možnosti financování. Pokud je hřiště ve vlastnictví občanského sdružení, pak můžete hřiště oplotit, zavést provozní dobu a požadovat vstupné, pokud to ovšem nemá charakter veřejného prostranství, pak by Vás mohla obce, ve které se hřiště nachází za toto popotahovat. Takže to je první kámen úrazu, který není patrný z dotazu. Raději bychom tedy doporučovali dobrovolné vstupné, ale zase pozor, aby to nebylo pleteno se sbírkou a pak jste zase ve správním řízení.
2. Co se týká občerstvení, můžete si tam zařídit stánek, ale opět je nutné se domluvit s vlastníkem pozemku a občerstvení musí mít svého provozovatele, která má na toto živnostenské oprávnění, odpovědnou osobu a musíte dodržovat hygienická pravidla. Opět to není v dotaze řádně popsané.
3. Nezisková organizace může získávat zisk, ale musí to mít uvedeno ve stanovách, jako vedlejší činnost a musí to pak přiznat na finančním úřadu, i když je pak osvobozena, protože většinou ten zisk je velmi malý. Nicméně papírování musíte splnit dle právních předpisů.
A ještě dotaz na závěr - Opravdu chcete zpoplatňovat maminky s dětmi?

Dobrý den, dne 9.3.2010 nám ministerstvo vnitra zaregistrovalo O.S. a přidělilo IČ. Naše nezisk.spol. se bude zabývat volnočasovými aktivitami pro děti a mládež.(www.bvkurzy.cz)vsechny prostory jsme zrekonstruovali jako fyz.osoba, aby jsme mohli zacit, nez nám zaregistrují neziskovku. Ted ale nevím jak dám, jak mám fungovat, jestli musi zalozit ucet, zacit jiz polatky za aktivity vybirat na neziskovku, vubec nevím. Prosím o radu nebo doporučení kdo by mi ve zlínském kraji mohl pomoci, např.i s žádostí o dotace.Děkuji moc vrágová
Odpovědi:
12. 3. 2010, 13:09
Mgr. Josef Zdražil
Dobrý den,
Pro zcela přesnou radu, zda máte vybírat poplatky na neziskovku, by to chtělo vidět schválené stanovy, aby bylo zřejmé, co je uvedeno v hlavních činnostech, zda tedy může neziskovka poskytovat stejné služby, které doposud máte na živnost.

Nejprve požádejte, pokud jste tak ještě neučinila, o zápis do registru ekonomických subjektů – dostanete IČO. Až budete mít IČO, můžete si založit účet (zkuste se v bance ptát na nějaké speciální nabídky pro NNO) a začít vést účetnictví organizace. Následně si vyřešte, pracovně – právní vztah s lektory či vedoucími kurzů. Jakmile je budete platit z účtu organizace, je jasné, že potřebujete mít příjmy do organizace z poplatků za kurzy.

Co se týče dotací, zkuste si nejprve sama na internetu vyhledat všechny možné donátory, případně se zkuste poptat v nějaké spřátelené neziskovce zaměřené na volný čas, jaké mají zkušenosti. Zkuste najít nějaký dotační kalendář např. http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x--
Až budete mít „seznam“ dotačních programů a donátorů, začněte se zajímat o termíny uzávěrek podávání žádostí, o formuláře, podmínky jednotlivých programů apod. Dobré je zavolat do té které instituce, zda můžete přijet na osobní konzultaci.

Je docela dobré najít si nějaké semináře, které bývají i zdarma a jsou zaměřeny na financování NNO nebo na přípravu projektů. Tam potkáte i lidi, kteří vám mohou pomoci nebo poradit. Pak je třeba věnovat spoustu času a úsilí psaní žádostí. Byť si někoho sjednáte, aby vám pomohl s formulací projektu, bylo by dobré, kdybyste se v tom sama dobře orientovala.
Dobrý den,prosím vás o radu,máme v naší obci založený společenský klub-občanské sdružení, kde zajištujeme všechny kulturní i sportovní akce, vede se zatím jen pokladna tzn.pokl.kniha, příjmové a výdajové doklady a běžný účet ,toť vše, ale nevím jestli je to tak v pořádku, nebo jestli by se už mělo vést podvojné účetnictví, jaké jsou podmínky limit nebo podobně a kde bych to v zákoně našla.Děkuji
Odpovědi:
Dobrý den, chtěla bych požádat o kontakt na daňového poradce ze Zlínského kraje, který se zaměřuje na neziskovky. Děkuji.
Dobrý den,

ráda bych Vás touto cestou požádala o konzultaci.

Jsem fyzická osoba s přidělěným IČO ( tlumočení a specializovaný maloobchod ) a začala jsem se zatím " podomácku" věnovat projektu na podporu Tibetu.

Projekt spočívá v prodeji šperků a materiálu na výrobu šperků a odvádění procent z prodeje jednak na konto existující pro-tibetské humanitární organizace a jednak bych ráda zahájila vlastní formu podpory tibeťanů a to skrze dovoz a prodej výrobků přímo od tibetských mnichů a uprchlíků.

Do projektu by se rádi přidali dalších šperkaři , kteří by také chtěli odvádět procenta ze svých prodejů a podporovat tímto způsobem zmíněné projekty.

Chtěla bych profesionalizovat svou činnost tak, aby byla v souladu se zákonem a pokusit se získat finanční podporu na oficiální zahájení projektů.

Jestli je to možné, napište mi prosím, jakým způsobem bych měla nyní postupovat, jaká forma a typ neziskové organizace je pro mé aktivity nejvhodnější nebo zda mám pokračovat jako fyzická osoba, jak ošetřit vztahy s ostatními zájemci o účast v projektu apod.


Moc Vám děkuji za odpověď i případné poskytnutí informací !

Srdečně

Šárka Koliášová
Odpovědi:
12. 3. 2010, 11:51
Mgr. Josef Zdražil
Dobrý den.
Možností je několik. Pokud se má jednat o jednoduché řešení, tak bych doporučoval rozdělit aktivity na podnikatelské – dovoz a prodej šperků a na občanské (neziskové) aktivity – propagace Tibetu, pořádání kulturních a společenských akcí apod. Pro neziskové aktivity doporučuji založit občanské sdružení, protože jeho založení není složité a občanská sdružení bývají obvykle způsobilým příjemcem v nejrůznějších dotačních programech pro neziskovky. Další možnou formou je zájmové sdružení právnických osob, jeho členem se však nemůže stát fyzická osoba.

Podnikatelské aktivity by měly zůstat jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám. Fyzické osoby by zároveň mohly být sdruženy v občanském sdružení, jehož interní předpis by stanovoval výpočet výše členských příspěvků dle tržby. Případně by se tyto osoby mohly sdružit a podnikat společně jako jedna právnická osoba, ale to není jednoduché řešení :)

Občanské sdružení případně může mít živnostenský list na některé podnikatelské činnosti, ale musí tím pádem vést oddělené účetnictví a příjmy z podnikatelských aktivit zdaňovat jako každý podnikatelský subjekt.

Na občanské aktivity, tedy tu neziskovou část, může získávat dotace z různých veřejných i soukromých zdrojů, tak jak to běžně dělají občanská sdružení. Rozdíl mezi aktivitami které jsou podnikatelskou činností a těmi, které jsou neziskové, je v tom, jak jsou nastaveny hlavní činnosti ve stanovách občanského sdružení, které vám schválí ministerstvo vnitra. To, co je napsáno v hlavních činnostech sdružení není následně bráno, jako předmět podnikání.
Jakou formou se právě vzniklá obecně prospěšná společnost musí přihlásit na finančním úřadě.?Je zapsána v rejstříku OPS
Odpovědi:
Dobrý den, řekl bych že nejjednodušší bude zajít na FÚ s doklady, které máte k dispozici, především doklad o IČO (ze statistického úřadu) a přihlásit se. Myslím si, že se to neliší od registrace jiných subjektů
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak se přihlásit nebo zaregistrovat jako nezisková organizace,naše centrum funguje již 3roky,ale nejsme nikde zaregistrování.Za informace děkuji.
Odpovědi:
25. 3. 2009, 10:03
KÚZK
Doporučuji obrátit se na Síť mateřských center: http://www.materska-centra.cz/
adresa:
Síť mateřských center o. s.
Hradební 3
110 00 Praha 1

telefon: 224 826 585
e-mail: info@materska-centra.cz
web: www.materska-centra.cz

Zástupkyně pro Zlínský kraj: Pavlína Švečová,
e-mail: pavlina.svecova@materska-centra.cz
tel: 602 936 275
Dobrý den, záleží na tom, jakou formu organizace byste chtěla založit. Nejběžnější forma je občanské sdružení a ta se registruje na ministerstvu vnitra. Na webu ministerstva jsou i příslušné informace, které k založení a registraci občanského sdružení potřebujete. Doporučuje zeptat se kolegyň v jiném mateřském centru a inspirovat se jejich stanovami a zkušenostmi. Pokud budete potřebovat nějaké konkrétní informace, tak se můžete obrátit přímo na mě, rád poradím.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
28. 1. 2020
Svátek má Otýlie.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio