Vzdělávání pro NNO

září 2017
1. 9. Specializační studium koordinátor EVVO
Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb. („specializační studium“).

Kurz II (2017 – 2018)

Nabídka nového kurzu od září 2017. Zájemci hlaste se na infoevvo@seznam.cz

Cena: předpokládáme 10.000 Kč. Bude ještě upřesněna v návaznosti na počet účastníků a získané dotace a bude zahrnovat poměrnou část režijních nákladů, ubytování a stravu.
Předpokládaný počet účastníků: 15-20
Dopravu na místo modulů si zajišťují a hradí účastníci samostatně.

 

Kurz I (2016 – 2017)

Studium jsme zahájili v březnu 2016 s ukončením v dubnu 2017. Kurz proběhne v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky, zejména se jedná o praktické náměty s využitím aktivizačních forem a metod práce.

Velký prostor věnujeme výuce v terénu, badatelsky orientované výuce, globálním a rozvojovým tématům, přírodní zahradě. Své místo zde mají témata jako cíle, obsah a principy EV, práce a role koordinátora EVVO, principy udržitelného rozvoje, místní ekonomika, ekologický provoz školy i začlenění EV do ŠVP. Část studia je též zaměřena na rozvoj profesních dovedností pedagoga, osobnostní a sociální rozvoj učitele (posílení soft skills, zejména prezentačních a komunikačních dovedností, vyjednávání, efektivní práce v týmu, vedení a sebeorganizace, sociálních dovedností, spolupráce, duševní hygiena).

Studium je zakončeno obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou zkouškou.
Závěrečná práce obsahuje Školní program EVVO, vytvořený účastníkem studia pro vlastní školu či školské zařízení.

Cena: 12.500 Kč (zahrnuje poměrnou část režijních nákladů, ubytování a stravu)
Předpokládaný počet účastníků: 15-20
Dopravu na místo modulů si zajišťují a hradí účastníci samostatně.

Garant kurzu: Mgr. Iva Koutná
Lektoři: pedagogové s mnohaletými praktickými zkušenostmi, odborníci zabývající se environmentálním vzděláváním, didaktikou, plánováním školních zahrad, ochranou životního prostředí, tématy udržitelného rozvoje, rozvojovým vzděláváním atd. ze středisek ekologické výchovy, vzdělávacích institucí i škol.

Účastníci získají: sadu materiálů do výuky, např. manuál Jak učit POLY, Zdravá a bezpečná škola, Učíme se v zahradě a další (hodnota cca 3.000 Kč).

Studium je otevřeno zejména pro pedagogy ze Zlínského kraje, zcela jistě rádi přijmeme i zájemce z okolních krajů.

Při zahájení kurzu bude s účastníky studia sepsána smlouva.
Účastnický poplatek je možné hradit i ve dvou splátkách.


9. 9. Pleteme ze slámy

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pořádá v rámci výstavy František Zuska /Ohlédnutí/ Ozdoby ze slámy pětitýdenní praktickou výuku pletení a výroby dekorativních výrobků a ozdob ze slámy pod vedením samotného autora, jenž je nositelem titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

 

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří rádi tvoří a rádi by si rozšířili své kreativní dovednosti o tvorbu ze slámy. Během intenzivní výuky si dokonale osvojíte přípravu materiálu i technologii rukodělné výroby slaměných ozdob. Navíc si odnesete několik vlastnoručně zhotovených výrobků.

 

Místo konání kurzu:

14|15 BAŤŮV INSTITUT

1. podlaží budovy 14 – edukační místnost

Cena kurzu (5 sobot): 1 500 Kč (včetně materiálu)

 

Kapacita kurzu je omezená, nutná rychlá rezervace místa.

Bližší informace a rezervace: jana.kosturikova@muzeum-zlin.cz

tel: 573 032 315, 734 167 107

Místo: Zlín

18. 9. Specializační studium pro školní koordinátory EVVO II

Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. („specializační studium“).

Studium zahájíme v září 2017, ukončení do září 2018.

Kurz proběhne v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou s obhajobou písemné závěrečné práce a předložením portofolia. Závěrečná zkouška není zahrnuta do 250 hodin přímé výuky.

Portfolio bude obsahovat tematické práce a domácí úkoly z průběhu celého specializačního studia. Tématem závěrečných prací mohou být: školní program EVVO, roční plán EVVO, učební osnovy volitelného vyučovacího předmětu Environmentální výchova, celoroční program zájmového útvaru, příprava akce, tematického dne apod.

Cena: předpokládáme 12.500 Kč

(zahrnuje poměrnou část režijních nákladů, ubytování a stravu)

Dopravu na místo modulů a exkurze si zajišťují a hradí účastníci samostatně.

Předpokládaný počet účastníků: 16–20

Garant kurzu: Mgr. Iva Koutná

Lektoři: pedagogové s mnohaletými praktickými zkušenostmi, odborníci zabývající se environmentálním vzděláváním, didaktikou, plánováním školních zahrad, ochranou životního prostředí, tématy udržitelného

 

TERMÍN KONÁNÍ:

září 2017 až září 2018

Změna termínu a místa konání setkání

není vyloučena (pouze z vážných důvodů,

po dohodě s účastníky kurzu).

www.liska-evvo.cz

 

 


Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
23. 7. 2017
Svátek má Libor.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2017 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio